Skåtøy, Telemark, Norway Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Skåtøy, Norway)
Jump to: navigation, search
Norway
Telemark County
Skåtøy

Guide to Skåtøy, Norway ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, and military records

Church Records

Skåtøy clerical district contains parish registers from Skåtøy parish with Levang chapel. Skåtøy parish was separated from Sannidal clerical district in 1877. See Sannidal (Sannikedal) clerical disrict for earlier records.

The Family History Library has microfilm copies of the church books, 1862-1925.

Digital images are online at Digitalarkivet:

Skåtøy: 1919-1968

Skåtøy / Levang: 1892-1916

Skåtøy / Skåtøy: 1862-1925

Sannidal: 1702-1969

Census Records

1664-1666 Census through 1875 Census see Sannidal

Court Records

Land Records

Farm Books

Sannidal og Skåtøy bygdebok: 3 volumes are available at the Family History Library: FHL film 1124504 Item 4 and 1124505 Item 1 & 2; book 948.27/S7 D2s

Farm Names

1 Aasen 14 Aasen 27 Arø 20 Barmen 14 Berg 13 Bergsviken 31 Berø 10 Bjelkeviken 30 Braatene 30 Braatø 6 Brunsvik 17 Brødløs 16 Bunden 30 Burø 30 Burøtangen 30 Buviken 4 Byttingsmyren 9 Bækkeviken 23 Børtø 13 Dalene 30 Darefjeld 6 Donevolden 13 Dorholt 22 Dyviken 30 Dønneviken 22 Eidet 25 Eikenes 6 Einersholmen 7 Ekerne 6 Ellingsviken 2 Espehalsen 30 Espeviken 6 Fiane 7 Finsbudalen 25 Fluer 19 Fossum vestre 7 Gjærnesmyren 17 Godfjeld 25 Gumø 4 Guramyren 23 Hallen 21 Halsen 4 Hampemyren 2 Hasleidet 5 Haslum 13 Haugen 3 Heibø 15 Helle 30 Hestetangen 24 Holmen og Treskallen 5 Hovet 29 Jomfruland 13 Kalstad nordre 12 Kalstad søndre 12 Kirkeholmen 30 Kirkesund 25 Kjelsø 7 Kjendalen 20 Kjærra 26 Kjærra 30 Kjønfet 7 Kolstangen 7 Kvihaugen 18 Laakasken 4 Langholmen 24 Langø 6 Levang vestre 7 Levang østre 6 Levangsdalen 1 Liland 13 Lindviken og Orebugten 29 Lykstad 10 Løvdalen 28 Masterabben 12 Morholmen 9 Myren 18 Mørkeviken 7 Nybu 6 Nygaard 30 Nøisomheden 26 Oterø 6 Portør 30 Rauane 25 Rispebraaten 24 Risø 14 Rolandspladsen 25 Roligheden 6 Rydningen og Espedokken 13 Rækeviken 6 Rødal 12 Røirviken 26 Røsholmen 30 Saltbutangen 30 Saltnæven 31 Sauøen 30 Skaatø 30 Skaatøroa 16 Skarbu 22 Skipperviken 10 Skjørsviken 23 Skotmyren 26 Slaatholmen 13 Slaatteviken 7 Smifet 18 Solli 22 Soppekilen 11 Stabbestad 6 Stangnes og Furumyren 21 Stavenes 4 Stavsengen 30 Stavsengen 30 Steinkleven 30 Stoppedalen 9 Storrkjær 28 Straaholmen 5 Stranden 26 Stusholmen og Kleierholmen 4 Støle 4 Stølestranden 18 Svartkjendalen 12 Taatø 13 Tangen 8 Tonstøl 14 Valberg og Langetangen 22 Valsund 25 Veggerød 30 Venneviken 31 Verven 4 Vestjordet 4 Vikene 1 Ødegaarden 7 Ørsvik 2 Ørvik 12 Øsland 1 Øverland


Sannidal og Skåtøy:

Arøy: Arøy, Kalvetangen, Vesterstrand, Brøndaker, Fjellheim, Homlevik

Bråtøy: Bråtoy, Bråtøymyr, Arntsholmen, Brattfjell, Dypsundholmen, Flatberg, Granholmen, Høyvarde, Nordstrand, Solly, Solodden, Solheim, Tangvik, Vestheim, Korset, Orkjærr

Bærøy: Bærøy, Bærøytangen, Dalgård, Leirdalen, Muffetangen, Nessund, Norheim, Norli, Rønningen, Saltskjærholmen, Sauøya, Sylvskar, Videberg, Bredbukten, Bærøyholmen

Bærøy: Kirkeberg, Nessundholmen, Skiensund, Solli, Sollidholmen

Børtøy: Børtøy, Bakke, Bjerketangen, Blankkjenn, Holter, Kjærret, Kjerringholmen, Lindstad, Nordjordet, Skarbomyr, Skiensund, Skotbekken, Skotmyr, Sollid, Sæterheien, Tangen, Dorankjærr, Fjella, Granholttangen, Granholtet, Hallen, Haugen, Høimyr, Orebukten, Skarbodalen, Solstrand, Solvik, Spiketangen, Sætertangen, Vintereidet

Fossing: Fossing, Barmen (Tangen), Barmsøya, Bjelkevik, Braaten, Dyvik, Eidet, Eikehaugen, Halsen, Kjærra, Kaasa, Løvstad, Laakasken, Mørkevik, Skippervik, Soppekilen, Stavnes, Valsund, Eikeli, Fjelheim, Fjordgløtt, Lindheim, Salteidet, Sauholmen, Solbakken, Solglitt, Solheim, Tranberg, Hasseleidet, Tangen, Skuteverven

Furuholmen: Furuholmen, Berg, Borgen, Braaten, Dalen, Fjeldaas, Furuly, Holter, Kleiva, Lien, Lindstad, Lundereid, Lund, Lønne, Nordal, Nordhalle, Norheim, Nordnes, Norli, Næss, Rosland, Skjøberg, Sneaas, Solberg, Solfeld, Stenersbo, Strand, Sørdal, Sørstrand, Tangen, Tisland, Uberg, Varden, Vestli, Veibø, Vinje

Gofjell: Gofjell, Brøløs, Baann, Lia, Lien, Myrland, Oterhei, Svarttjerndalen, Rullemyr, Brataas, Braaten, Gofjelltangen, Fjellbu, Lyngfjell, Rønning, Skogly, Strandbakken

Helle: Helle, Bakken, Brakka, Bratli, Bukta, Ekelund, Ekeberg, Eikeli, Fredheim, Granknæhøyda, Haugland, Hellemyra, Hellevang, Kikut, Melberg, Solhaug, Solbakken, Solstad, Vreen

Jomfruland: Jomfruland, Hagane, Ldkstad, Norgaard, Saltstein, Saltverksmyren, Øytangen, Sollid, Tårnbakken, Trekanten

Kalstad: Kalstad, Dalane, Frydensborg, Kalstadhaugen, Rørvik, Bergland, Birkelund, Bjerkelund, Braaten, Lille-Braaten, Bratten, Bratli, Byholt, Dalgren, Eikhaug, Fjeldet, Fjellhelm, Fjellbo, Fredly, Frøland,

Frydenlund, Furuholt, Furulund, Futegården,Granholt, Granli, Grøndalen, Grønli, Hauge, Haugstrand, Hjemly, Holte, Kalberg, Knatten, Kveldsro, Lerberg, Lien, Ljosdal, Lona, Lyngberg, Lyngaas, Lønholt,

Løvdal, Løvheim, Marlenlyst, Moldfjeld, Nordhallen, Nordskog, Nygaard, Nylia, Rindal, Sjøli, Skibodden, Skaar, Skjoldhaug, Skoglund, Solgløtt, Solbakken, Steinvik, Strand, Stranna, Stranden, Stenberg,

Solberg, Solstua, Sten, Solheia, Solhagen, Strømsund, Solstad, Solvang, Solvik, Svenum, Tolnes, Vervlund, Värly

Rørviksia: Austli, Bergly, Bremmes, Dagheim, Eiktun, Fjeldli, Grønli, Havsjå, Kitut, Kokken (Bellevue), Korslund, Lindvika, Oakhill, Rekevika, Roheim, Solaas, Solhaug, Solsund, Solheim, Steinli, Tangen, Venås

Kirkeholmene: Kirkeholmene, Askheim, Bergli, Bratsberg, Breidablikk, Fredhelm, Furulund, Haugen, Holmstad, Kokkejordet, Kornaker, Krokstad, Nordstrand, Strandbo, Stlli, Kirkeholmen, Morholmen, Solstrand

Langøy: Langøy, Bjelvik, Bjerkhue, Brønholmen, Bærmyra, Braaten, Eikelund, Furuholmen, Garnvik, Granli, Holmen, Høimyr,Isnestangen, Kjørebund, Langøy, Langårdsund, Malmtangen, Norjordet, Nygaard,

Oksekastet, Risøy, Rønningen, Skauen, Svaneflekken, Ødegaarden, Nystad, Nøttebakken, Solbakken, Solhaug

Levang: Levang, Fiane, Bjørkkjærr, Bruntangen, Braaten, Donavold, Ekerene, Einarsholmen, Ellingsvik, Fiane, Finsbudalen, Furumyr, Gjernesmyr, Hellemyr, Kjendal, Kolstangen, Korsmyr, Kvihaugen, Langmyr,

Levangsdalen, Liland, Nybu, Nygaard, Rødal, Rønningen, Stangnes, Thorsdal, Vedal, Vinterkjærr, Ødegaarden, Ørsvik, Bergstad, Fjellbo, Haugen, Myrene, Solvik, Steinbo, Veibø

Lovisenberg og Valberg: Lovisenberg, Berg, Bergsvik, Langetangen, Roland, Slotvik, Valberg, Ødegaarden, Bergan, Brattli, Fagerheim, Fjellstad, Nedre Fjeldstad, Hvitskjær, Klil, Kronborg, Langetangverven, Lund,

Smiebakken, Solheim, Vervaker, Verven, Werven, Bergsmyr, Filestad, Håkonsplass, Lie, Solheim, Stein, Sørli, Sørstrand

Myra og Stabbestad: Myra, Bakke, Bekkevik, Bjelkevik, Bjørnemyr, Braaten, Gullbergmyr, Hasseldal, Hatteberg, Lindhagen, Løvdalen, Myren, Myren (Fjeldheim), Myrstrand, Nordskog, Rognli, Skjørvik,

Slaataas, Stabbestad, Stabbestadmyren, Storkjærr, Storemyr, Aasen, Bergdal, Braaten, Dalfjell, Eklund, Fjella, Fjeldstad, Fjordgløtt, Fredly, Granholt, Granlyl, Gunnulfsåsen, Haugen, Hjemly, Hvitsten, Klevene,

Kvernene, Lia, Bjelkevik, Nytomt, Rosvik, Sandvik, Solhaug, Solvang, Stabbelia, Stabbestad, Strømtangen, Aasheim

Oterøy: Oterøy, Buholmen, Gjeitholmen, Oterøytangen, Røsholmen, Slaatholmen, Studsholmen,Bukten, Fjellheim, Gjeitholmen, Kreierholmen, Lille Slaatholmen, Oreholmen, Lille Røsholmen, S. Stotangen, Østre Studsholmen, Øyvang

Portør: Portør, Bergli, Bratli, Fjellvik, Fjordglimt, Korsundholmen, Kringsjå, Odden, Sjøbo, Solglimt, Solheim, Utsikten, Øveraas

Rauane: Rauane,Fjeldet, Flatodden, Havglimt, Liland, Nordbo, Rauaneholmen, Tomer Øybo

Skarbo: Skarbo, Apalstø, Arnesta, Bergstad, Blomstadlia, Bratt, Brataas, Braaten, Bufjeld, Fjeld, Fjellvang, Fjellbakken, Fredheim, Hagen, Haugen, Hellesund, Klevland, Kullbund, Sunne, Mindrebø,

Skarbu, Skjørtjernbaann, Steinene, Solberg, Solstad, Solfjeld, Solhaug, Solvik, Slaavik, Slarve, Stensland, Tangen, Vadalen

Skatøyøya: Skåtøy, Ødegården, Blomstad, Bråtane, Bråten, Burøy, Burøytangen, Buviken, Darefjeld, Dønnevigen, Dønvik, Eibraaten, Espevika, Fredheim, Fjordgløtt, Hesttagen, Helleseng,

Kirkesund, Korsundmarka, Nepeløkken, Osviken, Nyland, Postmyr, Rankilen, Rønningen, Saltbutangen, Skåtøy, Stavseng, Stenklev, Storemyr, Stoppedalen, Strandmyr, Vennevik, Vinterkjærr, Ødegården, Aas,

Aasvik, Breidablik, Bredli, Eikli, Eikilen, Fagerli, Fjella, Fredly, Fjellheim, Fuglø, Furuheim, Fjeldhøy, Granli, Haugland, Heistua, Hamre, Haugen, Jesper, Krikken, Krikkholmen, Kalvenes, Lille Braaten,

Nordre Skåtøyroa, Nyheim, Norli, Norvik, Osvikkjærr, Pumpeviktangen, Rognhaug, Solli, Solhaug, Skåtøyrotangen, Solvik, Sørli, Stenklev, Storemyr, Stoppedalen, Sandtorp, Tangen, Utsikten, Vattvik

Stråholmen: Stråholmen, Solhaug, Midtbøen, Norheim, Nygård, Nyland, Sørstrand, Vestgård, Solheim

Støle og Haslund: Støle og Haslund, Byttesmyr, Guramyr, Hagen, Hampemyr, Haslund, Hove, Kjærremyr, Langholmen, Langkjærr, Myrene, Staveng, Støle, Stranden, Strandmyr, Stølestranden, Tonstøl,

Ødegaarden, Øvre Stavseng, Solli, Byttesmyr

Tåtøy: Tåtøy, Orebugten, Aftensol, Arnvik, Askelund, Austad, Bakken, Berg, Bjerka, Bratt, Breibukten, Breidablik, Eikehaugen, Eikeland, Fjeld, Fjeldy, Fjeldstad, Flatland, Fredheim, Fredtun, Hagen, Hefte,

Hegna, Holte, Holter, Kringsjaa, Kjellvik, Li, Lund, Lyngstøl, Løkken, Løvaasen, Manheimen, Marum, Midtbø, Nesland, Nordbø, Norberg, Norheim, Nygaard, Olstad, Ormebugten, Røed, Rønningen, Sagaas,

Sneaas, Solberg, Solfjeld, Solglimt, Solhaug, Solheim, Solhøgda,Sollid, Steinsund, Sten, Stensland, Stensrud, Strandli, Strand, Stranden, Støle, Sundbø, Sørli, Sørvik, Tveit, Vold, Øsland, Østby, Østli,

Aashaug, Aas, Aasland

Ørvik og Heibø: Ørvik, Langevarp, Rosvik, Rydningen, Heibø, Heistad, Solberg, Solli, Leaaker, Solberg, Tangen

Østland og Lindtvedt: Østland og Lindtvedt, Lund, Solberg, Almedalen, Dalen, Dorholt, Dyrendal, Haugen, Lindtveit, Ranberg, Rugset, Røberg, Solhaug, Sollid, Steinli, Stenberg, Strand, Sunde, Vestjordet, Østlid

Probate Records

Bamble judicial district
*1665-1869 Family History Library
*1665-1852 Digitalarkivet

Telemark and Bamble deanery
*1696-1806 Family History Library
*1696-1806 Digitalarkivet

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

Sannidal og Skåtøy bygdebok bind II  Skåtøyboka.  Utgitt av en komite.