Hurdal, Akershus, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Hurdal, Norway)
Jump to: navigation, search

Europe Gotoarrow.png NorwayGotoarrow.pngAkershus County Gotoarrow.pngHurdal

Guide to Hurdal, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.


Church Records

Hurdal church.jpg
Microfilm at the Family History Library for Hurdal prestegjeld (clerical district). Contains parish registers from the parishes Hurdal and Feiringfrom 1861- 1877. They were separated from Eidsvoll clerical district in 1777.  All the records for Eidsvoll clerical district prior to 1861 were lost by fire.

Digitized parish registers at Digitalarkivet [Digital Archives]

Hurdal:  1777-1845, 1919-1969

Hurdal/Feiring:  1846-1877

Hurdal/Hurdal:  1846-1934

Census Records

For the 1664-1666 census see Eidsvoll

  • 1801: Folketelling 1 Feb 1801, Norge.  The 1801 census (b. 9) for Hurdal clerical district includes Hurdal and Feiring parishes. It lists the farm name, person's name, position in the household, age, marital status, and occupation. A typewritten edition with indexes is available on microfiche. It is called "Mikrokortutgåva av 1801-teljina". 
  • The 1801 census for Hurdal clerical district is available online at Digital Archives (Digitalarkivet) as well as at the Norwegian Historical Data Centre at the University of Tromsø in Norway.
  • 1865: Folketælling 31 December 1865.  This census for Hurdal prestegjeld (clerical district) includes the parishes of Hurdal and Feiring and contains the persons name, residence, status in the family, occupation, sex, martial status, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information. Each book usually contains one clerical district (prestegjeld). In some books there are two clerical districts recorded. The parishes and school districts in each clerical district are listed at the beginning of each book. 
  • The 1865 census is also available online at the Digital Archives (Digitalarkivet) as well as at the Norwegian Historical Data Centre at the University of Tromsø in Norway.
  • 1875: Folketælling for kongeriget Norge den 31te December 1875.  This 1875 census for Hurdal prestegjeld (clerical district) includes the parishes Hurdal and Feiring.  It contains the persons name, residence, position in the family, occupation, sex, marital status, year of birth, place of birth, religion if not a member of the state church, and other miscellaneous information.
  • 1900 Folketælling for Norge, 3 Dec 1900.  This census for Hurdal prestegjel (clerical distric) includes the parishes Hurdal and Feiring.  It contains the persons name, sex, resident or temporary resident, temporarily absent and where person is, position in the family, marital status, occupation, year of birth, place of birth, citizenship, religion, and other miscellaneous information.
  • Also available online at Digital Archives (Digitalarkivet) as well as at the Norwegian Historical Data Centre (RHD) at the University of Tromsø in Norway.

Court Records

Land Records

Farm Books

The Family History Library has Hurdal bygdebok. It is a history of Hurdal in Akershus county and a genealogy of the people and their farms.

Farm Names

6 Almelien, 6 Bakken, 44 Bentefaldet vestre, 9 Bergvatn, 35 Bernstømte, 37 Bjørtomt, 7 Bonkerud, 14 Braateløkken, 16 Bratbakken, 34 Bratlien, 18 Bruenløkken, 17 Brustad, 19 Bundli, 1 Buraas, 7 Dalen, 14 Dyrbak, 6 Dølstuen, 20 Eidsæteren, 38 Elvebakken, 6 Elvengen, 8 Erikstellet, 30 Fagerlien, 8 Fagerlund, 7 Flaen, 8 Fransheimet, 18 Gaarder, 8 Garsjøen, 8 Garsjøen, 18 Graaterud, 36 Grasbakken, 6 Gulliksrud, 4 Hagen, 19 Hammeren, 2 Haug, 6 Holen, 8 Holtet, 18 Hulderhaug, 32 Hurdalens Præstegaard, 8 Husværet, 8 Indgjerdingen, 8 Indlæggen, 18 Jensrud, 8 Kakubraaten, 18 Knai, 22 Langton, 39 Lundberg, 31 Lundby, 16 Lundstangen, 8 Lysgaard, 18 Mathiesen, 11 Melby, 18 Mjølnerhaugen, 8 Moen, 18 Morten, 18 Negaarden, 36 Nordengen, 36 Opgaarden, 16 Opperud, 6 Ringen, 7 Rognlien, 5 Rognstad nedr,e 28 Rud, 15 Rustad, 27 Rustaden lille, 8 Rydningen, 42 Røsaasberget, 41 Røsaasen, 12 Røsrud, 40 Røssumaasen, 29 Sanden, 19 Sandsbraaten, 10 Siljuholtet, 26 Sjulsrud, 36 Skrukkelien midtre søndre, 5 Slaatbraaten, 14 Snippen, 6 Snultra, 10 Solsrud, 6 Steinset, 38 Stellet, 6 Stranden, 14 Strømmen, 13 Sæteraasen, 36 Sørgaarden, 8 Tajet, 5 Tangen, 16 Tangen, 16 Tangen og Dammen, 36 Taraldsæteren, 18 Tobias, 8 Tømta, 10 Vestli, 33 Vestli nordre, 24 Vestlien søndre, 38 Voldengen, 14 Ødemark nedre, 23 Øiangen, 30 Østbakken, 21 Østerud, 6 Øverby.

Hurdal Bygdebok vol. 2.

MAIN FARMS:  with sub-farms

BURÅS, Halstenbakken,  Oppigardn, Negardn, Nordgardn.

HAUG: Arstun, Nordstun, Nystun, Rognstad-Greina, Søstun.

NER-ROGNSTAD:  Arstun, Borgen og Møllertangen, Monsrud, Nordgardn,  Nordstun, Nystun, Rognstadhagen, Rognstadlykkja, Rognstadtangen, Slåttbråten, Snekkerstua,  Søgardn, Søstun, Tangen.

ØVRE ROGNSTAD:  Almlia (Lie), Amalia (Flaen),  Arstun, Dølstua (nå Ringli), Elvenga,  Engelund, Finstad, Frydenlund, Gulliksrud, Lisbakken (før Midtli),  Myrhaug, Nord Ringen,  Nordby, Nordenga, Nordlia, Nordlis Dalen, Nordstrand,  Nordstun, Ringstad, Skjelstad, Steinset,  Strand, Sølykkja, Sø Ringen, Tangen, Øverby (ova Lisbakken), 

ROGNLIA:  Bonkerud, Dalabråten, Dalen, Enga, Flaen,  Midtgardn,  Nordgardn,  Rognli, Søgardn, Tangen.

GARSJØ-GEINA:

GARSJØEN: Elverheim, Erikstellet,  Garsjø (Smeden), Garsjømoen, Gjetvang (før Jensrud), Holtet, Husværet (nå Gran), Innleggen,  Kakebråten,  Lundgård, Lysgård,  Nedre Inngjerdinga,  Ner-Tømta, Nedre Tømteenga (nå Vestenga), Nord-Rønningen,  Nordbråten (nå Fagerlund), Nordgardn,  Rønningen,  Solbakken, Søgardn, Tømte,  Øvre-Inngjerdinga, Øver-Tømta,  Åsheim.

BERGVATNET:  

ØSTGREINA:

SOLSRUD:  Granbo, Nordstun,  Salomonstuen, Seljuholtet, Søstun, Vestli.

MELBY:   Harstad, Melbybakken, Melbybråten, Neristua, Nordstun, Rødtjennenga,  Søstun.

RØSRUD:  Innleggen,  Lucasrud,  Nordstun, Søstun.

ØVRE ØMARK:  Bekkelund, Elvsvingen (Bråtenga), Enga, Neråsen (Seteråsen), Oreholtet,  Roa.

NER-ØMARK:  Bråtan, Midtåsen, Negardn, Seteråsen, Skau, Skogli, Slåttbråtan,  Snippen, Solheim, Stein, Stenerud, Strømmen,  Sø-Flaen (Årfleti?), Sønnigardn, Ømarksbakken (Dyrbakk),  Øveråsen.

TØMTE (RUSTAD):  

OPPERUD:  Brattbakken, Gamlemoen, Gulaker, Hagen, Mikkelsmoen,  Nordstun, Nymoen, Sandmo, Stortangen, Søstun.

BRUSTAD:  Bruhaug (Nordre Brustadstua), Kløfta, Kroken (før Grind-Kroken), Nordgardn, Skogsett, Søgardn. 

KNAI:  Arstun, Bertelstua, Jensstua, Jordet, Madsstua,  Negardn, Nordgardn, Nystun,  Søgardn. PLASSER OG SMÅBRUK -  Bakken nord (Sørenslykkja), Bakken vest (Sagbakken), Bråtan, Enga, Flattum,  Furulund, Grue, Gråterud,  Gårder, Holtet, Huldrehaugen, Jensrud, Jensrudlykkja,  Lykkja,  Mjølnerhaugen, Nord-Morten, Parken, Snikker, Stenberg, Sø-Morten, Tobias, Veslestua, 

BUNDLI:  Hammersborg, Hammeren, Nord-Bundli, Nordenga,  Nordlund, Nordstua, Sandbråtan, Sø-Bundli, Søstua.

EIDSETER:  Nersetra,  Nordsetra, Søsetra.

ØSTERUD: Bogen, Haugnes,  Nordstua, Søstua, Østerudbråtan.

LANGTON:  Nordgardn, Søgardn.

ØYANGEN:  Jeppedalen, Nordplassen (Nordre Jeppedalen), Tomta.

VESTLIA:  Nordstua,  Søstua.

RUSTAN (RUSTADGREINA):  

SØGARDN (RUSTAD):  Bakken, Bergset, Finngardn, Grensen, Grindbråtan, Haugen, Heggeli,  Lund, Lykkja,  Midtre Søgardn (Søstua), Myrvoll (Pers), Merravika,  Nedre Holen, Ner-Bekken, Nordbakken,  Nordre Søgardn (Nordstua): Skogly (Halvors), Smedbakken,  Smedstua,  Søbakken, Lukashagan, Øvre-Bekken, Øvre Holen. 

NORDGARDN (RUSTAD):  Grindåker, Nordve, Tajebråtan, Tajet, Tajelykkja, Øverbakken.

VIKEN (LILLE-RUSTAD):  Askildlykkja,  Nordstua, Sjulsrud, Søstua.

RUD: 

SAND: Oppsand.

FAGERLIA:  Fagerliflaen, Østbakken.

LUNDBY:  Grindstua, Homle, Jonsby, Nilsstua, Nordby, Nordstua, Rønnestua, Sagstua, Skredderbakken, Søstua, Taraldstua, Vesby (Garverhemet).

GJØDING (Hurdal prestegard):  Bråtan, Embretsetra, Hvile (Kristenshvile), Jåterud, Langgården,  Krabberud,  Madsrud, Moen, Ner-Tømte, Prestegarden, Raufossen, Ronken, Smedstua, Tømtebakken (Gammerud),  Vestgardn, Østgardn, Øvre-Tømte, Tømtelykkja.

GJØNGSETRA (NORDRE VESTLI):  Enga,  Haugen, Kroken, Rundhaugen (Bråtan), Nordstua, Søstua, Trilterud, Øverenga.  

BRATTLIA:  Hagan, Holtet, Kvenndalen, Lykkja (Løkken), Midten, Nersage, Nygard, Oppistua, Øversaga, 

BERNSTØMTE (KNAISETRA):  Skrukkelia.

OPPGARDN:  

BJØRTOMT:  

NORDGARDN OG SØGARDN: Brenna,  Brustua (før Brubakken), Elvbakken, Grasbakken, Nordenga,   Søgardn, Nedre Grasbakken, Nordre Vollenga, Rugrota, Simarud, Snabland, Stensrud, Vollenga,  Tangen, Taraldsetra.

LUNDBERG:  Dalen, Nistua, Nordstua, Oppistua, Sibilrud, Solbakken.

SKIMTEN (Røssumåsen):  Bilstua, Dølerud.

RØSÅSEN:  Hallom, Nigardn, Røsåsbråtan.

RØSÅSBERGET:  Bruskedalen, Hagan, Nerhagan, Pålsrud, Røsåslykkja, Stenberg.

SØ-FALLA (ØSTRE FALLA):  

NORD-FALLA (VESTRE FALLA):  Botne, Fallhaugen,.

SKJEGGERUD (LØVLI): 

Genealogy

Møller Nilsen, Anne-Lise (Anne Lise Nielsen), 1936-: Slekten fra glassverket: Gustav Møller og Elise Iversdatter's forfedre, søsken og etterkommere.  A genealogy and a history of the ancestors  and descendants of Hans Gustav Hermansen Møller born 6 Feb 1857 in Hurdal, Akershus, Norway and his wife Elise (Lise) Iversen born 11 Dec 1865 in Norderhov, Buskerud, Norway.  They married 26 Dec 1889.

FHL 929.2481 M736m

To view a digital version click here

Probate Records

1683-1865: Records are found in Øvre Romerike judicial district.

1845-1880: Records are found in Eidsvoll judicial district.

1709-1778: Clerical probate records are found in Øvre Romerike deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Tveter, Olav:  Hurdal bygdebok - Gards- og slektshistorie, Oslo:  Hurdal kommune ved bygdeboknemnda, 1958.  Bind II