Östergötland: Viby parish, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 14:56, 22 January 2013 by LarsonW (talk | contribs) (Added place names)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Östergötland: Viby
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Östergötland
Landskap Östergötland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Alkarp,
Berget, Bosgård Brunn, Brännegård,
Carlstorp,
Eketorpet,
Fattigstugan, Fogelbrunn, Furuträd, Försvarslöst folk Fridhem,
Gatan på Prestegårds ägor, Gatan på Lillegårds ägor, Gropegård, Grönlund,
Hagen, Härads Allmänningen, Holken, Härads Vallen vid Fallsbackared,
Kappegård, Kappestugan, Klämmestorp, Klockareflottorna, Kronovallen, Krösahagen, Kårarp Källstugan, Kärr, Kärret,
Liden å Wiby Källegårds ägor, Lilla Stålarp, Lillegård, Lund, Lundstorp, Lunta Berget, Lunta Frälsegård, Lunta Lillegårg, Lunta Storgård, Länsmans Boställe, Löden i Uljebergs ägor, Löten på Prestegårds ägor, Löten på Brännegårds ägor, Löten på Postegårds ägor, Löten på Källegårds ägor, Löten på Södergårds ägor,
Mörby Frälsegård, Mörby Norrgård, Mörby Skattegård, Mörby Storgård, Mörby Utjord, Mörby Westergård,
Norrige, Nybygget, Nyhem Nytorp,
Olstorp,
Plågan på Skorteby Norrgårds ägor, Plågan på Skorteby Augments ägor, Postegård, Prestegård,
Rom, Rydjan, Röda Stugan,
Skorteby Augment, Skorteby Mellangården, Skorteby Kronogården, Skorteby Norrgården, Skorteby Rusthållet, Skorteby Ödegården, Soknestugan, Stenstorp, Stora Stålarp, Stålarps Lilla, Stålarps Stora, Stupekullen, Svarfvaregård, Södergård,
Trädgårdshemmet, Tomten,
Ubbarp, Uljeberg,
Warghagen, Wiby Baggård, Wiby Berget, Wiby Bosgård, Wiby Brännegård, Wiby Gropegård, Wiby Kappegård, Wiby Källegård, Wiby Lillegård, Wiby Länsmans Boställe, Wiby Norrige, Wiby Postegård, Wiby Prestegård, Wiby Svarfvaregård, Wiby Södergård, Wiby Ödegård, Wägstorp,
Ödegård, Österskog Österskog på Postegårds ägor, Österskog på Södergårds ägor,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Viby, Husförhörslängd 1836-1844, Ortregister