Linneryd parish, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Linneryd parish, Sweden)
Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Linneryd
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Asknamåla,

Backegården, Skogsryd, Backen, Backstuga ; Asknamåla, Barkaboda Norrgård - Södergård - Bastanäs Södergård - Bastanäsmåla - Blötvik - Bodaholm - Bro Trottagård - Deralycke - Flåboda - Fryggestorp Stuntagård - Hulta - Kalvsnäs - Lindholmen - Linneryd Norrgård - Södergård, Långelycke - Norratorp - Randö - Rolsmo Norrgård - Ruveboda Västergård - Rännamåla, - Sandvik - Siggahult - Skogsholm - Skognäs Säteri - Skogsryd Backegård  - Östergård, Smedjehult - Stångsmåla - Svartabäck - Svartatorp - Tavastmåla - Vieboda Södergård - Visshult - Vrångebo Norrgård - Södergård - Öljeholm - Öljemåla Södergård, Barkaboda Norrgård- Södergård, Bastanäs Norrgård - Södergård, Bastanäsmåla, Bisterhult - Kvarn, Björkelund - Björkholm, Björkholen Randö - Vrångebo Norrgård - Bro Trottagård - Skogsnäs Säteri, Björklund, Björklycke, Björnakulla, Blötmåla, Blötvik, Bodaholm, Bokelund, Bredanäs, Bredebäckshult Mellangård - Norrgård - Södergård, Bro Färgeri - Kvarn - Håkansgård - Trottagård, Broholm, Broholmen, Brunstorp, Bygget, Bäckalund Bredebäckshult Norrgård - Svartabäck, Bökås Lillegård - Storegård,

Dalastugan, Dalen, Deralycke, Dockeslätt, Duvelund,

Ekholmen, Enaregården Fryggestorp, Evelund,

Fattigstugan Linneryd, Flislycke, Flåboda, Flålycke, Fryggestorp; Lillegård - Rävagård - Stuntagård - Södergård, Frälsegården Kuppramåla, Färgeriet Korrö,

Gaveriet Korrö, Gatehult Södergård - Västergård - Östergård, Granstorp, Grevamåla, Grönadal, Grönalund Bökås Lillegård - Vieboda Norrgård, Gummeboda, Gyllekullen, Gåsamålen, Gökadal, Göljahult Norrgård - Södergård,

Hammarsnäs, Hagalund Rannamåla - Rolsmo Norrgård - Vrångebo Mellangård, Heddamåla, Holmsryd, Hornanäs, Huggarnsdal, Hulta, Hult, Hultönm Husatorpet Bredanäs - Gummeboda,

Hästaskalla, Hästömåla, Hästön, Högalund, Högaslätt,

Johansberg,

Kalvsnäs, Knapenäs, Korrö Garveri - Kvarn, Korröholm, Kristinelund, Kulladal, Kullen Kålshult - Randö, Kuppramåla Frälsegård - Skattegård, Kvarnbrånen, Kvarnen Bro- Bisterhult- Korrö- Skogsholm- Svartabäck- Öljeholm, Kålshult, Källedal Hammarsnäs- Svartabäck, Kärsmåla,

Lindholmen, Linneryd Norrgård- Prästgård-Sockenstugan-Södergård-Västergård-Östergård, Lejondal, Ljungdal, Ljuvadal, Lugnet, Lunden, Lunnatorpet Lilla - Stora, Långelycke,

Mellangården Vrångebo, Mostugan, Motorpet, , Målön Svartabäck, Möllefly, Mörkadal,

Nilsbo, Norratorp Bredebäckshult Norrgård - Skogsnäs Säteri, Norrgård Rolsmo- Vieboda-Vitahult- Vråmgebo-Öljemåla, Nottrakulla (Notrakulla), Nyadal Bredebäckshult Mellangård-Svartabäck, Nybygget Göljahult Södergård- Linneryd Västergård-Rolsmo Norrgård-Siggahult-Skogsholm-Skogsryd Backegård-Smedjehult-Vieboda Södergård-Visshult-Vrångebo Norrgård, Nytorp Deralycke-Ruveboda Västergård-Sandvik-Svartabäck-Vieboda Södergård,

Obbatorp, Olofsdal,

Randö, Rebban, Ringamåla, Rolsmo Södergård, Rudboholm, Ruveboda Västergård- Östergård, Rännamåla, Rävagården Gryggestorp, Rönnebäcksholm, Rössbäcka, Rössmåla,

Sandbäcken Randö-Sandvik, Sandslätt, Sandvik, Sannadal, Siggahult, Siggalycke, Sjödal, Sjölunden, Sjöändan Linneryd Prästgård-Rolsmo Norrgård, Skattegården Kuppramåla, Skogsholm- Kvarn, Skogskvarn, Skogsnäs Säteri, Skogsryd Backegård-Östergård, Skogsrydstorp, Skärvet, Slätten, Smedjehult, Sofielund, Sofiero, Soldattorp; Barkaboda Norrgård- Södergård- Bastanäs Södergård- Blötmåla- Blötvik- bodaholm- Bredebäckhult Norrgård- Bro Trottagård- Deralycke- Flislycke- Flålycke. Fryggestorp Södergård- Gatehult Östergård- Grevamåla- Göljahult Södergård- Heddamåla- Hulta- Skogsryd Backegård- Östergård- Linneryd Västergård- Norratorp- Rolsmo Norrgård- Ruveboda Västergård- Östergård- Rännamåla- Sandvik- Siggahult- Stångsmåla- Svartabäck- Tokamåla- Trollakulla- Vissryd- Vitahult Södergård- Vrångebo Norrgård- Öljeholm- Öljemåla Södergård, Stallet, Stenröret, Storegården Bökås, Strömsholm, Stuntagården Fryggestorp, Stångsmåla, Svalehall, Svartabäck- Kvarn, Svartatorp, Sållhem, Säteriet Skogsnäs, Södergården ;  Fryggestorp- Gatehult- Rolsmo- Viehult- Vitahult- Vrångebo- Öljemåla, Sötön,
Tavasthult, Tavasthusmåla, Teskogen, tokamåla, Torp Göljahult Södergård- Vieboda Södergård. Trollakulla, Trottagården Bro, Tällekullen,

Uvanäs,

Visshult, Vissryd, Vrån, Vrångebo Norrgård, Vrångebo Södergård, Väckholmsryd, Västergården Gatehult,

Åtorpet,

Ängalund Grevamåla- Sandvik,

Öljeholm- Kvarn,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Linneryd Parish 1839-1845 AI;17, Husförhörslängd. Ort register.