Difference between revisions of "Adelöv Parish, Jönköping, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 61: Line 61:
  
 
=== References  ===
 
=== References  ===
 +
 +
Adelöv parish, Husförhörslängd 1841-1846 AI;11, Ortregister.
  
 
[[Category:Swedish_Parishes]]
 
[[Category:Swedish_Parishes]]

Revision as of 23:01, 13 October 2011

Back to Sweden Portal Page

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Adelöv Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Adelöv, Adelövs Stenkärlsfabrik, Adelöv Tegelbruk, Andersbo, Anderstorp, Askaremålen, Aspa, Aspholmen, Backen, Backstuga u n u Botilstorp Norrgård, u n u Dockarp, u n u Dårebo, u n u Folkarp, u n u Gallenmålen, u n u Glassås Utjord, u n u Glassås Östergård, u n u Kalvshults Östergård, u n u Nannarp, u n u Nostorps Norrgård, u n u Ryd, u n u Råssås, u n u Skog, u n u Sutarp, u n u Svartemålen, u n u Torrarp, u  n u Ulfsbo, u n u Åsen, u n u Äskeryds Södergård, Bengtshem, Berget u Fotsjö, Graven, Ingelsbo Norrgård, Stötarp, Svartemålen, Sötåsa, Berghem, Bergskullen, Björkeberg, Björshem, Björstorps Norrgård, Södergård, Bollarp, Bollkälle, Bollsten, Bollstugan, Boryd, Botilstorps Norrgård, Södergård, Branthem, Branthälla, Bredkärr, Brohem, Brummersmålen, Bråtabro, Bråten, Bygget u Åsens Södergård, u Äskeryds Södergård, Bäckanäs, Bäckaskog, Dammen, Danmark, Djupedal, Dockarp, Dårebo, Ekenäs, Eriksberg, Fagernäs, Falkastugan, Falla, Fattighuset, Fiskarehem, Folkarp, Fotsjö, Fällen u Brummersmålen, Hemrike, Vänsternäs, Gallemålen, Gatan, Glansudden, Glassås Västergård, Graneberg, Grankullen u Glassås Östergård, Ingelsbo Mellangård, Granliden, Granlund, Gransbo, Graven, Gärdet u Dårebo, Glassås Västergård, Mickelstorp, Hagelund, Hagen, Harget, Hemmet, Hemrike, Horsnäs, Hult, Hult Lilla, Hulu, Hulustugan, Hulutorp, Humlefalls Norrgård, Södergård, Hybblen, Häggebäck, Hägnaden, Hägnen, Norra, Södra, Hängslen, Hästhagen, Ingelsbo Mellangård, Norrgård, Södergård, Ivarsbygget, Jakobslund, Janstorp, Johannisberg, Jonstorp u Äppelhults Södergård, Äskeryds Södergård, Kalvshults Västergård, Östergård, Kankhägnaden, Kappetorp, Karlslund, Karlstorp, Kastenborg, Klinten, Klockarestugan, Klocklyckan, Knutstorp, Krigerstorp, Kullen u Humlefalls Norrgård, Råssås, Åsens Södergård, Kulltorp, Kuskstugan, Kvistholmen, Källebäcken, Källevik, Källhem, Källhem Lilla, Källstugan, Kärra, Larsbygget, Larstorp, Lavstad, Lerbäcken, Liarp Norra, Södra, Liarpsstugan, Liden Lilla, Stora, Lillenäs, Lillgöl, Lindeberg, Linnekullen u Adelöv, u Fotsjö, u Nannarp, Ljungbacken, Lunden, Luven, Lyckan u Dårebo, u Lavstad, u Åsen, Lyckås, Långlycken, Lövhagen u Botilstorps Norrgård, u Dårebo, u Vallstorp, Lövkullen u Graven, u Önnestorps Södergård, Lövstugan u Glassås Västergård, u Hult, u Humlefalls Norrgård, u Ryd, u Skräddarp, Malmslagarehem, Marielund, Mickelstorp u Mellangård, Norrgård, Södergård, Mjölarp, Moen, Mofällen u Brummersmålen, u Fotsjö, Mokullen, Molyckan, Mossen, Mostugan, Moudden, Märteberg, Nannarp, Nostorps Mellangård, Norrgård, Nybygget u Adelöv, u Björstorps Norrgård, Nybygget u Bollarp, Botilstorps Norrgård, Glassås Västergård, Graven, Hemrike, Ingelsbo Norrgård, Kärra, Lavstad, Mickelstorp, Mickelstorp Norrgård, Nostorps Norrgård, Ryd, Rödjarp, Stenkilstorps Södergård, Stötarp, Svalhult, Svartemålen, Sötåsa Norrgård, Udden, Ulfsbo, Äpplehults Norrgård, Äskeryds Norrgård, Lilla, Nyhem u Fotsjö, Hemrike, Stenkilstorps Södergård, Ulfsbo, Nykullen u Adelöv, Glassås Östergård, Nynäs, Nystorp, Nytorp, Näs, Nöttekulla Norrgård, Södergård, Perstorp, Petersborg u Gallemålen, Sten, Platsen u Adelöv, u Nostorps Norrgård, Puttstugan, Rom, Romeryd, Rosendal, Rosenlund u Adelöv, u Folkarp, Rudu, Ryd, Ryd Lilla, Rydberg, Rydberg Lilla, Råssås, Rödjan, Rödjarp, Sandmaden, Sandstugan u Kappetorp, u Udden, u Äskeryds Norrgård, Skeppnäs, Skog, Skogen, Skogsholm, Skogsnäs u Adelöv, u Glassås Västergård, u Mjölarp, Skomakarehem, Skräddarp, Slättäng, Smedhem u Mjölarp, u Ryd, Snippen, Sockenstugan, Soldattorp #12 u Sötåsa, #13 u Källevik, #14 u Bollarp, #15 u Åsen, #16 u Stötarp, #17 u Ingelsbo Södergård, #18 u Ingelsbo Södergård, #19 u Mjölarp, #20 u Mickelstorp, #21 u Vänsternäs, #22 u Folkarp, #23 u Äskeryds Norrgård, #24 u Rudu, #25 u Glassås Östergård, #26 u Glassås Västergård, #27 u Adelöv, #28 u Äskreryds Södergård, #30 u Ryd, #31 u Humlefalls Södergård, #33 u Stenkilstorps Södergård, #34 u Björstorps Södergård, #35 u Sten, #36 u Dårebo, #37 u Kärra, #38 u Lavstad, #39 u Äpplehults Norrgård, #116 u Fotsjö, Sten, Stenbäcken, Stenkilstorps Norrgård, Södergård, Stenkärlsfabriken Adelöv, Stenlyckan, Stenshem, Stenstorp, Storgöl, Stranden u Kappetorp, u Mjölarp, Stötarp, Suneshem, Sunnstugan, Sutarp, Svalhult, Svartbäcken, Svartemålen, Svenstorp u Folkarp, u Nöttekulla Södergård, u Södraholm, u Udden, Svärdstorp, Södraholm, Sötåsa Mellangård, Norrgård, Södergård, Taberg, Tallhem u Adelöv, u Glassås Östergård, Tegelbruket Adelöv, Torget, Tornsborg, Torpet Södra, Torrarp, Täppan, Udden Uddestorp, Ulfsbo, Vallsjö Västra, Östra, Vallstorp, Valsrödjan, Vråen, Vänsternäs, Åbo u Sötåsa Norrgård, u Äpplehults Norrgård, Ånäs, Åsens Norrgård, Södergård, Ängelund, Ängen u Glassås Vöstergård, u Äpplehults Norrgård, Ängstugan u Bollkälla, u Botilstorps Södergård, u Södra Liarp, u Äpplehults Norrgård, Äpplehults Norrgård, Södergård, Äskebäck, Äskeryds Norrgård, Äskeryds Södergård, Ödelyckan, Önnestorps Norrgård, Södergård, Österlida.  Adelsperson, Gardist, Glasmästarlärling, Gratialist, Herde, Inspektor, Jungfru, Kakelungsmakare, Korpal, Kyrkoherde, Kyrkvaktare, Kyrkvärd, Livgrenadjär, Länsman, Lärling, Löjtnant, Mamsell, Mjölnare, Nämdeman, Organist, Pastorsadjunkt, Rättare, Saltpetersjuderiverkmästare, Sappör, Sekreterare, Sergeant, Skolmästare, Soldat, Soldatänka, Tegelslagare, Trumslagare, Volontär.


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Adelöv parish, Husförhörslängd 1841-1846 AI;11, Ortregister.