Difference between revisions of "Örebro Sweden Family History Center"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
m
m
(11 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{FHCpage|location=Sweden}}Det Släkthistoriska Centret i Örebro (förkortas normalt FHC = Family History Center) är en resurs som är tillgängliga för alla personer som bor i Örebro län eller som kommer från andra orter och som vill besöka oss.  
+
The Family History Center in Örebro (normally abbreviated FHC = Family History Center) is a resource that is available to all persons residing in the county of Örebro or coming from other places and wish to visit our center.  
  
=== Center: Kontakt och öppettider ===
+
=== Center Contacts and Hours ===
  
'''Lokaler & karta:'''  
+
'''Location & map:'''  
  
#''Hjortronstigen 2A, Örebro, Sverige''  
+
#''Hjortronstigen 2A, Örebro, Sweden''  
#''Vi finns i kapellet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Örebro. Kapellet är belägen väster om vägen som går mellan stadsdelarna Mellringe och Vivalla i Örebro. <br>''  
+
#''We are located in the chapel of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Örebro, Sweden. The chapel is located west of the road between the districts Mellringe and Vivalla in Örebro. <br>''  
#''Karta hos [http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?vad=jesu%20kristi%20kyrka&var=%F6rebro&SearchType=4&Vkiid=4wItZdHSKDeFKPuzwHLYqw%253d%253d&Vkid=1425289&name=Jesu%20Kristi%20Kyrka%20av%20Sista%20Dagars%20Heliga&cx=1463624&cy=6575462&z=8&mapMode=map&toolbars=banner%2Czoom%2Ccontrols%2Csearch%2C&referrer=ViewDetailsPink.aspx Hitta.se]''
+
#''Map at [http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?vad=jesu%20kristi%20kyrka&var=%F6rebro&SearchType=4&Vkiid=4wItZdHSKDeFKPuzwHLYqw%253d%253d&Vkid=1425289&name=Jesu%20Kristi%20Kyrka%20av%20Sista%20Dagars%20Heliga&cx=1463624&cy=6575462&z=8&mapMode=map&toolbars=banner%2Czoom%2Ccontrols%2Csearch%2C&referrer=ViewDetailsPink.aspx Hitta.se]''
  
'''Telefon: '''Föreståndare Sven Luthman, mobil 070-714 33 12
+
'''Phone: '''Sven Luthman (director), cellular +46 (0)70-160 95 50
  
'''E-post:'''&nbsp; SE_Orebro@ldsmail.net<br>  
+
'''E-mail:'''&nbsp; SE_Orebro@ldsmail.net<br>  
  
'''Öppettider: '''Enligt överenskommelse
+
'''Open hours: '''By appointment<br>
  
'''Övrigt: '''Församlingen har möten mellan 11.00-14.00 på söndagarna. <br>Välkomna, vi kan hjälpa dig i Centret efter mötesblockets slut<br>  
+
'''Other:''' The congregation has meetings between 11:00 to 14:00 on Sundays.<br>Welcome, we can help you in the Centre after the end of the meeting block.<br>  
  
 
----
 
----
  
=== Kalender och aktiviteter ===
+
=== Calendar and Events ===
  
==== Kommande händelser ====
+
==== Upcoming Events ====
  
Inga planerade
+
No planned
  
==== Klasser ====
+
==== Class Schedule ====
  
Hålls efter önskemål.  
+
Held as desired.  
  
Vi kommer gärna till din förening (i Örebro län) och berättar om FamilySearch och alla de genealogiska resurser som finns att tillgå gratis hos oss och på Internet.  
+
We love coming to your association (in Örebro County) and talks about FamilySearch and all the genealogical resources available free of charge at our location and on the Internet.  
  
 
----
 
----
  
=== Resurser i vårt Center  ===
+
=== Center Resources ===
  
==== Samlingar ====
+
==== Collections ====
  
:*[https://www.familysearch.org/#form=catalog '''Family History Library Catalog:'''] Vårat center har möjligheten att bestlla hem (till självkostnadspris) alla de miljontals mikrofilmer och fiche som finns tillgängliga i Family History Library Catalog.
+
:*[https://www.familysearch.org/#form=catalog '''Family History Library Catalog:'''] This center has the ability to order any of the films and fiche available through the Family History Library Catalog.
  
==== Databaser och programvaror ====
+
==== Databases &amp; programs ====
  
:*[http://fhc.familysearch.org/ '''FHC Portal:''']&nbsp; Centret har tillgång till "Family History Center Portal" som ger oss fri tillgång till många premium-tjänster som normalt kräver prenumeration. Det gör att du hos oss kan forska på Arkiv Digital, Riksarkivet SVAR, Genline och många internationella databaser.  
+
:*'''[[FHC Portal]]'''&nbsp; The center has access to "Family History Center Portal" that will give us free access to many premium services that normally require a subscription. It allows you with us can do research on Arkiv Digital, Swedish National Archives RA/SVAR&nbsp; and many international databases.  
:*Vi har också tillgång till många olika program (främst amerikanska). Det gör att du kan prova på dessa i våra datorer.&nbsp;
+
:*We also have access to various applications (primarily American). It allows you to try them in our computers.
  
==== Utrustning ====
+
==== Hardware &amp; Equipment ====
  
I centret finns det den utrustning som behövs för att hjälpa dig i din forskning. Det gör att vi har tillgång till:  
+
The center has the equipment necessary to assist you in your research. This means we have access to:  
  
:*Flera datorer med LCD-skärmar.  
+
*Several computers with LCD screens.  
:*Laserskrivare (för svart-vita utskrifter).  
+
*Laser printer (black and white).  
:*Mikrofilmsläsare.  
+
*Microfilm reader.  
:*Mikrofichläsare.  
+
*Microfiche reader.  
:*Etc.
+
*ETC.
  
 
----
 
----
  
=== Resurser i vårat område<br>  ===
+
=== Resources in our area<br>  ===
  
==== Örebro Stadsarkiv  ====
+
==== Örebro Stadsarkiv (City Archive) ====
  
Information om Örebro (kommun) förr och nu. Har också resurser för släktforskning, hembygdsforskning o.s.v.<br>[http://www.orebro.se/stadsarkivet Länk]  
+
Information about Orebro (county) past and present. Also has resources for genealogy, local history research, etc. [http://www.orebro.se/stadsarkivet Link]  
  
 
==== Örebro Släktforskare  ====
 
==== Örebro Släktforskare  ====
  
Den lokala släktforskarföreningen i Örebro med över 500 medlemmar. Har en egen lokal med mycket resurser för släktforskare. För öppettider och ytterligare information. Se deras [http://örebrosläktforskare.se/ hemsida]  
+
The local genealogical association in Orebro, with over 500 members. Have their own location with a lot of resources for genealogists. For opening times and further information. See their [http://www.örebrosläktforskare.se website]  
  
 
==== Örebro Läns Hembygdsförbund  ====
 
==== Örebro Läns Hembygdsförbund  ====
  
Det finns nästan ett 70-tal hembygdsföreningar i länet, flera av dess finn i eller runt om Örebro stad. Har du dina rötter i ett område inom länet kan en kontakt med den hembygdsföreningen ge dig värdefull information om din forskning. Läs mer om hembygdsföreningarna på deras [http://www.hembygd.se/index.asp?DocID=10491 hemsida ]''<br>''
+
There are nearly 70 or so local history societies in the county, several of its discretion in or around the city of Örebro. Do you have your roots in an area within the county, a contact with the community center to give you valuable information about your research. Read more about local history associations on their [http://www.hembygd.se/orebro/ website]  
  
 
----
 
----
  
=== Länkar ===
+
=== Links ===
  
Kommer att uppdateras med en del lokala och regionala länkar som kan vara till användning när du forskar eller besöker Örebro-området.''<br>''
+
Will be updated with some local and regional links that may be of use when you are researching or visit Örebro area.  
  
 
----
 
----
  
=== Frivilligarbete i centret ===
+
=== Volunteering in the center ===
  
Vi välkomnar personer som är villiga att på frivillig basis hjälpa till i vårt center och de besökare som kommer. Kontakta oss då enligt de uppgifter som finns härovan.  
+
We welcome people who are willing to voluntarily help out in our center and the visitors coming. Contact us in accordance with the information contained above.<br>Another way you can help is to index the Swedish church records. More about this project can be found [[About FamilySearch Indexing: Swedish Church Records up to 1860|here]]
  
Ett annat sätt du kan hjälpa till är att indexera de svenska kyrkböckerna. Mer om detta projekt hittar du [[FamilySearch Indexing|här]]<br>
+
{{H-langs|en=Örebro_Sweden_Family_History_Center|sv=Örebro_släktforskningscenter}}
  
{{FHC-expand}}
+
[[Category:Sweden_Family_History_Centers]]

Revision as of 08:43, 31 July 2013

The Family History Center in Örebro (normally abbreviated FHC = Family History Center) is a resource that is available to all persons residing in the county of Örebro or coming from other places and wish to visit our center.

Center Contacts and Hours

Location & map:

  1. Hjortronstigen 2A, Örebro, Sweden
  2. We are located in the chapel of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Örebro, Sweden. The chapel is located west of the road between the districts Mellringe and Vivalla in Örebro.
  3. Map at Hitta.se

Phone: Sven Luthman (director), cellular +46 (0)70-160 95 50

E-mail:  SE_Orebro@ldsmail.net

Open hours: By appointment

Other: The congregation has meetings between 11:00 to 14:00 on Sundays.
Welcome, we can help you in the Centre after the end of the meeting block.


Calendar and Events

Upcoming Events

No planned

Class Schedule

Held as desired.

We love coming to your association (in Örebro County) and talks about FamilySearch and all the genealogical resources available free of charge at our location and on the Internet.


Center Resources

Collections

Databases & programs

  • FHC Portal  The center has access to "Family History Center Portal" that will give us free access to many premium services that normally require a subscription. It allows you with us can do research on Arkiv Digital, Swedish National Archives RA/SVAR  and many international databases.
  • We also have access to various applications (primarily American). It allows you to try them in our computers.

Hardware & Equipment

The center has the equipment necessary to assist you in your research. This means we have access to:

  • Several computers with LCD screens.
  • Laser printer (black and white).
  • Microfilm reader.
  • Microfiche reader.
  • ETC.

Resources in our area

Örebro Stadsarkiv (City Archive)

Information about Orebro (county) past and present. Also has resources for genealogy, local history research, etc. Link

Örebro Släktforskare

The local genealogical association in Orebro, with over 500 members. Have their own location with a lot of resources for genealogists. For opening times and further information. See their website

Örebro Läns Hembygdsförbund

There are nearly 70 or so local history societies in the county, several of its discretion in or around the city of Örebro. Do you have your roots in an area within the county, a contact with the community center to give you valuable information about your research. Read more about local history associations on their website


Links

Will be updated with some local and regional links that may be of use when you are researching or visit Örebro area.


Volunteering in the center

We welcome people who are willing to voluntarily help out in our center and the visitors coming. Contact us in accordance with the information contained above.
Another way you can help is to index the Swedish church records. More about this project can be found here