Svinnegarn parish, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Svinnegarn parish, Sweden)
Jump to: navigation, search

Europe Gotoarrow.pngSwedenGotoarrow.pngUppsala County Gotoarrow.png Svinnegarn parish


Guide to Svinnegarn parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Svinnegarn
Jurisdictions
Stift Uppsala ärkestift, 1989- Uppsala
Pastorat -1936 Tillinge and Svinnegarn, -1936 Tillinge and Svinnegarn, 1936-1961 Svinnegarn, Enköpings-Näs and Teda, 1962- Tillinge, Svinnegarn, Enköpings-Näs, Teda, Sparrsätra and Bred
Län 1634- Uppsala
Landskap Uppland
Härad Åsunda
Tingslag -1903 Åsunda, 1904-1926 Uppsala läns södra domsaga, 1927-1970 Trögd
Domsaga 1680-1714 see Arnö, 1715-1980 Uppsala läns södra, 1980- Enköping
Fögderi 1720-1878 Andra, 1879-1885 Första, 1886-1917 Uppsala läns södra, 1918-1966 Trögd, 1967- Enköping
Länsmansdistrikt -1917 Åsunda härad
Kronofogdedistrikt 1965- Uppsala
Kommun 1863-1951 Svinnegarn, 1952-1970 Åsunda, 1971- Enköping
Militär indelning Lif-Regementets Dragon-Corps: Sigtuna Sqvadron, Majorns Kompani, Uplands Regemente: Enköpings Kompani, Extra Soldat-Roteringen, Upplands Regemente: Överstelöjtnantens (Enköpings) kompani, - 1791 Livregementet till Häst: Majorens kompani, 1791 - 1815 Livregementsbrigadens Kyrassiärkår: Majorens skvadron, 1815 - Livregementets Dragonkår (Dragoner): Sigtuna skvadron
FamilySearch I.D. 6372477
NAD Ref Code SE/ULA/11498


Place Names

Basarbo, Basarbo malm, Bergsbo, Ekberga, Finnbo, Granlund, Grindtorp, Haga, Haga Malm, Handskbo, Henrikslund, Hov, Hov ägor, Hult, Hållingsbo, Hållingsbo ägor, Ingeborg, Karmbo, Kvarntorpet, Källtorp, Laggarbo, Lilla Måttan, Lundby, Lundby ägor, Läkarbo, Lärkebo, Lötbo, Måttan (Lilla), Måttan (Stora), Nybo, Nytorp, Oppängen, Ryttartorp, Rättartorp, Rörby, Skallarbo, Skräddartorp, Svinnegarns by, Spelmansbo, Stora Måttan, Strand, Tallmarken, Uggelbo, Veplöten, Åkerby,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Riksarkivet. " Om kyrksocknen: Svinnegarn Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). September 2011 http://www.nad.ra.se/

Svinnegarn, Husförhörslängd 1848-1851, Ortregister.