Czech Republic If You Are Czech Citizen...

From FamilySearch Wiki
Revision as of 17:03, 27 June 2014 by Pysnaks (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Back to Czech Republic Page

Digitalizace v archivech České republiky

Digitalizací je míněno zpřístupnění archiválií v digitální podobě přes internet. Neznamená to přepsání údajů z archiválií do databázové podoby pro běžné hledání - to je stále hudba budoucnosti (představa "kde si mám zadat svoje příjmení, aby mi to našlo celý rodokmen" je mylná).

Odkazy na jednotlivé stránky matrik na internetu je možno nalézt zde: Matriční rozcestník České republiky

Digitizing in the archives of the Czech Republic

Digitization means an access to archival documents in digital form over the Internet. It does not mean name indexing - it is still music of the future (the idea of ​​"where do I enter my name, so that I find the whole family tree" is wrong).

Links to individual pages of registers on the Internet can be found here: The parish registers in the Czech Republic