Czech Republic If You Are Czech Citizen...Edit This Page

From FamilySearch Wiki

Back to Czech Republic Page

Digitalizace v archivech České republiky

Digitalizací je míněno zpřístupnění archiválií v digitální podobě přes internet. Neznamená to přepsání údajů z archiválií do databázové podoby pro běžné hledání - to je stále hudba budoucnosti (představa "kde si mám zadat svoje příjmení, aby mi to našlo celý rodokmen" je mylná).

Odkazy na jednotlivé stránky matrik na internetu je možno nalézt zde: Matriční rozcestník České republiky

Digitizing in the archives of the Czech Republic

Digitization means an access to archival documents in digital form over the Internet. It does not mean name indexing - it is still music of the future (the idea of ​​"where do I enter my name, so that I find the whole family tree" is wrong).

Links to individual pages of registers on the Internet can be found here: The parish registers in the Czech Republic


 

Need wiki, indexing, or website help? Contact our product teams.


Did you find this article helpful?

You're invited to explain your rating on the discussion page (you must be signed in).

  • This page was last modified on 27 June 2014, at 17:03.
  • This page has been accessed 853 times.