Budal, Sør-Trøndelag, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Budal, Norway)
Jump to: navigation, search
Norway
Sør-Trøndelag County
Budal

Guide to Budal, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Church Records

See Støren clerical district.

Census Records

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

2 Bakken 28 Bjørbækken 11 Bjørkaasen 3 Bjørklien 21 Bonesvolden 6 Brandeggen 29 Brubakken 8 Budalen 7 Budalen lille 31 Dyrvold 22 Endalen 18 Enkroken 27 Enli 19 Enmoen 16 Enodden 30 Hestflaat 24 Hyttehaugen 25 Hyttepladsen 4 Krigsvold 1 Løkkemoen 14 Moen nordre 17 Mælen 20 Ropphaugen 5 Skarpmovolden 26 Solemsvolden 5 Storlien 34 Storrød 33 Storrødsæteren 32 Sværdal 23 Sætermoen 1 Sørløkken 10 Tomoen 12 Vold 15 Vold

The following farm names were listed in Sømark, Johannes, Gard og grendeliv i Budalen, (Trondhiem: 1971):.

Andersbakken, Bakken, Bakkløkken, Bergheim, Bjerkenås, Bjerkli, Bjerkåsøyen, Bjørkan, Bjørkli, Bjørklund, Bjørkly, Bjørnvoll, Bonesvollseter, Brandeggen, Brandegghaug, Brubakken, Brubakken (Oppistu), Brudal (Plasshaugan), Bråten, Budalen Aldersheim, Budalsøyen, Buhaug, Båsbekkgrinda, Dahl, Dalheim, Dyrvoll, Eggen, Einabu, Elevsgjære, Endal, Endalen, Endalsvoll, Engesmo, Enkroken, Enlid (Plassen), Enlid (Nordistu), Enlid (Sørstuen), Enlidhaug, Enlidmoen, Enmoen, Enmoen (Nordre), Enmoen (Søndre), Enodd (Nordistu), Enodd (Sørstuen), Enodden, Finnhaugen, Fjellgløtt, Fjellvang, Flaten, Fredheim, Frøhaug, Frøplassen, Furuhaugen, Gammelvollia, Glenna, Granly, Granmo, Gurimoen, Hagen, Hammer, Haug, Hauglid, Haukstova, Heimly, Heimtun, Hestflått (Nordistu), Hestflått (Sørstuen), Hyttehaug, Hytteplass, Høgtun, Innistu på Storrø, Jamtli, Jæreplassen, Kirkbakk, Kjeldløkkja, Kjerstikrokstua, Kjønnås, Kjønnåsøyen, Krigsvoll, Lillebudal, Lillebudal (Nordistu), Lillebudal (Sørstuen), Lillebudalsbro, Lillemo, LItjmodal, Lundhiem Køjefolket, Lyngen, Løberg, Løkkeshaug, Løkkesmoen, Løkkesås, Melen, Midttun, Moen, Moen (Sørgarden), Moaløkken, Moheim, Møreggrinda, Nerplassen, Nord-Enlid, Nord-Moen (Oppistu), Nord-Moen (Utistuen), Nordgarden, Nordpå på Storrø, Nylendet, Nymoen, Nyrønningen, Nysetvoll, Oddgjerdet (Oppistu), Oddvang, Raphaug, Sandvoll, Setermoen, Skogheim, Skogli, Skogly, Smed-Jo plassen, Småvol, Solbakken, Solberg, Solhaug, Solheim, Sollid, Solstad, Solumsvoll,Staden-Enodd, Storbekken, Storbudal, Storbudal (Nordstuen), Storbudal (Sørstuen), Storbudal (Teigen), Storili, Storlien, Storlien Nordre, Storlien Søndre, Storliløkken, Storlimo, Storrø, Storrø (Finnskjeggen), Storrø (Systu), Storrøsgjerdet, Storrøsløkken, Storrøseter, Storrøseter (Nordre), Storrøseter (Søndre), Stuefolket, Stuegjære, Stuehaugen, Svardal, Svardal (Nordistu), Svardal (Systuen), Svardalsås, Svarli, Svarmoen, Systu på Storrø, Sør-Enlid, Sørli, Sørløkken (Fremme), Sørløkken (Nordpå), Tovmoen, Voll, Voll (Råa), Øyan, Åsly, Asphaug, Åsplassen

Probate Records

1723-1835: Probates may be found in Gauldal judicial district.

1766-1810: Clerical probates may be found in Dalane Deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names