Denmark: Fixed and Moveable Feast Days (chronological order) for September

From FamilySearch Wiki
Revision as of 23:31, 2 October 2011 by Laraleepn (talk | contribs) (cat)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Back to Denmark Portal Page

Aegidius 1 September
Egidius 1 September
Giles 1 September
Gilgen 1 September
Gyllestag 1 September
Ilgentag 1 September
Ilians Messe 1 September
Priscus disciple 1 September
Verena 1 September
Victorius 1 September
Ylgentag 1 September
Yllansmassa 1 September
Absalon 2 September
Elisa (Else) 2 September
Else (Denmark) 2 September
Heracles 2 September
Jobstag 2 September
Jodocus 2 September
Jost 2 September
Justus ep. 2 September
Nonnosius 2 September
Stephanus Hungarorum 2 September
Anthocinus 3 September
Antonius puer mart. 3 September
Lupus 3 September
Mansuetus ep. 3 September
Remacius 3 September
Seraphia virg. 3 September
Cuthberti epis. 4 September
Ida 4 September
Irmel 4 September
Marcellus ep. Trevir 4 September
Moses 4 September
Rosalla 4 September
Theodosia (in Denmark) 4 September
Bertinus 5 September
Eudoxius 5 September
Hercules 5 September
Nathanael 5 September
Quincius 5 September
Regina (in Denmark) 5 September
Victorinus ep. 5 September
Magnus conf. 6 September
Quinctinus ep. 6 September
Zacharias proph. 6 September
Enurchus 7 September
Eunurchus 7 September
Regina 7 September
Richsa 7 September
Robertus (in Denmark) 7 September
Adrianus ep. and conf. 8 September
Burgetag 8 September
Corbinianus 8 September
Maria Fødselsdag 8 September
Nativitas B. V. Maria 8 September
Audomarus 9 September
Gorgonius mart. 9 September
Hilleborg 9 September
Sidonia 9 September
Burchardt 10 September
Hilarius 10 September
Pulcheria 10 September
Salvius 10 September
Sibylla 10 September
Sosthenes 10 September
Theodardus 10 September
Hiacinthus 11 September
Hillebertus 11 September
Hyacintus 11 September
Jacincius 11 September
Pothimus 11 September
Protus & Hyacinthus 11 September
Cyrus 12 September
Gottlieb 12 September
Guido 12 September
Syrus 12 September
Amatus 13 September
Cyprianus in Denmark 13 September
Eulogius ep. conf. 13 September
Macrobius 13 September
Maurillus 13 September
Cornelius and Cyprian 14 September
Crusis Exaltatio 14 September
Crusis Messe 14 September
Cyprianus and Cornelius 14 September
Elevatio S. Crusis 14 September
Exaltio S. Crusis 14 September
Korsets Ophøjelse 14 September
Maternus 14 September
Eskild (in Denmark) 15 September
Nicetas mart. 15 September
Nicomedes 15 September
Rogerius 15 September
Euphemia 16 September
Geminianus 16 September
Germinionus 16 September
Lucia & Germinianus 16 September
Lucius & Geminus 16 September
Hildegardis virg. 17 September
Lambertus 17 September
Robertus 17 September
Methodius 18 September
Seiffert 18 September
Titus (in Denmark) 18 September
Constantia 19 September
Januarius 19 September
Nilus ep. 19 September
Pomposa 19 September
Renatus 19 September
Theodorus & Cantuarienis 19 September
Agapitus II papa 20 September
Eustachius and Theop. 20 September
Fausta 20 September
Priscus mart. 20 September
Tobias (in Denmark) 20 September
Matthaeus evang. 21 September
Emeranus 22 September
Haymannstag 22 September
Mauritius 22 September
Hoseas 23 September
Linus 23 September
Polyxena 23 September
Tecla 23 September
Thecla 23 September
Conceptio S. Johannes 24 September
Gerhardus 24 September
Johannes Baptist conceptio 24 September
Liberius 24 September
Linus pap. & Thecla 24 September
Ruperti transl. 24 September
Tecla (in Denmark) 24 September
Cleophas 25 September
Firminus 25 September
Lupus ep. Lugdun 25 September
Adolphus 26 September
Calistus 26 September
Cyprianus and Justina 26 September
Eusebius pap. conf. 26 September
Justina virg. 26 September
Cosmas and Damianus 27 September
Cosmus 27 September
Damianus and Cosmas 27 September
Leonard 28 September
Neon 28 September
Salomon ep. conf. 28 September
Stacteus mart. 28 September
Wenceclaus dux 28 September
Venceslaus 28 September
Angelorum Festum 29 September
Archangel 29 September
Michael 29 September
Mikkelsdag 29 September
Mikkelsmesse 29 September
St. Michael 29 September
St. Michaelis 29 September
Hieronymus (St. Jerome) 30 September