Difference between revisions of "Czech Genealogical Word List"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
m
(6 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 21: Line 21:
 
Surnames will have the added ending '''-ová''' or '''-á''' if the person referred to is female:  
 
Surnames will have the added ending '''-ová''' or '''-á''' if the person referred to is female:  
  
{| class="FCK__ShowTableBorders" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
+
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" class="FCK__ShowTableBorders"
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
Line 35: Line 35:
 
Czech words for persons, places, and things (nouns) are classified as masculine, feminine, or neuter. Adjectives used to describe the singular and plural forms of Czech words must have the proper masculine, feminine, or neuter endings:  
 
Czech words for persons, places, and things (nouns) are classified as masculine, feminine, or neuter. Adjectives used to describe the singular and plural forms of Czech words must have the proper masculine, feminine, or neuter endings:  
  
{| class="FCK__ShowTableBorders" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
+
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" class="FCK__ShowTableBorders"
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
Line 55: Line 55:
 
The endings of past tense verbs also change, depending on the gender and number of the subject:  
 
The endings of past tense verbs also change, depending on the gender and number of the subject:  
  
{| class="FCK__ShowTableBorders" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
+
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" class="FCK__ShowTableBorders"
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
Line 71: Line 71:
 
Plural forms of Czech words usually change the singular word:  
 
Plural forms of Czech words usually change the singular word:  
  
Words ending in '''-a''' change to '''-y''':<br>''žena'' wife &nbsp; ''ženy'' wives  
+
Words ending in '''-a''' change to '''-y''':<br>''žena'' woman / wife &nbsp; ''ženy'' women / wives  
  
 
Words ending in '''-o''' change to '''-a''':<br>''město'' city &nbsp; ''města'' cities  
 
Words ending in '''-o''' change to '''-a''':<br>''město'' city &nbsp; ''města'' cities  
Line 79: Line 79:
 
Words ending in a consonant add '''-y'''. A few words add '''-i''', '''-ové''', or '''-e''' to form the plural:  
 
Words ending in a consonant add '''-y'''. A few words add '''-i''', '''-ové''', or '''-e''' to form the plural:  
  
{| class="FCK__ShowTableBorders" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
+
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" class="FCK__ShowTableBorders"
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
Line 85: Line 85:
  
 
|  
 
|  
page<br>husband<br>  
+
page<br>man<br>  
  
 
|  
 
|  
Line 91: Line 91:
  
 
|  
 
|  
pages<br>husbands<br>  
+
pages<br>men<br>  
  
 
|}
 
|}
Line 97: Line 97:
 
The plural form may change the basic word:  
 
The plural form may change the basic word:  
  
{| class="FCK__ShowTableBorders" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
+
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" class="FCK__ShowTableBorders"
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
Line 121: Line 121:
 
Nouns ending with a consonant add '''-a''' or '''-e''':  
 
Nouns ending with a consonant add '''-a''' or '''-e''':  
  
{| class="FCK__ShowTableBorders" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
+
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" class="FCK__ShowTableBorders"
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
Line 127: Line 127:
  
 
|  
 
|  
brother<br>husband<br>  
+
brother<br>man<br>  
  
 
|  
 
|  
Line 133: Line 133:
  
 
|  
 
|  
of brother<br>of husband<br>  
+
of brother<br>of man<br>  
  
 
|}
 
|}
Line 157: Line 157:
 
Plural adjectives ending in '''-ý''' or '''-í''' add '''-ch''':  
 
Plural adjectives ending in '''-ý''' or '''-í''' add '''-ch''':  
  
{| class="FCK__ShowTableBorders" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
+
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" class="FCK__ShowTableBorders"
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
Line 213: Line 213:
 
In order to find and use specific types of Czech records, you will need to know some key words in Czech. This section gives key genealogical terms in English with Czech translations. For example, in the first column you will find the English word ''marriage''. In the second column you will find Czech words with meanings such as ''marry, marriage, wedding, wedlock, unite, legitimate, joined'', and other words used in Czech records to indicate marriage.  
 
In order to find and use specific types of Czech records, you will need to know some key words in Czech. This section gives key genealogical terms in English with Czech translations. For example, in the first column you will find the English word ''marriage''. In the second column you will find Czech words with meanings such as ''marry, marriage, wedding, wedlock, unite, legitimate, joined'', and other words used in Czech records to indicate marriage.  
  
{| class="FCK__ShowTableBorders" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
+
{| cellspacing="1" cellpadding="2" border="1" class="FCK__ShowTableBorders"
 
|-
 
|-
| width="25%" |  
+
| width="25%" | '''English'''  
'''English'''<br><br>baptism, baptisms<br>birth, births<br>burial, burials<br>Catholic<br>sčítání lidu<br>child<br>christenings<br>civil registry<br>death, deaths<br>father<br>husband<br>index<br>Jewish<br>marriage, marriages<br>military<br>month<br>mother<br>name, given<br>name, surname<br>parent, parents<br>parish<br>Protestant<br>wife<br>year<br>
+
| '''Czech'''
 
+
|-
|  
+
| baptism, baptisms
'''Czech'''<br><br>křest, křty, křestní, křtít, křtil, pokřtil<br>narození, narozený, rodný, narodil se<br>pohřeb, pohřby<br>římsko-katolický<br>census<br>dítě, děcko, děťátko<br>(see baptism)<br>státní matriky<br>úmrtí, smrt, úmrtní, umřel, zemřít, zemřel, zesnul, skonal<br>otec, otcové, otce, táta, taťka, tatík, tatínek<br>manžel, choť, muž<br>seznam, rejstřík, index<br>židovský<br>sňatek, sňatky, manželství, svatba, oddavky, oddací, oddaný, oddat, oženil se (man), vdala se (woman)<br>vojsko, vojenský<br>měsíc<br>matka, matky, máma, mamka, maminka<br>(křestní) jméno<br>příjmení, rodné jméno, vlastní jméno<br>rodič, rodiče<br>farnost, fara<br>protestantský, evangelický<br>manželka, choť, žena<br>rok<br>
+
| křest, křty, křestní, křtít, křtil, pokřtil
 
+
|-
 +
| birth, births
 +
| narození, narozený, rodný, narodil se
 +
|-
 +
| burial, burials
 +
| pohřeb, pohřby
 +
|-
 +
| Catholic
 +
| římsko-katolický
 +
|-
 +
| census  
 +
| sčítání lidu
 +
|-
 +
| child
 +
| dítě, děcko, děťátko
 +
|-
 +
| christenings
 +
| (see baptism)
 +
|-
 +
| civil registry
 +
| státní matriky
 +
|-
 +
| day
 +
| den
 +
|-
 +
| death, deaths
 +
| úmrtí, smrt, úmrtní, umřel, zemřít, zemřel, zesnul, skonal
 +
|-
 +
| father
 +
| otec, otcové, otce, táta, taťka, tatík, tatínek
 +
|-
 +
| husband
 +
| manžel, choť, muž
 +
|-
 +
| index
 +
| seznam, rejstřík, index
 +
|-
 +
| Jewish
 +
| židovský
 +
|-
 +
| marriage, marriages
 +
| sňatek, sňatky, manželství, svatba, oddavky, oddací, oddaný, oddat, oženil se (man), vdala se (woman)
 +
|-
 +
| military
 +
| vojsko, vojenský
 +
|-
 +
| month
 +
| měsíc
 +
|-
 +
| mother
 +
| matka, matky, máma, mamka, maminka
 +
|-
 +
| name, given
 +
| (křestní) jméno
 +
|-
 +
| name, surname
 +
| příjmení, rodné jméno, vlastní jméno
 +
|-
 +
| parent, parents
 +
| rodič, rodiče
 +
|-
 +
| parish
 +
| farnost, fara
 +
|-
 +
| Protestant
 +
| protestantský, evangelický
 +
|-
 +
| week
 +
| týden
 +
|-
 +
| wife
 +
| manželka, choť, žena
 +
|-
 +
| year
 +
| rok
 
|}
 
|}
  
Line 270: Line 344:
 
'''&nbsp; &nbsp; Czech&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; English<br>'''&nbsp; &nbsp; v deset hodin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;at 10 o’clock<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ráno&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;in the morning<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; dopoledne&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;forenoon<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; poledne/ v poledne&nbsp;&nbsp;&nbsp;noon<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; odpoledne&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; afternoon<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; večer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in the evening<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; v noci&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; at night<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; půlnoc/ o půlnoci&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;midnight<br>  
 
'''&nbsp; &nbsp; Czech&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; English<br>'''&nbsp; &nbsp; v deset hodin&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;at 10 o’clock<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ráno&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;in the morning<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; dopoledne&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;forenoon<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; poledne/ v poledne&nbsp;&nbsp;&nbsp;noon<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; odpoledne&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; afternoon<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; večer&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; in the evening<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; v noci&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; at night<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; půlnoc/ o půlnoci&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;midnight<br>  
  
[[Category:Czech_Republic|Czech_Republic]] [[Category:Word_List]]
+
[[Category:Czech_Republic|Genealogical]] [[Category:Word_List]]

Revision as of 19:05, 27 April 2012

Back to Czech Republic Page

Introduction

The Czech Republic Genealogical Word List contains Czech words and their English translations for many words that are found in documents used to research Czech ancestors. Click here for the PDF version of the Czech Genealogical Word List.

If the word (or some form of it) you are looking for is not on this list, please consult a Czech-English dictionary. See the Additional Resources section below.

Czech is a Slavic language derived from the West Slavic language family. Czech is related to Slovak and Polish and is used in the genealogical sources throughout the Czech Republic. Czech is the language of the Czech Republic and was the official language in the Czech lands of Bohemia, Moravia, and Silesia in the former Czechoslovakia. In addition, the Czech language may be found in the records of Czech communities in the United States, Canada, and other areas settled by Czechs.

Before 1918, the Czech lands were provinces of Austria, which, together with Hungary, constituted the Austro-Hungarian Empire. Records written before 1918 may be in German, Latin, or Czech. Czech records often contain German and Latin words. See the German Genealogical Word List and the Latin Genealogical Word List.

Language Characteristics

Variant Forms of Words

In Czech, the forms of most words will vary according to how they are used in a sentence. Who, whose, whom, or marry, marries, married  are examples of words in English with variant forms. In Czech, any word may have different forms, depending on how it is used. This word list gives the standard form of each Czech word. The endings of Czech words in a document often differ from what you find in this list.

Surnames

Surnames will have the added ending -ová or if the person referred to is female:

Surname
Novák
Pleva
Novotný

+ female ending
Nováková
Plevová
Novotná

Gender

Czech words for persons, places, and things (nouns) are classified as masculine, feminine, or neuter. Adjectives used to describe the singular and plural forms of Czech words must have the proper masculine, feminine, or neuter endings:

starý muž
stará žena
staré město

old man
old woman
old city

staří muži
staré ženy
stará města

old men
old women
old cities

This word list gives only the singular masculine form of adjectives. Thus, starý, stará, staré, and staří (all forms of “old”) are listed here as starý.

The endings of past tense verbs also change, depending on the gender and number of the subject:

narodil se
narodila se
narodilo se
narodili(y) se

he was born
she was born
it (the child) was born
they were born

This word list gives only the narodil se (“he was born”) form of the past tense verb. You can conclude that narodila se means “she was born,” etc.

Plurals

Plural forms of Czech words usually change the singular word:

Words ending in -a change to -y:
žena woman / wife   ženy women / wives

Words ending in -o change to -a:
město city   města cities

Words ending in -e and do not change:
ulice street   ulice streets

Words ending in a consonant add -y. A few words add -i, -ové, or -e to form the plural:

list
muž

page
man

listy
muži

pages
men

The plural form may change the basic word:

dítě
bratr
zámek

child
brother
palace

děti
bratři
zámky

children
brothers
palaces

Grammatical Use

The endings of Czech words can also vary, depending on the grammatical use of the words. Czech grammar requires a different ending for a word used as a subject, a possessive, an object, or with a preposition. Czech words fall into several classes, each with its own set of grammatical endings. Certain possessive endings give the meaning “of” to a word.

  • Nouns change the endings to show possession.

Nouns ending with a consonant add -a or -e:

bratr
muž

brother
man

bratra
muže

of brother
of man

Nouns ending with -a add -y:
sestra sister   sestry of sister

Nouns ending with -o add -a:
město city   města of city

Plural masculine nouns change to :
muži husbands   mužů of husbands

Plural feminine or neuter nouns drop the last vowel:
ženy wife   žen of wives

  • Adjectives change the endings to show possession.

Adjectives ending in change to -ého:
narozený born   narozeného of the born

Adjectives ending in change to :
křtěná baptized   křtěné of the baptized

Adjectives ending in change to -ého:
neznámé unknown   neznámého of the unknown

Adjectives ending in change to -ího:
první first   prvního of the first

Plural adjectives ending in or add -ch:

zemřelý
erbovní

deceased
heraldic

zemřelých
erbovních

of the deceased
of the heraldic

These examples show some endings in context:

Syn zemřelého Josefa Nováka a Anny Plevové means “son of the deceased Josef Novák and of Anna Plevová (Pleva).”

Manželství mezi Karlem Václavem Havlem a Barborou Marií Kozárovou means “marriage between Karel Václav Havel and Barbora Marie Kozárová (Kozár).”

Alphabetical Order

Written Czech uses several letters in addition to the 26 letters used in the English alphabet: á, č, ď, é, ě, í, ň, ó, ř, š, ť, ,ú, ů, ý, ž. The letter combination ch is also considered a single letter and is alphabetized after h. Letters q, w, and x are used only in words of foreign origin. Czech dictionaries and indexes use the following alphabetical order:

a,á  b  c,č  d,ď  e,é,ě  f  g  h  ch  i,í  j  k  l  m  n,ň  o,ó  p  (q)  r,ř  s,š  t,ť  u,ú,ů  v  (w)  (x)  y,ý  z,ž 

This word list follows the standard English alphabetical order. However, when you work with alphabetized Czech records, use the Czech alphabetical order.

Spelling

Spelling rules were not standardized in earlier centuries. In Czech, the following spelling variations are common:

i, y and j used interchangeably
s and z used interchangeably
w used for v
rz used for ř
sz used for š
cz used for č

Czech is a phonetic language, which means words are pronounced as they are written.

Additional Resources

This word list includes the words most commonly found in genealogical sources. For further help, use a Czech-English dictionary. Several are available at the Family History Library in the European collection. The call numbers begin with 491.86321. The following dictionary is helpful when you do genealogical research and is available through most bookstores which carry Czech books:

  • Fronek, Josef. Anglicko-český, česko-anglický slovník. (English-Czech, Czech-English dictionary). Praha: Leda, 2003, c1998. (FHL book 491.86321)

The following dictionary is also available on microfilm and microfiche for use in Family History Centers:

  • Cheshire, Harold T. Česko-anglický slovník. (Czech-English Dictionary). Praha: J. Otto, 1935. (FHL book 491.86321 C424c; film 1181683 item 1-2; fiche 6001286-6001287).

Additional dictionaries are listed in the Subject section of the Family History Library Catalog under CZECH LANGUAGE—DICTIONARIES or in the Locality section under CZECH REPUBLIC—LANGUAGE AND LANGUAGES. These include other dictionaries and language helps, such as Czech grammar books.

You could also use an online translator such as Google translate.

Key Words

In order to find and use specific types of Czech records, you will need to know some key words in Czech. This section gives key genealogical terms in English with Czech translations. For example, in the first column you will find the English word marriage. In the second column you will find Czech words with meanings such as marry, marriage, wedding, wedlock, unite, legitimate, joined, and other words used in Czech records to indicate marriage.

English Czech
baptism, baptisms křest, křty, křestní, křtít, křtil, pokřtil
birth, births narození, narozený, rodný, narodil se
burial, burials pohřeb, pohřby
Catholic římsko-katolický
census sčítání lidu
child dítě, děcko, děťátko
christenings (see baptism)
civil registry státní matriky
day den
death, deaths úmrtí, smrt, úmrtní, umřel, zemřít, zemřel, zesnul, skonal
father otec, otcové, otce, táta, taťka, tatík, tatínek
husband manžel, choť, muž
index seznam, rejstřík, index
Jewish židovský
marriage, marriages sňatek, sňatky, manželství, svatba, oddavky, oddací, oddaný, oddat, oženil se (man), vdala se (woman)
military vojsko, vojenský
month měsíc
mother matka, matky, máma, mamka, maminka
name, given (křestní) jméno
name, surname příjmení, rodné jméno, vlastní jméno
parent, parents rodič, rodiče
parish farnost, fara
Protestant protestantský, evangelický
week týden
wife manželka, choť, žena
year rok

General Word List

This general word list includes words commonly seen in genealogical sources. Numbers, months, and days of the week are listed both here and in separate sections that follow this list. In this list, optional versions of Czech words or variable endings (such as some plural or feminine endings) are given in parentheses. Some Czech phrases and their translations are listed [in brackets] under the most significant Czech word, not the first word, of the phrase. Words in parentheses in the English column clarify the definition.

Czech English

A
a - and
aby - so that
adoptovaný - adopted
adresář - directory
ale - but
ani - not even
archív - archive
asi - perhaps, about, maybe, circa
atd. - and so forth
B
bába (babina, babička) - grandmother
badatel - researcher
bakalář - student
baráčník - cottager
barvíř - dyer
běhavka - diarrhea
běloruský - Belorussian
berní - ruly tax lists
bez - without
bezdětný - childless
bezejmenný - unnamed, nameless
bílý - white
biřmování - confirmations
biskup - bishop
blízký - near
blížně, blížěňata - twin, twins
bolest - pain
Boží - the Lord’s
bratr, bratři - brother, brothers
bratranec - cousin (male)
březen - March
bude - he will, she will, it will
budou - they will
Bůh - the Lord
bydlící - residing
bydliště - residence
byl, byla, bylo - was
byli, byly - were
být - to be
bývalý - former, the late (deceased)
C,Č
č. (číslo) - number
čas - time
časopis - magazine, periodical
část - part, portion
často - often
cech - guild
celý - entire
census - census
černý - black
červen - June
červenec - July
červený - red
Český - Czech, Bohemian
cesta - road
cestovní pas - passport
chalupník - cottager, poor peasant
chce - he wants
chlap - peasant, country fellow
chlapec - boy
choroba - disease
choť - spouse
cihlář - brick maker
cikán - gypsy
církev - church
císařský - imperial
císařství - empire
cizí - foreign, strange
cizozemský - foreign
člen - member
co - what
čtrnáct(ý) - fourteen (fourteenth)
čtvrtek - Thursday
čtvrtláník - farmer (quarter-land holder)
čtvrtý - fourth
čtyři - four
čtyřicátý - fortieth
čtyřicet - forty
čtyři sta - four hundred
čtyřstý - four hundredth
cukrovka - diabetes
D,Ď
daně - taxation
dar - donation
datum - date
dcera, dcery - daughter, daughters
děcko - child
děd (děda, dědek, dědeček) - grandfather, old man
dědic - heir
dědictví - heritage, inheritance
dějiny - history
děkanát - deanery, division of a diocese
dělník - laborer, worker
den - day
desátek - tithing, a tenth
desátý - tenth
deset - ten
děťátko - little child
děti - children
devadesát(ý) - ninety (ninetieth)
devatenáct(ý) - nineteen (nineteenth)
devátý - ninth
děvče (děvčina) - girl
devět - nine
devět set - nine hundred
devítistý - nine hundredth
díl - portion, share, volume
diecéze - diocese
dítě - child
dítěte - of the child
dívka (dívčina) - girl
dle - according to
dlouhý - long
dne - on the day
dnes - today
dnešní - today's
do - to, into
doba - time, period
dobrý - good
dodatek - supplement, addition
doklad - document
dolní - lower
doma - at home
domkář - cottager
domovský list - residency certificate
dopis - letter, correspondence
dříve - previously
dřívější - former
druhého - on the second
druhopis - duplicate
druhý - second
duben - April
důchodce - pensioner
důkaz - proof
dům - house
duplikát - duplicate
dva - two
dvacátý - twentieth
dvacátý čtvrtý - twenty-fourth
dvacátý devátý - twenty-ninth
dvacátý druhý - twenty-second
dvacátý osmý - twenty-eighth
dvacátý pátý - twenty-fifth
dvacátý první - twenty-first
dvacátý sedmý - twenty-seventh
dvacátý šestý - twenty-sixth
dvacátý třetí - twenty-third
dvacet - twenty
dvacet čtyři - twenty-four
dvacet devět - twenty-nine
dvacet dva - twenty-two
dvacet jeden - twenty-one
dvacet osm - twenty-eight
dvacet pět - twenty-five
dvacet sedm - twenty-seven
dvacet šest - twenty-six
dvacet tři - twenty-three
dvanáct(ý) - twelve (twelfth)
dvě - two
dvě stě - two hundred
dvojče, dvojčata - twin, twins
dvoustý - two hundredth
dvůr - court
E
emigrace - emigration
erb - coat of arms
erbovní - heraldic
erbovnictví - heraldry
evangelický - Evangelical, Lutheran, Protestant
F
fara - parish
farář - pastor, parish priest
farní úřad - parish office
farnost - parish
G
genealogický strom - family tree
genealogie - genealogy
grunt - family property
gruntovní knihy - land records
gruntovník - farmer, land holder
gubernie - Russian province
H
havíř - coal miner
heraldika - heraldry
historie - history
hlavní - main
ho - him
hodina - hour
hodný - worthy
holič - barber
hora - mountain, hill
horečka - fever
horní - upper
horník - miner
hospodář - farmer (self sustaining)
hospodářství - farm
hostinský - innkeeper
hrad - castle
hranice - border, boundary
hřbitov - cemetery
hrob - grave
hrnčíř - potter
I
i - and
imigrace - immigration
informace - information
J
jak - how, as
jako - as, like
jaký - what kind of
jazyk - language
je - he is, she is, it is
jeden, -na, -no - a, an, one
jedenáct(ý) - eleven (eleventh)
jedináček - the only child
jeho - his, its
její - her
jejich - their
jen - only, just
ještě - still, yet
ještě ne - not yet
jezero - lake
jih - south
jinak též - alias
jindy - at another time
jiný - other, different
jitro - morning
již - already
jméno - given name
jmenovitě - that means, namely
jsou - they are
K
k - to, for
kalendář - calendar
kam - to where
kameník - mason
kaple - chapel
kašel - cough
katolický - Catholic
kazatel - preacher
každý - each, every
kde - where
kdo - who
kdy (když) - when
kilometr - kilometer
klášter - convent, monastery
klempíř - tinsmith
kmotr - godfather
kmotra - godmother
kmotři - godparents
kněz - priest
kniha, knihy - book, books
knihovna - library
koho whom
kojenec - suckling
kolem - about, approximately
kominík - chimney sweep
konec - end
konečný - final, last
konto - account
konverze - conversion
kostel - church
koupil - he bought -
kovář - smith
koželuh - tanner
kraj - region, area
král - king
královna - queen
královský - royal
království - kingdom
-krát - times
křeče - cramps, convulsions
krejčí - tailor (male)
křest - christening, baptism
křestní jméno - given name
křestní list - christening (baptismal) certificate
krevní - blood relation
kronika, kroniky chronicle, chronicles
křtřnec - the one christened, baptized
křtěný - christened, baptized
křtil - have christened, baptized
křtu - of the christening
křty - christenings, baptisms
krvácení - bleeding, hemorrhage
který - who, which
kupec - shopkeeper, merchant
kumšt - trade, occupation
květen - May
L
lán - a measure of land
laník - landholder
latinský - Latin
lázně - spa, spring, bath
leden - January
lékař - physician
les - forest, woods
lesník - forester
léta (let) - years
letopočet - date
letos - this year
levoboček - illegitimate child
levý - left
lidé (lid) - people
list - certificate, page
listina - legal document
listopad - November
loď - ship, boat
loni - last year
lože - status of legitimacy, bed
lože manželské - legitimate
lože nemanželské - illegitimate
M
má - he has, she has, it has
macecha - stepmother
maďarský - Hungarian
majetek property
majetný - wealthy, property owning
mají - they have
malíř - painter
malý - small, little
máma (matka, mamka, maminka) - mother
manžel - husband
manželé - married couple
manželka - wife
manželský - legitimate
manželství - marriage
mapa - map
matrika, matriky - vital records, church records, parish registers
matrika narozených - birth register
matrika oddaných - marriage register
matrika zemřelých - death register
měl, -a, -o - he had, she had, it had
menší - lesser, smaller, shorter
měsíc - month
měščan - burgher, citizen
město - town, city
mezi - between
místní - local
místo - place, locality
místo bydliště - place of residence
místopisný slovník - gazetteer
mistr - master craftsman
mít - to have
ml. (mladší) - younger, junior
mládenec - young man [starý mládenec = bachelor]
mladý - young
mlýn - mill
mlynář - miller
modlitba - prayer
modrý - blue
moravský - Moravian
most - bridge
mrtvě narozený - stillborn
mrtvý - dead
mu - to him
muž - man, husband
mužský - male
myslivec - hunter
N
na - on, at, around
náboženství - religion
nad - on the, above, upon
nádeník - day worker, day laborer
náhrobek - gravestone
nájemník - renter
nalezenec - foundling
nám - to us
nar. - birth, was born
narodil se - was born
národní - national
narození - birth
narozený - born
nás - us
náš (naše) - our
následující - next
ne (ne-) - no, not
nebo - or
nebožtík - the deceased
nedaleko - not far from
neděle - Sunday
nedostatek - lack of
nejmladší - youngest
nejstarší - oldest, eldest
nekatolík - non-Catholic
nemanželský - illegitimate
německý - German
nemluvně - infant
nemoc - disease
není - is not
neštovice - small pox
neteř - niece
neuvedeno - not mentioned
nevěsta - bride
nevlastní - step- (as in stepmother, stepsister, and so forth)
nevolník - vassal, serf
nevyskytuje se - does not appear
nezletilý - not of legal age, minor
neznámý - unknown
nic - nothing
nikdy - never
nízký - low, short
nižší - lower
noc - night
novomanželé - newlyweds
novorozenec - newborn
nový - new
nynější - this, the present
O
o - about, concerning
oba (obě) - both
občan citizen
občanství - citizenship
obchodník - merchant
obdržel - received
obec, obce - community, communities
oblastní archív - regional archive
obřad - rite, ceremony
obřezání (obřízka) - circumcision
obsah - content
obuvník - shoemaker
obyvatel - inhabitant, resident, citizen
obyvatelstvo - population
od - from, since
odbytý - performed
oddací - list marriage certificate
oddací matrika - marriage register
oddaný married
oddat - to marry
oddavky - marriage
odkud - from where
odpoledne - in the afternoon
odpovědět - to reply
ohlášený - announced, published
ohlášky - banns
okamžitě - right away, immediately
okolo - about, around
okres - district, county
on, -a, -o, -i, -y - he, she, it, they
osada - community
osm(ý) - eight (eighth)
osmdesát(ý) - eighty (eightieth)
osmistý - eight hundredth
osmnáct(ý) - eighteen (eighteenth)
osm set - eight hundred
osoba - person
osobní - personal
otčím - stepfather
otec, otcové - father, fathers
ovčák - shepherd
ovdovělá - widowed
ovdovělý - widowered
oženěný - married (man)
oženil se - married a woman
P
pacholek - farm servant
padesát(ý) - fifty (fiftieth)
pan - sir, Mr., Lord
paní - lady, Mrs.
panna - maiden, Miss, virgin [stará panna = old maiden, spinster]
pastýř - herdsman
pátek - Friday
patnáct(ý) - fifteen, fifteenth
patrimoniální knihy - patrimonial books
pátý - fifth
pečeť - seal
pekař - baker
pěstoun - foster father
pěstounka - foster mother
pět - five
pětistý - five hundredth
pět set - five hundred
pevnost - fortress
písaář - scribe
plnoletnost - age of consent, legal age, majority
plnoletý - of legal age
plný - full, complete
po (potom) - after
pobyt - residence
pochovat - buried
pod - under
poddaný - serf
podepsaný - the undersigned
podle - according to
podobný - similar
podpis - signature
podpora assistance -
podruh farm laborer
pohlaví - gender, sex
pohřbený - buried
pohřeb, pohřby - burial, burials
pohrobek - posthumous child
pokřtěný - christened
pokřtil - have christened, baptized
poledne - noon
polský - Polish
pomoc - help
pondělí - Monday
popálenina - burn
popis - description
poplatek - fee, cost
populace - population
porod - childbirth, labor
porodní bába - midwife
poručník - guardian
poslední - final, last
poslední pomazání - last rites
poslední vůle - last will, testament
potok - stream
potomek - descendant
povolání - occupation, profession
povolení - permission
požehnání - blessing
pozemkové knihy - land books
poznámky - remarks
pozůstalý - left behind, surviving
pra- - great
prabába (prababička) - great-grandmother
pracovitý - diligent, hard working
praděda (pradědeček) - great-grandfather
prarodiče - grandparents
prastrýc - great uncle
prateta - great aunt
pravděpodobně - in all likelihood, probably
právní - legal
právo - law
pravoslavný - orthodox
pravý - right, true
pražský - pertaining to Prague
před - before, in front of
předek ancestor
předešlý - previous
předevčírem - day before yesterday
předtím - before
přesnř - exactly
přibližný - approximate
příbuzný - related, relative
příčina - cause, reason
příjmení - surname, last name
příslušnost - relationship
příslušný - appropriate
příští - next
přítel - friend (male)
přítelkyně - friend (female)
přítomnost - presence
přízvisko - surname
pro - for
proč - why
prohlášení - statement
prosba - request
prosíme - we request
prosinec - December
protestantský - Protestant
proti - against
protože - because
provdala - se she married
průjem - diarrhea
pruský - Prussian
první - first
prvorozený - firstborn
prý - said to be
psát - to write
půl - half
půlláník - farmer (half-land holder)
půlnoc - midnight
původ - origin, parentage
R,Ř
r. (roku) - year
radnice - city hall
rakouský - Austrian
rakovina - cancer
ráno - in the morning
rejstřík - list, index
řeka - river
řemeslník - tradesman
řemeslo - trade
rešerše - genealogical research
řezník - butcher
říjen - October
římsko-katolický - Roman Catholic
robotník - laborer, vassal
roč. (ročník) - year (of book)
roce - year
roční - annual
rod - family, clan, descent, lineage
rodem - maiden name
rodič, rodiče - parent, parents
rodina - family
rodiště - birthplace
rodná matrika - birth register
rodné jméno - surname
rodný list - birth certificate
rodokmen - pedigree, family tree, lineage
rodopis - genealogy
rok - year
roky (roků) - years
rolník - peasant
rovněž - also, too
roz. (rozená) - maiden name
rozvedený - divorced
rozvod - divorce
ruský - Russian, Ruthenian, Ukrainian
různý - various
rybář - fisherman
rychtář - village magistrate
rynek - marketplace
rytíř - knight
S,Š

s, se - with
samota - hamlet
sčítání lidu - census
sdělení - report
sdělujeme Vám - we inform you
šedesát(ý) - sixty (sixtieth)
sedlák - farmer (large farm)
sedm(ý) - seven (seventh)
sedmdesát(ý) - seventy (seventieth)
sedmistý - seven hundredth
sedmnáct(ý) - seventeen (seventeenth)
sedm set - seven hundred
šenkýř - tavern keeper
šest(ý) - six (sixth)
šestistý - six hundredth
šestnáct(ý) - sixteen (sixteenth)
sestra - sister
sestřenice - cousin (female)
šestset - six hundred
sever - north
seznam - list, index, directory
sice - namely, or
sirotek (sirota) - orphan
škola - school
slabost - weakness, sickness
slabý - weak
slavný - famous
šlechta - nobility
šlechtic - nobleman
slečna - miss
slezský - Silesian
slovenský - Slovak
slovník - dictionary
sluha - servant (male)
služba - service
služka (služebná) - servant (female)
smlouva - contract, agreement
smrt - death
snacha - daughter-in-law
snad - perhaps
sňatek, sňatky - marriage, marriages
snoubenec - fiancé, betrothed, groom
snoubenka - fiancée, betrothed, bride
sobota Saturday
souchotiny - consumption
soud - court
soudce - judge
souhlas - consent
sourozenci - siblings; brothers and sisters
soused, sousedé - neighbor, neighbors
spála - scarlet fever
spalničky measles
společně together
společnost - society
srpen - August
stará panna - old maid, spinster
staroba - old age
starosta - mayor
starší - older, elder, senior
starý - old
starý mládenec - bachelor
stát - state
statek - farm
státní matriky - civil registry
stav - marital status, condition
sto - hundred
stolař - cabinet maker
století - century
str. (strana) page, side
střed, -ní - central, middle, average
středa - Wednesday
strýc - uncle
stý - one hundredth
sv. (svazek) - volume, number
švadlena - seamstress
švagr - brother-in-law
švagrová - sister-in-law
svatba - wedding
svatební - marital, of marriage
svatební oznámení - wedding announcement
svátek - holiday
svatý - holy
švec - shoemaker
svědek - witness
svobodný - unmarried, single
svolení - consent
svůj, svá, své - his own, her own
syn, synové - son, sons
synagóga - synagogue
synovec - nephew
T,Ť
tady - here
tak zvaný - so called
také - also
tam - there
tamější - of that place
táta (tatík, taťka, tatínek) - father
tchán - father-in-law
tchýně - mother-in-law
těhotenství - pregnancy
těhotná - pregnant
tesař - carpenter
teta - aunt
tisíc(í) - one thousand (one thousandth)
titul - title
tkadlec - weaver
to - it, this
tohoto roku - of the current year
tolik - so much, as much
tovaryš - journeymen
třetí - third
trh (tržiště) - market
tři - three
třicátý - thirtieth
třicet - thirty
třináct(ý) - thirteen (thirteenth)
tři sta - three hundred
třístý - three hundredth
truhlář - cabinetmaker
tu - here
tuberkulóza - tuberculosis
týden - week
týdny - weeks
tyfus břišní - typhoid fever
U
u - at, in
ubohý - poor
učedník (učeň) - apprentice
učitel - teacher
údaj - information
údolí - valley
uherský - Hungarian
uhlíř - coal man
ukrajinský - Ukrainian
ul. (ulice) - street, road
uložený - deposited
úmluva - contract, agreement
umřel - died
umřít - to die
úmrtí - death
úmrtní list - death certificate
úmrtní matrika - death register
únor - February
úplavice - dysentery
úřad - office
úředník - clerk, officer
urozený - of noble birth
usedlík - settler
ústní - verbal, oral
úterý - Tuesday
uveden - known
už - already
už ne - no longer
uzavření - contracting (of marriage)
V
v, ve - in, on, at
valach - ethnic identity, shepherd
valašský – Valach (Moravian ethnic group)
Vás - you
Váš - your
včera - yesterday
včerejší - yesterday’s
vdala se - married (to a man)
vdaná - married (woman)
vdova widow
vdova po Jozefovi - widow of Jozef
vdovec - widower
večer - in the evening
vedle - next to
věk - age
velký - big, great, large
velmožný - magnate
ves - village
vesnice - village
vévodství - duchy
viz - see
vlast - homeland
vlastní - own, real, natural, self
vlastní jméno - surname
vnučka - granddaughter
vnuk - grandson
voda - water
voják - soldier
vojenský - military
vojsko - military
vrchní - upper
všechno - all
vůbec ne - not at all
východ - east
vydaný - published
vykonal - performed, did, accomplished
výměnkář - pensioner
výpis - extract
výročí - anniversary
vysoký - high, tall
vyšší - upper
vývod - pedigree
vyznání - religion
vždy - always
Z,Ž
z, ze - from, of (a place)
žadný - no, none
žádost - request
zahradník - gardener
zákonný - lawful, legal, legitimate
zámečník - locksmith
zámek - palace
zaměstnání - employment
západ - west
zápal plic - pneumonia
září - September
záškrt - diphtheria
zasnoubení - engagement (to marry)
zasnoubený - betrothed, engaged
zasnoubit - se to become engaged
závěť - will, testament
zde - here
zdejší - of this place
žebrák - beggar
zedník - bricklayer
zelený - green
země - earth
zemědělec - peasant
zemřel - died
zemské desky - land tablets
žena - woman, wife
ženatý - married (to a woman)
ženich - bridegroom
ženský - female
žesnul - died
zeť - son-in-law
žid, židové - Jew, Jewish
židovský - Jewish
žijící - living
zítra - tomorrow
život - life
životopis - biography
žloutenka - jaundice
zničení - destruction
znovu - again
zvaný - called, also known as, alias, named

Numbers

In some genealogical records, numbers are spelled out. This is especially true with dates. The following list gives the cardinal (1, 2, 3) and the ordinal (1st, 2nd, 3rd) versions of each number. In actual usage, days of the month are written in ordinal form with a possessive grammatical ending. In the following list, the ordinal number in its standard form is given first, followed by the possessive form (in some cases only the possessive ending is listed):

pátý  - the fifth     pátého  - on the fifth (of the month)

Cardinal                                        Ordinal

1 jeden, jedna, jedno                       1st první, prvního
2 dva, dvě                                       2nd druhý, druhého
3 tři                                                3rd třetí, třetího
4 čtyři                                             4th čtvrtý, čtvrtého
5 pět                                               5th pátý, pátého
6 šest                                             6th šestý, šestého
7 sedm                                           7th sedmý, sedmého
8 osm                                             8th osmý, osmého
9 devět                                            9th devátý, devátého
10 deset                                        10th desátý, desátého
11 jedenáct                                    11th jedenáctý, -ého
12 dvanáct                                     12th dvanáctý, -ého
13 třináct                                       13th třináctý, -ého
14 čtrnáct                                      14th čtrnáctý, -ého
15 patnáct                                      15th patnáctý, -ého
16 šestnáct                                    16th šestnáctý, -ého
17 sedmnáct                                  17th sedmnáctý, -ého
18 osmnáct                                    18th osmnáctý, -ého
19 devatenáct                                 19th devatenáctý, -ého
20 dvacet                                        20th dvacátý, -ého
21 dvacet jeden, -jedna, -jedno          21st dvacátý první, dvacátého prvního
22 dvacet dva                                  22nd dvacátý druhý, dvacátého druhého
23 dvacet tři                                    23rd dvacátý třetí, dvacátého třetího
24 dvacet čtyři                                24th dvacátý čtvrtý, dvacátého čtvrtého
25 dvacet pět                                  25th dvacátý pátý, dvacátého pátého
26 dvacet šest                                26th dvacátý šestý,dvacátého šestého
27 dvacet sedm                               27th dvacátý sedmý, dvacátého sedmého
28 dvacet osm                                28th dvacátý osmý, dvacátého osmého
29 dvacet devět                               29th dvacátý devátý, dvacátého devátého
30 třicet                                         30th třicátý, třicátého
40 čtyřicet                                      40th čtyřicátý, -ého
50 padesát                                     50th padesátý, -ého
60 šedesát                                     60th šedesátý, -ého
70 sedmdesát                                70th sedmdesátý, -ého
80 osmdesát                                  80th osmdesátý, -ého
90 devadesát                                  90th devadesátý, -ého
100 sto                                         100th stý, -ého
200 dvěstě                                     200th dvoustý, -ého
300 třista                                       300th třístý, -ého
400 čtyřista                                   400th čtyřistý, -ého
500 pětset                                     500th pětistý, -ého
600 šestset                                   600th šestistý, -ého
700 sedmset                                 700th sedmistý, -ého
800 osmset                                   800th osmistý, -ého
900 devětset                                 900th devítistý, -ého
1000 tisíc                                    1000th tisící, -ího

Date and Time

To understand Czech dates, use the following lists as well as the preceding “Numbers” section. In Czech records, dates are occasionally spelled out. Dates are usually given with possessive grammatical endings:

  • dvacátého osmého srpna, jeden tisíc osm set padesát dva
  • [on the twenty-eighth of August, one thousand eight hundred fifty and two]  28 August 1852

Months of the Year

Czech dates are always given in day-month-year order. Months are often abbreviated using a Roman numeral.

 For example, 25 February 1848 could be written as:
     25. února 1848
     25. 2. 1848
     25. II. 1848

The months listed below are shown in their standard form and in the possessive form used in writing dates:

     Czech                    English

I    leden, ledna             January
II   únor, února               February
III   březen, března         March
IV  duben, dubna           April
V   květen, května          May
VI   červen, června         June
VII  červenec, července   July
VIII  srpen, srpna            August
IX    září                        September
X     říjen, října               October
XI    listopad, listopadu   November
XII    prosinec, prosince   December 

Days of the Week

   Czech          English
    neděle         Sunday
    pondělí        Monday
    úterý           Tuesday
    středa         Wednesday
    čtvrtek        Thursday
    pátek          Friday
    sobota        Saturday

Times of the Day

Czech records may indicate the exact time when the birth, marriage, or death occurred. This is usually spelled out.

    Czech                   English
    v deset hodin          at 10 o’clock
    ráno                       in the morning
    dopoledne               forenoon
    poledne/ v poledne   noon
    odpoledne               afternoon
    večer                      in the evening
    v noci                     at night
    půlnoc/ o půlnoci     midnight