Vinköl parish, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Vinköl parish, Sweden)
Jump to: navigation, search

Europe Gotoarrow.pngSwedenGotoarrow.pngSkaraborg County Gotoarrow.pngVinköl parish


Guide to Vinköl Parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Vinköl
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Skaraborg
Landskap Västergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Alingsåstorpet, Alvarstorp, Aplabacken, Ardala garveri, Ardala Kasern, Ardala Kvarn,

Backagärdet, Backen, Backen under Skattegkården Lilla, Backen Lilla, Berget, Sjörkåsen, Björnmaden, Björnön, Björstorp, Blombacka, Bocksund, Bogstena, Boråstorpet, Brona, Brättorp, Bugsten,

Dammen, Dilloeskiog, Djupedal, Drågen, Dråget, Dräglan Stora, Drägland Trumpetaregården,

Enkegården,

Fattigstugan, Fredsviken, Fähaga under Grönhagen, Fähaga under Västorp Stora, Fähaga under Östorp Nolgården, Fähulet, Fähulet under Blombacka,

Gatan, Grankälle, Gråstorp, Gräsön, Grönedal, Grönhagen, Grönled, Grönskog, Gullkärrsäng, Gärdet,

Hagelsten, Hallansberg, Hallsberget, Halvabacken, Hasslundarna, Herrslättamaden, Hulan Lilla, Hulan Stora, Håkesgå+rden, Hällstorp, Hörnet under Skattegården Lilla, Hörnet under Skog,

Inland,

Jonstorp, Jungberga, Jutagården,

Karlsberg, Kartåsen, Kasen, Klockarebolet, Knutstorp, Knäppet, Krösebacken, Kyrkelyckan, Kålebacka Lilla, Kålgården,

Lampet, Ledet, Lilläng, Lundsberg, Lyckebacken, Lyckeberg, Långåsaled,

Munkebo,

Nolgården, Nolgården Stora, Noltorp, Norledet, Nybygget,

Olstorp Stora, Oxhagen,

Pankabotten, Per Olofsgården, Per Svensgården, Prästgården (se Stom) Prästtorp,

Raggaheden, Rännebro,

Sandvadet, Singulahed, Skattegården Lilla, Skattegården Stora, Skog, Släntan, Solberga Lilla, Solberga Stora, Stenbäcken, Stenstorp, Stocken, Stommen,, Svaletomten, Svarvarebacken, Sväsgården, Syltaberget, Syltan, Sågaregåtan, Sännagatan, Sävedalen,

Tingshögen, Tomta under Drägla Trumpetaregården, Tomta under Skattegården, Tomta under Västorp, Tomten,

Vinköl Håkesgården, Vinköl Per Olofsgården, Vinköl Per Svensgården, Vinköl Prästgården (se Stommen), Vinköl Skattegården Lilla, Vinköl Skattegården Stora, Vinköl Stommen, Vinköl Änkegården Vårled under Västorp, Vårled under Skattegården, Vårled under Åsen, Västerlund, Västerås, Västorp Lilla,k Västor Stora,

Åsen under Berget, Åsen under Drägla,

Ängberga, Änkegården,

Östbäck, Östorp Brona, Östorp Jutagården, Östorp Nolgården, Östorp Nolgården Stora, Östorp Sväsgården, Östorp Tån,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

Census Records

Church Records

Online Database Church Records

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records

Click Sweden, Skaraborg Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be viewed on loan at a family history center near you. Click on "Places within Sweden, Skaraborg and then select your parish.

Military Records

Related Sources

{{{link}}}Ask the Community Button New Version.jpg

Help Reading Swedish Records

Help Reading Old Handwriting

Help With Research Objectives and Strategies

Sweden Research Strategies


References

Vinköl, Husförhörslängder 1830-1840, Ortregister