Härad parish, Sweden GenealogyEdit This Page

From FamilySearch Wiki

(Redirected from Härad parish, Sweden)

Europe Gotoarrow.pngSwedenGotoarrow.pngSödermanland County Gotoarrow.png Härad parish


Guide to Härad parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Back to Sweden

Contents

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Härad
Jurisdictions
Stift Strängnäs
Pastorat -1961 Vansö and Härad, 1962- Vansö, Härad, Fogdö and Helgarö
Län 1634- Södermanland
Landskap Södermanland
Härad Åker
Tingslag -1880 Åkers härad, 1881-1947 Åker and Selebo, 1948-1970 Livgedingets domsaga
Domsaga -1970 Livgedinget, 1971- Eskilstuna
Fögderi 1720-1885 Fjärde, 1886-1966 Gripsholm, 1967- Strängnäs
Länsmansdistrikt -1917 Åkers härad
Kronofogdedistrikt 1965- Eskilstuna
Kommun 1863-1951 Härad, 1952-1970 Vårfruberga, 1971- Strängnäs
Militär indelning Södermanlands Regemente: Strengnäs Kompani, Extra Soldat-Roteringen Södermanlands Regemente: Överstelöjtnantens (Strängnäs) kompani
FamilySearch I.D. 6373759
NAD Ref Code SE/ULA/10428


Place Names

Askrännilen, Askrännilen (Lilla), Askrännilen (Stora), Askrännilshaga, Asplund,
Bergvretsstugan, Billnacka kärret, Björnvad, Brunna, Brunna egor, Brunna Hagstuga, Bygge,
Carlebyå, Carlstorp, Carlslund, Christinetorp,
Dammen, Domkyrkasågen,
Ekesvallen, Eksåg, Ericsberg,
Fagerhult, Fattighuset, Finnbrostugan, Finäng, Folktorp, Fårbrinken, Fördersvet,
Gafvelstugan, Gafvelmåsse, Granlund, Gredby, Gredbyhage, Gredby egor, Gredbysäbo Ängstuga, Grindtorp, Gräfsäter, Gräfsäter Äng, Gusmåsen, Gåsmyran, Gärdestugan, Göksten,
Hafve Långmåse, Hagby, Hagby egor, Hagby holme, Hagstugan, Hammarstorp, Hammarstorp egor, Harphus, Hellstugan, Herrsvedet, Hjelmsäter, Hofgårdsfåren, Härad,
Ingelsjön, Ingelstorp,
Janslund, Johannisforss,
Klockaregården, Kohltorp, Korptorp, Kotullen, Kristinetorp, Kuggnäs, Kumla, Kyrkobyn (Kyrkbyn), Källstugan,
Lidökna, Lilla Askrännilen, Lindö, Listorp, Lisgatan, Lishagen, Lottesta, Lugnet, Långången, Låstad, Löfhagen, Löfnäs,
Mosstorp,
Normansstugan, Nylund, Nysäter, Näsbyholm,
Paris, Pedersboda, Pehrstorp, Plongsta Fäboda,
Risnäs, Rom, Rosendal, Rosöga, Rottorp, Rudviken, Rökärr (Rödkärr), Rödkärr stugan,
Sandbacken, Sidhem, Sjöhagstugan, Sjöborg, Skälby, Skönsborg, Slängbäcken, Snylberga, Sockenstugan, Solstugan, Stafberg, Staflund, Stafstugan, Staftorp, Starrstugan, Stenbrostugan, Stenhagen, Stenstugan, Stora Askrännilen, Storsvedet, Stålsäter, Svarfvartorp, Svartbäcken, Sågartorp, Sörtorp,
Tarfven, Tasletten, Tobo, Tobotorp, Tobo Nybygge,
Vallbyäng, Vretstugan,
Ängstugan,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. "Härads Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). February 2011 http://www.nad.ra.se/

Härad församling husförhörslängd 1846-1855, Ortregister


 

Need wiki, indexing, or website help? Contact our product teams.


Did you find this article helpful?

You're invited to explain your rating on the discussion page (you must be signed in).

  • This page was last modified on 10 February 2015, at 21:35.
  • This page has been accessed 1,016 times.