Skatelöv parish, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Skatelöv parish, Sweden)
Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Skatelöv
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Abrahamsboda, Abrahamsryd Torsås, Agnäs, Andersboda, Anderstorp, Aplakulla, Aplaryd, Arnön (Arnöen) Norrgård- Södergård Kaptensboställe, Aspelund, Aspholmen,

Babel, Backagården Skäggalåsa, Backen, Backhult(et) Torsås, Backstugan Agnäs- Gottåsa Mellangård- Grimslöv Jakobsgård- Kronogård- Sunagård- Össagård- Hungerstorp-Hunna Södergård- Kärr- Lövhult Hagagård- Sibbagård- Skäggalösa Norrgård- Ströby Naglagård- Sunnanvik- Sunnerö- Torpaskog- Varnkunge Storgård. Baljaregården Odensjö, Barnehall, Barneholm, Barnhult, Bataljonspredikantbostället Slättebacken, Bengtsboda, Bengtsgården Skäggalösa, Berg Lilla, Berget, Bergslund, Bergstorp, Bjurkärr, Björkelund Grimslöv Månsagård- Vrankunge Ästergård. Björkesås, Björkholmen Grimslöv Månsagård- Skäggalösa Lillgård, Björnstorp, Björsagården Grimslöv, Bjrösastugan, Blomsboda, Boaberg Odensjö, Bokelund Agnäs- Granhyltan, Bondetorp, Bonäs Lilla- Rusthåll, Bottetorp, Bredroen, Brittelund, Brogården torp, Brostugan, Brändahult, Bäckadal,

Dagersgården Grimslöv, Dillingetorp, Dunderstugan,

Ekelund Gottåsa Norrgård- Krokstorp, Ekemon (Ekemoen), Ellagården Torp, Elmeberg (Älmeberg) Skäggalösa Norrgård- Vrankungen Mellangård, Enebacken, Enedalen, Eneholm, Enestugan, Engaskog (Ängaskog), Eriksberg, Eriksboda, Esbjörnsgården Grimslöv, Esbjörnslund, Eskilsgården Odensjö,

Ferrara Nya, Fiskaretorp, Fjärdingslycke (Fjerdingslycke), Flinkholmen, Flintholm(en), Fredrikshall, Fjröjden, Furuboda, Fållastugan, Fårhyltan, Fältbevälbostället Hunna Östergård, Föreningen,

Gamlegården Huseby, Garveriet Huseby, Gatestugan Skäggalösa Södergård- Vrankunge Västergård, Gottlanders,Gottåsa Mellangård-Norrgård-Södergård, Granhyltan, Gransbo, Gransholm Granhyltan, Gransholm(en) Grimslöv Jakobsgård, Gransö, Grimsboda, Grimslöv Björsagård- Dagersgård- Esbjörnsgård- Jakobsgård- Kronogård- Kärrsgård- Månsagård- Persgård- Sunagård- Svensgård- Torbjörnsgård Postgård- Östergård, Gripendal- Lilla, Grönaberg Odensjö Storgård- Störjagård- Vrankunge Mellangård, Grönadal Agnäs- Gottåsa Mellangård- Osby Södergård, Grönalund, Gunnaregården Skäggalösa, Gunnarstorp, Gustavsnäs, Gärdestorp,

Hagagården Lövhult, Hagalyckan, Hagastugan, Hakadal, Hakafällan, Hallalyckan, Hallen Hunna Södergård- Torp Södergård, Harahall, Hassle, Hasslelund, Helganäs, Henriksdal (Hindriksdal), Herräng- Lilla, Hjertonsboda, Hjertonsgården Ströby- Torp, Hjortastugan, Hult- Lilla Skägglösa Gunnaregård- Sunnanvik, Hultatorp Huseby- Vrankunge Västergård, Hultet, Humlens (Humblans), Hungerstorp, Hunna; Kittegård- Rödjegård- Södergård, Hunna Västergård- Östergård Fältvöbelsboställe, Husartorp # 25 Vrankunge Östergård- Aplakulla Sunnanvik, Huseby; Gamlegård- Garveri- Jakobsgård- Järnbruk- Kvarn och Såg- Lockegård- Norrgård- Persgård- Södergård- Tegelbruk, Håkansdal, Häggelund, Hägnastugan, Hängelund, Häradsskogen, Hästhagen, Högaberg, Högahult, Högalund Skäggalösa Backagård-Smörhöga Norrgård, Högalycke, Högehall, Högelid, Hölmö Norrgård- Södergård, Hössön (Hössöen) Norrgård- Västergård,

Ikaberg, Ingeberg, Ingemarsgården Sjöby,

Jakobsboda, Jakobsgården Grimslöv- Huseby, Johansberg, Johansboda Huseby- Odensjö Störjagård, Jonsboda Odensjö Södergård- Slättbacken, Jonsborg, Jonsgården Ströby, Jonsholm Hungerstorp- Smörhöga Södergård, Jularelycke, Juludden,Järnsmedslund,  Jönsegården Odensjö,

Kalvtäppet, Kaptensbostöllet Arnön Södergård- Skatelöv Mellangård, Karlsgården Odensjö, Karlstorp, Kisteryd, Kittegården Hunna, Kolarestugan Hunna Södergård- Vrankunge Västergård, Kolaretorp, Kringehall, Kristineberg, Kristinedal, Kristinelund, Krokstorp- Lilla, Kronholm, Kronogården Grimslöv, Kronostugan Västra- Östra, Krypin, Kvarnen Osby, Kvarnholm Hölmö Norrgård- Odensjö Karlsgård, Kyrkång, Källeberg Sjöby Sunagård- Skäggalösa Lillgård, Källehult Odensjö Baljaregård-Skäggalösa Södergård, Källmanstorp, Källängen, Kärr(Kjärr), Kärrsholm (Kjärrsholm), Kärrslund (Kjärrslund),

Laholm, Lantbruksskolan Torp och Sjöby, Liastugan, Liljedal, Liljeholmen Lillaholm (Lilleholm), Lillahult Skäggalösa Gunnaregård- Sunnanvik, Lillaryd, Lilledal, Lilleholm, Lillgården Lövhult- Skallekulla-Skäggalösa, Lindgrensboda, Linneberg,Ljungastugan, Ljungatorp, Ljungaholmen, Ljusadal Hult, Ljusadal Torp Södergård, Lockagården Odensjö, Lockegården Huseby, Lundalyckan, Lunden- Odensjö, Lusten, Långahult, Lövhult Sibbagård,

Madhem, Magnusboda, Malmö, Manstorp, Marieberg Lövhult Lillgård- Odensjö Baljaregård, Marielund, Mattisgården Odensjö, Mellangården Osby- Skatelöv- Vrankunge, Mobergs, Myreberg, Myrekull, Månsegården Ströby, Möcklenäs, Mönsterskrivarebostället Torp Brogård,

Naglagården Ströby, Nilsboda, Nordgrensboda, Norratorp, Norrgården; Sjöby- Skatelöv- Skäggalösa- Smörhöga- Ströby, Nyadal, Nyatorp; Grimslöv Esbjörnsgård- Hungerstorp- Huseby- Hössön Norrgård- Skatelöv Norrgård, Nybygget; Gottåsa Södergård- Huseby- Skäggalösa Gunnaregård, Nygård, Nyhem, Nylandsbacken, Nytorp Tannatorp, Nytorpet, Nöjet,

Odlehult, Olofsboda, Olofstorp Trumslagareboställe, Olsastugan, Osby ;Kvarn och Såg- Lilla- Mellangård. Pappersbruk- Södergård- Västergård- Östergård, Osbytorp, Osman(s)torp, Oxhagestugan,

Palmelund, Persgården Skäggalösa, Perstorp, Petersburg, Petershall, Petersholm, Peterstorp, Planatorpet, Planen, Prästgården Skatelöv, Pålabacken, Pålastugan,Pålstorp,

Resehög,Ringsdal, Ringskulle, Rosendal, Rosenlund, Runeholm, Rusthållet Bonäs, Ryden Skatelöv Norrgård- Torp Hjertonsgård, Råsastugan, Rönneberg,

Sandkroken, Sandliden, Silkesnäs, Silverdalen, Sirsekull, Sjöanäs, Sjöaryd, Sjöbacken, Sjöboholm; Odensjö Mattisgård- Sjöby Sunagård- Ströby Naglagård, Sjöby Ingemarsgård- Torp Lantbruksskola-Norrgård- Sjöagård- Sunagård- Västergård, Sjöbylyckan, Sjögården Sköby, Sjöhagen, Sjöholmen, Sjöhultet, Sjönäs, Sjöstugan, Sjötorpet, Sjöudden, Skallekulla Lillgård- Storgård, Skansen- Lilla, Skarins,Skogen, Skogmans, Skärvholm, Slottet, Slätten, Slättholm, Slättäng(en), Smedbengtsmosse, Smedjetorp, Smedsbo, Smedstugan Gottåsa Södergård- Lövhult Sibbagård, Smedtorpet, Snickaretorpet Huseby- Sunnanvik- Vrankunge Västergård, Snyggholmen, Soldattorp; # 47 Ströby Norrgård- # 48 Hjertonsgård- # 49 Ströby Naglagård- # 50 Hölmö Södergård- # 51 Smörhöga Norrgård- # 52 Hungerstorp- # 53 Torpaskog- # 54 Skallekulla Storgård- # 55 Gottåsa Mellangård- # 56 Lövhult Sibbagård- # 57 Hagagård- # 58 Barnhult- # 59 Grimslöv Svensgård- # 60 Persgård- # 61 Månsagård- # 62 Säby Västergård- # 63 Sjöby Sunagård- # 64 Torp Ellagård- # 65 Torp Hjertonsgård- # 66 Hunna Västergård- #67 Södergård- # 68 Skäggalösa Backagård- # 69 Gunnaregård- # 70 Vrankunge Storgård- # 71 Skäggalösa Norrgård- # 72 Persgård- # 73 Odensjö Störjagård- # 74 Södergård-75Mattisgård-76 Baljaregård-77 Storgård- 78 Jönsegård- # 79 Lunden- 80 Boaberg- 81 Krokstorp-82 Högelid Huseby Persgård -83 Ikaberg Huseby Norrgård- 84 Stockholmstorpet Huseby Lockegård- 85 Grönadal Osby Södergård, Staffanslund, Stavelund, Stensholm, Stenskärr, Stensnäs Gottåsa Södergård- Skatelöv Norrgård, Stinelund, Storelycke, Strandatorpet, Strömsholm, Strömstorp, Stubbholm(en), Sunnanvik, Sunnerö(Sunneröen), Svalekullen, Svensboda, Svenslund, ,

Tagelkärr (Tagelskärr), Taglehög, Tannatorp, Tegeldalen, Torpaskog, Torstalycke (Torstålycke), Trillaned-Lilla, Turelund, Turleryd, Tuvan, Tyskahemmet, Törneslund,

Ugglehult, Vareberg, Vetelyckan Huseby Gamlegård-Vrankunge Västergård. Vevik, Villandsnäs, Viselholm, Visingsö,

Åbacken, Åsastugan, Åströmstorp,

Älmeberg (Elmeberg) Skäggalösa Norrgård- Vrankunge Mellangård, Ängaholm, Ängaled, Änganäs, Ängaskog (Engaskog),

Össagården Grimslöv, Östrelycke Odensjö Lockagård- Vrankunge Östergård,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References  

Skatelöv Parish 1839-1847, AI;8 Husförhörslängd. Ort register.