Poland Poznan Marriage Indexing Project

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Poland

Projekt Poznań, został wdrożony w celu stworzenia bazy danych zawartych małżeństw z całego Księstwa Poznańskiego (Posen), jednej z prowincji Prus Królewskich XIX wieku. W projekcie tym istnieje około 540 parafii, z terenu województwa poznańskiego. Wiosną 2009, baza danych zawierała około 60% całości materiału katolickich małżeństw zawartych w latach 1835 / 84 (i 25% materiału luterańskiego).

Przedział czasowy w latach 1835-1884 został wybrany nie przypadkowo, ale ze względów praktycznych, ponieważ w tych latach odnotowano nasilenie emigracji z prowincji poznańskiej. Still - baza danych może obejmować rejestr zawartych małżeństw od roku 1820 do roku 1889 r. i obejmuje obszary przyległe do prowincji poznańskiej.

Aby uzyskać dostęp do Projektu Poznań - Rejestr zawartych związków małżeńskich  przejdź do linku: http://bindweed.man.poznan.pl/posen/project.php