Vislanda parish, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Vislanda parish, Sweden)
Jump to: navigation, search

Europe Gotoarrow.pngSwedenGotoarrow.pngKronoberg County Gotoarrow.pngVislanda parish


Guide to Vislanda parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Vislanda
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Kronoberg
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Andersboda, Annerstad, Splamon (Aplamoen), Spelund,

Backstuga ; Aplamon- Biabacken- Björkemon- Brohult Västergård- Fagerås- Hullingsved- Hönetorp Södergård- Kalkatorp Norrgård- Lindås Södergård- Västergård- Östergård- Lönshult Södergård- Mo(e)n- Moshult- Mörhult- Piggaboda- Sjöbacken- Sjötorp- skeppshult- Skörda Storgård- Spånhult- Snörshult- Tubbamåla- Ugnabygden- Ulvsboda- Örnhyltan, Backstugan Kyllershylte, Banken, Biabacken, Björkedal, Björkelund Fagerås- Skyhyltan, Björkemon (Björkemoen), Björkenäs, Björkeryd, Björnstorp, Bokelid, Brohult Västergård- Östergård, Brånan,

Danielsboda, Dragontorp # 23 Piggaboda- # 24 Sjöbacken, Duveryd,

Ekedal, ekemon (Ekemoen), Ekenäs, Ekåsen, Elnaryd, Enganäs (Änganäs), Eriksdal,

Fagerås. Fattigstugan vislanda, Feret, Fromarp, Fröåsa (Fröåsen), Furulund, Fåglasång (Foglasång), Fållen, Fällan,

Glimminge, Gransboda, Grönadal, Grönalid, Göksmo,

Hallen, Haramon (Haramoen), Henriksdal (Hinriksdal), Hjulsryd, Holland, Hullingsved Säteri, Hultet, Håradal, Håralycke, Håramon (Håramoen), Häradsbäck (Häradsbeck), Hästhagen, Hönetorp Norrgård- Södergård- Västergård,

Jakobsboda, Johansboda Hullingsved Säteri- Lönshult Norrgård, Johanslund, Johanstorp, Jonsboda, Jönsabo, Jönsboda Aplamon- Vislanda Prästgård,

Kalkalycke, Kalkatorp Norrgård- Södergård- Östergård, Karlstorp, Kolabotten, Krokshult (Kroxhult), Kroksnäs (Kroxnäs), Kvarnabacken, Kvarnen Lönshult-Piggaboda- Röshult- Värmanshult, Kvarntorpet, Kyllershylte, Kyrkeryd, Källeboda (Kjelleboda), Källerstorp (Kjällerstorp),

Larsboda, Liljedal (Liljedahl), Lillegården Skörda, Lindholmen, Lindeberg (Linneberg), Lindås Södergård- Västergård- Östergård, Lindö (e)n, Linnelund, Ljusadal, Lyckhult, Långatorp, Lönshult Norrgård- Södergård- Kvarn,

Magnusdal (Magnisdal), Mahem, Mjöhult, Mo(e)n, Moshult, Munters, Myrarås, Målahem, Målastugan, Målerås. Månsboda, Mörhult,

Norraryd, Norratorp Lönshult Norrgård- Tubbaremma, Nyagård, Nyatorp Hullingsved Säteri- Piggaboda, Nybygget Fagerås- Skyhyltan, Nydala, Nygård, Nys(s)torp,

Olsboda, Oset, Oxleboda,

Piggaboda- Prästgården Vislanda,

Remmatorp, Rickardshult (Rickarshult), Råknen (Råknan), Röckla, Rödingsås, Rödjan, Rörshult,

Sanden, Simonsboda, Simonstorp, Sjöanäs, Sjöbacken, Sjöholmen, Sjötorp (Sjötorpet), Sjöviken, Skeppshult (Skepshult), Skräddareboda, Skyhyltan, Skörda Lillgård- Storegård, Skördatorp, Skövlemon, Snällstorp (Snälstorp), Snörshult (Snöreshult), Soldattorp ; # 122 Hönetorp Södergård, # 123 Aplamon, # 124 Fållen, # 125 Mörhult, # 126 Lönshult Södergård, # 127 Mjöhult, # 128 Tubbamåla, # 129 Skörda Lillegård, # 130 Hjulsryd, # 131 Snörshult, # 132 Värmanshult, # 133 Brohult Västergård, # 134 Trästen Östergård, # 135 Lindås Västergård, # 136 Rickardshult, # 138 Skörda Storegård, Speleboda, Spjutaretorp, Spånhult (Spånghyltan), Stalltomten, Stommen, Stubbalycke, Svansboda, Svenstorp, Svältestorp, Sälhyltan (Sällhyltan), Söralund, Söratorp, Sörhult,

Torpet Spånhult, Trästen (Trädsten) Västegård- Östergård, Trätehagen, Tubbamåla (Tubbemåla), Tubbaremma (Tubbarema), Tungbohall, Tyckatorp,

Udden, Ugnabygden, Ulvsboda,

Vaktstugan, Vislanda Fattigstuga- Prästgård, Vissingsö, Värmanshult, Väst(e)rås Fagerås, Västerås Lindås Östergård, Västramo,

Åbo Norra- Södra, Åker,

Änganäs (Enganäs), Ängen,

Örnhyltan, Österljung, Östratorp,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

Census Records

Church Records

Online Database Church Records

The easiest way to access the Swedish Church Records is through the internet, using these five sites (see links to specific collections below). Four of these sites require a subscription for access. (ArkivDigital, Ancestry.com, and MyHeritage.com are available at a FamilyHistory Center near you free of charge.)

Help Using ArkivDigital: Online Databases for Sweden

These lessons will teach you how to use ArkivDigital:

Family History Library Records

Click Sweden, Kronoberg Records for a full listing of microfilmed records (some digitized online) at the Family History Library, that may be viewed on loan at a Family History Center near you. Click on "Places within Sweden, Kronoberg and then select your parish.

Military Records

Related Sources

{{{link}}}Ask the Community Button New Version.jpg

Help Reading Swedish Records

Help Reading Old Handwriting

Help With Research Objectives and Strategies

Sweden Research Strategies

References 

Vislanda Parish 1841-1845 AI;10, Husförhörslängd. Ort register.