Danish Genealogical Words beginning with K

From FamilySearch Wiki
Revision as of 15:32, 3 October 2011 by Laraleepn (talk | contribs) (cat)

Jump to: navigation, search

Back to Denmark Page

Danish English
kaldet called, named, appointed
kammerjomfru lady’s maid
kammerpige lady’s maid
karetmager coach builder
karl youth, farmhand
kaste jord bury, throw earth
kategori category
katolsk Catholic
kendskab knowledge
kendt known
Kgl. abrev. for royal
kighoste whooping cough
kirke church
kirkebetjent sexton
kirkebog church book, parish register
kirkegaard cemetery, churchyard
kirkeværge church warden
kirkeaar church year
kirkegang church attendance
kiste chest, coffin
kjøn (køn) sex (gender)
kjønnet (kønnet) the sex
kleinsmed locksmith
klerk clergyman, clerk
klokker bell ringer
klokkernes brug use of church bells
ko cow
koffardiskib merchantman
kommis shop assistant, clerk
kone, hustru wife, a married woman
konen the wife,
konfirmation confirmation
konfirmerede confirmed
konge king
kongedømme kingdom
kongelig royal
kongsbonde king’s yeoman
kontorist clerk
kopper smallpox
kort map, short, card
krampetrækning convulsion
krig war
Kristi, Kristus Christ
kromand innkeeper
kropsarbejder manual worker
kræft cancer
kræmmer shopkeeper
krøbling a cripple
kulgrosserer coal merchant
kun only
kunskab knowledge
kusine cousin (female)
kusk coachman, teamster
kvinde, qvinde woman
kvindefadder, qvindefadder godmother
kvindekjøn (køn) females, female gender
kvindemenneske woman
kvinden the woman
kvæg cattle
kvæghyrde herdsman
kvæle choke, strangle
kyllinger chickens (young)
kyst coast
købe to buy
køber buyer
købman, købmand merchant, storekeeper
købstad market place, incorporated city
køn sex (gender)