Skultuna parish, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Skultuna parish, Sweden)
Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Skultuna
Jurisdictions
Stift Västerås
Pastorat -1934 Skultuna, 1934-1961 Skultuna, Lillhärad and Skerike, 1962- Skultuna, Romfartuna and Haraker
Län 1634- Västmanland
Landskap Västmanland
Härad Norrbo
Tingslag -1928 Norrbo härad, 1929-1966 Siende and Norrbo, 1967-1970 Västerås (under rådhusrätten)
Domsaga -1857 Gamla Norberg, Norrbo, Vangsbro and Skinnskatteberg -1857, 1858-1928 Västmanlands norra, 1929-1966 Västmanlands mellersta, 1967-1970 Västerås (under rådhusrätten), 1971- Västerås
Fögderi 1720-1835 Västerås norra, 1836-1870 Västerås, 1870-1946 Bergslag , 1946- Västerås
Länsmansdistrikt -1870 Västerås fögderis första, 1870-1883 Sangt Ilian, Skultuna and Skerike, 1883-1917 Bergslags fögderis tredje
Kronofogdedistrikt 1965- Västerås
Kommun -1857 Gamla Norberg, Norrbo, Vangsbro and Skinnskatteberg, 1858-1928 Västmanlands norra, 1929-1966 Västmanlands mellersta, 1967-1970 Västerås (under rådhusrätten), 1971- Västerås
Militär indelning Lif-Regementets Grenadier-Corps: Lif-Kompaniet, Vestmanlands Regemente: Extra Soldat-Roteringen, Västmanlands Regemente: Livkompaniet, -1791 Livregementet Till Häst: Överstelöjtnantens kompani, 1791- Livregements (Brigadens Lätta Infanteri-) Grenadjärkår: (Västerås kompani) Livkompaniet
FamilySearch I.D. 6372364
NAD Ref Code SE/ULA/11343


Place Names

Allmänningstorp,
Berga, Berga Ägor, Berga Boställe, Bergboda, Björneborg, Bovallen, Busktorp, Böle, Böle Ägor,
Ekeby, Ekeby Ägor,
Fattigstugan, Forsby, Forsby Boda, Forsby Ägor, Frövi, Frövi Ägor,
Gillberga, Gillberga Ägor, Gillfors, Gillfors Ägor, Gnällan, Gocksta, Gocksta Ägor, Grindstugan, Gäddtorpet,
Handberga, Handberga Ägor, Hägervallen, Hälsingtorp,
Julpa, Julpa Ägor, Jädra, Jädra Utjord,
Kattbo, Klockartorp, Knapshögen, Knapshögen Ägor, Kringelbo, Krogen, Källartorp,
Lallarbo, Lejde, Ledje Ägor, Lundbo, Lilla Gnällan, Lövkärret,
Månsbo,
Norra Nackby, Norra Nackby Ägor, Norrängstorp, Nybygget, Nygård,
Posttorpet, Prästgården, Prästgården Ägor, Prästtorp,
Rollken, Ruthtorp, Ruttorp,
Skarvsta, Skarvsta Utjord, Skarvsta Ägor, Skogstorp, Skrebo, Skultuna Bruk, Skultunaby, Skultunaby Ägor, Skålby, Skålby Ägor, Skåntorp, Skädduga, Skädduga Ägor, Skälbro, Solbacka, Solberga, Solberga Ägor, Solltorpet, Stora Gnällan, Södra Nackby, Södra Nackby Ägor,
Tegatorp, Tibble, Tibble Ägor,
Uggelbo,
Vällingsbo,
Åkesta, Åkesta Ägor,
Östankil

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

Census Records

Church Records

Online Database Church Records

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records

Click Sweden, Västmanland Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be viewed on loan at a Family History Center near you. Click on "Places within Sweden, Västmanland" and then select your parish.

Military Records

Related Sources

{{{link}}}Ask the Community Button New Version.jpg

Help Reading Swedish Records

Help Reading Old Handwriting

Help With Research Objectives and Strategies

Sweden Research Strategies


References

Skultuna, Husförhörslängd 1824-1834, Ortregister

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Skultuna Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). April 2012 http://www.nad.riksarkivet.se/