Barkeryd parish, SwedenEdit This Page

From FamilySearch Wiki

Back to Sweden

Contents

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Barkeryd
Jurisdictions
Stift Växjö
Pastorat -1919 Barkeryd och Nässjö, 1919 Barkeyd, 1927-1961 Barkeryd and Järsnäs, 1962- Forserum and Barkeryd
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad Tveta
Tingslag -1890 Tveta, 1891-1970 Tveta, Vista Mo
Domsaga 1971- Eksjö tingsrätt
Fögderi 1720-1945 Tveta, Vista och Mo, 1946-1966 Sävsjö, 1967- Eksjö,
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun 1863-1951 Barkeryd, 1952-1970 Forserum, 1971- Nässjö,
Militär indelning Smålands Husar-Regemente
Lif-Sqvadron, Lif-Kompaniet
Jönköpings Regemente
Vestra Härads Kompani
Extra Soldat-Roteringen
FamilySearch I.D. 6373921
NAD Ref Code SE/VALA/00025


Place Names

Alarp Rusthåll

 Augmentet; Gransäng Skattegård, Hallhult, Hulu, Kulebo, Källeryd, Kättholmen, Rya , Rödja, Sjöafall, Spånarp, Svenstorp, Vallstorp

Backen, Backstugan u Broddarp Rothåll, Backen u Fåglarp Rothåll, Backen u Hallhult Augment, Backen u Hulu, Backen u Kramsäng Rusthåll, Backen u Källeryd Augment, Backen u Lunnestorp Rusthåll, Backen  u Ribbingsnäs Säteri, Backen u Rödja Augment, Backen u Vallstorp Augment, Backen u Äng Rothåll, Backen u Äsperyd Gästgivaregård, Barkeryd Fattighus, Barkeryd Prästgård, Barkeryd Skattegård, Barkeryd Sockenstuga, Barrkullen, Berget, Björnholmen Lilla, Björnholmen Rothåll, Boarp Kvarn, Boarp Rusthåll, Brinken, Brittebo (Britebo) Rothåll, Boddarp Rothåll, Broholm, Brostugan, Bäcken, Bästhult Rusthåll Posthemman, Börjesbo u Törsbo Rusthåll

 Dungen

Ekefall, Erikstorp Rothåll, Esperyd (Äsperyd) Garveri, Esperyd Gästgivaregård, Esperyd Gästgivaregård Kvarn, Espeholmen (Äspholmen)

Fattighuset Barkeryd, Fjällen, Framnäs, Frälsegården Kynholmen, Fåglarp Rothåll, Fältväbelsbostället, Gransäng Kronogård

Galtesten,  Garveriet Äsperyd, Glabo, Granhult, Gransäng Kronogård Fältväbelsboställe, Gransäng Kronogård Kvarn, Gransäng Skattegård Augment, Gullriket, Gärdet u Ekefall, Gärdet u Rya Augment, Gölen

Haddarp, Hagen u Barkeryd Prästgård, Hagen u Hulu Augment, Hagen u Kynholmen Frälsegård, Hagen Lilla u Vallstorp Augment, Hallhult Augment, Havrida Rusthåll, Holmen u Mållebo Södergård, Holmen Rusthåll Stom, Holsabo, Hultet, Hulu Augment

 Husartorp #50 u Ryssby Uppegård, #51 u Kramsäng Rusthåll, #52 Framnäs u Boarp Rusthåll, #53 Lönnholmen u Lättarp Rusthåll, #54 u Långåsa Rusthåll, #55 Törsbolund u Törsbo Rusthåll, #56 Lundsnäs u Lunnestorp, #57 Tybo u Havrida Rusthåll, #65 Rosendal u Bästhult Rusthåll

Höjden u Kulebo Augment, Höjden u Äng Rothåll

Intaget

Jonsbo

Karlstorp, Krakebo, Kramsäng Rusthåll, Kramsäng Rusthåll Kvarn, Krogen, Kronogården Gransäng, Kulebo Augment, Kullen (Kvarnkullen) u Kramsäng Rusthåll, Kullen u Ryssby Nedergård, Kullen u Äsperyd Gästgivaregård, Kvarnen Boarp, Kvarnen  Gransäng Kronogård, Kvarnen Kramsäng Rusthåll, Kvarnen Ribbingsnäs Säteri, Kvarnen Ryssby Nedergård, Kvarnen Sjöafall Augment, Kvarnen Äsperyd Gästgivaregård, Kvarntorpet, Kynholmen (Kynnholmen) Frälsegård, Källeryd Augment, Kättholmen ( Kätteholmen) Augment

Lafällan, Lerstad, Lindsdal, Lockarp, Lugnet, Lundsnäs, Lunnestorp Rusthåll,  Lönnholmen

Maderna, Manufaturverket Sjöafall, Mellangården Mållebo, Mossvik Rusthåll, Mållebo Mellangård Rothåll, Mållebo Södergård

Nedergården Ryssby, Norrtorpet, Nyboholm, Nyholm

Perskullen, Posthemmet Bästhult Rusthåll, Prästgården Barkeryd

Regementsskrivarebostället Tapplarp, Ribbingnäs Säteri, Ribbingsnäs Kvarn, Rosendal

Rothållet; Björnholmen,  Brittebo,  Broddarp, Erikstorp, Fåglarp, Mållebo Mellangård,  Mållebo Södergård,  Sjöeryd, Äng

Rusthållet; Alarp, Boarp, Bästhult, Havrida, Holmen, Kramsång, Lunnestorp, Långåsa, Lättarp, Mossvik, Ryssby Uppegård, Törsbo

Rya Augment, Ryhov, Ryssby (Rysby) Nedergård, Ryssby Nedergård Kvarn, Ryssby Uppegård Rusthåll, Rödja Augment

Sjöafall Augment, Sjöafall Augment Kvarn, Sjöafall Augment Manufakturverk, Sjöeryd ( Sjöryd) Rothåll, Skabo, Skattegården Barkeryd, Skattegården Gransäng, Skogen, Skogsbacken, Skytthemmet (Skötthemmet), Smedheemmet, Sockenstugan Barkeryd, Solberga,

Soldattorp; # 58 Granhult u Rya Augment, # 59 u Sjöafall, # 60 u Hallhult Augment, # 61 u Ekefall, # 63 Vallerbo u Vallstorp Augment, # 64 u Äng Rothåll, # 65 u Källeryd Augment, # 66 u Kynholmen Frälsegård, # 67 u Broddarp Rothåll, # 68 u Perskullen u Kulebo Augment, # 69 u Fåglarp Rothåll, # 70 u Hulu Augment

Spånarp Augment, Stommen, Holmen, Stubben, Svensdal, Svenstorp Augment, Säteriet Långåsa, Säteriet Ribbingsnäs, Södergården Mållebo

Tapplarp Regementsskrivareboställe, Tuväng, Tybo, Törsbo Rusthåll, Törsbolund

Uddebo, Uppegården Ryssby

Vallerbo, Vallstorp Augment

Åbo

Äng Rothåll, Ängaholm ( Ängenholm), Ängen, Äsperyd (Esperyd) Garveri, Äsperyd Gästgivaregård, Äsperyd Gästgivaregård Kvarn, Äspholmen (Espholmen).

Yrkesutövare med flera;

Adjunkt page 1, Artillerist p 91, Assessorska p 247, Befallningsman p 240, Dragon p 83, Fabrikör p 97, Fattigsköterska p 10, Fattigvårderska p 9, Fältmusikant p 8, 88, 235, Fältväbel p 73, Garvaregesäll p 97, Garvarelärling p 97, Grenadjär p 5, 50, 51, 55, Hautboist p 8, 88, 234, 235, Husar p 45, ,53, 81, 134, 176, 182, 201, 231, 246, Hushållerska p 247, Kapten p 237,247, Klockare p 8, Kronobefallningsman p 240, Kronofogdebiträde p 240, Kronorättare p 37, Kusk p 55, Kyrkoherde p 1, Kyrkoväktare p 71, Kyrkvärd p 180, Löjtnant p 247, Mjölnare p 46, 54, 98, 107, 146, 243, 252, Muraregesäll p8, Musikant p 8, 88, 235, Nämndeman p 37, 170, Organist p 8, Prostinna p 1, Regementstrumslagare p 88, Rustmästare p 88, Rättare p 37, Sergeant p 247, Skolmästare p 148, Skräddarelärling p 81, Sköterska p 10, Smed p 147, Sockenskomakare p 17, Sockenskräddare p 27, 91, 176, Soldat p 25, 26, 39, 72, 89, 117, 125, 141, 147, 164, 207, 208, 218, 226, 238, 259, 269, Soldatänka p 226, Stabstrumpetare p 77, Student p 77, Studerande p 107, Trosskusk p 55, Trumpetare p 77, Trumslagare p 88, 92, Värderska p 9, Försvarslösa personer p 284, Socknens slut p 281. To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Barkeryd Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). June 2012 http://www.nad.riksarkivet.se/

Barkeryd parish, Husförhörslängd 1844-1848 AI;17, Ort register.

te


 

Need additional research help? Contact our research help specialists.

Need wiki, indexing, or website help? Contact our product teams.


Did you find this article helpful?

You're invited to explain your rating on the discussion page (you must be signed in).

  • This page was last modified on 26 June 2012, at 22:35.
  • This page has been accessed 622 times.