Denmark Probate word listEdit This Page

From FamilySearch Wiki

Revision as of 21:55, 30 December 2011 by Bbeeblue64 (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

 Word List for Probates (This is a work in progress)
A.
Aar-year
Af-by
Afdødes-deceased
Afgangen-the deceased
Agteskab-marriage
Amptsforratter-county commissioner
Anden siide-other side
Anordnet-set apart
Antaget-chosen
Antagne-assumed
Arveskifte-inheritance
Arvinger all var- heirs all were
Arvinger-heirs
Arving-heir
Aulede-only
Av-by

B.
Befindes-found to be
Bekiendtgiørelse-official annoucement
Benævnte-name mentioned
Beskikket-appointe
Betiente-official
Boende-living

D.
Deeling-division

E.
Efterlefuende-surviving
Eftermelte-below mentioned
Efterretning-obedience
Egne-on their own
Egne-their own
Egnne-thier own
Eniste-begotten

Efterladte-surviving

F.
Faderne-grand father
Færst-
Fellets-joint
Fodde-
Foged-marshall
Følge-as a result of
Følger-followed
Foranførte-above mentioned
Foranmeldte-above mentioned
Forbemeldte-above mentioned
Foregaænde-earlier
Foregaaet-official announcement
Foretagelse-execution
Foretagen-distribution
Foretaget lovlig-transacted lawful
Foretaget lovling-transacted a lawful
Foretage-untertake or perform
Forfaret-conduct
Formedelst-due
Formynder-guardian
Fornyelig-recently departed
Forordningen-the statutes
Forretningsen-administration
Forrettet-
Fortforet-conducted
Forvalter-administrator
Forvalter-Bailiff
Fremdeeles-further
Fremviste-present poer
Fuldmagt-attorney
Fuldmegtige-authorized agent-attorney

G.
Garden-the farm
Gior-makes

Gammel-old

H.
Hannem-him
Hans-his
Herrets ting skædte-district court occurred
Herrets ting-district court
Hustrues-wife’s
Hvilket-this
Hvorefter-where after
Hvor-where after
Hvor-where after
Imellem-between
Indfandt-appeared

K.
Kong(elig)-royal
Kongelig- royal agent
Kontorbetjent-office clerk
Kontorchef-head of office staff
Kontormedhjælper-office clerk
Kontroist-clerk in office

L.
Landarbejder-farm worker
Landbo-farmer renter
Landbruger-farmer
Laugværge-widow’s guardian
Lensmanden-the constable
Ligeledes-alsoM.
Magistrat/Magistrate-justice for the peace
Maij(estatæts)-majesty’s maij(estæts)
Med-with
Med-with
Mødt-present/ mødte-was present

N.
Nærværende-present

O.
Ofververends-attending
Om-about
Ordre-orders
Overformynder-guardian
Overværlese-present

P.
Plasmand-cottager
Pligtmand-tenant
Præstegield-clerical district
Proprietær-farmer Large
Pulitiaduakat-district attorney

R.
Raadhusskriver-town hall clerk scribe
Registrere-register
Retsformand-persiding judge
Ridefoged-bailiff
Rigtighed-correctness

S.
S.(igno)r-Mr
Saaledes-
Saa-so
Salig or dø-deceased
Sammenaulede-begotten
Sammenauled-together beget
Sammestæds-same place
Samtliges-all’s
Seigneur-Mr or Sir-willborn/ honourable
Sig-self
Sin-his
Skeed-given
Skeedte-occurred
Skifte forrentning-probate procesings
skifte-adminitration
Skiftes holdelse-probate proceeding

Skiftes-distributions
Skiftet-the distribution
Skriver-clerk scribe
Skylde-owe
Sluttet-concluded
Sødskendes- the sisters
Som er forst i ægteskab-who in the first marriage
Som er først- who are first
Som følger-as follows
Som-as
Sønnerne- the brothers (can also mean siblings)
Stærboent-place where deceased lived
Stævningsmand-baliff sheriff

T.
Tager-takes
Til-as –to
Tilligemed-also
Tillysning-posting
Tilstæde-present
Tilstedes-allowed
Tilstillede-given

U.
Ude-in
Udi-at from
Udneunte-appointed
Umyndiges-
Underrets dommer-court judge-lower
Underrretssay Fører-court judge lower
Underskreune-undersigned
Underskrevne-the undersigned
Undtagen-except

V. W. (V and W can be interchangeable)
Værende umlyndige-being minors
Værende-living
Være-were
Værge-guardian
Værgers-
Var saa mødt-was also present
Vedbørlig-legal
Vedkommendes-
Vegne-behalf
Velsom-unable
Vitterlig-known
Vurdere-appraise
Vurdering-appraising
Vurderings forretning-appraisal
Vurderings-appointed-

Wed skiftet var-at this proceeding
Wed skiftet vor nærværende-at this proceeding were present

Æ.

Ægte-legitimate marriage or child 


 

Need wiki, indexing, or website help? Contact our product teams.


Did you find this article helpful?

You're invited to explain your rating on the discussion page (you must be signed in).