Destroyed and damaged records of Gelderland

From FamilySearch Wiki
Revision as of 21:34, 12 May 2008 by BalsGH (talk | contribs) (New page: Rijksarchief in Gelderland, Tengevolge van de oorloshandelingen in September 1944 zijn verloren gegaan: Vele inventarissen in handschrift, Allerlei indices (N.B. voor genealogisch onderz...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Rijksarchief in Gelderland, Tengevolge van de oorloshandelingen in September 1944 zijn verloren gegaan: Vele inventarissen in handschrift, Allerlei indices (N.B. voor genealogisch onderzoek was van bijzonder belang de index op de Collectie van Rhemen en die op de brievencoUcctic van hct Hof van Gelderland.)