Adelöv Parish, Jönköping, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 18:22, 31 October 2011 by MorrisGF (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden Portal Page

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Adelöv Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Adelöv, Adelövs Stenkärlsfabrik, Adelöv Tegelbruk, Andersbo, Anderstorp, Askaremålen, Aspa, Aspholmen

Backen,

Backstuga under : Botilstorp Norrgård, Dockarp, Dårebo, Folkarp, Gallenmålen, Glassås Utjord, Glassås Östergård, Kalvshults Östergård, Nannarp, Nostorps Norrgård, Ryd, Råssås, Skog, Sutarp, Svartemålen, Torrarp, Ulfsbo, Åsen, Äskeryds Södergård.

Bengtshem,

Berget under: Fotsjö, Graven, Ingelsbo Norrgård, Stötarp, Svartemålen, Sötåsa.

Berghem, Bergskullen, Björkeberg, Björshem, Björstorps Norrgård, Södergård, Bollarp, Bollkälle, Bollsten, Bollstugan, Boryd, Botilstorps Norrgård, Botilstorp Södergård, Branthem, Branthälla, Bredkärr, Brohem, Brummersmålen, Bråtabro, Bråten, Bygget under Åsens Södergård, Bygget under Äskeryds Södergård, Bäckanäs, Bäckaskog,


Dammen, Danmark, Djupedal, Dockarp, Dårebo,


Ekenäs, Eriksberg,


Fagernäs, Falkastugan, Falla, Fattighuset, Fiskarehem, Folkarp, Fotsjö, Fällen under Brummersmålen,

Fällen under Hemrike, Fällen under Vänsternäs,

Gallemålen, Gatan, Glansudden, Glassås Utjord, Glassås Västergård, Glassås Östergård, Graneberg, Grankullen under Glassås Östergård, Grankullen under Ingelsbo Mellangård, Granliden, Granlund, Gransbo, Graven, Gärdet under Dårebo, Gärdet under Glassås Västergård, Gärdet under Mickelstorp,

Hagelund, Hagen, Harget, Hemmet, Hemrike, Horsnäs, Hult, Hult Lilla, Hulu, Hulustugan, Hulutorp, Humlefalls Norrgård, Humlefalls Södergård, Hybblen, Häggebäck, Hägnaden, Hägnen Norra, Hägnen Södra, Hängslen, Hästhagen,

Ingelsbo Mellangård, Ingelsbo Norrgård, Ingelsbo Södergård, Ivarsbygget,

Jakobslund, Janstorp, Johannisberg, Jonstorp under Äppelhults Södergård, Jonstorp under Äskeryds Södergård,

Kalvshults Västergård, Kalvshult Östergård, Kankhägnaden, Kappetorp, Karlslund, Karlstorp, Kastenborg, Klinten, Klockarestugan, Klocklyckan, Knutstorp, Krigerstorp, Kullen under Humlefalls Norrgård, Kullen under Råssås, Kullen under Åsens Södergård, Kulltorp, Kuskstugan, Kvistholmen, Källebäcken, Källevik, Källhem, Källhem Lilla, Källstugan, Kärra,

Larsbygget, Larstorp, Lavstad, Lerbäcken, Liarp Norra, Södra, Liarpsstugan, Liden Lilla, Stora, Lillenäs, Lillgöl, Lindeberg, Linnekullen under Adelöv, Linnekullen under Fotsjö, Linnekullen under Nannarp, Ljungbacken, Lunden, Luven, Lyckan under Dårebo, Lyckan under Lavstad, Lyckan under Åsen, Lyckås, Långlycken, Lövhagen under Botilstorps Norrgård, Lövhagen under Dårebo, Lövhagen under Vallstorp, Lövkullen under Graven, Lövkullen under Önnestorps Södergård, Lövstugan under Glassås Västergård, Lövstugan under Hult, u Humlefalls Norrgård, u Ryd, u Skräddarp, Malmslagarehem, Marielund, Mickelstorp u Mellangård, Norrgård, Södergård, Mjölarp, Moen, Mofällen u Brummersmålen, u Fotsjö, Mokullen, Molyckan, Mossen, Mostugan, Moudden, Märteberg, Nannarp, Nostorps Mellangård, Norrgård, Nybygget u Adelöv, u Björstorps Norrgård, Nybygget u Bollarp, Botilstorps Norrgård, Glassås Västergård, Graven, Hemrike, Ingelsbo Norrgård, Kärra, Lavstad, Mickelstorp, Mickelstorp Norrgård, Nostorps Norrgård, Ryd, Rödjarp, Stenkilstorps Södergård, Stötarp, Svalhult, Svartemålen, Sötåsa Norrgård, Udden, Ulfsbo, Äpplehults Norrgård, Äskeryds Norrgård, Lilla, Nyhem u Fotsjö, Hemrike, Stenkilstorps Södergård, Ulfsbo, Nykullen u Adelöv, Glassås Östergård, Nynäs, Nystorp, Nytorp, Näs, Nöttekulla Norrgård, Södergård, Perstorp, Petersborg u Gallemålen, Sten, Platsen u Adelöv, u Nostorps Norrgård, Puttstugan, Rom, Romeryd, Rosendal, Rosenlund u Adelöv, u Folkarp, Rudu, Ryd, Ryd Lilla, Rydberg, Rydberg Lilla, Råssås, Rödjan, Rödjarp, Sandmaden, Sandstugan u Kappetorp, u Udden, u Äskeryds Norrgård, Skeppnäs, Skog, Skogen, Skogsholm, Skogsnäs u Adelöv, u Glassås Västergård, u Mjölarp, Skomakarehem, Skräddarp, Slättäng, Smedhem u Mjölarp, u Ryd, Snippen, Sockenstugan, Soldattorp #12 u Sötåsa, #13 u Källevik, #14 u Bollarp, #15 u Åsen, #16 u Stötarp, #17 u Ingelsbo Södergård, #18 u Ingelsbo Södergård, #19 u Mjölarp, #20 u Mickelstorp, #21 u Vänsternäs, #22 u Folkarp, #23 u Äskeryds Norrgård, #24 u Rudu, #25 u Glassås Östergård, #26 u Glassås Västergård, #27 u Adelöv, #28 u Äskreryds Södergård, #30 u Ryd, #31 u Humlefalls Södergård, #33 u Stenkilstorps Södergård, #34 u Björstorps Södergård, #35 u Sten, #36 u Dårebo, #37 u Kärra, #38 u Lavstad, #39 u Äpplehults Norrgård, #116 u Fotsjö, Sten, Stenbäcken, Stenkilstorps Norrgård, Södergård, Stenkärlsfabriken Adelöv, Stenlyckan, Stenshem, Stenstorp, Storgöl, Stranden u Kappetorp, u Mjölarp, Stötarp, Suneshem, Sunnstugan, Sutarp, Svalhult, Svartbäcken, Svartemålen, Svenstorp u Folkarp, u Nöttekulla Södergård, u Södraholm, u Udden, Svärdstorp, Södraholm, Sötåsa Mellangård, Norrgård, Södergård, Taberg, Tallhem u Adelöv, u Glassås Östergård, Tegelbruket Adelöv, Torget, Tornsborg, Torpet Södra, Torrarp, Täppan, Udden Uddestorp, Ulfsbo, Vallsjö Västra, Östra, Vallstorp, Valsrödjan, Vråen, Vänsternäs, Åbo u Sötåsa Norrgård, u Äpplehults Norrgård, Ånäs, Åsens Norrgård, Södergård, Ängelund, Ängen u Glassås Vöstergård, u Äpplehults Norrgård, Ängstugan u Bollkälla, u Botilstorps Södergård, u Södra Liarp, u Äpplehults Norrgård, Äpplehults Norrgård, Södergård, Äskebäck, Äskeryds Norrgård, Äskeryds Södergård, Ödelyckan, Önnestorps Norrgård, Södergård, Österlida.  Adelsperson, Gardist, Glasmästarlärling, Gratialist, Herde, Inspektor, Jungfru, Kakelungsmakare, Korpal, Kyrkoherde, Kyrkvaktare, Kyrkvärd, Livgrenadjär, Länsman, Lärling, Löjtnant, Mamsell, Mjölnare, Nämdeman, Organist, Pastorsadjunkt, Rättare, Saltpetersjuderiverkmästare, Sappör, Sekreterare, Sergeant, Skolmästare, Soldat, Soldatänka, Tegelslagare, Trumslagare, Volontär.


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Adelöv parish, Husförhörslängd 1841-1846 AI;11, Ortregister.