Kronoberg: Härlunda parish, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Europe Gotoarrow.pngSwedenGotoarrow.pngKronoberg County Gotoarrow.pngHärlunda parish


Guide to Härlunda parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Kronoberg: Härlunda
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Amundshylte Komministerboställe, Amundstorp,

Backen, Backstugan ; Björkesjömåla -Björnhult - Bromåla - Brändetorp - Ellagölshult - Häradsbäck - Karsemåla - Knihult - Knoxhult - Krampamåla - Krampanäs - Truvedstorp - Vashult, Bengtstorp Ellagölshult - Krampanäs, Billarp, Björkelund, Björkemon, Björkenäs, Björkeryd Sergeantsboställe, Björkesjömåla, Björkeslätt, Björkholm, Björnhult, Björnåsen, Björnön, Blädingenäs, Bockholm, Bokedal, Bokelund, Brinkatorp, Bromåla, Bråna, Brånasjönäs, Brånaslätt, Brändeborg, Brändeborgsmåla, Brändetorp, Bäckaskog,

Dalanshult, Dalansryd, Djursnäs,

Ekelund, Ellabrotorp, Ellegölshult, Ellegölsmåla, Ellanäs, Engelholm( Ängelholm), Engön (Ängön), Ensamheten, Erikstorp, Eskilstorp,

Femlingelund, Flyboholm, Fridhem, Fåglahem, Fåglaholm, Fållen, Försiktigheten,

Getsjöberg, Getsjölund, Getsjönäs, Gransholm, Grimsboda, Grönadal, Grönastrand, Gäddegölshult, Gäddeviksberg, Gäddeviksås, Gölsborg, Gölsnäs, Götelund,

Hallaboda, Hallatorp, Haraldstorp, Helgonabacken, Hjortatorp, Holmen, Hullvik, Hussjönäs, Håkansborg, Håkanstorp, Hårdahult, Häradsbäck - Sockenstuga, Häradsmåla, Häradsnäs, Härlenäs, Hästhagen, Hästskobäck, Högamålen, Hönetorp,

Ingmarsholm,

Johanslund, Johanstorp, Jönsestorp,

Karlsnäs, Karlstorp, Karseholm, Karsemåla, Kibboström, Knihult, Knitorpet, Knoxhult, Krampamåla, Krampanäs, Kronotorpet, Kvarnamo, Kvarnatorpet, Kvarnholm, Kvarnhult, Kvarnåsen, Kyrkön, Källeboda, Källemåla,

Liatorp, Lien, Liljeholm, Liljehult, Lindholmen, Lindön, Linnehult, Linneryd, Ljusadal, Lustigholm, Lustiglund, Långasjömåla, Långhult,

Marsholm, Mikaelstorp, Myrholmen,

Nabben, Norratorp, Nyadal, Nyatorp Björkeryd - Björnhult - Karsemåla, Nybygen, Nyhem Gäddegälshult - Långasjömåla, Nöjet,

Odrygsnäs, Olofstorp,

Persön, Petersburg, Petersholm, Peterslund, Planen, Potteboda,

Ringsholm, Ryadal, Röckinge,

Sandsjönäs, Sannadal, Saxholm, Siggeboda Trumpetareboställe, Sjöboholm, Sjödalen, Sjöholmen Häradsmåla - Vashult, SjötorpetHäradsmåla - Krampanäs, Skogsnäs, Skrävudden, Slätthult, Smedingsberg, Snickaretorp, Soldattorp ; # 1 Vashult - # 5 Häradsbäck # 6 Knoxhult - # 7 Knihult -# 8 Långsjömåla - # 9 Billarp - # 19 Långhult - # 11 Torbjörnahult Västergård - # 12 Röckinge Karsemåla,
Spjutaretorp, Stenhjärtat, Stensjönäs, Strandsholm, Stubbalycke, Stubbholm, Sundsjönäs, Suneslätt Svenslund, Svenstorp, Södratorp,

Tempellunden, Torbjörnahult Västergård - Östergård, Torsjö, Torstemon, Trolleboda, Truvedstorp, Törnaholm Bromåla -

Ugglansryd, Ulriksberg, Ulriksmåla, Ulriksås,

Vasanäs, Vasholm, Vashult, Ven, Verahult, Vevik, Vinsholm, Vinskalle, Vinsnäs, Vinsås, Västratorp Långsjömåla - Spjutaretorp,

Änganäs, Ängholm, Ängelholm (Engelholm), Ängön (Engön),

Östratorp Amunshylte - Spjutaretorp,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Härlunda Parish, 1841-1848 AI;10 Husförhörslängd. Ort register.