Difference between revisions of "Anderstorp parish, Sweden Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
m (Text replace - 'Sweden Portal Page' to 'Sweden')
Line 20: Line 20:
 
=== Place Names  ===
 
=== Place Names  ===
  
Andersabo, Anderstorp Fattigstugan, Klockaregård, Östergård, Arvidabo, Aspekullen, Backstuga u Henja Norrgård, u Lövås Mellangård, u Lövås Södergård, u Västra och Östra Fifflaryd, Björkelund, Bohult Norra, Östra, Bro(e)n, Brotorpet, Brukte Gyllenfors, Bråarp Säteri, Brännö, Buskarna, Bygget Lilla Norra och Södra, Västra, Bäckalund, Bäckanäs, Böckaryd, C se K ( C see K), Djupadal, Ekenäs, Elgarem (Älgarem), Eriksberg, Eriksbo, Fattigstugan Anderstorp, Fifflaryd Västra och Östra, Fifflaryd Västra och Östra Kvarn, Fryebo, Fållen, Fällan, Gaxås, Gråskiften, Grässkiftet, Gyllenfors Bruk, Hallabo, Hallaryd Kvarn, Henja Mellangård, Norrgård, Östergård, Hult, Hägnet, Härestorp, Hästhagen, Hässelåsen, Högsberg, Hökakull, Intaget, Jakobsberg, Katrineberg, Kloc, Klockaregården Anderstorp, Knallabo, Knekttorp #17 u Anderstorp Östergård, #18 u Södra Tokarp, #19 u Gaxås, #21 u Henja Norrgård, #22 u Högsberg u Stret, #23 u Hässelåsen u Käxbo, #57 u Lövås Östergård, #58 u Lövås Södergård, Kullen, Kvarnaberget, Kvarnen Hallaryd, Kvarnen Västra och Östra Fifflaryd, Kyrkobol, Kärret (Kjärret), Käxbo ( Kexbo), Ledet, Lövås Mellangård, Pellagård, Lövås Pellagård Utjord, Lövås Södergård, Västergård, Östergård, Maden, Malmbäcken, Mellangården henja, Mellangården lövås, Mjärhult, Mjärhulttorp (Mjärhultstorp), Mo(e)n, Mossarp, Nilsabygget, Norrgården Henja, Pellagården Lövås, Q se K ( Q see K), Ryd, Ryden, Ryttartorp #95 u Hult, Rödjan, Sjöbo, Sommarbo, Stenbrohult, Stensbygget, Stjärnehult (Stjernehult), Stjärnehult Västergård, Storebo, Stret, Svarvaretorpet, Svensbygget, Svensnäs, Säteriet Bråarp, Södergården Lövås, Tokarp Norra, Södra, Tånghult Södra, Östra, Törnabygget, Törås Norra, Södra, Udden, Utjorden Lövås Pellagård, Veken Norra, Västergården Lövås, Stjärnehult, Åbo u Hult, Åbo u Södra Törås, Åsen, Älgarem ( Elgarem), Äspekullen, Örsholm, Östergården Anderstorp, Henja, Lövås, Österskog.
+
Andersabo
  
Proffessions and other;  
+
 Anderstorp Fattigstuga, Klockaregård, Östergård
  
Bokhållare, Bruksbyggmästare, Brukspatron, Fabrikör, Garvare, Garvaregesäll, Glasblåsare, Genadjär, Hammarsmed. Hornblåsare, Hyttmästare, Häradsmålare, Inspektor, Klockare, Knipsmed, Knipsmedsmästare, Komminister, Ladufogde, Mjölnare, Murare, Nämndeman, Rättare, Sergeant, Skollärare, Skrivare, Smed, Smedgesäll, Soldat, Spiksmed, Stångjärnsmed.
+
Arvidabo, Aspekullen
  
<br>
+
Backstuga u Henja Norrgård, u Lövås Mellangård, u Lövås Södergård, u Västra och Östra Fifflaryd, Björkelund, Bohult Norra, Bohult Östra, Bro(e)n, Brotorpet, Bruket Gyllenfors, Bråarp Säteri, Brännö, Buskarna, Bygget Lilla Norra och Södra, Bygget Västra, Bäckalund, Bäckanäs, Bäckaryd,
  
To see what kind of place it is you will need a [[Sweden: Gazetteers|Swedish Gazetteer]]. <br>  
+
Djupadal, Ekenäs, Elgarem (Älgarem), Eriksberg, Eriksbo
 +
 
 +
Fattigstugan Anderstorp, Fifflaryd Västra och Östra, Fifflaryd Västra och Östra Kvarn, Fryebo, Fållen, Fällan
 +
 
 +
Gaxås, Gråskiften, Grässkiftet, Gyllenfors Bruk
 +
 
 +
Hallabo, Hallaryd Kvarn, Henja Mellangård, Henja Norrgård, Henja Östergård, Hult, Hägnet, Härestorp, Hästhagen, Hässelåsen, Högsberg, Hökakull
 +
 
 +
Intaget
 +
 
 +
Jakobsberg
 +
 
 +
Katrineberg, Klo, Klockaregården Anderstorp, Knallabo, Knekttorp #17 u Anderstorp Östergård, #18 u Södra Tokarp, #19 u Gaxås, #21 u Henja Norrgård, #22 u Högsberg u Stret, #23&nbsp; Hässelåsen u Käxbo, #57 u Lövås Östergård, #58 u Lövås Södergård, Kullen, Kvarnaberget, Kvarnen Hallaryd, Kvarnen Västra och Östra Fifflaryd, Kyrkobol, Kärret (Kjärret), Käxbo ( Kexbo)
 +
 
 +
Ledet, Lövås Mellangård, Lövås Pellagård, Lövås Pellagård Utjord, Lövås Södergård,&nbsp;Lövås Västergård, Lövås Östergård
 +
 
 +
&nbsp;&nbsp;Maden, Malmbäcken, Mellangården Henja, Mellangården lLövås, Mjärhult, Mjärhulttorp (Mjärhultstorp), Mo(e)n, Mossarp
 +
 
 +
Nilsabygget, Norrgården Henja
 +
 
 +
Pellagården Lövås
 +
 
 +
&nbsp;Ryd, Ryden, Ryttartorp #95 u Hult, Rödjan
 +
 
 +
Sjöbo, Sommarbo, Stenbrohult, Stensbygget, Stjärnehult (Stjernehult), Stjärnehult Västergård, Storebo, Stret, Svarvaretorpet, Svensbygget, Svensnäs, Säteriet Bråarp, Södergården Lövås
 +
 
 +
Tokarp Norra, Tokarp&nbsp;Södra, Tånghult Södra, Tånghult Östra, Törnabygget, Törås Norra, Törås Södra
 +
 
 +
Udden, Utjorden Lövås Pellagård
 +
 
 +
Veken Norra, Västergården Lövås, Västergården Stjärnehult
 +
 
 +
Åbo u Hult, Åbo u Södra Törås, Åsen
 +
 
 +
Älgarem ( Elgarem), Äspekullen
 +
 
 +
Örsholm, Östergården Anderstorp, Östergården&nbsp;Henja, Östergården Lövås, Österskog.
 +
 
 +
Yrkesutävare med flera
 +
 
 +
Bokhållare page 291, Bruksbyggmästare pa 309, Brukspatron p 291, Fabrikör p 23, Garvare p 23, 201, Garvaregesäll p 39, Glasblåsare p 311, 313, 315, Genadjär p 25, Hammarsmed p&nbsp;297, 303, &nbsp;Hornblåsare pa 195, Hyttmästare p 311, Häradsmålare p 199, Inspektor p 291, Klockare p 175, Knipsmed p 305, Knipsmedsmästare p 305, Komminister p 285, Ladufogde p 293, Mjölnare p 16, 273, 309, Murare p 293, 295, Nämndeman p 63, 85, Rättare p 293, Sergeant p 153, Skollärare p177, Skrivare p 291, Smed p&nbsp;299, 303, Smedgesäll p 291, Soldat p 27, 37, 39, 45, 67 111, 129, 147, 149, 167, 171, 211, 245, 271, 273, 285, Spiksmed p 307, Stångjärnsmed p 299, 301.
 +
 
 +
<br>
 +
 
 +
To see what kind of place it is you will need a [[Sweden: Gazetteers|Swedish Gazetteer]]. <br>
  
 
*'''Surrounding Parishes'''
 
*'''Surrounding Parishes'''
  
<br>  
+
<br>
  
 
=== Collections  ===
 
=== Collections  ===

Revision as of 22:02, 12 November 2011

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Anderstorp
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names

Andersabo

 Anderstorp Fattigstuga, Klockaregård, Östergård

Arvidabo, Aspekullen

Backstuga u Henja Norrgård, u Lövås Mellangård, u Lövås Södergård, u Västra och Östra Fifflaryd, Björkelund, Bohult Norra, Bohult Östra, Bro(e)n, Brotorpet, Bruket Gyllenfors, Bråarp Säteri, Brännö, Buskarna, Bygget Lilla Norra och Södra, Bygget Västra, Bäckalund, Bäckanäs, Bäckaryd,

Djupadal, Ekenäs, Elgarem (Älgarem), Eriksberg, Eriksbo

Fattigstugan Anderstorp, Fifflaryd Västra och Östra, Fifflaryd Västra och Östra Kvarn, Fryebo, Fållen, Fällan

Gaxås, Gråskiften, Grässkiftet, Gyllenfors Bruk

Hallabo, Hallaryd Kvarn, Henja Mellangård, Henja Norrgård, Henja Östergård, Hult, Hägnet, Härestorp, Hästhagen, Hässelåsen, Högsberg, Hökakull

Intaget

Jakobsberg

Katrineberg, Klo, Klockaregården Anderstorp, Knallabo, Knekttorp #17 u Anderstorp Östergård, #18 u Södra Tokarp, #19 u Gaxås, #21 u Henja Norrgård, #22 u Högsberg u Stret, #23  Hässelåsen u Käxbo, #57 u Lövås Östergård, #58 u Lövås Södergård, Kullen, Kvarnaberget, Kvarnen Hallaryd, Kvarnen Västra och Östra Fifflaryd, Kyrkobol, Kärret (Kjärret), Käxbo ( Kexbo)

Ledet, Lövås Mellangård, Lövås Pellagård, Lövås Pellagård Utjord, Lövås Södergård, Lövås Västergård, Lövås Östergård

  Maden, Malmbäcken, Mellangården Henja, Mellangården lLövås, Mjärhult, Mjärhulttorp (Mjärhultstorp), Mo(e)n, Mossarp

Nilsabygget, Norrgården Henja

Pellagården Lövås

 Ryd, Ryden, Ryttartorp #95 u Hult, Rödjan

Sjöbo, Sommarbo, Stenbrohult, Stensbygget, Stjärnehult (Stjernehult), Stjärnehult Västergård, Storebo, Stret, Svarvaretorpet, Svensbygget, Svensnäs, Säteriet Bråarp, Södergården Lövås

Tokarp Norra, Tokarp Södra, Tånghult Södra, Tånghult Östra, Törnabygget, Törås Norra, Törås Södra

Udden, Utjorden Lövås Pellagård

Veken Norra, Västergården Lövås, Västergården Stjärnehult

Åbo u Hult, Åbo u Södra Törås, Åsen

Älgarem ( Elgarem), Äspekullen

Örsholm, Östergården Anderstorp, Östergården Henja, Östergården Lövås, Österskog.

Yrkesutävare med flera

Bokhållare page 291, Bruksbyggmästare pa 309, Brukspatron p 291, Fabrikör p 23, Garvare p 23, 201, Garvaregesäll p 39, Glasblåsare p 311, 313, 315, Genadjär p 25, Hammarsmed p 297, 303,  Hornblåsare pa 195, Hyttmästare p 311, Häradsmålare p 199, Inspektor p 291, Klockare p 175, Knipsmed p 305, Knipsmedsmästare p 305, Komminister p 285, Ladufogde p 293, Mjölnare p 16, 273, 309, Murare p 293, 295, Nämndeman p 63, 85, Rättare p 293, Sergeant p 153, Skollärare p177, Skrivare p 291, Smed p 299, 303, Smedgesäll p 291, Soldat p 27, 37, 39, 45, 67 111, 129, 147, 149, 167, 171, 211, 245, 271, 273, 285, Spiksmed p 307, Stångjärnsmed p 299, 301.


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References

Anderstorp parish, Husförhörslängd 1846-1851 AI;6 , Ort register.