Egtved Parish, Vejle, Denmark Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 02:49, 24 February 2012 by Laraleepn (talk | contribs) (cat)

Jump to: navigation, search

Denmark > Vejle > Egtved

History

(Write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Add here
Jurisdictions
Stift Add here
Pastorat Add here
Amt 1662 - 1793 Koldinghus
Amt 1794 - 1970 Vejle
Herred Jerlev
Kommune Add here
1788 – 1793 Lægd number 49-50
1794 – 1869 Lægd number 37-38
Retskreds Add here
Skifteretten Add here
Gods Add here


Place Names: 

Amhede, Amhede Gaarde, Ballehule, Ballesgaarde, Bøgvad, Bøgvadskov, Bølling, Duebjerg, Egtved, Egtved Skov, Eriksholm Vandmølle, Fuglsang, Glasbjerg, Hjelmdrup, Holk, Holmskov, Holtkrog, Hvidegaarde, Korbenhøj, Liegaard Plantage, Moseborg, Nordbæk, Nordbæk Plantage, Nybjerg Mølle, Oustrup, Refsgaarde, Risgaard, Roedsminde, Spjarup, Store Roedsgaard, Torsted Mose, Tågelund, Tågelundgaard Plantage, Venborg, Vesterlund, Vibehus, Vollund, Vork, Vork Bakker, Vork eller Worch, Vork Mark, Vork Søndergaarde, Øster Torsted, Østerlund 


All logos and trademarks in this site are property of their respe


To see what kind of place it is you will need a Danish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Census Records


  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


  • Probate Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References:

-Krabsen & Medici. "Krabsens Stednavnebase."
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/, Dec 2011
-Trap, J. P., ed. Kongeriget Danmark, 4d ed. Vol.7, Aarhus og Vejle Amt,
København: G. E. C. Gads Forlag, 1920