Fet, Akershus, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Fet, Akershus, Norway)
Jump to: navigation, search
Norway
Akershus County
Fet


Guide to Fet, Akershus, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Church Records

Microfilm at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  Contains parish registers from the parishes Fet and Rælingen.   Parish registers from 1716-1925.

Digitized parish registers online at Digitalarkivet [Digital Archives]

Fet: 1716-1874, 1906-1969

Fet/Fet: 1875-1951

Fet/Rælingen: 1716-1877, 1906-1969

Census Records

 • 1663-1666:   Fogdernes og sorenskrivernes manntall 1664-1666. Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  This census was taken by the local civil authorities. It lists the names of the farms, farmowners (including widows), sons of farm owners, male farm hands, cottagers and sons of cottagers and the age of each person. The clerical authorities took a census during this same time period. Both censuses should be used as they supplement each other. The clerical census is more complete.
 • 1663-1666:  Sogneprestenes manntall 1664-1666.  Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district). This census was taken by the local parish priests. It lists the name of the farms, names of farm owners (including widows), the sons of the farm owners, male farm hands, cottagers and their sons, and the ages of each person. There was another census taken by the civil author- ities at this same time. Both censuses should be searched as they supplement each other. This clerical census is more complete.
 • 1701: Manntall 1701 : optatt av fogderi, sorenskrivere og sogne prester ifølge kongebrev av 26 Juli 1701.  Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  The census of 1701 was taken for military purposes. It lists only the males living in rural districts who were over the age of one year. It includes the farm name, name and age of the owner, names and ages of sons and servants. Also includes the residence of all unmarried males living away from home when the census was taken.
 • 1801: Microfilm of the 1801 census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  The 1801 census (b. 7) for Fet clerical district includes Fet and Rælingen parishes. It lists the farm name, person's name, position in the household, age, marital status, and occupation.
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet). 
 • 1865: Microfilm of the 1865 census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical district).  Folketælling 31 December 1865.  This census contains the persons name, residence, status in the family, occupation, sex, martial status, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information. Each book usually contains one clerical district (prestegjeld). In some books there are two clerical districts recorded. The parishes and school districts in each clerical district are listed at the beginning of each book. 
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet),  as well as at the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway.
 • 1875: Microfilm of census records available at the Family History Library for Fet prestegjeld (clerical distirict).  Folketælling for kongeriget Norge den 31te December 1875.   This 1875 census contains the persons name, residence, position in the family, occupation, sex, marital status, year of birth, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information.
 • Also availabe online at Digital Archives (Digitalarkivet), as well as at the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway. 
 • 1900: Microfilm of the 1900 census for Fet prestegjeld (clerical distirict) available at the Family History library.  Folketælling for Norge, 3 Dec 1900.  This census contains the persons name, sex, resident or temporary resident, temporarily absent and where person is, position in the family, marital status, occupation, year of birth, place of birth, citizenship, religion, and other miscellaneous information.
 • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet), as well as the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway.

Court Records

Land Records

Farm Books

The Family History Library has a farm book, Bygdehistorie for Fet. It is a history of the community of Fet in Akershus county from the earliest times until about 1800 and a genealogy of the people and their farms into the 1980's.

Farm Names

56 Aannerud, 49 Aas nordre, 55 Aas søndre, 29 Aasen, 62 Auten, 35 Bakaas, 12 Balnes, 68 Barkenes, 4 Berger nordre, 46 Bjanes nordre, 69 Bjørkeflaatten, 45 Bleike, 60 Blesa, 59 By nordre, 6 Børgen, 23 Dammen, 70 Duerud, 26 Enderud, 29 Engen, 65 Ersrud, 33 Falla, 22 Faller, 41 Fet Præstegaard, 55 Fjeldsrud, 36 Fjerdingen, 31 Fraastad, 61 Gan, 19 Garder nedre, 63 Gjestad, 34 Gran, 27 Guttarsrud, 30 Haga, 37 Hagen, 33 Harestad, 52 Haugen, 21 Hauger, 48 Hellerud, 20 Holen, 70 Holen, 24 Holt, 71 Holtedal, 28 Holter, 48 Holtet, 2 Hotvet, 42 Hov, 13 Hovin nordre, 48 Huken, 37 Hval, 44 Jaer østre, 1 Jølsen, 54 Kinn, 29 Kjustad, 50 Kvernhammer, 39 Løken nordre, 7 Løken vestre, 35 Løkken, 48 Melby, 75 Midskog, 15 Nerdrum nordre, 52 Nitteberg, 58 Nordli, 56 Nygaard, 48 Raasaak, 36 Ramstad nedre, 48 Rosholmen, 72 Sanderud, 25 Skaarer, 74 Skjatvet, 9 Skjelver nordre, 20 Skjønneberg, 3 Smedsberg, 28 Smedsrud, 57 Sofsrud, 17 Støvin, 53 Svindal mellem, 21 Sørli, 11 Tien, 32 Tofsrud, 64 Torud, 73 Tunnerud, 23 Tveiter, 29 Vestby, 20 Vilberg, 70 Vindland, 8 Vinsnes, 67 Østanes nedre, 38 Østersund, 43 Øve

Bygdehistorie for Fet Volume 2.

Ammerud, Askervol, Aspeli, Aspelund, Auten, Bakkevjen, Bakke, Bakkebo, Balnes, Balnesøen,  Banken, Barkebråten, Barkenes, Bekken, Bellevue, Berg, Berger, Bergerud, Berglien, Betjentboligen, Bjanes, Bjerknes, Bjørkeflåtten, Bjørnebo, Bjørnholt,  Bleike, Blesa, Brattli, Brattvoll, Brenna, Brua, Brubak, Bruseløkka, Brusen, Brustad gården, Bråten, Bunes, Burås, By, Bøler, Børgen, Børgenbråten, Bådstand, Dale, Dalegården, Dammen, Dampsagen, Damsletta,  Dyrendal, Eg, Ek, Ekeli, Ekelund, Elverhøy, Elvestrand, Enderud, Enerhaugen, Enga, Engedal, Enger, Engervegen, Ersrud,  Evjen, Fagerheim, Fagerhøy, Fagerli, Fagersand, Fagerstrand, Fagertun, Falla, Falldalen, Faller, Fallerhagen, Fallerløkka, Fet prestegard, Fetsund, Fevang, Finsnes, Fjellberg, Fjellet, Fjellheim, Fjellstad, Fjellvang  Tien, Fjelly, Fjerdingsby, Flatner, Flestein, Foss, Fossum, Fredheim, Fredhøy, Fredly, Frøsøya, Fråstad, Furulund, Furuset, Fusenberg, Gan, Gardarheim, Garder, Garderbakken, Garderbråten, Garderenga, Garderløkka, Gjestad, Glomstuen, Gran, Granli, Granly, Gravene, Grinda, Grini, Grønvoll, Grårud, Gulbrakka, Gunderstua, Guttarsrud, Gåsøya, Haga, Hagen, Hammeren, Haug, Haugen, Vilberg, Haugerbakken, Haugerløkka, Haugerud, Haugerøen, Haugland, Haugli, Haugtun, Heimdal, Heimen, Hektner, Helling, Hermanrud, Herredshuset, Hol, Holen, Holsenga, Holt, Holtedal,  Holter, Holtet,  Holthaugen, Hotvet, Hotvertdalen, Hov, Hovin, Hovinbakken, Hovinstrand, Hovinåsen, Humlegård, Hunes, Hval, Høgda, Høgset, Høiden, Inngjerdingen, Jaer, Jernbanebrakka, Jølsen, Karlshøy, Kikut, Kinn, Kjeller, Kjellerholen, Kjona, Kjustad Knatten, Knausen, Kneppe, Krokedal, Kvebek,  Kvernhammer, Kvålebakken, Langset, Leirdal, Leirtangen, Lensebrakka, Lia, Libakk,  Lille Strøm, Lilleberg, Lilleby,  Lindstad, Linneng, Linnerud, Loftstua, Long, Longelstad, Loppetangen, Lund, Lundheim, Lundvegen, Lykkja, Løken, Løkenenga, Løkka, Løkkeberg, Lønnebo, Løvli, Melnes, Midtskog,  Mikkelstua, Munkerud, Myra, Myrebo, Myrhaug, Myrvang, Myrvoll, Måsan, Narvestad, Nerdrum,  Nerdrumløkka, Nerdrumstranda, Nergård, Nes, Nesa, Nordal, Nordby, Nordhagan, Nordli, Nordset, Nordstrand, Nordvoll, Nordøya, Nordheim, Nybakk, Nyborg, Nydal, Nygård, Nyhus, Odden Opsund, Opåker, Petrinelykkja, Rakkermåsan, Ramstad, Renditrua, Ringstad, Risholen, Rogner, Rognerud, Rosenberg, Rud, Rudsholmen, Ryen, Råsåk, Sagbrakka, Sagholen, Sagstua, Samhold, Sandberg, Sandbo gården, Sanderud, Setra, Skauen,  Skjatvet, Skjelver, Skjelverenga, Skjelverhaugen, Skogholt,  Skjæret, Skjønneberg, Skogen, Skogheim, Skogli, Skovli, Skovly, Skredderud, Skårer, Skårerbråten, Skårerenga, Skårerhagen, Skårerlykkjan, Skårersetra, Sletta, Slettvoll, Smedsberg, Smedstad, Småtta, Sofsrud, Solbakken, Solberg,  Solbustad, Soleng, Solheim, Sollia, Sollund, Solstad, Soltun, Solvang, Solvik, Sootbrakka, Steindalen, Sten, Stenberg, Stenerud, Stensby, Stensrud, Stigen, Store Strøm, Strand, Stranda, Strandbakken, Strandberg, Strandbrakka, Strandheim, Strandstua, Støtterud, Støvin, Støvinåsen, Sundby, Sundhøy, Svarterud, Svelåsen, Svindal, Søhagan, Sønstevoll, Sørli, Taje, Tajen, Tangen, Teien, Teig,  Teigen, Tien, Tienbråten, Tofterud, Tomta, Tomter, Torud, Trettholmen, Tronsestua, Tuen, Tunnerud, Tveiter,  Tøyen, Uller, Ulsrud, Una, Valborgro, Vangen, Vestby, Vestenga, Vestengen, Vestergarden, Vesterheim, Vestli, Vestersund, Vestervollen, Vestøen, Vik, Vilberg, Vilbergbrakka, Vindland, Vinsnes, Vinsneshaugen, Vold, Volden, Voll, Voni, Ødeby, Ødegården, Øen, Øgarn, Øistad, Østanes,  Østenge, Østergarden  Østersund, Østli, Øyer, Øverby, Øya, Øymoen,  Åmot,  Ånnerud, Årnes, Ås, Åsen, Åslia.

Bygdehistorie for Fet Volume 3.

MAIN FARMS:  with sub-farms.

ENDERUD: Haugen, Skredderstua 

GUTTARSRUD, Bråten, Enga, Haugen, Jongstrømmen, Nybakk, Nyengen, Olberg, Sletta, Solbakken, Stenberg, Svendsrud, Tyskerud, Utsikt, Ødegården (Øgarn), Østegarn.

HOLTER:  Bjørnbakken, Ekeberg, Enga, Fjellstad, Flaen, Hagen, Haugen, Haraldsrud, Hestehagen, Holterhuset, Korsveien, Kroken, Løkka, Løvås, Moen, Nordli, Sameia, Skogly, Sletta, Smedsrud, Strandbakken, Stua.

KJUSTAD: Berg, Bæreng, Engen, Long, Merli, Myra, Myrvoll, Sørli, Vestby, Østgarden, Åsen.

HAGA : Arstun, Bråten, Haugen, Karlsrud, Linnerud, Solvang, Tyskerud, Vestli, Ødegården, Østegarden 

FRÅSTAD: Bråten, Fjellvang, Fossheim, Frøistad, Holtet, Hvila, Innlaget, Kampheim, Kjersrud, Korsveien, Lillo, Ovi, Sagdalen, Sandbo, Vila.

VARÅ-BRUKET.

TOFSRUD: Bråten, Dammen, Fjellvang, Fredlund, Gråterud, Holterhuset, Kvernstua, Merli, Møllerbakk  Nordli Oppistua, Nygård, Sletta, Sollia, Veivy.

FALLA: Brattåsen, Bråten, Delerud, Fallaengen, Fallahaugen, Fossen, Granlund, Granvoll, Harestad,  Haugen, Heimdal, Hestebråten, Nyland, Skauen, Sundbråten, Tangen,  Rønningen, Torud, Uransrud.

TINGSRUD, Fosshaug, Heiberg, Heiås, Nørup, Åsheim.

GRAN: Berg, Granshagen, Langbråten, Langerud, Torve.

RAMSTAD: Bakås, Bergan, Berget, Bratli, Dulpen, Enga, Engerhaugen, Feste, Fjerdingen, Flaen, Flaløkka, Grana, Granerud, Hagen, Haukehagen, Heia, Heidammen, Hestehagen, Hvalsetra, Jensrud, Knatribakk, Langset, Løkka, Møllerbakk, Møllerstuen, Neberg, Nor, Piletangen, Ramstadengen, Saga, Sandbakken, Stubberud, Søover, Tangen, Vestby, Vestheia, Visperud, Vollheim, Østheia, Åserud.

HVAL: Ammerud, Bakken, Bråte, Dammerud, Ekra, Enga, Engerhagen, Flensborg, Fredhøy, Granli, Grinda, Hagan, Heimdal, Hvalberg, Hvalsenga, Hvalsetra, Hvalslien, Hval smia, Hvalstad, Hvalstangen, Hvalstrand, Høyby, Korsmo, Kringsjå, Rosenlund, Sagdalen, Sagløkka, Sandvoll, Svingen, Sydover, Vestenga.

ØSTERSUND: Grønvoll, Holen, Holsten, Linnerud, Lunder, San, Strandenga, Sundhagen, Sundstua, Sundvoll.

LØKEN: Altona, Bakkeli, Enga, Gata, Grøndal, Gutua, Heimdal, Heimly, Holen, Klokkerud, Lillebo, Løkenengen, Løkenhagen, Sand, Sandberg, Skaug, Skjønhaug, Solbakke, Stenerud, Tømte, Østby, Østli.

FET PRESTEGARD:  Bakken, Hol, Lunder, Nørup, Prestebakken, Prestestranda, Sundhagen,Tingsrud.

HOV:  Balenga, Hovstua, Sørby.

Bygdehistorie for Fet Volume 4.

MAIN FARMS:  with sub-farms.

ØVERBY:  Nerby, Skjønhaug, Skovholt, Solhaug, Stenly, Tangen, Torp.

JAER:  Hagen, Veststua, Førkarlsrud, Grinda, Haugen, Jushaugen, Nyplassen, Solheim.

BLEIKE: Lykkjebakken, Bakken, Enga, Grinda, Monsrud, Rittmesterstua, Skredderud, Solheim, Stranda.

BJANES:  Haugen, Stensrud.

JARENSTRAND OG GJLRHOLMEN, ROSHOLMEN:  Gjørholmen, Rosholmen.

RÅSÅK: Enga, Grind, Hytta, Fjell, Haugen, Helerud, Holtet, Huken, Hytta, Kongsskog, Melby, Nordby, Råsåkfjellet,  Solbakken, Solvang, Sørby.

ÅS NORDRE: Veststua, Bakken, Bekkekollen, Bråten, Delingsby, Enga, Solvang,Tolerud, Åsly.

KVERNHAMMER::  Kvernhammer, Lybekk.

SVINDAL: Nystua, Enga, Fagerheim, Fjellerg, Furu, Gaukerud, Granheim, Gullhaug, Hagen, Haugen, Linnerud, Løkkenberg, Låkelia, Nitteberg, Nordal, Pettersrud, Skautun, Skogheim, Skovli, Svendala, Sølvhaug, Veiby, Vinteren, Østby, Østegarden, Ås.

KINN:  Fridheim, Kinnstua, Kollen, Pynten, Rønningen, Spælen, Stangnes, Åsheim.

ÅS SØNDRE:  Bergland, Bergly, Breivoll, Enger, Fjellsrud, Fredly, Haugli, Heiås, Lund, Nylenna, Skjønhaug, Teigen, Tresdalen, Trosterud, Østli.

ÅNNERUD: Aspelund, Bakken, Bjørklund, Bråten, Engene, Furuly, Haug, Heggedal, Hestehagen, Jordet, Lunder, Lundshagen, Løkka, Mo, Nyborg, Nygård, Orderud, Rud, Sannum, Skogly, Skovlund, Sletner, Sletta, Slettum, Slettvoll, Solbakken, Sollheim, Solstad, Steinmo, Stenerud, Stensrud, Tømte, Utsikt, Ånnerud, Åserud. 

SOFSRUD:  Bråten, Fredheim, Haga, Kopperud, Korsveien, Korsvoll, Lillo, Merli, Myrvang, Myrvoll, Sandbakken, Solberg.

BY:  Bydal, Frøshaug, Hagen, Haug, Hauger, Høgmoen, Kvernbråten, Kvernmoen, Lier, Lågmoen, Moen, Moen-Lågmoen, Myra, Nordli, Rødbekken, Skytterud, Snørsrud, Solhaug, Solvang, Svarterud, Sørli.

Bygde Historie for Fet Volume 5.

MAIN FARMS:  with sub-farms.

BLESA:  Brågården, Fladby, Gullerud, Kroken, Skjønhaug, Skogen, Soltun, Taraldrud.

GANSBRUKET.

GAN: Berget, Dammen, Hagen, Korsveien, Sten, Åsen.

AUTEN:  Bekken, Bjerkenes, Bråten, Dammen, Enga, Ile, Ilebekk, Tyri.

GJESTAD:  Foseid, Haugen, Haugtun, Hullet, Kilde, Kvernstua, Kølabøn, Løkka, Mauset, Sand, Sandmo, Thunem, Trollhaugen, Aasgaard.

THORUD:  Bergerud, Bråten, Kvernstua, Lund, Lunder, Sand, Skinnerud, Toreid.

ERSRUD:  Berg, Brodal, Bråten, Ener, Foss, Harerud, Hytta, Myrer, Rud, Rudvang, Smådal, Solås, Stua, Sørli, Tunheim, Åsborg.

ØSTANES: Bakken, Brattli, Brattås, Dalen, Dammerud, Enga, Gudmundsrud, Holt, Lier, Logn, Markhus, Nyland, Solberg, Stua, Tangen, Ulverud, Utsikt, Vitås.

BARKENES: Engen, Hytta, Jensenga, Skogheim, Stua.

BJØRKFLÅTTEN:  Enga, Grinda, Kvernstua, Kværne, Maristigen, Nordby, Olberg, Stigen, Svartebru, Torp, Trett.

VINDLAND:  Duerud, Holen, Libråten, Sludderud, Skjellfoss, Steffarud.

HOLTEDAL:  Bjørndalen, Bråten, Tuerud.

SANDERUD:  Engen, Hagen, Høybråten, Svenskerud, Vestby, Østby.

TUNNERUD:  Fredensborg, Rødbekken.

SKJATVET:  Ende, Helvete, Kongsskog, Skogstad, Sollia.

MIDTSKOG:  Bråten, Enga, Engebråten, Saga.

Bygde Historie for Fet Volume 6.

ERSRUD:  Kreppa, Enger, Ersrudshaugen, Frydelund, Fuglli, Jordet, Logn, Marikjella, Sandem, Bergknausen, Fjelltun, Hellingstad, Solheim, Solbakken, Åsheim.

SVARTERUD:  Sletta, Sludderud, Hagen, Holen, Korsveien, Åsen, Vang, Hagali, Nordvang.

ULSRUD:  Rud, Sludderud, Tålje, Berg, Engen, Nygård, Bråten, Hytta, Jordet, Raskerud, Tempelet, Ulrikstad, Bentebo, Bergli, Elverhøy, Ersrud, Bjerkebråten, Fjellheim, Fjellvang, Fredheim, Fredli, Granås, Lillebo, Linnerud, Steinborg, Sørli, Tyritoppen, Wiik.

BØLER GÅRDENE:

STORE BØLER (NORDRE BØLER):  Langerud, Moen, Solberg, Saksrud, Enebakkneset, Vestli, Bjørklund, Fritun, Fjellstad, Furulund, Furuly, Jordet, Lindås, Åsli.

LILLE BØLER (SØNDRE BØLER):  Skrabben, Olberg, Bøler Mølle, Svartdahl bruk, Glitretun, Nyvangen, Smedahl.

MUNGERUD:  Bekken, Engen, Nordli, Sørenga, Mungerudeier, Veiby, Gran.

MELNES-GÅRDENE:  

NORDRE MELNES:  Melnes Bekkesag, Haug, Lybekk, Skjønberg, Chrisenlund, Høgda, Sagstua, Skredderstua, Stria, Ås, Maristua, Vilberg.

SØNDRE MELNES:  Haugen, Sagstua.

TEIG-GÅRDENE: 

TEIG MELLOM (SØNDRE TEIG), Hestehagen, Løkka, Prinsholen, Bakken, Brånen, Bråten, Haraldstad, Haslerud, Nygård, Sloreby, Teigskog.

NORDRE TEIG:  Veststua, Øststua, Nordgarn, Furuholen, Grina 606, Linneberg, Skovheim, Bergly, Bjørkeli, Lykkebo.

TEIG LILLE:  Sætra.

KROKEDAL:  Smådal, Nistua Myrer, Myrer, Klypen, Bergerud, Stensrud, Sætra, Bergerud, Fjeldly, Fredheim, Furulund, Sandberg, Solstad, Stenberg, Vangenstein.

HUNES: Sand, Storvika.

VESTRE MELNES:  Sagstua, Bråten, Holtet, Kleiva, Vestli Pålsgården, Utsikt, Veststua.

ØDEBY GÅRDENE: 

SØNDRE ØDEBY: Langholen, Skredderstad, Bergseth, Sollhaug, Åsen.

NORDRE ØDEBY: Nordby, Skogly Olsehytta.

RINGSTAD:  Tingstad, Breivoll, Norderhaug, Harpeland, Kølabånn, Åsen Skogli, Skaubo.

Genealogy

Revers, Katrine Schjøtt (Anne Katrine Meyers Vinsnes): A genealogy of the Winsnes (Vinsnes) family from the farm Vinsnes in Fet, Akershus, Norway. The first known ancestor and owner of the farm was Amund Jonsen born about 1650. He married Maren Christensdatter. They had four children. Includes Gjesdahl, Ring, Stabell, and related families.

FHL 929.2481 A1

To view a digital version click here

Østby, Arvid (Arvid Fredrik), 1897: Løken i Fet, gårds- og slektshistorie: med et maskinskrevet tillegg om slekten Østby. A genealogy and a history of the families from the farm Løken in Fet, Akershus, Norway. Includes a typewritten addition of some of the Østby and Withammer families.

FHL 948.22/F1 D2

Probate Records

1680-1853: Records are found in Nedre Romerike judicial district.

1719-1807: Clerical probate records are found in Nedre Romerike deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet  -  Bosteds- og slektshistorie Åkrene, Nerdrum, Fetsund, Falldalen,  Oslo: Fet Kommune, 1985.  Vol. 2.

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet  -  Bosted- og slektshistorie Roven, nordre del av Jaren, Oslo:  Fet Kommune, 1988.  Vol. 3.

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet  - Bosteds- og slektshistorie Søndre del av Jaren Nordre del av Dalen, Oslo:  Fet kommune, 1991.  Vol. 4.

-Horgen, Jan E.:  Bygde Historie for Fet - Bosteds- og slektshistorie søndre og østre del av Dalen, Oslo:  Fet kommune, 1993.  Vol. 5.

-Bråthen, Torkel Rønold:  Bygde Historie for Fet - Bosteds- og slektshistorie Enebakkneset, Oslo:  Fet kommune, 2005.  Vol. 6.