Sørfold (Folda), Nordland, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Sørfold (Folda), Norway)
Jump to: navigation, search
Norway
Nordland County
Sørfold (Folda)


Guide to Sørfold, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records.

Church Records

See Folda clerical district.

Census Records

  • 1801, 1865, 1875, 1900 see Folda clerical district.
  • Folketellingen for Norge den 1te desember 1910. The 1910 census for Sørfold clerical district includes the parishes of Sørfold and Rørstad and is available in a searchable database online at Digitalarkivet and at the Norwegian Historical Data Centre.

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

65 Aanonsvik, 48 Andkjel, Aspenes Indre, Aspenes Ytre, 27 Aspfjord, Austerelv, 36 Bakkemo, 35 Bakken, 6 Bjørnsvik, 10 Bonå, Botn, 51 Buvik, 61 Djupvik, 20 Einkrag, Elenjord, 12 Engan, 26 Espenes, 49 Evjen, 47 Fagerbakk, 63 Furnes, Færoy, 17 Gjerelvmoen, 1 Grovasbakk, 30 Gyltvik, 62 Hammerfald, 5 Haukenes, 52 Helland, 46 Hellarvik, 8 Hestvik, 11 Horndal, 3 Jordbru, 68 Jovik, 25 Kalvik, 64 Kines, Kjelvik, 14 Kobbelveid, 16 Kobskarmo, 67 Korsvik, Kuvik, 19 Kvalamoen, Kvantoland, 28 Kvarv Nedre, Kvarv Øvre, 37 Lakselv, Lakshol, 12 Leirfjordgård, Lilleeidet, 41 Lillegaarden, 31 Løkthaug, 40 Megaard, Movik, Mørsry, Mørsvik, Nedregård, 39 Nerigaarden, 38 Nordfjord, 73 Nævelen, 43 Paalhusøra, 72 Purkvik, Refsnes, Reinvik, 76 Ryet, 54 Røirdal, 55 Røirvaseide, 4 Rørstad, 66 Røsvik, Sagfjord, Salhus, 58 Seljeås, 60 Seljeåsnes, Sildhopen, 71 Sjunkan, 70 Sjunkfjord, Skveiren, 34 Solskinsbakk, 24 Sommersæt, 44 Steinbakk, Storeidet, 77 Storli, Storvik, 56 Strømdal, Strømhaug, 53 Strømmen, 74 Strømsnes, Strykesnes Indre, Strykesnes Ytre, 7 Størkesnes nordre, 9 Størkesnes søndre, 22 Sørfjorddal, 23 Sørfjordmo, 21 Sørfjordskar, 78 Taarnvik, 2 Tenvatn, 33 Torkildseng, 75 Tverbakk, 32 Tørfjordskjær, Tårnvik, 57 Valljord, 69 Vassvik, 15 Vesterbotn, Øigård, 45 Øren, 13 Ørnes, 18 Østerelven, Ånsvik


The following farms are listed in Lind, Asbjørn P., Sørfold Bygdebok Gårdshistorie, vol. 1, (Sørfold Kommune: 1996):

Alfheim, Anestua, Aspemo, Aspenes Indre, Aspenes Ytre, Aspfjord, Aspfjord Vestre, Aspfjord Østre, Austerelv, Bakkemo, Bakkan, Bakken, Benonitomta, Berg, Berge, Bergland, Berglund, Bjerkmo, Bjørkås, Bjørnstad, Bogen, Bonå, Bratten, Bratteng, Brunes, Buvold, Einkråg, Elenjord, Elenplassen, Elvebakk, Elvebakken, Elvegård, Elvejord, Enga, Engan Vestre, Engan Østre, Engskjær, Espenes Nordre, Espenes Søndre, Feten, Fiskefjell, Fjell, Fjellheim, Fjellvang, Forbakk, Fosseng, Framsteg, Fredheim, Fredly, Furulund, Gammelgård, Gammelheim, Gjerdaker, Gjerelvmo, Gjerlevli, Granli, Gresnes, Grønning, Gyltvik, Haugen, Heggmo, Heia, Heimbakk, Heimtun, Hjemås, Holberg, Holmen, Horndal, Hundhammaren, Høgtun, Håkjerringnes, Indregård, Johan Eriksens plass, Kalvhaug, Kalvik, Kalvmo, Kattmo, Kildnes, Kjeipen, Kjelvik (see Sørfjordmo), Kildemo, Klikksbakken, Kobbelveide, Kobbskarmo, Kolstrand, Korkdal, Kristen Pålsoplassen, Kroken, Krokli, Kroksletta, Kuvik, Kvalamo, Kvalhaugmo, Kvarum, Kvarv Nedre, Kvarv Øvre, Kvarv Stranda, Kvellmo, Kviteng, Lagård, Langskærvika, Langstrand, Leikstad, Leirfjord, Leirfjordgård, Lian, Lieng, Lille Kalvik, Lille Øvrekvarv, Lillebo, Lilleeidet, Lillegård, Lillejord, Lundeng, Lundmo, Lyng, Lyngås, Løkthaug, Løkthaugen, Mjånes, Mo, Moan, Mobakken, Moen, Myr, Myrmo, Myrvang, Myrvoll, Mørkvann, Mørsry, Mørsvik, Mørsviksvatn, Naustnes, Nerigården, Nersletta, Nordhei, Nordheim, Nordnes, Norheim, Norli, Nova, Nygård, Nyheim, Nylund, Nymark, Nymo, Nystadbakk, Nyvoll, Osbakk, Plassen, Randetomta, Reinsletta, Reinvik, Reiret, Reitan, Rosvoll, Røberg, Rødseth, Salhus, Salhus Nedre, Sandbakken, Sande, Sandmo, Seljalid, Seljevold, Sildpoldnes, Sjøbakk, Sjøgård, Sjømo, Sjøstrand, Skjelldal, Skogheim, Skoglund, Skrubbhaugen, Skveiren Indre, Skveiren Ytre, Skøgården, Skøtnes, Skågberget, Sletten, Smistadmoen, Smådal, Solbakken, Soleng, Solheim, Solhaugda, Solheim, Solli, Soltun, Solund, Solvang, Solvoll, Sommerset, Stensland, Stenvolden, Storeide, Storeide Mellom, Storeide Nedre, Storiede Øvre, Stormohalsen, Stornes, Storvik, Strand, Svare, Svemo, Sørfjord, Sørfjordal, Sørfjordmo, Sørfjordskar, Sørfjordskar Vestre, Tangen, Teian, Trollhougen, Tverelvmoen, Tømmervik, Utheim, Vang, Vangsmo, Varheim, Vesterbotn, Vesterbotten, Vestfold, Vestgård, Vestvoll, Vika, Viklund, Volden, Voll, Ytterli, Ørberg, Ørnes, Ørnesmoen, Østerelv, Øvre Moen, Åsen, Åsli, Ånvika

The following farms are listed in Lind, Asbjørn P., Sørfold Bygdebok Gårdshistorie, vol. 2, (Sørfold Kommune: 1996):

Andkjel, Asplund, Aspmo, Austgård, Bakkemo, Bakken, Bakketun, Bekkmo, Berg, Bergstad, Bjørkhaug, Bjørklund, Boplass, Bortigården, Botten, Braset, Brattlihammaren, Brekka, Brennesvik, Bryggetomta, Buvik, Dalmo, Djupvik, Elvebakken, Elveng, Elvhaug, Elvmo, Engmo, Evjen Nordre, Evjen Søndre, Fagerbakk, Fagerheim, Fjell, Fredheim, Frismo, Furnes, Færøy, Gamleheim, Gammoen, Gammovik, Grovassbakk, Hammar, Hammerfall, Hammarvik, Hauan, Haugan, Haugli, Haugstad, Haukenes, Heian, Heimly, Helland, Hellervik, Hestvik, Hestvik Vestre, Hestvik Østre, Holm, Håkjerringnes, Indrevoll, Indre Tørfjordskjær, Jektvik, Joviknes, Kildemo, Kines, Kirkehaug, Kjelderbakken, Kjærran, Kobbosnes, Korsvik, Korsvikdal, Korsvik Indre, Kremmervika, Kroken, Kvantoland, Lahaug, Lakselv (see Buvik), Lakshol, Li, Libakk, Lieng, Lillebo, Lillegård Nedre, Lillegård Øvre, Lillenes, Lillevika, Lillevoll, Lundestad, Lyngstad, Lysbakk, Lørentsheim, Megård, Moan, Moen, Movik, Myra, Myre, Myrlund, Myrvoll, Måsøy, Nedregård, Nergård, Nes, Nordfjord, Nybrott, Nygård, Nyheim, Nylund, Nyset, Nyvoll, Oppgård, Paulhusøren, Presthaugen, Rasmusplassen, Refsnes, Reinvik, Reistad, Rognan, Rognmo, Rognvold, Røimo, Røirdal, Røirvasseide, Rørstad, Røsvik, Røsvik Øvre, Sagfjord, Sagnes, Sandstrand, Seljeåsnes, Sjunkfjord, Sjøhaug, Sjøhusbakkan, Skjøldhaug, Skjønhaugen, Skogheim, Skogly, Skogmo, Skognes, Skogstua, Skogvoll, Sletland, Solbakken, Solhaug, Solheim, Solli, Solskinnsbakk, Solstad, Solvang, Solvold, Solvoll, Steinbakk, Steinvoll, Storbak, Storslett, Storvik, Storåker, Strand, Strandvoll, Straumen, Straumstrand, Strømdal, Strømhaug (see Straumen), Styrkesnes, Svingen, Syrkesnes Søndre, Søndre Rørstad, Teinvik, Torkildseng, Tortenvik, Tykket, Tørrfjordskjær, Utheim, Vabakken, Valljord, Vedvik, Voll, Vollen, Woll, Ystgård, Ytre Styrkesnes, Ytre Tørfjordskjær, Yttervik, Yttervoll, Ytre Geitnes, Øren, Øvermo, Øvrevoll, Åkervik, Ånsvik, Åsheim

The following farms are listed in Lind, Asbjørn P., Sørfold Bygdebok Gårdshistorie, vol. 3, (Sørfold Kommune: 1996):

Andkil, Andkjeløren, Arkdal, Arnjord, Aspbakken, Bakke, Bakkemoen, Bakken, Bergheim, Bjørkli, Bjørknes, Bjørneng, Bjørnsvik, Blomgar, Borgen, Botten (see Rørstad), Brattland, Bruvoll, Buhaugen, Bure, Buvik, Dalen, Dalmo, Dalslett, Dalås, Djupdal, Elvang, Elvbakk, Elvebakk, Elvemo, Elvenes, Elverhøy, Elvhaug, Elvvoll, Enge, Engmo, Evjen Nordre, Evjen Søndre, Fagerbakkdal, Fagerbakkeide, Fagerheim, Falkvik, Firkanten, Fjeldmo, Fjellheim, Flattbakk, Forsen, Forshaug, Forsmo, Forsmyr, Fossheim, Fredheim, Furnes, Gammelgård, Gammelgården, Grovassbakk, Grønli, Hammer, Hammerli, Hansmo, Hauan, Haugen, Haugland, Haugly, Haukenes, Heggeskog, Heggskog, Helland, Helland Midtre, Helland Ytre, Hellarvik, Hestmo, Hestvik, Høystakk, Indre Tørrfjordskjær, Indrebakk, Jensvoll, Jordbru, Jovik, Kaldbakken, Kammer, Kines, Kinesmoen, Kinesodden, Korsvk, Kvantoland (see Strykensens Søndre), Kragmo, Lade, Lahaug, Lakselv, Lakselvmo, Laksholen, Langbak, Langmo, Laphaugen, Lappelv, Lappmoen, Libakk, Lillebakk, Lillegård, Lillegård Øvre, Lillemohaugen, Lindeheim, Lines, Lund, Lundan, Lærdal, Marenmo, Marmorhaugen, Mellemvik, Mevoll, Midstraumen, Mobakk, Mobakken, Moen, Moeng, Movik, Myrbakk, Myrvoll, Møllemoen, Nordfjord, Nybrot, Nydal, Nygård, Nyheim, Nymo, Nymoen, Nystrand, Næss, Odden, Olderli, Osjord, Osmyra, Osvoll, Paulhusøren, Purkvik, Rebåsbukten, Refsnes (see Rørstad), Reitan, Ry, Ryggen, Rørstad, Rørvasseide Vestre, Rørvasseide Østre, Røsvik, Sagfjord (see Rørstad), Sandvik Seljeåsneset, Seljehøid, Seljeâsen Nedre, Seljeås Øvre, Sjøset, Sjunkan, Sjunkfjord, Sjøsletten, Sjøvold, Sjøvoll, Skaret, Skarpøren, Skaviken, Skjellmo, Skoglund, Skogstad, Skykkelmo, Skytengen, Sletbakk, Sletten, Slætli, Smevold, Smibakken, Solbakken, Solheim, Solskinnsbakk, Solstad, Soltun, Solvik, Steinvik, Stenhaugen, Stordal, Storelvmo, Storhammer, Storvikmoen, Strømhaug, Strømholmen, Strømmen, Styrkesnes Nordre, Strykesnes Søndre, Sølvoll, Sørgård, Søveien, Tennvatnet, Torkeleng, Trætmo, Ullestad,Ure, Uteng, Utheim, Valjord, Vallnes, Vangen, Vassvik, Veslegård, Vestfold, Vestgaard, Vik, Vikheim, Vollan, Ytremark, Yttervik, Ørvika, Ørmo, Østgaard, Øvereng, Åkervik, Ånonsvik, Åseng, Åsgård, Åsheim, Åsli, Åsmo, Åsvoll

Probate Records

1713-1877: Probates are found in Salten judicial district.

1701-1832: Clerical probates are found in Salten Deanery

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names