Danish Genealogical Words beginning with E

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Denmark Page

Danish English
efter after
efter hans salig after his death
efterkommer descendant
efterladte survivors, remaining
efterlevende surviving
eftermiddag afternoon
efternavn surname, last name
egen own
egentlige actual
ej not
eje to own
ejendom property, real estate
ejusdem (Latin) the same
eller or, or else
elleve 11
ellevte 11th
embede public office
embedsmand public official
emigrant emigrant
emigrere emigrate
en og tredive 31
en og tredivte 31st
en og tyve 21
en og tyvende 21st
endnu yet, still
enebarn only child
enhver each
enk. = enke, enkekone widow
enkem. = enkemand widower
eodem, eodem die (Latin) the same, on the same day
epilepsy epilepsy
er is, are
erhverv livelihood
erhvervsted work place
et, en a, one, someone, somebody
etage story, floor