Ytterselö parish, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
(Redirected from Ytterselö parish, Sweden)
Jump to: navigation, search

Europe Gotoarrow.pngSwedenGotoarrow.pngSödermanland County Gotoarrow.png Ytterselö parish


Guide to Ytterselö parish, Sweden ancestry, family history, and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, family history, and military records.

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Ytterselö
Jurisdictions
Stift Strängnäs
Pastorat -1944 Ytterselö, 1945-1961 Ytterselö and Överselö, 1962- Ytterselö, Överselö and Toresund
Län 1633-1718 Gripsholm (del av Livgedinget), 1719- Södermanland
Landskap Södermanland
Härad Selebo
Tingslag -1880 Selebo härad, 1881-1947 Åker and Selebo, 1948-1970 Livgedingets domsaga
Domsaga -
Fögderi 1720-1804 Femte, 1805-1885 Fjärde, 1886-1966 Gripsholm, 1967- Strängnäs
Länsmansdistrikt -1917 Selebo härad
Kronofogdedistrikt 1965- Eskilstuna
Kommun 1863-1951 Ytterselö, 1952-1970 Stallarholmen, 1971- Strängnäs
Militär indelning Södermanlands Regemente
Strengnäs and Gripsholms Kompanier
Extra Soldat-Roteringen
Södermanlands Regemente
Överstelöjtnantens (Strängnäs) and Gripsholms kompanier
FamilySearch I.D. 2056637
NAD Ref Code SE/ULA/11758


Place Names

Barnmorskebostaden, Berg, Berga Qvarn, Björktorp, Björnlund, Brandtvik, Brumberg, Brusicke, Bräntorp,
Carlby, Carlsborg,
Dammen,
Egalla, Eklund, Eknäs frälse, Eknäs Skatte,
Fattigstugan, Fjellsta, Fjellstalund, Fjellstatorp, Frulöt, Furukulla, Färjnäs, Färjstugan,
Granlund (Västra), Granlund (Östra), Grindstugan, Gränsen, Grönlund,
Hornbytorp, Husby, Husby Qvarn, Häggholmen, Hälltorp,
Kingshus, Klockaregården, Kolsundsstugan, Kolsundstorp, Konsgården, Kråksta, Kråkhvilan,
Laggtorp, Liljelund, Lilla Utåker, Lilla Wreta, Lindahl, Litselberga, Lommartorp, Lundbacken, Lundstugan, Löfdahl, Löfhagen, Löflund, Löftalund, Löten,
Marielund, Marvalla, Mälsåker, Möjsnäs,
Norrtorp, Nydahl, Näsby, Näsbytorp, Nässta,
Odensicke, Odenslund, Opptuna,
Prostgård,
Ringsö, Rosendahl,
Sjöbacka, Sjöborg, Skogsudden, Socknen, Skrähäll, Skyttorp, Skäggesta, Snufvan, Snåret, Sophielund, Stendahlsstugan, Stenhagen, Stenhuggartorp, Stora Utåker, Stora Wreta, Svarttorp, Sveddet, Sårtorp,
Tegeltorp, Tornborg, Trabotorp, Tuna, Tomten,
Udden, Ullsta, Ullunda, Utåker (Lilla), Utåker (Stora)
Walla, Wallalund, Wahlsäng, Westanek, Wiggby, Wreta (Lilla), Wreta (Stora), Wretalund, Wretstugan,
Åsa, Åsbacka,
Älby, Ängstorp,
Östa,

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and LibrariesReferences

Jurisdictional Information from: Riksarkivet. "Ytterselö Församling." Nationell ArkivDatabas (NAD). June 2012 http://www.nad.riksarkivet.se/

Ytterselö församling, Husförhörslängd 1844-1850, Ortregister.