Difference between revisions of "Cardiganshire Parishes"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(matched pages and parishes)
(matched pages with parish pages)
Line 133: Line 133:
 
| Upper Vainor
 
| Upper Vainor
 
|-
 
|-
| [[Cardigan,_Cardiganshire|Cardigan]]
+
| [[Cardigan, Cardiganshire|Cardigan]]  
 
| Llan-Y-Gwyryfon  
 
| Llan-Y-Gwyryfon  
 
| Llanrhystud Mefenydd <br>  
 
| Llanrhystud Mefenydd <br>  
Line 188: Line 188:
 
| Ystrad Meurig <br>
 
| Ystrad Meurig <br>
 
|-
 
|-
| Cilie-Aeron  
+
| [[Cilie-Aeron,_Cardiganshire|Cilie-Aeron]]
 
| Llanddeiniol  
 
| Llanddeiniol  
 
| Lledrod  
 
| Lledrod  
 
| Ystrad-Meiric <br>
 
| Ystrad-Meiric <br>
 
|-
 
|-
| Clarach  
+
| [[Clarach,_Cardiganshire|Clarach]]
 
| Llanddewi Aber-arth  
 
| Llanddewi Aber-arth  
 
| Lledrod Isaf  
 
| Lledrod Isaf  
 
| Ystrad-fflur
 
| Ystrad-fflur
 
|-
 
|-
| Cribyn  
+
| [[Cribyn,_Cardiganshire|Cribyn]]
 
| Llanddewibrefi <br>  
 
| Llanddewibrefi <br>  
 
| Lledrod Uchaf  
 
| Lledrod Uchaf  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Cwm-cou  
+
| [[Cwm-cou,_Cardiganshire|Cwm-cou]]
 
| Llandeiniol <br>  
 
| Llandeiniol <br>  
 
| Llwyncelyn  
 
| Llwyncelyn  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Cwmcoy  
+
| [[Cwmcoy,_Cardiganshire|Cwmcoy]]
 
| Llandisilio-Gogo  
 
| Llandisilio-Gogo  
 
| Lower Vainor  
 
| Lower Vainor  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Cwmrheidol  
+
| [[Cwmrheidol,_Cardiganshire|Cwmrheidol]]
 
| Llandissiliogogo  
 
| Llandissiliogogo  
 
| Melindwr  
 
| Melindwr  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Cwmystwyth  
+
| [[Cwmystwyth,_Cardiganshire|Cwmystwyth]]
 
| Llandyfrïog<br>  
 
| Llandyfrïog<br>  
 
| Moel-y-Mwnt  
 
| Moel-y-Mwnt  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Cydblwyf  
+
| [[Cydblwyf,_Cardiganshire|Cydblwyf]]
 
| Llandygwydd  
 
| Llandygwydd  
 
| Mount  
 
| Mount  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Cyfoethybrenin  
+
| [[Cyfoethybrenin,_Cardiganshire|Cyfoethybrenin]]
 
| Llandysiliogogo <br>  
 
| Llandysiliogogo <br>  
 
| Mynt  
 
| Mynt  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Cynnill Mawr  
+
| [[Cynnill_Mawr,_Cardiganshire|Cynnill Mawr]]
 
| Llandysul <br>  
 
| Llandysul <br>  
 
| Nancwnlle  
 
| Nancwnlle  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Cynnull Mawr  
+
| [[Cynnull_Mawr,_Cardiganshire|Cynnull Mawr]]
 
| Llanerchayron <br>  
 
| Llanerchayron <br>  
 
| Nantcwnlle  
 
| Nantcwnlle  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Dihewid  
+
| [[Dihewid,_Cardiganshire|Dihewid]]
 
| Llanfair Treflygen  
 
| Llanfair Treflygen  
 
| New Quay  
 
| New Quay  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Dihewyd  
+
| [[Dihewyd,_Cardiganshire|Dihewyd]]
 
| Llanfair Trelygen  
 
| Llanfair Trelygen  
 
| Parsel Canol  
 
| Parsel Canol  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Doethïe Camddwr<br>  
+
| [[Doethïe_Camddwr,_Cardiganshire|Doethïe Camddwr]]<br>  
 
| Llanfairorllwyn  
 
| Llanfairorllwyn  
 
| Parsel Isaf-yn-y-dre <br>  
 
| Parsel Isaf-yn-y-dre <br>  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Doethïe Pysgotwr  
+
| [[Doethïe_Pysgotwr,_Cardiganshire|Doethïe Pysgotwr]]
 
| Llanfihangel Genau'r-glyn  
 
| Llanfihangel Genau'r-glyn  
 
| Parsel Uchaf-yn-y-dre<br>  
 
| Parsel Uchaf-yn-y-dre<br>  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Dothie Camddwr  
+
| [[Dothie_Camddwr,_Cardiganshire|Dothie Camddwr]]
 
| Llanfihangel Ystrad  
 
| Llanfihangel Ystrad  
 
| Pen-cae/Pencae  
 
| Pen-cae/Pencae  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Dothie Piscottwr  
+
| [[Dothie_Piscottwr,_Cardiganshire|Dothie Piscottwr]]
 
| Llanfihangel-Castell-Gwalter <br>  
 
| Llanfihangel-Castell-Gwalter <br>  
 
| Penbryn  
 
| Penbryn  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Eglwys-Newydd  
+
| [[Eglwys-Newydd,_Cardiganshire|Eglwys-Newydd]]
 
| Llanfihangel-Geneur-Glynn <br>  
 
| Llanfihangel-Geneur-Glynn <br>  
 
| Penrhiw  
 
| Penrhiw  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Eglwys-fach  
+
| [[Eglwys-fach,_Cardiganshire|Eglwys-fach]]
 
| Llanfihangel-Lledrod  
 
| Llanfihangel-Lledrod  
 
| Penuwch  
 
| Penuwch  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Eglwysbach  
+
| [[Eglwysbach,_Cardiganshire|Eglwysbach]]
 
| Llanfihangel-Lledrod  
 
| Llanfihangel-Lledrod  
 
| Penycae  
 
| Penycae  
 
|  
 
|  
 
|-
 
|-
| Elerch  
+
| [[Elerch,_Cardiganshire|Elerch]]
 
| Llanfihangel-Y-Croyddin <br>  
 
| Llanfihangel-Y-Croyddin <br>  
 
| Ponterwyd  
 
| Ponterwyd  

Revision as of 23:55, 17 January 2013

Parishes in Cardiganshire

Aber-porth Faenor (Lower) Llanfihangel-y-Creuddyn Pontrhydfendigaid
Aberaeron Faenor (Upper) Llanfihangel-y-Creuddyn (Upper) Pontrhydvendigaid
Aberayron Ferwig Llanfihangel-y-Creuddyn Isaf Prysg and Carfan
Aberteifi Garth and Ystrad Llanfihangel-y-Creuddyn Uchaf Prysk and Carvan
Aberystwyth Gartheli Llanfihangel-y-Croyddin (Lower) Rhandir y Cilgwyn
Adpar/Atpar Goginan Llangeitho Rhosdhu
Bangor Gogoean Llangoedmawr Rhostïe
Bangor Teifi Gogoyan Llangoedmor Rhydlewis
Bethania Gorwydd Llangorwen Silian
Bettws-Evan Gwnnws Llangrannog Strata Florida
Bettws-Jeuvan Gwnnws (Lower) Llangrwyddon
Swyddffynnon
Bettws-Lleucu Gwnnws Isaf Llangwyryfon
Tal-y-bont
Betws Bledrws Gwnnws Uchaf Llangybi
Tirymynech
Betws Ifan Gwynfil Llangynello
Tre-main
Betws Keycy Gwynionydd Llangyvelin
Tredreyr
Blaen-porth Henfynyw Llanilar
Trefeirig
Blaenannerch Henllan Llanina
Trefeurig
Blaenpennal Henllan deifi Llanio
Trefilan
Borth Henllys Llanllwchaearn
Tregaron
Bron-gwyn Isaf-yn-y-dre Llanllwchaiarn
Tremain
Broncastellan Issayndre Llanllŷr
Troedyraur
Brongwyn Kellan Llannarth
Tyr-y-Mynech
Bryngwyn Kilie-Ayron Llannerch Aeron
Uchaf-yn-dre
Capel Cynon Kilkennin Llanpenal
Uchayndre
Capel Tygwydd Lampeter Llanrhystud
Upper Gwnnws
Capel-Bangor Landyssil Llanrhystud Anhuniog
Upper Vainor
Cardigan Llan-Y-Gwyryfon Llanrhystud Mefenydd
Verwick
Cardigan-St. Mary Llan-non Llanrhystyd Haminiog
Wern
Caron-is-clawdd Llanafan Llanrhystyd Mefenydd Ysbyty Cynfyn
Caron-uwch-clawdd Llanarth
Llansaintffraid Ysbyty Ystradmeurig
Ceinewydd Llanbadarn Fawr
Llansanffraid Ysbyty Ystwyth
Cellan Llanbadarn Odwyn
Llanwenog Yspitty-Ystwith
Ceulan a Maes-mawr Llanbadarn Trefeglwys Llanwnnen Yspytty Ystradmeurig
Cilcennin Llanbadarn-Fach
Llanwnnws Yspytty-Cynfyn
Cilgwyn Llanbadarn-y-Creuddyn
Llanychaearn Yspytty-Ystrad-Meiric
Cilian-Aeron Llanbedr Pont Steffan
Llanychaiarn Yspytty-Ystwyth
Ciliau Aeron Llancynfelin
Llechryd Ystrad Meurig
Cilie-Aeron Llanddeiniol Lledrod Ystrad-Meiric
Clarach Llanddewi Aber-arth Lledrod Isaf Ystrad-fflur
Cribyn Llanddewibrefi
Lledrod Uchaf
Cwm-cou Llandeiniol
Llwyncelyn
Cwmcoy Llandisilio-Gogo Lower Vainor
Cwmrheidol Llandissiliogogo Melindwr
Cwmystwyth Llandyfrïog
Moel-y-Mwnt
Cydblwyf Llandygwydd Mount
Cyfoethybrenin Llandysiliogogo
Mynt
Cynnill Mawr Llandysul
Nancwnlle
Cynnull Mawr Llanerchayron
Nantcwnlle
Dihewid Llanfair Treflygen New Quay
Dihewyd Llanfair Trelygen Parsel Canol
Doethïe Camddwr
Llanfairorllwyn Parsel Isaf-yn-y-dre
Doethïe Pysgotwr Llanfihangel Genau'r-glyn Parsel Uchaf-yn-y-dre
Dothie Camddwr Llanfihangel Ystrad Pen-cae/Pencae
Dothie Piscottwr Llanfihangel-Castell-Gwalter
Penbryn
Eglwys-Newydd Llanfihangel-Geneur-Glynn
Penrhiw
Eglwys-fach Llanfihangel-Lledrod Penuwch
Eglwysbach Llanfihangel-Lledrod Penycae
Elerch Llanfihangel-Y-Croyddin
Ponterwyd

Cellan, CardiganshireCardigan, Cardiganshire