Difference between revisions of "Cardiganshire Parishes"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(matching pages with parish pages)
(matching pages with parish pages)
Line 59: Line 59:
 
|-
 
|-
 
| [[Bettws-Lleucu, Cardiganshire|Bettws-Lleucu]]  
 
| [[Bettws-Lleucu, Cardiganshire|Bettws-Lleucu]]  
| Gwnnws Isaf  
+
| [[Gwnnws_Isaf,_Cardiganshire|Gwnnws Isaf]]
 
| Llangwyryfon <br>  
 
| Llangwyryfon <br>  
 
| Tal-y-bont
 
| Tal-y-bont
 
|-
 
|-
 
| [[Betws Bledrws, Cardiganshire|Betws Bledrws]]  
 
| [[Betws Bledrws, Cardiganshire|Betws Bledrws]]  
| [[Gwnnws_Uchaf,_Cardiganshire|Gwnnws Uchaf]]
+
| [[Gwnnws Uchaf, Cardiganshire|Gwnnws Uchaf]]  
 
| Llangybi <br>  
 
| Llangybi <br>  
 
| Tirymynech
 
| Tirymynech
 
|-
 
|-
 
| [[Betws Ifan, Cardiganshire|Betws Ifan]]  
 
| [[Betws Ifan, Cardiganshire|Betws Ifan]]  
| [[Gwynfil,_Cardiganshire|Gwynfil]]
+
| [[Gwynfil, Cardiganshire|Gwynfil]]  
 
| Llangynello <br>  
 
| Llangynello <br>  
 
| Tre-main
 
| Tre-main
 
|-
 
|-
 
| [[Betws Keycy, Cardiganshire|Betws Keycy]]  
 
| [[Betws Keycy, Cardiganshire|Betws Keycy]]  
| [[Gwynionydd,_Cardiganshire|Gwynionydd]]
+
| [[Gwynionydd, Cardiganshire|Gwynionydd]]  
 
| Llangyvelin <br>  
 
| Llangyvelin <br>  
 
| Tredreyr
 
| Tredreyr
 
|-
 
|-
 
| [[Blaen-porth, Cardiganshire|Blaen-porth]]  
 
| [[Blaen-porth, Cardiganshire|Blaen-porth]]  
| [[Henfynyw,_Cardiganshire|Henfynyw]]
+
| [[Henfynyw, Cardiganshire|Henfynyw]]  
 
| Llanilar <br>  
 
| Llanilar <br>  
 
| Trefeirig
 
| Trefeirig
 
|-
 
|-
 
| [[Blaenannerch, Cardiganshire|Blaenannerch]]  
 
| [[Blaenannerch, Cardiganshire|Blaenannerch]]  
| [[Henllan,_Cardiganshire|Henllan]]
+
| [[Henllan, Cardiganshire|Henllan]]  
 
| Llanina <br>  
 
| Llanina <br>  
 
| Trefeurig <br>
 
| Trefeurig <br>
 
|-
 
|-
 
| [[Blaenpennal, Cardiganshire|Blaenpennal]]  
 
| [[Blaenpennal, Cardiganshire|Blaenpennal]]  
| [[Henllan_deifi,_Cardiganshire|Henllan deifi]]
+
| [[Henllan deifi, Cardiganshire|Henllan deifi]]  
 
| Llanio <br>  
 
| Llanio <br>  
 
| Trefilan <br>
 
| Trefilan <br>
 
|-
 
|-
 
| [[Borth, Cardiganshire|Borth]]  
 
| [[Borth, Cardiganshire|Borth]]  
| [[Henllys,_Cardiganshire|Henllys]]
+
| [[Henllys, Cardiganshire|Henllys]]  
 
| Llanllwchaearn <br>  
 
| Llanllwchaearn <br>  
 
| Tregaron <br>
 
| Tregaron <br>
 
|-
 
|-
 
| [[Bron-gwyn, Cardiganshire|Bron-gwyn]]  
 
| [[Bron-gwyn, Cardiganshire|Bron-gwyn]]  
| [[Isaf-yn-y-dre,_Cardiganshire|Isaf-yn-y-dre]]
+
| [[Isaf-yn-y-dre, Cardiganshire|Isaf-yn-y-dre]]  
 
| Llanllwchaiarn <br>  
 
| Llanllwchaiarn <br>  
 
| Tremain <br>
 
| Tremain <br>
 
|-
 
|-
 
| [[Broncastellan, Cardiganshire|Broncastellan]]  
 
| [[Broncastellan, Cardiganshire|Broncastellan]]  
| [[Issayndre,_Cardiganshire|Issayndre]]
+
| [[Issayndre, Cardiganshire|Issayndre]]  
 
| Llanllŷr <br>  
 
| Llanllŷr <br>  
 
| Troedyraur <br>
 
| Troedyraur <br>
 
|-
 
|-
 
| [[Brongwyn, Cardiganshire|Brongwyn]]  
 
| [[Brongwyn, Cardiganshire|Brongwyn]]  
| [[Kellan,_Cardiganshire|Kellan]]
+
| [[Kellan, Cardiganshire|Kellan]]  
 
| Llannarth <br>  
 
| Llannarth <br>  
 
| Tyr-y-Mynech <br>
 
| Tyr-y-Mynech <br>
 
|-
 
|-
 
| [[Bryngwyn, Cardiganshire|Bryngwyn]]  
 
| [[Bryngwyn, Cardiganshire|Bryngwyn]]  
| [[Kilie-Ayron,_Cardiganshire|Kilie-Ayron]]
+
| [[Kilie-Ayron, Cardiganshire|Kilie-Ayron]]  
 
| Llannerch Aeron <br>  
 
| Llannerch Aeron <br>  
 
| Uchaf-yn-dre <br>
 
| Uchaf-yn-dre <br>
 
|-
 
|-
 
| [[Capel Cynon, Cardiganshire|Capel Cynon]]  
 
| [[Capel Cynon, Cardiganshire|Capel Cynon]]  
| [[Kilkennin,_Cardiganshire|Kilkennin]]
+
| [[Kilkennin, Cardiganshire|Kilkennin]]  
 
| Llanpenal <br>  
 
| Llanpenal <br>  
 
| Uchayndre <br>
 
| Uchayndre <br>
 
|-
 
|-
 
| [[Capel Tygwydd, Cardiganshire|Capel Tygwydd]]  
 
| [[Capel Tygwydd, Cardiganshire|Capel Tygwydd]]  
| Lampeter  
+
| [[Lampeter,_Cardiganshire|Lampeter]]
 
| Llanrhystud <br>  
 
| Llanrhystud <br>  
 
| Upper Gwnnws
 
| Upper Gwnnws
 
|-
 
|-
 
| [[Capel-Bangor, Cardiganshire|Capel-Bangor]]  
 
| [[Capel-Bangor, Cardiganshire|Capel-Bangor]]  
| Landyssil  
+
| [[Landyssi,_Cardiganshire|Landyssil]]
 
| Llanrhystud Anhuniog <br>  
 
| Llanrhystud Anhuniog <br>  
 
| Upper Vainor
 
| Upper Vainor
 
|-
 
|-
 
| [[Cardigan, Cardiganshire|Cardigan]]  
 
| [[Cardigan, Cardiganshire|Cardigan]]  
| Llan-Y-Gwyryfon  
+
| [[Llan-Y-Gwyryfon,_Cardiganshire|Llan-Y-Gwyryfon]]
 
| Llanrhystud Mefenydd <br>  
 
| Llanrhystud Mefenydd <br>  
 
| Verwick
 
| Verwick
Line 294: Line 294:
 
|}
 
|}
  
[[Cellan, Cardiganshire]][[Cardigan, Cardiganshire]]
+
<br>
  
 
[[Category:Cardiganshire_Parishes]] [[Category:Cardiganshire]]
 
[[Category:Cardiganshire_Parishes]] [[Category:Cardiganshire]]

Revision as of 03:09, 26 January 2013

Parishes in Cardiganshire

Aber-porth Faenor (Lower) Llanfihangel-y-Creuddyn Pontrhydfendigaid
Aberaeron Faenor (Upper) Llanfihangel-y-Creuddyn (Upper) Pontrhydvendigaid
Aberayron Ferwig Llanfihangel-y-Creuddyn Isaf Prysg and Carfan
Aberteifi Garth and Ystrad Llanfihangel-y-Creuddyn Uchaf Prysk and Carvan
Aberystwyth Gartheli Llanfihangel-y-Croyddin (Lower) Rhandir y Cilgwyn
Adpar/Atpar Goginan Llangeitho Rhosdhu
Bangor Gogoean Llangoedmawr Rhostïe
Bangor Teifi Gogoyan Llangoedmor Rhydlewis
Bethania Gorwydd Llangorwen Silian
Bettws-Evan Gwnnws Llangrannog Strata Florida
Bettws-Jeuvan Gwnnws (Lower) Llangrwyddon
Swyddffynnon
Bettws-Lleucu Gwnnws Isaf Llangwyryfon
Tal-y-bont
Betws Bledrws Gwnnws Uchaf Llangybi
Tirymynech
Betws Ifan Gwynfil Llangynello
Tre-main
Betws Keycy Gwynionydd Llangyvelin
Tredreyr
Blaen-porth Henfynyw Llanilar
Trefeirig
Blaenannerch Henllan Llanina
Trefeurig
Blaenpennal Henllan deifi Llanio
Trefilan
Borth Henllys Llanllwchaearn
Tregaron
Bron-gwyn Isaf-yn-y-dre Llanllwchaiarn
Tremain
Broncastellan Issayndre Llanllŷr
Troedyraur
Brongwyn Kellan Llannarth
Tyr-y-Mynech
Bryngwyn Kilie-Ayron Llannerch Aeron
Uchaf-yn-dre
Capel Cynon Kilkennin Llanpenal
Uchayndre
Capel Tygwydd Lampeter Llanrhystud
Upper Gwnnws
Capel-Bangor Landyssil Llanrhystud Anhuniog
Upper Vainor
Cardigan Llan-Y-Gwyryfon Llanrhystud Mefenydd
Verwick
Cardigan-St. Mary Llan-non Llanrhystyd Haminiog
Wern
Caron-is-clawdd Llanafan Llanrhystyd Mefenydd Ysbyty Cynfyn
Caron-uwch-clawdd Llanarth
Llansaintffraid Ysbyty Ystradmeurig
Ceinewydd Llanbadarn Fawr
Llansanffraid Ysbyty Ystwyth
Cellan Llanbadarn Odwyn
Llanwenog Yspitty-Ystwith
Ceulan a Maes-mawr Llanbadarn Trefeglwys Llanwnnen Yspytty Ystradmeurig
Cilcennin Llanbadarn-Fach
Llanwnnws Yspytty-Cynfyn
Cilgwyn Llanbadarn-y-Creuddyn
Llanychaearn Yspytty-Ystrad-Meiric
Cilian-Aeron Llanbedr Pont Steffan
Llanychaiarn Yspytty-Ystwyth
Ciliau Aeron Llancynfelin
Llechryd Ystrad Meurig
Cilie-Aeron Llanddeiniol Lledrod Ystrad-Meiric
Clarach Llanddewi Aber-arth Lledrod Isaf Ystrad-fflur
Cribyn Llanddewibrefi
Lledrod Uchaf
Cwm-cou Llandeiniol
Llwyncelyn
Cwmcoy Llandisilio-Gogo Lower Vainor
Cwmrheidol Llandissiliogogo Melindwr
Cwmystwyth Llandyfrïog
Moel-y-Mwnt
Cydblwyf Llandygwydd Mount
Cyfoethybrenin Llandysiliogogo
Mynt
Cynnill Mawr Llandysul
Nancwnlle
Cynnull Mawr Llanerchayron
Nantcwnlle
Dihewid Llanfair Treflygen New Quay
Dihewyd Llanfair Trelygen Parsel Canol
Doethïe Camddwr
Llanfairorllwyn Parsel Isaf-yn-y-dre
Doethïe Pysgotwr Llanfihangel Genau'r-glyn Parsel Uchaf-yn-y-dre
Dothie Camddwr Llanfihangel Ystrad Pen-cae/Pencae
Dothie Piscottwr Llanfihangel-Castell-Gwalter
Penbryn
Eglwys-Newydd Llanfihangel-Geneur-Glynn
Penrhiw
Eglwys-fach Llanfihangel-Lledrod Penuwch
Eglwysbach Llanfihangel-Lledrod Penycae
Elerch Llanfihangel-Y-Croyddin
Ponterwyd