Difference between revisions of "Almesåkra Parish, Jönköping, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 30: Line 30:
 
Fattigstugan, Fogelleken, Fredriksdal, Frännaryd  
 
Fattigstugan, Fogelleken, Fredriksdal, Frännaryd  
  
Grebbevik, Grenadsjärstorp Hillersborg under Östra Hult, Grenadjärstorp under Davidstorp, Grenadjärstorp under Eksjö, Grenadjärstorp under Fogelleken, Gydeberg Lilla, Gydeberg Västra, Gydeberg Östra, Göljaryd
+
Grebbevik, Grenadsjärstorp Hillersborg under Östra Hult, Grenadjärstorp under Davidstorp, Grenadjärstorp under Eksjö, Grenadjärstorp under Fogelleken, Gydeberg Lilla, Gydeberg Västra, Gydeberg Östra, Göljaryd  
  
Hillersborg, Hult Västra, Hult Östra, Hulthagen, Hulu, Hylte, Hättebonäs, Höjden, Hörnet
+
Hillersborg, Hult Västra, Hult Östra, Hulthagen, Hulu, Hylte, Hättebonäs, Höjden, Hörnet  
  
Jonsbo, Jonshagen
+
Jonsbo, Jonshagen  
  
Klinten, Knutsnäs, Komministerbostället, Kvarnen Barkansjö, Kärrabo, Källebäck, Källestorp, Kärrabo, Kärrabo Kvarn
+
Klinten, Knutsnäs, Komministerbostället, Kvarnen Barkansjö, Kärrabo, Källebäck, Källestorp, Kärrabo, Kärrabo Kvarn  
  
Lannafall, Lannarum, Lillhemmet, Lugnet, Låckebo
+
Lannafall, Lannarum, Lillhemmet, Lugnet, Låckebo  
  
Michaelsbygget
+
Michaelsbygget  
  
Nyatorp, Nybygget under Eksjö, Nybygget under Videbäck
+
Nyatorp, Nybygget under Eksjö, Nybygget under Videbäck  
  
Osfällan
+
Osfällan  
  
Packebo, Perstorp, Perstorp under Rågrena, Petersborg
+
Packebo, Perstorp, Perstorp under Rågrena, Petersborg  
  
Rosendal, Rosenlund, Rya, Rågrena
+
Rosendal, Rosenlund, Rya, Rågrena  
  
Sjöholm, Sjöviken, Skogen, Soldattorp se även grenadsjärtorp, Soldattorp under  Barkansjö, Soldattorp under Hulu, Soldattorp under Packebo, Soldattorp u Rya, Spjervälling, Sunetorp, Svallebäck, Svaläng, Svenstorp
+
Sjöholm, Sjöviken, Skogen, Soldattorp se även grenadsjärtorp, Soldattorp under  Barkansjö, Soldattorp under Hulu, Soldattorp under Packebo, Soldattorp u Rya, Spjervälling, Sunetorp, Svallebäck, Svaläng, Svenstorp  
  
Terle, Toranäs, Torp under Östra Hult
+
Terle, Toranäs, Torp under Östra Hult  
  
Videväck, Viken, Västeräng
+
Videväck, Viken, Västeräng  
  
Älgås, Älskebo.
+
Älgås, Älskebo.  
  
 
   Adelsperson page 45,122, Gratialist page 15,45,56,107, 112 Grenadjär page 23,51,64,66,68,82,112, Grenadjär änka page 68, Inspektor page 1, Jungfru page 42,122, Kantor page 107, Klockare page 74,108, Komminister page 34, Konstapel åage 43, Korpral page 64, Kyrkvaktare page 59, Löjtnant page 43, Major page 43, Mamsell page 42,44, Mjölnare page 88, 102, Ryttmästare page 42, Rättare page 26,124, Sergeant page 43, Skomakare page 119, Skräddare page 118, Soldat page 11,15,38,76.  
 
   Adelsperson page 45,122, Gratialist page 15,45,56,107, 112 Grenadjär page 23,51,64,66,68,82,112, Grenadjär änka page 68, Inspektor page 1, Jungfru page 42,122, Kantor page 107, Klockare page 74,108, Komminister page 34, Konstapel åage 43, Korpral page 64, Kyrkvaktare page 59, Löjtnant page 43, Major page 43, Mamsell page 42,44, Mjölnare page 88, 102, Ryttmästare page 42, Rättare page 26,124, Sergeant page 43, Skomakare page 119, Skräddare page 118, Soldat page 11,15,38,76.  
  
<br>
+
<br>  
  
To see what kind of place it is you will need a [[Sweden: Gazetteers|Swedish Gazetteer]]. <br>
+
To see what kind of place it is you will need a [[Sweden: Gazetteers|Swedish Gazetteer]]. <br>  
  
 
*'''Surrounding Parishes'''
 
*'''Surrounding Parishes'''
  
<br>
+
<br>  
  
 
=== Collections  ===
 
=== Collections  ===
Line 100: Line 100:
 
=== References  ===
 
=== References  ===
  
Almesåkra parish, Husförhörslängd 1832-1840 AI;6, Ort register.
+
Almesåkra parish, Husförhörslängd 1832-1840 AI;6, Ort register.  
  
[[Category:Swedish_Parishes]]
+
[[Category:Parishes_in_Jönköping_County,_Sweden]]

Revision as of 20:45, 2 November 2011

Back to Sweden Portal Page

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Almesåkra Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Almesåkra

 Backen, Backstuga under Brinken, under Frännaryd, Packebo, Barkansjö, Barkansjö Kvarn, Bergsbygget, Bialite, Björnafjällen, Brassbo, Brinken, Bäcken, Bänkaryd,

Davidstorp, Djursbygget, Duvekullen

Eksjö, Elgås (Älgås)

Fattigstugan, Fogelleken, Fredriksdal, Frännaryd

Grebbevik, Grenadsjärstorp Hillersborg under Östra Hult, Grenadjärstorp under Davidstorp, Grenadjärstorp under Eksjö, Grenadjärstorp under Fogelleken, Gydeberg Lilla, Gydeberg Västra, Gydeberg Östra, Göljaryd

Hillersborg, Hult Västra, Hult Östra, Hulthagen, Hulu, Hylte, Hättebonäs, Höjden, Hörnet

Jonsbo, Jonshagen

Klinten, Knutsnäs, Komministerbostället, Kvarnen Barkansjö, Kärrabo, Källebäck, Källestorp, Kärrabo, Kärrabo Kvarn

Lannafall, Lannarum, Lillhemmet, Lugnet, Låckebo

Michaelsbygget

Nyatorp, Nybygget under Eksjö, Nybygget under Videbäck

Osfällan

Packebo, Perstorp, Perstorp under Rågrena, Petersborg

Rosendal, Rosenlund, Rya, Rågrena

Sjöholm, Sjöviken, Skogen, Soldattorp se även grenadsjärtorp, Soldattorp under  Barkansjö, Soldattorp under Hulu, Soldattorp under Packebo, Soldattorp u Rya, Spjervälling, Sunetorp, Svallebäck, Svaläng, Svenstorp

Terle, Toranäs, Torp under Östra Hult

Videväck, Viken, Västeräng

Älgås, Älskebo.

   Adelsperson page 45,122, Gratialist page 15,45,56,107, 112 Grenadjär page 23,51,64,66,68,82,112, Grenadjär änka page 68, Inspektor page 1, Jungfru page 42,122, Kantor page 107, Klockare page 74,108, Komminister page 34, Konstapel åage 43, Korpral page 64, Kyrkvaktare page 59, Löjtnant page 43, Major page 43, Mamsell page 42,44, Mjölnare page 88, 102, Ryttmästare page 42, Rättare page 26,124, Sergeant page 43, Skomakare page 119, Skräddare page 118, Soldat page 11,15,38,76.


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Almesåkra parish, Husförhörslängd 1832-1840 AI;6, Ort register.