Bamble, Telemark, Norway GenealogyEdit This Page

From FamilySearch Wiki

(Difference between revisions)
(update)
 
(17 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Norway|'''''Norway''''']] &gt; '''''[[Telemark County, Norway|Telemark County]] &gt;&nbsp;Bamble''''' <br>  
+
[[Norway Genealogy|'''''Norway''''']] [[Image:Gotoarrow.png]] '''''[[Telemark County, Norway Genealogy|Telemark County]] [[Image:Gotoarrow.png]] Bamble'''''  
 +
 
 +
Guide to '''{{PAGENAME}} ancestry, family history and genealogy:''' birth records, marriage records, death records, census records, parish registers, and military records. 
 +
 
 +
<br>  
  
 
=== Church Records  ===
 
=== Church Records  ===
Line 23: Line 27:
 
*'''1664-1666 Census '''This census was taken by the local civil authorities. Bamle (Bamble) fogderi b. 6 was for '''Bamble '''clerical district. It is on microfilm at the Family History Library on [https://www.familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F399429 Film 122978 Item 1]
 
*'''1664-1666 Census '''This census was taken by the local civil authorities. Bamle (Bamble) fogderi b. 6 was for '''Bamble '''clerical district. It is on microfilm at the Family History Library on [https://www.familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F399429 Film 122978 Item 1]
  
Scanned images are online at Digitalarkivet, [http://www.arkivverket.no/URN:db_read/ft/35565/ Øvre Telemark fogderi, Nedre Telemark fogderi, Bamble fogderi, Manntall 6, 1664]. Digitalarkivet also has an online database, [http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=bd11MT60&spraak=n&metanr=1271 Manntall 1663-66 for Bamle, Øvre og Nedre Telemark].  
+
Scanned images are online at Digitalarkivet, [http://www.arkivverket.no/URN:db_read/ft/35565/ Øvre Telemark fogderi, Nedre Telemark fogderi, Bamble fogderi, Manntall 6, 1664]. Digitalarkivet also has an online database, [http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=bd11MT60&spraak=n&metanr=1271 Manntall 1663-66 for Bamble, Øvre og Nedre Telemark].  
  
 
*'''1664-1666 Census''' Sogneprestenes manntall. Bamle (Bamble) prosti census was taken by the local parish priests. '''Bamble''' clerical district included '''Sannidal, Kragerø''' parish and '''Langesund'''. It is on microfilm at the Family History Library on [https://www.familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F394370 Film 122968 Item 5]
 
*'''1664-1666 Census''' Sogneprestenes manntall. Bamle (Bamble) prosti census was taken by the local parish priests. '''Bamble''' clerical district included '''Sannidal, Kragerø''' parish and '''Langesund'''. It is on microfilm at the Family History Library on [https://www.familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F394370 Film 122968 Item 5]
Line 49: Line 53:
 
=== Farm Books  ===
 
=== Farm Books  ===
  
=== Farm Names ===
+
Bygdebok for Bamble II by Z. Zakariassen 1975
  
47 Aaby
+
=== Farm Names  ===
59 Aasland og Skottet
+
 
46 Aastad
+
47 Aaby 59 Aasland og Skottet 46 Aastad 46 Aastad med Tveitan øde 92 Amurdokken 45 Arnesplads 7 Asdal nedre 30 Asvall 81 Bagerovnen 67 Bakke 53 Bamle 31 Barfot 12 Berg 72 Bilidt 60 Bjorvandslaatta 48 Bjørkeset 49 Bjørkeset Vandfald 79 Bjørkholtet 65 Bleiklien 67 Braaten 44 Brekken 104 Brekken lille 92 Brevig østre 91 Brevik vestre 1 Brumyr 15 Burvall 98 Busterød 94 Dal 59 Dalene 67 Dørdal 27 Eik 93 Elvik 43 Ese 73 Feset 16 Findal 20 Findal 85 Finmark 34 Fjellestad 23 Flaatten 62 Fossum østre 68 Fostvet 65 Froste 78 Fuglekjerndalen 69 Gaange 13 Garstad 18 Gjerset 20 Gjerstad 29 Gjømle 100 Glittum vestre 26 Grasmyr 64 Grimsrød 103 Grindebakken 95 Grostok 66 Grummestad med Mandsmyren 85 Hafsund 101 Hagene 71 Hartvet 61 Hasleidet 76 Haukedal 87 Havneholmen 16 Havraaker 75 Havredal 22 Hegna 53 Heivand 2 Hellestvet 3 Herre lille 14 Herum 57 Hofstein 96 Holtet 81 Hovet 40 Hydal 1 Hytterød 51 Høn 93 Høvik 8 Kaasa 20 Kaasa 76 Kaasa 35 Kaasene 59 Kaasene 53 Kil 53 Kilskogen 25 Kjellestad 103 Kjær 98 Kjærsdalen 88 Kjøia 87 Kjønnøen 78 Kjørstad vestre 9 Klep 79 Korskjær 20 Krabberød 25 Krabberød 69 Kulhugsten 50 Langmyr 70 Langrydningen 18 Lina 61 Masterød 89 Melby 22 Midgaarden 36 Midt-Rogn 60 Mo 59 Modalen 61 Mollefjeld og Bjordammen 77 Myrbakken 91 Myrland 47 Møllerpladsen 56 Nenset 74 Nesledokken 31 Nustad 102 Nystein 59 Olashullet 53 Plankaasen 23 Polland 41 Præstegaarden med Lønnerygg 90 Rakkestad 4 Ravnes 71 Ringsjø 39 Ris 37 Rogn nordre 35 Rogn søndre 70 Rosland 70 Roslandsdalen 17 Roverød 21 Rugtvet 18 Rydningen 27 Rydningen 76 Rydningen 79 Rydningen 58 Rydningene 53 Røimyr 72 Rønholt 58 Rørholt nordre 29 Røskleven 29 Salen 1 Siljan 59 Skare 59 Skarelven 15 Skjerke 18 Skogen 55 Skogen 61 Skogen 54 Skogstad 33 Slaattenes 22 Solli 105 Stokke vestre 24 Stokke østre 59 Storøen 42 Stranden 28 Sundby 9 Surtebogen 13 Surtebogen 11 Surtedal nedre 9 Svarestad 59 Svarverkjærret 92 Svensviken 97 Svinland 67 Sæteren 15 Søtholt 52 Tangen 38 Tangvall 48 Tinderholt 63 Tomasbu 86 Toner 52 Torsdal 5 Traak 84 Troldalen 88 Trosby 6 Tveitan 79 Tveitan vestre 50 Tveitan østre 69 Tveraaen 22 Udsigten (Smedkaasa) og Krabberød 45 Utgaarden 74 Utjord 83 Vaag vestre 82 Vaagøen 80 Valle 78 Valsrød 29 Vasdalkaasa 19 Vingreid 18 Vingreid lille 42 Vinje 101 Vissestad 31 Ødegaarden 32 Ødegaarden 91 Ødegaarden  
46 Aastad med Tveitan øde
+
 
92 Amurdokken
+
'''Bygdebok for Bamble I:&nbsp;''' Siljan, Hellestvet, Lille Herre, Ravnes, Tråk, Tveten, Asdal, Øvre Asdal, Nedre Asdal, Aage Asdal, Svarestad, Sortedal (Surtedal), Øvre Sortedal, Nedre Sortedal, Berg, Garstad, Sørenn Garestadt, Truls
45 Arnesplads
+
 
7 Asdal nedre
+
Gaarstad, Sortebogen, Herum, Søtholt, Skjerke, Havråker (Hafreaker), Findal, Roverød, Lina (Linna), Torsdal, Lille Vingreid (Vingerei), Ronningen, Gjerset og Skogen, Østre Skogen, Vingreid (Vingerei), Gjerstad, Mikkelstrand, Rugtvet,Torger Rugtvet, Stenholmen, <br>
30 Asvall
+
 
81 Bagerovnen
+
Midgården, Flåtten, Østre Stokke, Bunes og Kverndalen, Kjellestad (Kjelstad), Grasmyr, Eik (Ek), Nedre Eik, Øvre Eik, Ronningen, Sundby, Gjømle, Søndre Salen, Nordre Salen, Røskleven, Sanddviken, Myren,
67 Bakke
+
 
53 Bamle
+
Vasdalkåsen, Asvall, Nustad med Ødegården, Suennd Nustadt, Barfot, Ødegaarden, Slåttenes, Langøya, Fjellestad, Rogn, Søndre Rogn, Midt-Rogn, Sandviken, Nordre Rogn, Tangvall, Ris, Hydal,
31 Barfot
+
 
12 Berg
+
Prestegården med Lønnerygg, Prestegården, Bergsland under Prestegården, Sten(en) under Prestegården, Trolldalen under Prestegården, Vinje, Ese,
72 Bilidt
+
 
60 Bjorvandslaatta
+
Brekke, Utgården, Åstad, Åby, Bjerkeset, Tinderholt, Tveten østre, Høn (Høen), Torsdal, Bamble (Bamle), Lomkjen, Røymyrstykket, Heivannsrydningen, Skogstad, Skogen, Nenset, Hofstein, Rørholt,
48 Bjørkeset
+
 
49 Bjørkeset Vandfald
+
Nordre Rørholt, Mo, Ødegården, Løvås, Kroktvet, Barlinddalen, Grasdalen, Søndre Rørholt, Skare, Lilleøya, Svarverkjær, Dalene med Kåsa, Storøy, Åsland, Modalen, Tangen, Lille Olas Hull, Homeland, Skareelven,
79 Bjørkholtet
+
 
65 Bleiklien
+
Staåsen, Bjordammen, Ramlien, Hjemjordene, Lelangen eller Langen, Monen, Masterød, Bjordammen, Huldalen, Østre Fossing, Tomasbu, Grimsrød, Bleiklia, Grummestad, Dørdal, Sæteret, Bakke, Bråten,
67 Braaten
+
 
44 Brekken
+
Rugkåsen, Fostvet, Gonge (Gånge), Rosland, Roslandsdalen, Bråten, Langrønningen, Ringsjø, Rønholt, Bilit (Bilet), Feset, Utjord, Havredal, Haukedal, Kjørstad, Østre Kjørstad, Vestre Kjørstad,&nbsp; Valsrød,
104 Brekken lille
+
 
92 Brevig østre
+
Vestre Tveten, Valle, Bakerovnen, Vågøya, Våg, Vestre Våg, Østre Våg, Breisand, Trolldalen, Finmark, Hafsund, Toner, Kjønnøya, Trosby, Melby, Rakkestad, Brevik, Vestre Brevik, Østre Brevik, Såsteinen,
91 Brevik vestre
+
 
1 Brumyr
+
Svensviken, Høvik, Elvik, Dal, Grostok, Holtet, Svinland, Busterød, Glittum, Østre Glittum, Vestre Glittum, Vissestad, Nystein, Nysteinstranden, Kjær, Lille Brekke, Vestre Stokke<br>
15 Burvall
+
 
98 Busterød
+
'''Bygdebok for Bamble II'''
94 Dal
+
 
59 Dalene
+
Asdal, Asdalkåsa, Asdalrønningen, Asdalsetret, Asdalstrand, Asdaltangen, Arnesplass, Aspelund, Asvall, Bakke, Bakerovn, Barfot, Berg, Bergvannskåsa, Bergsland, Bilet, Bjerkeset, Bjerkeholte, Bjordammen, Bleikelie, Breisand, Bredbokt, Lillekåsa, Brekke, Brevik, Bråten, Bråtedalen, Burvall, Busterød, Dal, Dalene, Dørdal, Eik, Eikelund, Eiksrønningen, Elvik, Esse, Fagerheim, Fagerli, Feset, Findal, Findalplassen, Finmark, Fjellstad, Fjordgløtt, Flåtten, Fossing, Fostvedt, Froste, Garstad, Garstadrønningen, Gjerset, Gjersetdalene, Gjerstad, Gjerstadkåsa, Gjømle, Gjømlemyrene, Glittum, Grasmyr, Grimsmyr, Grimsrød, Grindbakken, Grobstok, Grummestad, Grunnesund, Gånge, Gångerønningen, Gårdemma, Hafreaker, Hafredal, Hafsund, Hansemyr, Hartvedt, Hasseleidet, Hasseldalen, Haugvoll, Haukedal, Haukedalrønningen, Havneholmen, Heistad, Heivannet, Hegna, Hellestvedt, Herum, Hestekåsa, Hofstein, Holte, Hundekilen, Hvalvika, Hydal, Hytterø, Høen, Høvik, Høvikrønningen, Håvet, Håøya, Isnes, Kalvika, Kil, Kilen, Kjellestad, Kjellemyr, Kjelly, Kjennekåsa, Kjendalen, Kjær, Kjærsdalen, Kjærra, Kjønøya, Kjørstadstranda, Kjørstadtangen, Klepp, Kleppsetre, Kløvsgard, Krabberød, Krabberødkåsa, Kullvika, Kasene, Langrøningen, Larønningen, Lerketveit, Lillebrekke, Lilleherre, Lillejordet, Lillemyr, Lillehundekilen, Lillevingerei, Linna, Linnarønningen, Linnastrand, Linnakåsa, Lønnerygg, Masterød, Meikjær, Melby, Melbystrand, Midtgården, Mikkelstrand, Mo, Moen, Modalen, Moland, Mollefjell, Mollefjelltangen, Myrbakken, Myrland, Myrene, Nenset, Norheim, Nustad, Nyhus, Nyland, Nystein, Olasshull, Omborsnes, Ospelid, Pestilenseidet, Polland, Plassen,&nbsp; Rakkestad, Ravnes, Ringsjø, Ringsjødalene, Ris, Rogn, Rognskåsa, Rosland, Roslandsdalen, Roverød, Rudrønningen, Rønholt, Rørholt, Røymyr, Røskleven, Salen, Sandvika, Seteren, Sekkekilen, Siljan, Siljastranda, Siljarønningen, Skaugen, Skare, Skjelbred, Skjerke, Skoglund, Skogstad, Skåtkjær, Slåttenes, Smedplassen, Solli, Solvang, Sortedal, Sortebogen, Stein, Steinsrønningen, Steinsmyr, Steinsdalen, Steinerød, Stokke, Stranda, Storemyr, Storehundekilen, Storøy, Stulen, Svendsvik, Sververkjær, Svindland, Sundby, Sundbykåsa, Sødholt, Sørum, Tangen, Tangvall, Tegdal, Teigen, Tinderholt, Thorsdal, Tomasbo, Toner, Trosby, Troldalen, Tråk, Tveten, Tvetenstrand, Tvetenrønningen, Tveråa, Tørrødegården, Utgården, Utsikten, Valle, Vallekåsa, Vallekjær, Valsrød, Vasstranden, Vinje, Vingerei, Vissestad, Vissestadhagene, Våg, Vågshagen, Vågøy, Ødegården, Ødelund, Åby, Åbydalen, Åstad, Åsland, Åsfjellrønningen&nbsp; &nbsp; <br>
67 Dørdal
+
27 Eik
+
93 Elvik
+
43 Ese
+
73 Feset
+
16 Findal
+
20 Findal
+
85 Finmark
+
34 Fjellestad
+
23 Flaatten
+
62 Fossum østre
+
68 Fostvet
+
65 Froste
+
78 Fuglekjerndalen
+
69 Gaange
+
13 Garstad
+
18 Gjerset
+
20 Gjerstad
+
29 Gjømle
+
100 Glittum vestre
+
26 Grasmyr
+
64 Grimsrød
+
103 Grindebakken
+
95 Grostok
+
66 Grummestad med Mandsmyren
+
85 Hafsund
+
101 Hagene
+
71 Hartvet
+
61 Hasleidet
+
76 Haukedal
+
87 Havneholmen
+
16 Havraaker
+
75 Havredal
+
22 Hegna
+
53 Heivand
+
2 Hellestvet
+
3 Herre lille
+
14 Herum
+
57 Hofstein
+
96 Holtet
+
81 Hovet
+
40 Hydal
+
1 Hytterød
+
51 Høn
+
93 Høvik
+
8 Kaasa
+
20 Kaasa
+
76 Kaasa
+
35 Kaasene
+
59 Kaasene
+
53 Kil
+
53 Kilskogen
+
25 Kjellestad
+
103 Kjær
+
98 Kjærsdalen
+
88 Kjøia
+
87 Kjønnøen
+
78 Kjørstad vestre
+
9 Klep
+
79 Korskjær
+
20 Krabberød
+
25 Krabberød
+
69 Kulhugsten
+
50 Langmyr
+
70 Langrydningen
+
18 Lina
+
61 Masterød
+
89 Melby
+
22 Midgaarden
+
36 Midt-Rogn
+
60 Mo
+
59 Modalen
+
61 Mollefjeld og Bjordammen
+
77 Myrbakken
+
91 Myrland
+
47 Møllerpladsen
+
56 Nenset
+
74 Nesledokken
+
31 Nustad
+
102 Nystein
+
59 Olashullet
+
53 Plankaasen
+
23 Polland
+
41 Præstegaarden med Lønnerygg
+
90 Rakkestad
+
4 Ravnes
+
71 Ringsjø
+
39 Ris
+
37 Rogn nordre
+
35 Rogn søndre
+
70 Rosland
+
70 Roslandsdalen
+
17 Roverød
+
21 Rugtvet
+
18 Rydningen
+
27 Rydningen
+
76 Rydningen
+
79 Rydningen
+
58 Rydningene
+
53 Røimyr
+
72 Rønholt
+
58 Rørholt nordre
+
29 Røskleven
+
29 Salen
+
1 Siljan
+
59 Skare
+
59 Skarelven
+
15 Skjerke
+
18 Skogen
+
55 Skogen
+
61 Skogen
+
54 Skogstad
+
33 Slaattenes
+
22 Solli
+
105 Stokke vestre
+
24 Stokke østre
+
59 Storøen
+
42 Stranden
+
28 Sundby
+
9 Surtebogen
+
13 Surtebogen
+
11 Surtedal nedre
+
9 Svarestad
+
59 Svarverkjærret
+
92 Svensviken
+
97 Svinland
+
67 Sæteren
+
15 Søtholt
+
52 Tangen
+
38 Tangvall
+
48 Tinderholt
+
63 Tomasbu
+
86 Toner
+
52 Torsdal
+
5 Traak
+
84 Troldalen
+
88 Trosby
+
6 Tveitan
+
79 Tveitan vestre
+
50 Tveitan østre
+
69 Tveraaen
+
22 Udsigten (Smedkaasa) og Krabberød
+
45 Utgaarden
+
74 Utjord
+
83 Vaag vestre
+
82 Vaagøen
+
80 Valle
+
78 Valsrød
+
29 Vasdalkaasa
+
19 Vingreid
+
18 Vingreid lille
+
42 Vinje
+
101 Vissestad
+
31 Ødegaarden
+
32 Ødegaarden
+
91 Ødegaarden
+
  
 
=== Probate Records  ===
 
=== Probate Records  ===
Line 241: Line 89:
 
Bamble judicial district<br>*1665-1869 [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F448712 Family History Library]<br>*1665-1852 [http://arkivverket.no/URN:sk_read/search/?forvaltning=&fylke=08&embete=Bamble+sorenskriveri&protokoll=&periode=&navn= Digitalarkivet]  
 
Bamble judicial district<br>*1665-1869 [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F448712 Family History Library]<br>*1665-1852 [http://arkivverket.no/URN:sk_read/search/?forvaltning=&fylke=08&embete=Bamble+sorenskriveri&protokoll=&periode=&navn= Digitalarkivet]  
  
Telemark and Bamble deanery<br>*1696-1806 [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F583236 Family History Library]<br>*1696-1806 [http://arkivverket.no/URN:sk_read/search/?forvaltning=&fylke=08&embete=Nedre+Telemark+og+Bamble+prosti&protokoll=&periode=&navn= Digitalarkivet]
+
Telemark and Bamble deanery<br>*1696-1806 [https://familysearch.org/search/catalog/show?uri=http%3A%2F%2Fcatalog-search-api%3A8080%2Fwww-catalogapi-webservice%2Fitem%2F583236 Family History Library]<br>*1696-1806 [http://arkivverket.no/URN:sk_read/search/?forvaltning=&fylke=08&embete=Nedre+Telemark+og+Bamble+prosti&protokoll=&periode=&navn= Digitalarkivet]  
  
 
=== References  ===
 
=== References  ===
 +
 
[http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_form.html Oluf Rygh: Norwegian Farm Names]  
 
[http://www.dokpro.uio.no/rygh_ng/rygh_form.html Oluf Rygh: Norwegian Farm Names]  
  
[[Category:Norway]]
+
Schilbred, C. S.: Bygdebok for Bamble I, utgitt av Bamble konnune 1968
 +
 
 +
Zakariassen, Z.: Bygdebok for Bamble II, Gårdenes Historie fra 1814 til 1950. Utgitt av Bamble kommune 1975
 +
 
 +
[[Category:Telemark_County,_Norway]] [[Category:Norway]] [[Category:Countries_in_Europe]] [[Category:Countries]]

Latest revision as of 20:27, 1 June 2015

Norway Gotoarrow.png Telemark County Gotoarrow.png Bamble

Guide to Bamble, Telemark, Norway Genealogy ancestry, family history and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, parish registers, and military records.


Contents

Church Records

Bamble clerical district contains parish registers from Bamble parish with Stathelle. Included Kragerø, Sannidal and Skåtøy until 1738. Microfiche contain church records for Herre Chapel parish and Stathelle parish in Telemark county, Norway.

The Family History Library has microfilm copies of the church books, 1702-1906.

Digital images are online at Digitalarkivet:

Bamble: 1702-1814, 1834-1877, 1892-1920, 1948-1973

Bamble / Bamble: 1785-1800, 1802-1855, 1860-1900, 1920-1935

Bamble / Herre Kappellsokn: 1909-1916

Bamble / Langesund: 1815-1834

Bamble / Stathelle: 1878-1925

Census Records

  • 1664-1666 Census This census was taken by the local civil authorities. Bamle (Bamble) fogderi b. 6 was for Bamble clerical district. It is on microfilm at the Family History Library on Film 122978 Item 1

Scanned images are online at Digitalarkivet, Øvre Telemark fogderi, Nedre Telemark fogderi, Bamble fogderi, Manntall 6, 1664. Digitalarkivet also has an online database, Manntall 1663-66 for Bamble, Øvre og Nedre Telemark.

  • 1664-1666 Census Sogneprestenes manntall. Bamle (Bamble) prosti census was taken by the local parish priests. Bamble clerical district included Sannidal, Kragerø parish and Langesund. It is on microfilm at the Family History Library on Film 122968 Item 5

Scanned images are online at Digitalarkivet, Øvre Telemark prosti, Nedre Telemark prosti, Bamble prosti, Manntall 12, 1664 - 1666.

  • 1801 Census The 1801 census (b. 30) for Bamble clerical district included Langesund parish. It is on microfilm at the Family History Library Film 122998 Item 1. A searchable database is online at Digitalarkivet. 1801-telling for 0814 Bamble

Court Records

Land Records

Farm Books

Bygdebok for Bamble II by Z. Zakariassen 1975

Farm Names

47 Aaby 59 Aasland og Skottet 46 Aastad 46 Aastad med Tveitan øde 92 Amurdokken 45 Arnesplads 7 Asdal nedre 30 Asvall 81 Bagerovnen 67 Bakke 53 Bamle 31 Barfot 12 Berg 72 Bilidt 60 Bjorvandslaatta 48 Bjørkeset 49 Bjørkeset Vandfald 79 Bjørkholtet 65 Bleiklien 67 Braaten 44 Brekken 104 Brekken lille 92 Brevig østre 91 Brevik vestre 1 Brumyr 15 Burvall 98 Busterød 94 Dal 59 Dalene 67 Dørdal 27 Eik 93 Elvik 43 Ese 73 Feset 16 Findal 20 Findal 85 Finmark 34 Fjellestad 23 Flaatten 62 Fossum østre 68 Fostvet 65 Froste 78 Fuglekjerndalen 69 Gaange 13 Garstad 18 Gjerset 20 Gjerstad 29 Gjømle 100 Glittum vestre 26 Grasmyr 64 Grimsrød 103 Grindebakken 95 Grostok 66 Grummestad med Mandsmyren 85 Hafsund 101 Hagene 71 Hartvet 61 Hasleidet 76 Haukedal 87 Havneholmen 16 Havraaker 75 Havredal 22 Hegna 53 Heivand 2 Hellestvet 3 Herre lille 14 Herum 57 Hofstein 96 Holtet 81 Hovet 40 Hydal 1 Hytterød 51 Høn 93 Høvik 8 Kaasa 20 Kaasa 76 Kaasa 35 Kaasene 59 Kaasene 53 Kil 53 Kilskogen 25 Kjellestad 103 Kjær 98 Kjærsdalen 88 Kjøia 87 Kjønnøen 78 Kjørstad vestre 9 Klep 79 Korskjær 20 Krabberød 25 Krabberød 69 Kulhugsten 50 Langmyr 70 Langrydningen 18 Lina 61 Masterød 89 Melby 22 Midgaarden 36 Midt-Rogn 60 Mo 59 Modalen 61 Mollefjeld og Bjordammen 77 Myrbakken 91 Myrland 47 Møllerpladsen 56 Nenset 74 Nesledokken 31 Nustad 102 Nystein 59 Olashullet 53 Plankaasen 23 Polland 41 Præstegaarden med Lønnerygg 90 Rakkestad 4 Ravnes 71 Ringsjø 39 Ris 37 Rogn nordre 35 Rogn søndre 70 Rosland 70 Roslandsdalen 17 Roverød 21 Rugtvet 18 Rydningen 27 Rydningen 76 Rydningen 79 Rydningen 58 Rydningene 53 Røimyr 72 Rønholt 58 Rørholt nordre 29 Røskleven 29 Salen 1 Siljan 59 Skare 59 Skarelven 15 Skjerke 18 Skogen 55 Skogen 61 Skogen 54 Skogstad 33 Slaattenes 22 Solli 105 Stokke vestre 24 Stokke østre 59 Storøen 42 Stranden 28 Sundby 9 Surtebogen 13 Surtebogen 11 Surtedal nedre 9 Svarestad 59 Svarverkjærret 92 Svensviken 97 Svinland 67 Sæteren 15 Søtholt 52 Tangen 38 Tangvall 48 Tinderholt 63 Tomasbu 86 Toner 52 Torsdal 5 Traak 84 Troldalen 88 Trosby 6 Tveitan 79 Tveitan vestre 50 Tveitan østre 69 Tveraaen 22 Udsigten (Smedkaasa) og Krabberød 45 Utgaarden 74 Utjord 83 Vaag vestre 82 Vaagøen 80 Valle 78 Valsrød 29 Vasdalkaasa 19 Vingreid 18 Vingreid lille 42 Vinje 101 Vissestad 31 Ødegaarden 32 Ødegaarden 91 Ødegaarden

Bygdebok for Bamble I:  Siljan, Hellestvet, Lille Herre, Ravnes, Tråk, Tveten, Asdal, Øvre Asdal, Nedre Asdal, Aage Asdal, Svarestad, Sortedal (Surtedal), Øvre Sortedal, Nedre Sortedal, Berg, Garstad, Sørenn Garestadt, Truls

Gaarstad, Sortebogen, Herum, Søtholt, Skjerke, Havråker (Hafreaker), Findal, Roverød, Lina (Linna), Torsdal, Lille Vingreid (Vingerei), Ronningen, Gjerset og Skogen, Østre Skogen, Vingreid (Vingerei), Gjerstad, Mikkelstrand, Rugtvet,Torger Rugtvet, Stenholmen,

Midgården, Flåtten, Østre Stokke, Bunes og Kverndalen, Kjellestad (Kjelstad), Grasmyr, Eik (Ek), Nedre Eik, Øvre Eik, Ronningen, Sundby, Gjømle, Søndre Salen, Nordre Salen, Røskleven, Sanddviken, Myren,

Vasdalkåsen, Asvall, Nustad med Ødegården, Suennd Nustadt, Barfot, Ødegaarden, Slåttenes, Langøya, Fjellestad, Rogn, Søndre Rogn, Midt-Rogn, Sandviken, Nordre Rogn, Tangvall, Ris, Hydal,

Prestegården med Lønnerygg, Prestegården, Bergsland under Prestegården, Sten(en) under Prestegården, Trolldalen under Prestegården, Vinje, Ese,

Brekke, Utgården, Åstad, Åby, Bjerkeset, Tinderholt, Tveten østre, Høn (Høen), Torsdal, Bamble (Bamle), Lomkjen, Røymyrstykket, Heivannsrydningen, Skogstad, Skogen, Nenset, Hofstein, Rørholt,

Nordre Rørholt, Mo, Ødegården, Løvås, Kroktvet, Barlinddalen, Grasdalen, Søndre Rørholt, Skare, Lilleøya, Svarverkjær, Dalene med Kåsa, Storøy, Åsland, Modalen, Tangen, Lille Olas Hull, Homeland, Skareelven,

Staåsen, Bjordammen, Ramlien, Hjemjordene, Lelangen eller Langen, Monen, Masterød, Bjordammen, Huldalen, Østre Fossing, Tomasbu, Grimsrød, Bleiklia, Grummestad, Dørdal, Sæteret, Bakke, Bråten,

Rugkåsen, Fostvet, Gonge (Gånge), Rosland, Roslandsdalen, Bråten, Langrønningen, Ringsjø, Rønholt, Bilit (Bilet), Feset, Utjord, Havredal, Haukedal, Kjørstad, Østre Kjørstad, Vestre Kjørstad,  Valsrød,

Vestre Tveten, Valle, Bakerovnen, Vågøya, Våg, Vestre Våg, Østre Våg, Breisand, Trolldalen, Finmark, Hafsund, Toner, Kjønnøya, Trosby, Melby, Rakkestad, Brevik, Vestre Brevik, Østre Brevik, Såsteinen,

Svensviken, Høvik, Elvik, Dal, Grostok, Holtet, Svinland, Busterød, Glittum, Østre Glittum, Vestre Glittum, Vissestad, Nystein, Nysteinstranden, Kjær, Lille Brekke, Vestre Stokke

Bygdebok for Bamble II

Asdal, Asdalkåsa, Asdalrønningen, Asdalsetret, Asdalstrand, Asdaltangen, Arnesplass, Aspelund, Asvall, Bakke, Bakerovn, Barfot, Berg, Bergvannskåsa, Bergsland, Bilet, Bjerkeset, Bjerkeholte, Bjordammen, Bleikelie, Breisand, Bredbokt, Lillekåsa, Brekke, Brevik, Bråten, Bråtedalen, Burvall, Busterød, Dal, Dalene, Dørdal, Eik, Eikelund, Eiksrønningen, Elvik, Esse, Fagerheim, Fagerli, Feset, Findal, Findalplassen, Finmark, Fjellstad, Fjordgløtt, Flåtten, Fossing, Fostvedt, Froste, Garstad, Garstadrønningen, Gjerset, Gjersetdalene, Gjerstad, Gjerstadkåsa, Gjømle, Gjømlemyrene, Glittum, Grasmyr, Grimsmyr, Grimsrød, Grindbakken, Grobstok, Grummestad, Grunnesund, Gånge, Gångerønningen, Gårdemma, Hafreaker, Hafredal, Hafsund, Hansemyr, Hartvedt, Hasseleidet, Hasseldalen, Haugvoll, Haukedal, Haukedalrønningen, Havneholmen, Heistad, Heivannet, Hegna, Hellestvedt, Herum, Hestekåsa, Hofstein, Holte, Hundekilen, Hvalvika, Hydal, Hytterø, Høen, Høvik, Høvikrønningen, Håvet, Håøya, Isnes, Kalvika, Kil, Kilen, Kjellestad, Kjellemyr, Kjelly, Kjennekåsa, Kjendalen, Kjær, Kjærsdalen, Kjærra, Kjønøya, Kjørstadstranda, Kjørstadtangen, Klepp, Kleppsetre, Kløvsgard, Krabberød, Krabberødkåsa, Kullvika, Kasene, Langrøningen, Larønningen, Lerketveit, Lillebrekke, Lilleherre, Lillejordet, Lillemyr, Lillehundekilen, Lillevingerei, Linna, Linnarønningen, Linnastrand, Linnakåsa, Lønnerygg, Masterød, Meikjær, Melby, Melbystrand, Midtgården, Mikkelstrand, Mo, Moen, Modalen, Moland, Mollefjell, Mollefjelltangen, Myrbakken, Myrland, Myrene, Nenset, Norheim, Nustad, Nyhus, Nyland, Nystein, Olasshull, Omborsnes, Ospelid, Pestilenseidet, Polland, Plassen,  Rakkestad, Ravnes, Ringsjø, Ringsjødalene, Ris, Rogn, Rognskåsa, Rosland, Roslandsdalen, Roverød, Rudrønningen, Rønholt, Rørholt, Røymyr, Røskleven, Salen, Sandvika, Seteren, Sekkekilen, Siljan, Siljastranda, Siljarønningen, Skaugen, Skare, Skjelbred, Skjerke, Skoglund, Skogstad, Skåtkjær, Slåttenes, Smedplassen, Solli, Solvang, Sortedal, Sortebogen, Stein, Steinsrønningen, Steinsmyr, Steinsdalen, Steinerød, Stokke, Stranda, Storemyr, Storehundekilen, Storøy, Stulen, Svendsvik, Sververkjær, Svindland, Sundby, Sundbykåsa, Sødholt, Sørum, Tangen, Tangvall, Tegdal, Teigen, Tinderholt, Thorsdal, Tomasbo, Toner, Trosby, Troldalen, Tråk, Tveten, Tvetenstrand, Tvetenrønningen, Tveråa, Tørrødegården, Utgården, Utsikten, Valle, Vallekåsa, Vallekjær, Valsrød, Vasstranden, Vinje, Vingerei, Vissestad, Vissestadhagene, Våg, Vågshagen, Vågøy, Ødegården, Ødelund, Åby, Åbydalen, Åstad, Åsland, Åsfjellrønningen   

Probate Records

Bamble judicial district
*1665-1869 Family History Library
*1665-1852 Digitalarkivet

Telemark and Bamble deanery
*1696-1806 Family History Library
*1696-1806 Digitalarkivet

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Schilbred, C. S.: Bygdebok for Bamble I, utgitt av Bamble konnune 1968

Zakariassen, Z.: Bygdebok for Bamble II, Gårdenes Historie fra 1814 til 1950. Utgitt av Bamble kommune 1975


 

Need wiki, indexing, or website help? Contact our product teams.


Did you find this article helpful?

You're invited to explain your rating on the discussion page (you must be signed in).

  • This page was last modified on 1 June 2015, at 20:27.
  • This page has been accessed 2,104 times.