Valbo - Ryr parish, Sweden GenealogyEdit This Page

From FamilySearch Wiki

(Redirected from Valbo-Ryr parish, Sweden)

Back to Sweden

Contents

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Valbo - Ryr
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Älvsborg
Landskap add here
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names:

Alemyren, Alsbo

Backa, Backstugugården, Berget, Bergkasen under Soterud, Bergkasen under Strömsäter, Björndalen, Blåsupp, Borghagen, Bråtemyr, Bönerud Lilla, Bönerud Stora

Dalen under Ryr, Dalen under Värhult, Dalkasen

Ellnebacka

Fagerhult, Fagerskog, Falkenberg, Fiolerud, Flatebyn

Giljan, Gjutegatan, Griniåsen, Gärmunderud, Gönäs

Hagen, Harkerud, Hasslehagen, Hasslekasen, Hattefjäll, Hjälmekasen, Hjälmeliden, Holan, Holmen, Horsemaden, Hultet, Hultet under Tuvan, Hyttan, Hyttebacken, Hästkasen, Högebro, Högstorp

Intakan, Inatakan under Lerryr Södra, Inatakan under Smedserud

Jägaretorpet

Kasen, Kasen under Backa, Kasen under Nya, Kasen under Torkelsrud, Kaserna under Holmen, Kaserna under Muberg, Kaserna under Vägsäter, Kattersbogen, Kavelkasen, Kikerud, Kilane Norra, Kilane Södra, Kleven, Klovene, Klypan, Klypemon, Knatthällan, Krappsäter, Kulten, Kvarnbacken, Kvarnen, Kvarnholan, Kyrkerud, Kölnekullen

Lerryr Norra, Lerryr Södra, Liljenbergsfors, Liljenbergsfors Tegelbruk, Lindalen, Linjekasen, Linjen, Lunden, Långkasen (erna), Lövskogen

Mjövattnet, Moarna, Modalen, Mon, Mossen, Muberg, Myrhagen, Myskehagen

Nya Kasen, Nybygget under Holmen, Nybygget under Kilane Norra, Nybygget under Smedserud, Nytorp, Näset

Orremyren

Parken under Högstorp, Parken under Kilane Norra, Pylsemyren, Pålhuset, Pòlsemyren

Ryr, Ryr Lilla, Ryr Såg, Rödklev, Rölanda, Römerud, Rörviken

Solvermyren, Silveråsen, Sivik, Sjökas, Skogen Lilla, Skogen Stora, Skogsberg, Skymtebergsmon, Skälebräcka, Slätthult, Smedberg, Smedbyggningen, Smedserud, Snippestad, Sollid, Sotehagen, Sotekasen, Soterud, Stenby, Stenkasen, Stenkasen under Tåkan Stora, Stola, Strömmen under Högstorp, Strömmen under Strömsäter, Strömsäter, Sugmyren, Svarvstolen, Sågbacken, Söttorp

Tegelbruket, Torkelsrud, Torrud, Tosterud, Tryckhult, Trången, Trästickeln, Trätängen, Turud, Tuvan, Tuvan Östra, Tåkan Lilla, Tåkan Stora, Tången (ane) under Backa, Tången (ane) under Lerryr Norra

Uvehagen, Uverud

Valberg, Vintermyr, Vågsäter, Vågsäter Kvarn, Vågsäter Såg, Våla, Vårhult

Åkervik, Åserud

Älgerud, Ängbråten, Ängen under Vågsäter, Ängen under Vågsäter, Ängen under Värhult, Änghagen under Hattefjäll, Änghagen under Tuvan, Änkelsrud

Ögården


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References:

Valbo-Ryr Husförhörslängd 1826-1831 Ortregister


 

Need wiki, indexing, or website help? Contact our product teams.


Did you find this article helpful?

You're invited to explain your rating on the discussion page (you must be signed in).

  • This page was last modified on 10 February 2015, at 21:30.
  • This page has been accessed 1,383 times.