Danish Genealogical Words beginning with F

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Denmark Page

Danish English
fabrik factory
fabriksarbejder factory worker
fadder godfather, godmother, sponsor
fader, far father
falde, faldt to fall, be killed in war
familie family
fange prisoner
far father
farbroder uncle, father’s brother
farfader paternal grandfather
farfar father\'s father
farmoder father\'s mother
farmor father\'s mother
farver dyer
faster aunt, father’s sister
fattig poor, indigent
fattiglem pauper
feber fever
Februar February
fem 5
fem og tyve 25
fem og tyvende 25th
femte 5th
femten 15
femtende 15th
feria (Latin) day, holiday
festum (Latin) feast, festival, wedding
findested finding place
fire 4
fire og tyve 24
fire og tyvende 24th
firs 80
firsindstyvende 80th
fiskehandler fishdealer
fisker fisherman
fjerde 4th
fjorten 14
fjortende 14th
flere several, more
flittig hardworking
flod river
flygte run away
flytte move
fod foot
foged sheriff
folio double page
folk people
folketallet the population
folketælling census
for for, at, before, by
for endelig skifte og deling for final probate and distribution
forblinde blind
forblødning bleeding to death
forbryder criminal
forbrænde burn
forbyde, forbuden against, ban, prohibit
fordrukken drunken
forening union
forespurgt inquired
forevist shown, exhibit
forfatterens navn the writers name
forfædre ancestors
forhandler dealer
forhenværende former, formerly
forhus house in front, often the main or owner’s house
forklaring explanation
forlade leave
forlovelse engagement
forlover he that gives the bride away, best man
forloverne sponsors, bondsmen at marriage
forlovet engaged (to be married)
formiddag morning
formynder guardian
fornavn first name
fornødne requisite, necessary, needful
forpagter lessee, tenant
forretning business
forrige former
forstand intellect, mind
forstoppelse constipation
forsørges af is supported by
fortælle tell
forvalter manager
forældre parents
forældreløs orphan
forældrene the parents
fosterbarn foster child
fosterbørn foster children
fosterdatter foster daughter
fostersøn foster son
fourer quartermaster sergeant
fra from,off, since
fraflytte leave, move from
fraskilt divorced
fraværende absent
Fredag Friday
fredsdommer justice of the peace
frembragt carried forth
fremstille present
frille mistress, concubine
frimand freeholder
fripas deferment (passed by)
frisør hairdresser
frue mrs., wife, lady, not a peasant women
fruen the wife, the lady
fruentimmer unmarried mother
frugtsommelig pregnant
frøken miss., not a peasant woman
fulde full, complete
fuldmægtig head clerk (with power of attorney)
fyldt attained (age)
fyr young man, fellow, fire
fyrmester lighthouse keeper
fyrre 40
fyrretyvende 40th
fælles common, joint
fængsel prison
fæstebonde copyholder, leaseholder, farmer
fæstegaardmand copy holder, leaseholder, farmer
fæstehusmand copyholder, small holder
fæster person who is leasing
fætter cousin (male)
fødested birthplace
fødsel birth
fødselsdagen the birthday
født born
før before
første first
første gang gift in first marriage
faar sheep
faarehyrde shepherd