Västerås: Skerike parish, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Västerås: Skerike
Jurisdictions
Stift Västerås
Pastorat -1934 Skeriket, 1934-1961 Skultuna, Lillhärad and Skerike, 1962- Västerås Skerike
Län 1634- Västmanland
Landskap Västmanland
Härad Norrbo
Tingslag -1928 Norrbo härad, 1929-1951 Siende and Norrbo, 1952-1970 Västerås (under rådhusrätten)
Domsaga -1857 Gamla Norberg, Norrbo, Vagnsbro and Skinnskatteberg, 1858-1928 Västmanland norra, 1929-1951 Västmanlands mellersta, 1952-1970 Västerås (under rådhusrätten), 1971- Västerås
Fögderi 1720-1835 Västerås norra, 1836-1870 Västerås, 1870-1946 Bergslag, 1947-1951 Västerås, 1952-1966 Västerås stad (under uppbördsväsendet), 1967- Västerås
Länsmansdistrikt -1870 Västerås fögderis första, 1870-1883 Sankt Ilian, Skultuna and Skerike, 1883-1917 Bergslags fögderis tredje,
Kronofogdedistrikt 1965- Västerås
Kommun 1863-1951 Skerike, 1952-1970 Västerås stad, 1971- Västerås
Militär indelning Västmanlands Regemente:
Västerås kompani
-1791 Livregementet Till Häst:
Överstelöjtnantens kompani
1791- Livregements (Brigadens Lätta Infanteri-) Grenadjärkår:
(Västerås kompani) Livkompaniet
FamilySearch I.D. 6372354
NAD Ref Code SE/ULA/11334


Place Names

Bergatorp, Björnkällan, Boterön, Brottberga och Tibble, Brottberga ägor, Brottbergstorp, Brändan, Bäckby, Bäckby ägor, Bändbo,
Canaan,
Fastberga Mellangården, Fastberga Nedergården, Fastberga Uppgården, Fastberga ägor, Fattighuset, Finsta Backgården, Finsta Mellangården, Finsta Norrgården, Finsta Sörgården, Finsta Nästgården, Försvarslöse,
Hagbo, Hagstugan, Hagsätra, Hagsätra ägor, Hagtorp, Heljebo, Höktorp,
Jansbo,
Klockargården, Korsbacken, Käfsta, Käfsta Mellangården, Käfsta Norrgården, Käfsta Rusthåll, Käfsta Westergården, Käfsta Östergården, Käfsta ägor,
Lisselberga, Lisselberga gård, Lisselberga ägor, Löfhagen, Löfhagen Bäckby, Löfhagen Käfsta, Löfåsen, Lötbo,
Malmen, Månsbo,
Nybygget, Nybygget Brottberga, Nybygget Bäckby, Nybygget Hagsätra,
Persbo, Pinkebo, Prostgården Prostgården ägor,
Rustberga, Rustberga ägor,
Sigfridsbo, Skarpa Norrgården, Skarpa Sörgården, Skerikes by, Skerikes Mellangården, Skerikes Norrgården, Skerikes Sörgården, Skerikes Westergården, Skolmästargården, Skomakartorp, Smedstorp, Snetomta, Snetomta ägor, Snällstorp, Socken Hantverkaren, Sparrtorp, Stentorp, Säterholm, Sätrane,
Torp, Torps ägor,
Wretbo,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

Census Records

Church Records

Online Database Church Records

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records

Click Sweden, Västmanland Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be viewed on loan at a Family History Center near you. Click on "Places within Sweden, Västmanland" and then select your parish.

Military Records

Related Sources

{{{link}}}Ask the Community Button New Version.jpg

Help Reading Swedish Records

Help Reading Old Handwriting

Help With Research Objectives and Strategies

Sweden Research Strategies


References

Västerås Skerike, Husförhörslängd 1851-1860, Ortregister

Jurisdictional Information from:  Riksarkivet. "Västerås Skerike Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). April  2012 http://www.nad.riksarkivet.se/