Buvik, Sør-Trøndelag, Norway GenealogyEdit This Page

From FamilySearch Wiki

(Redirected from Buvik, Norway)

Europe Gotoarrow.png Norway Gotoarrow.pngSør-Trøndelag County Gotoarrow.pngBuvik

Guide to Buvik, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records


Contents

Church Records

See Byneset clerical district.

Census Records

See Byneset clerical district.

Court Records

Land Records

Farm Books

Snøfugl, Jon O. Buvikboka gards- og ættehistorie, [S.l.] : Utgitt av Skaun kommune, 1977-1980. Genealogy and local history. FHL 948.41/B4 D2s Farm name indexes to volumes 1 and 2 are found in the following links. File:948.41-B4 D2s - BUVIK1.pdf, File:948.41-B4 V2 - Buvik2.pdf

Farm Names

The following farm names were listed in Snøfugl, Jon O., Buvikboka gards og ættehistorie, vol. 1, (Skaun Kommune: 1980):
Bagatelln, Bakkely, Bakken, Bakketun, Bakkplassen, Bekkestad, Bekkestua, Bekketun, Bergen, Berget, Bergheim, Berglund, Bergly, Bergshaugen, Bergstua, Bergtrø Ytre, Bergtun, Birkelund, Bjørgen, Bjørklund, Bjørkly, Brattbakken, Brattberg, Brautabakken, Brekka, Brekkaveien, Brekkheim, Brekklia, Brekklia, Brekkly, Brenselhaugen, Brobakk, Brodal, Brønnelstua, Brynjvlstad, Buvikøra Østre, Dalbu, Djupdal, Eggen, Ellingstad, Elshaugen, Elva, Elvegata, Elverhøy, Elverum, Elvestad, Elvetun, Elvheim, Engan, Enghaugen, Espåshaugen, Estenstad, Fagerheim, Fallbakken, Fallet, Femtirommet, Fiskeggen, Fjellheim, Fjordgløtt, Fjordløtt, Fjurruvoll, Fjurruvoll Midtre, Fjurruvoll Østre, Flata, Folstad, Fredheim, Fredly, Gammelveien, Gjelhaugen, Gjerdesgarden, Gjerdet, Granly, Grensen, Grindvillen, Grova, Gullteigen, Haffellia, Haffilveien, Hagen, Håggån, Hammer, Hammer Frammigard, Hammer Søndre, Hammerhaugen, Hammerlia, Hammerlykkja, Hammerskogen, Hammerstrand, Hammerstranden, Hammertrø, Hammertrø Nedre, Hannestua, Haugen, Haugstua, Havenget, Havenget Nordre, Havengvegen, Havengveien, Havgløtt, Havtun, Heimro, Heimstad, Heimtun, Hem, Hestøyen, Høgsteggen, Husabø, Husaby, Husbybakken, Husbyberget, Husbyhaug, Husbylykkja, Husbymyr, Ingstad, Kalvhagen, Kalvhåggån, Kammen, Kamtrøa, Karistua, Kikut, Kjerkjata, Klokkarhaugen, Kosbu, Kristinestu, Kroa, Krodalen, Kvello, Kvennhusbakken, Kvernberg, Kvernmarka, Kyllingstad, Langørgen, Langørghaugen, Lauvås, Lerheim, Liom, Lisbetrommet, Liveien, Løvbakken, Luna, Lunheim, Lykkebu, Lykkhaugen, Lykkja, Lykkjevegen, Magretstu, Maihaugen, Malenas Vei, Markavegen, Mexico, Myhren, Myrveien, Naustbakken, Nedremarka, Nedremarka, Negard, Nilstrøa, Nordvakken, Nordheim, Nordli, Nordløkken, Nordstrand, Nordtun, Nyberg, Nyheim, Nylykkja, Nytrøa, Nøstgraven, Odden, Oppigard, Oterhaugen, Perstua, Presthus, Presthus Oppistu, Presthus Neristua, Presthus Søndre, Presthushaug, Pundslia, Reitan Øvre, Rolfsberget, Rønningen, Saltnes, Saltnes Nedgard, Saltnes Nedre Saltnes Øvre, Saltnesbakken, Saltnesbru, Saltneshaugen, Slatnesløkken, Saltneslykkja, Saltnesmyr, Saltnessand, Saltnessand Øvre, Saltnestrø, Sandbakken, Sandbraut, Sandheim, Sandstua, Sandstad, Sandstu, Sandstuveien, Sandvik, Saribakken, Seteråsen, Sjåvidt, Sjøglimt, Sjøholt, Sjøsyn, Skansen, Skjæret, Skjæringen, Skogen, Skogly, Skrenten, Smålykkja, Solbakken, Solhaug, Solhaugen, Solheim, Solstad, Solstrand, Soltun, Solvang, Solvangen, Stendalen, Stranda, Strandheim, Strandly, Strandstua, Strandvoll, Svinhaugen, Tangen, Tangflata, Tangflataveien, Tongen, Tovetun, Trøkrysset, Tverrveien, Ulvesrommet, Unnestad, Utsikten, Valset, Valset Frammigard, Valset Hagen, Valset Nordre, Valset Søndre, Valsetdalen, Valseteggen, Valsetfrind, Valsethagen, Valsetløkken, Valsetlykken, Valsetmarken, Vangen, Vårli, Vårtun, Vætre, Vigtun, Vikberget , Vikvold, Vonheim, Øia, Ølsholm, Ølshilmløkken, Øra, Ørabakken

The following farm names were listed in Snøfugl, Jon O., Buvikboka gards og ættehistorie, vol 2, (Skaun Kommune: 1980):
Aunet, Bakken, Bakketun, Bekkøen, Belsås, Belsåshaugen, Berg, Berget, Bergheim, Berglund, Bergtun, Bøgset, Bøgsetgrind, Bøgsethaug, Bøgsethaugen, Bråttheim, Brennan, Bruannet, Brubakken, Dalen, Daltro, Djupsjøen, Fagerheim, Finnåsen, Fjellheim, Fjelltun, Fjellvær, Flata, Frammistu, Fredheim, Friheim, Gjelhaugen, Gjerdet, Gløtten, Granhaugen, Granheim, Granlia, Granlund, Granly, Hafjella, Hagen, Håggabakken, Hanskleven, Haugakleiva, Haugarommet, Haugen, Hegglund, Huemly, Hermorommet, Høgtun, Holet, Høybakken, Ilan, Ilhaugen, Innistu, Karivollen, Kjønnåstrø, Kleivan, Klett, Klettbakken, Knausen, Korsen, Kverneggen, Leikåa, Lerånd, Leråndbakken, Leråndtrø, Lerånsaunet, Lereggen, Lia, Lien, LIljhåggån, Livangen, Løkken, Lykkja, Marjavollen, Mælan, Mellomgjerdet, Midtløkken, Moen, Myra, Myrvang, Nordheim, Nordløkken, Nydammen, Nyheim, Odinsyn, Onsøyåsen, Onsøyaunet, Onsøyen, Onsøyplassen, Onsøytrø, Ormhaugen, Overskott, Pålstua, Plassbakken, Råa, Reitan, Røa, Rømmesmo, Rønningen, Rutabakken, Ruten, Sagberget, Sandvika, Sannagjerdet, Seter, Seter Nedre, Seter Øvre, Seterlykkja, Simenstrøa, Skaråsen, Skogarommet, Skogheim, Skogli, Skogro, Snøfugl, Snøfugl Østre, Snøfugl Vestre, Solbakken, Solgløtt, Solheim, Solhøgda, Sollia, Soltun, Solvangen, Søstu, Ståffalykkja, Stavholdt, Stavholtlykkja, Stavholdt, Stavholdtlykkja, Steinbo, Storhaugen, Storråa, Svange, Svanglykkja, Svangrønningplass, Svensrønningen, Svingen, Tåa, Trødalen, Tuftebo, Utsikten, Vigdal, Vigdal Nordre, Vigdal Søndre, Vigdalsmarka, Vigdalsmo, Vigdalstrø, Vonheim, Øvergjerdet, Åsen, Åsly, Åsveien

Probate Records

1700-1875: Probates may be found in Midt-Trøndelag judicial district.

1766-1810: Clerical probates may be found in Dalane Deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names


 

Need wiki, indexing, or website help? Contact our product teams.


Did you find this article helpful?

You're invited to explain your rating on the discussion page (you must be signed in).

  • This page was last modified on 11 June 2015, at 15:16.
  • This page has been accessed 1,419 times.