Stockholm: Länna parish, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Stockholm: Länna
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län 1634-1639 Uppsala, 1640-1647 Stockholm, 1648-1651 Uppsala, 1652-1653 Stockholm, 1654-1714 Uppsala, 1715- Stockholm
Landskap Uppland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Addboda. Asklund, Berga, Bergshamra, Bergshamra Gästgiveri, Bergshamra Qvarn,  Bodahl,  Björklund, Bredviken, Buskörn, Båtdraget,Clases Lännbyby Båtmanstorp, Dusboda, Duvasjö , Eknö, Elime, Eriksberg, Estviken, Fattighus i Penningby,  Fattig hus i Länna socken, Forsa, Fågla, Försvarslösa och lösdrivare ( Innocent people and people without a permanent residence), Grindstugan, Granlund på Govsta ägor, Grovsta # 1through 7, Grovstanäs # 1through 3, Gunbyn,  Gärdnäs, Gästgiveri in Bergshamra,  Hammarby, Haget, Harkrankboda, Helgö rote, Hemmarö, Hysningvik, Högmarsö # 1, 2, Isjö, Kallö, Kilen, Knupudden, Krog vid Penningby , Kråkhvilan, Lagboda, Landsboda, Lillboda, Lisalund, Lugnet på Landsboda ägor, Lugnet på Österlisa ägor, Lustigs Båtmanstorp, Lustigtorp, Långdalen, Länna by, Länna kyrkas ägor, Länna Prästgård, Länna sockens fattighus, Lögla, Löparö, Lösdrivade och försvarslösa ( People without a permament address and innocent people), Medeltorp, Mellanön vid Stomnarö, Medeltorp, Mellanön vid Stomnarö, Mora, Myrtorp, Måsholmen, Mörtsunda, Norrby, Norden, Norrmansö, Norrstugan, Nybygget på Grofstanäs ägor, Nybygget på Penningby ägor, Nybygget på Utanbro ägor, Nybygget på Wiks ägor, Nybygget på Österlisa ägor, Nystugan på Snetslingeby ägor, Nytorp, Nyängen torp under Penningby, Nyängen på Wettershaga ägor, Ofrastam, Penningby säteri, Penningby fattighus, Penningby krog, Penningby nedre qvarn, Penningby övre qvarn, Prestgården, Presttorp, Qvarn Bergshamra, Qvarn Penningby nedre, Qvarn Penningby Öfre, Qvarn Westerlisa, Ragusa, Räfsund, Räknö, Sjöhagen, Sjöändan, Slottstorp, Slängsboda, Snetslingeby 1-2, Snetslingeby 3, Solmans, Solö, Stomnarö, Stybbet  norra båtmanstorp, Solbaddet Öde, Svartnö 1-3, Sveden på Bergshamra ägor, Sveden på Prestgårds ägor, Tomtviken, Trollboda, Tufängen, Utanbro, Underskog, Waxtuna, Weda, Westerlisa 1-4, Westerlisa Qvarn, Wik, Wettershaga 1-5, Winters Båtmanstorp, Wreta Öde, Wäringsö, Wärn, Wäsby 1-2, Westerstugan, Åhlkistan, Ängsön, Överby, Örn på Slängsboda ägor, Östansjö, Österlisa 1-3,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

Census Records

Church Records

Online Database Church Records

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records

Click Sweden, Stockholm Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be viewed on loan at a Family History Center near you. Click on "Places within Sweden, Stockholm and then select your parish.

Military Records

Related Sources

{{{link}}}Ask the Community Button New Version.jpg

Help Reading Swedish Records

Help Reading Old Handwriting

Help With Research Objectives and Strategies

Sweden Research Strategies

References

Länna parish, Husförhörslängd, 1835-1840, Ort register.

Riksarkivet. "Länna AB län" Nationell ArkivDatabas (NAD). January 2011 http://www.nad.ra.se/