Jönköping: Voxtorp parish, Sweden GenealogyEdit This Page

From FamilySearch Wiki

Europe Gotoarrow.pngSwedenGotoarrow.pngJönköping County Gotoarrow.pngVoxtorp parish


Guide to Voxtorp parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Back to Sweden

Contents

History

The parish prior to 1840 was spelled Våxtorp and after 1840 it was spelled Voxtorp.

A fire in 1869 destroyed the greater part of the church records of Voxtorp parish.

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Jönköping: Voxtorp
Jurisdictions
Stift Växjö
Pastorat - 1961 Värnamo, Voxtorp and Tånnö, 1962- 1986 Gällaryd, Voxtorp, Tånnö, 1986- Voxtorp, Gällaryd, Tånnö.
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad Östbo
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi 1720-1945 Östbo, 1946- Värnamo.
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun 1863-1951 Voxtorp, 1952-1970 Bors kommun, 1971- Värnamo kommun.
Militär indelning add here
FamilySearch I.D. Voxtorp 3516682, Våxtorp 6373230
NAD Ref Code SE/VALA/00429


Place Names 

Abrahamsbygget, Alebo, Ambjörns, Anderstorp, Anneberg, Aspet,

Backelund, Backen Bor Östergård -Drömminge Prästgård Lundboholm, Bengtsbo, Berg Östra, Bergamoen, Berget Drömminge Gärdesgård - Drömminge Stora Norrgård, Berghem, Bidhem, Björkekulla Lilla - Stora, Björkelund Stora Rona - Tagel, Blankebo, Boagården Drömminge, Bokelund, Bokåsen, Bokåsen Lilla, Bolstorp, Bor Kvarn - Lergård - Norrgård - Norrgård Gästgivaregård - Södergård - Östergård, Bossfällan, Brittelund, Broholm, Brostugan, Bråtahylte, Bråten, Brännet, buskabo Ulås Norrgård - Ulås Trädgård, Bäckåsen,

Damkroken, Dansarebo, Drömminge Boagård - Gärdesgård - Lilla Norrgård - Prästgård - Skattegård - Smeagård - Stora Norrgård - Östergård,

Ed Kvarn - Sätesgård, Ekön, Elganäs, Elgebo, Elieberg, Elsegärde, Enefällan, Eriksbo, Erlandsbo, Eugenielund,

Femtingsgården Ulås, Fiskarehemmet, Fransenborg, Furulund, Fällen Elsegärde - Ulås Skattegård, Fällan, Fällan Södra,

Gatestugan, Getaklippa, Gladebo, Grannafällan, Grantaved, Granåsen, Granåset Lilla, Grenadjärtorp Kullen Drömminge Stora Norrgård - Södra Fällan Åsen, Grönahult, Grönevik, Gullbäck, Gustavsberg, Gärdesbo, Gärdesgården Drömminge, Gästgivaregården Bor Norrgård,

Hagastugan Västra, Hattebo, Henriksdal, Hjortlöpen, Horsmad, Hult Lilla - Norra - Östra, Hultet, Hyltan, Höglid, Högsjöberg, Högsjömo, Högåsen, Hörnet,

Ingarebo,

Jarlsborg Ylås Skattegård - Ulås Trädgård, Johansminne, Jonsbo - Lilla, Jonsgården Ulås, Julosten,

Karlsbygget, Kittebo, Klo Lilla Ingarebo - Lundboholm - Stora, Klockarebacken, Klockaregården Mönsterskrivareboställe, Komministerbostället Ulås Norrgård, Kronolänsmansbostället Ulås Norrgård, Kronstad, Kullen, Kvarnen Bor - Ed - Pinnarekulla - Sölaryd, Kyrkemaden Drömminge Gärdesgård - Drömminge Skattegård, Källaremoen, Källeberg, Källebo Bor Lergård - Stora Rona, Källängen,

Laskebo, Ledet Drömminge Skattegård - Lundboholm, Ledstugan, Leonsvik, Liarne, Liden, Lindåsen, Linnekullen, Lundboholm, Lunden, Lundsbo, Lunnafållan, Lövsberg,

Margretelund, Moen, Måsen,

Nissatorp, Norhaga, Norrabo, Norrelund Lundboholm - Ulås Norrgård, Nybygget, Nyäng, Nästaviken,

Olofsbygget,

Petersbo, Pinnarekulla Kvarn - Lilla -Stora, Pixled,

Ramsbäck, romanstorp, Rona Lilla -Stora, Ruebo, Ruebofåll, Rusarebo, Råslätt, Rödjan, Rödjelund, Rödjetorpet,

Savarn, Sjöbo, Sjötorpet, Skacklenäs, Skacklerona, Skogen, Skogsdal, Skogsfällen, Skogsholm, Skogslund, Skonkabo, Skräddarebo Lilla - Stora, Skräpet, Slottet, Slätten, Snörpet, Sockenstugan,

Soldattorp ; # 88 Tursatorpet Krokens Drömminge Gärdesgård, # 89 romanstorp Stora Rona, # 90 Södra Sölaryd, # 91 Stockarshult Stockarshult, # 92 Tursatorpet Ledet Ulås Femtingsgård, # 95 Fållen Elsegärde, Kronstad Bor Södergård, Lilla Skräddarebo Bor Lergård,, Tursatorpet Flinkens Drömminge Smeagård, Tursatorpet Norratorp Drömminge Prästgård, 

Stensholm, Stenshult, Stensnäs, Stigshult, Stillarebo, Stockarshult, Svensbygget Bor Lergård - Lundboholm - Ulås Skattegård, Svinhult, Södratorp, Sölaryd Kvarn - Norra - Södra,

Tagel, Tallevråen, Tegelstugan Tjärbacken Stora, Trollebo, Trolleklippa, Trädgården Ulås, Tursatorpet Flinkens - Krokens - Ledet - Norratorp, Tutebo,

Ulsborg, Ulsnäs, Ulås Norrgård Kronolänsmansboställe - Södergård - Trädgård - Västergård,

Vika, Vitasten, Västerås,

Åsafällan, Åsbrolund, Åsbroäng, Åsen,

Älganäs, Älgebo, Ängatorpet,

Öen, Östanskog, Österås,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Voxtorp Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). June 2012 http://www.nad.riksarkivet.se/

Voxtorp Parish, Husförhörslängd 1861- 1869 AI;1, Ort register.


 

Need wiki, indexing, or website help? Contact our product teams.


Did you find this article helpful?

You're invited to explain your rating on the discussion page (you must be signed in).

  • This page was last modified on 10 February 2015, at 21:36.
  • This page has been accessed 922 times.