Difference between revisions of "Eidskog, Hedmark, Norway Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 33: Line 33:
 
=== Farm Books  ===
 
=== Farm Books  ===
  
=== Farm Names ===
+
=== Farm Names ===
  
35 Aabogen
+
35 Aabogen, 36 Aaklangberget nedre, 17 Aastebøl, 41 Baksjøbraaten, 32 Berger, 48 Berger nordre, 55 Berger vestre, 59 Bergerud, 52 Billerud, 72 Billingsø, 23 Bjørnstad, 39 Braate, 20 Braaten, 58 Braaten, 32 Brenna, 43 Buholtet, 19 Børgerud, 32 Dal, 51 Delerud, 16 Delviken, 32 Drognes, 35 Drøserud, 33 Eidsbroen, 60 Enger, 73 Finsrud, 70 Forkerud, 60 Gaustad, 60 Gjellaren, 32 Godkjernlien, 62 Granerud, 56 Gransbraaten, 43 Grasmo, 21 Grundkjernlien, 37 Grønkjølen, 51 Grønneru ,62 Gulli, 40 Gusterud, 60 Hagerud, 60 Haget, 43 Hauger, 52 Hesbøl, 65 Holtet, 43 Hornkjølen, 30 Hornsjølien, 32 Hullet, 15 Høgaasen, 37 Høgaasen, 56 Høgbakken, 62 Ilag, 62 Ilerud, 16 Ingelsrud, 58 Jerpelien, 52 Jægerud, 63 Jøviken, 44 Kapstad nordre, 29 Kisen, 32 Kjensli, 47 Kjerstad, 66 Klanderud, 71 Klemmetsbraaten, 20 Knepperud, 41 Kolstad, 38 Korskjølen, 60 Kustaas, 21 Kvernkroken, 32 Langbrumoen, 41 Langfoss, 37 Langrækken, 59 Leirsjøskoven, 32 Lemlien, 21 Lien, 43 Lindaasen, 59 Linkjølen, 60 Linkjølen, 50 Lunderby, 62 Løvaasen, 67 Løvneset, 61 Magnor, 33 Malmer, 61 Mariadal, 60 Mastad, 31 Matrand, 51 Midskog, 43 Mila, 69 Nes, 62 Nesengen, 64 Nevjen, 27 Nord-Fjeld, 58 Nysæteren, 61 Olberg, 38 Olsrud, 51 Pellerud, 37 Pramhus nordre, 62 Punnerud, 15 Rasta, 61 Rasta, 58 Refsette, 56 Repshus, 25 Rinden, 55 Roli, 24 Rødberg, 48 Røskjølen, 64 Sagaasen, 69 Sandbakken, 56 Sjøenden, 61 Skalby, 30 Skinpungrud, 42 Skjørberg, 53 Skotterud, 32 Skraadal, 41 Snedkermoen, 21 Snesbøl, 22 Snesbølmoen, 15 Stangnes, 52 Stansberg, 38 Steffenstorpet, 66 Stranden, 70 Støvlehullet, 61 Svensrud, 66 Sæteren, 30 Sæterlien, 30 Sætermoen, 69 Sørbyengen, 61 Sørli, 54 Sørpebøl, 21 Teigbraaten, 20 Tobøl, 18 Tollesbøl, 21 Torkelsbraaten, 46 Torp, 32 Traasakjølen, 58 Trandum, 57 Tuhus, 43 Tukun, 68 Tukun, 32 Vaala, 60 Vaaler, 62 Valman, 70 Vestby, 61 Vestli, 63 Viker, 59 Vilsberg, 62 Vinterstaden, 35 Ødegaarden, 49 Østby, 56 Østom
36 Aaklangberget nedre
 
17 Aastebøl
 
41 Baksjøbraaten
 
32 Berger
 
48 Berger nordre
 
55 Berger vestre
 
59 Bergerud
 
52 Billerud
 
72 Billingsø
 
23 Bjørnstad
 
39 Braate
 
20 Braaten
 
58 Braaten
 
32 Brenna
 
43 Buholtet
 
19 Børgerud
 
32 Dal
 
51 Delerud
 
16 Delviken
 
32 Drognes
 
35 Drøserud
 
33 Eidsbroen
 
60 Enger
 
73 Finsrud
 
70 Forkerud
 
60 Gaustad
 
60 Gjellaren
 
32 Godkjernlien
 
62 Granerud
 
56 Gransbraaten
 
43 Grasmo
 
21 Grundkjernlien
 
37 Grønkjølen
 
51 Grønnerud
 
62 Gulli
 
40 Gusterud
 
60 Hagerud
 
60 Haget
 
43 Hauger
 
52 Hesbøl
 
65 Holtet
 
43 Hornkjølen
 
30 Hornsjølien
 
32 Hullet
 
15 Høgaasen
 
37 Høgaasen
 
56 Høgbakken
 
62 Ilag
 
62 Ilerud
 
16 Ingelsrud
 
58 Jerpelien
 
52 Jægerud
 
63 Jøviken
 
44 Kapstad nordre
 
29 Kisen
 
32 Kjensli
 
47 Kjerstad
 
66 Klanderud
 
71 Klemmetsbraaten
 
20 Knepperud
 
41 Kolstad
 
38 Korskjølen
 
60 Kustaas
 
21 Kvernkroken
 
32 Langbrumoen
 
41 Langfoss
 
37 Langrækken
 
59 Leirsjøskoven
 
32 Lemlien
 
21 Lien
 
43 Lindaasen
 
59 Linkjølen
 
60 Linkjølen
 
50 Lunderby
 
62 Løvaasen
 
67 Løvneset
 
61 Magnor
 
33 Malmer
 
61 Mariadal
 
60 Mastad
 
31 Matrand
 
51 Midskog
 
43 Mila
 
69 Nes
 
62 Nesengen
 
64 Nevjen
 
27 Nord-Fjeld
 
58 Nysæteren
 
61 Olberg
 
38 Olsrud
 
51 Pellerud
 
37 Pramhus nordre
 
62 Punnerud
 
15 Rasta
 
61 Rasta
 
58 Refsette
 
56 Repshus
 
25 Rinden
 
55 Roli
 
24 Rødberg
 
48 Røskjølen
 
64 Sagaasen
 
69 Sandbakken
 
56 Sjøenden
 
61 Skalby
 
30 Skinpungrud
 
42 Skjørberg
 
53 Skotterud
 
32 Skraadal
 
41 Snedkermoen
 
21 Snesbøl
 
22 Snesbølmoen
 
15 Stangnes
 
52 Stansberg
 
38 Steffenstorpet
 
66 Stranden
 
70 Støvlehullet
 
61 Svensrud
 
66 Sæteren
 
30 Sæterlien
 
30 Sætermoen
 
69 Sørbyengen
 
61 Sørli
 
54 Sørpebøl
 
21 Teigbraaten
 
20 Tobøl
 
18 Tollesbøl
 
21 Torkelsbraaten
 
46 Torp
 
32 Traasakjølen
 
58 Trandum
 
57 Tuhus
 
43 Tukun
 
68 Tukun
 
32 Vaala
 
60 Vaaler
 
62 Valman
 
70 Vestby
 
61 Vestli
 
63 Viker
 
59 Vilsberg
 
62 Vinterstaden
 
35 Ødegaarden
 
49 Østby
 
56 Østom
 
  
 
=== Probate Records  ===
 
=== Probate Records  ===

Revision as of 19:22, 4 April 2013

Norway > Hedmark County > Eidskog

Church Records

Microfilm of parish registers available at the Family History Library for Eidskog clerical district. Contains parish registers for the parishes Eidskog and Vestmarka. They were separated from Vinger clerical district in 1859. For earlier records see Vinger clerical district. Records available from 1766 to 1925.

Digitized images of parish registers available online at Digitalarkivet (Digital Archives).

Eidskog: 1860-1892, 1917-1918;

Eidskog/Eidskog: 1895-1946;

Eidskog/Vestmarka: 1884-1952

Census Records

See Vinger for census records prior to 1865.

  • 1865 Census Eidskog clerical district included Eidskog and Vestmarka parishes. Images of the original are on microfilm at the Family History Library Film 123062 Item 1 and online as a database at Digitalarkivet 1865-telling for 0420 Eidskog.

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

35 Aabogen, 36 Aaklangberget nedre, 17 Aastebøl, 41 Baksjøbraaten, 32 Berger, 48 Berger nordre, 55 Berger vestre, 59 Bergerud, 52 Billerud, 72 Billingsø, 23 Bjørnstad, 39 Braate, 20 Braaten, 58 Braaten, 32 Brenna, 43 Buholtet, 19 Børgerud, 32 Dal, 51 Delerud, 16 Delviken, 32 Drognes, 35 Drøserud, 33 Eidsbroen, 60 Enger, 73 Finsrud, 70 Forkerud, 60 Gaustad, 60 Gjellaren, 32 Godkjernlien, 62 Granerud, 56 Gransbraaten, 43 Grasmo, 21 Grundkjernlien, 37 Grønkjølen, 51 Grønneru ,62 Gulli, 40 Gusterud, 60 Hagerud, 60 Haget, 43 Hauger, 52 Hesbøl, 65 Holtet, 43 Hornkjølen, 30 Hornsjølien, 32 Hullet, 15 Høgaasen, 37 Høgaasen, 56 Høgbakken, 62 Ilag, 62 Ilerud, 16 Ingelsrud, 58 Jerpelien, 52 Jægerud, 63 Jøviken, 44 Kapstad nordre, 29 Kisen, 32 Kjensli, 47 Kjerstad, 66 Klanderud, 71 Klemmetsbraaten, 20 Knepperud, 41 Kolstad, 38 Korskjølen, 60 Kustaas, 21 Kvernkroken, 32 Langbrumoen, 41 Langfoss, 37 Langrækken, 59 Leirsjøskoven, 32 Lemlien, 21 Lien, 43 Lindaasen, 59 Linkjølen, 60 Linkjølen, 50 Lunderby, 62 Løvaasen, 67 Løvneset, 61 Magnor, 33 Malmer, 61 Mariadal, 60 Mastad, 31 Matrand, 51 Midskog, 43 Mila, 69 Nes, 62 Nesengen, 64 Nevjen, 27 Nord-Fjeld, 58 Nysæteren, 61 Olberg, 38 Olsrud, 51 Pellerud, 37 Pramhus nordre, 62 Punnerud, 15 Rasta, 61 Rasta, 58 Refsette, 56 Repshus, 25 Rinden, 55 Roli, 24 Rødberg, 48 Røskjølen, 64 Sagaasen, 69 Sandbakken, 56 Sjøenden, 61 Skalby, 30 Skinpungrud, 42 Skjørberg, 53 Skotterud, 32 Skraadal, 41 Snedkermoen, 21 Snesbøl, 22 Snesbølmoen, 15 Stangnes, 52 Stansberg, 38 Steffenstorpet, 66 Stranden, 70 Støvlehullet, 61 Svensrud, 66 Sæteren, 30 Sæterlien, 30 Sætermoen, 69 Sørbyengen, 61 Sørli, 54 Sørpebøl, 21 Teigbraaten, 20 Tobøl, 18 Tollesbøl, 21 Torkelsbraaten, 46 Torp, 32 Traasakjølen, 58 Trandum, 57 Tuhus, 43 Tukun, 68 Tukun, 32 Vaala, 60 Vaaler, 62 Valman, 70 Vestby, 61 Vestli, 63 Viker, 59 Vilsberg, 62 Vinterstaden, 35 Ødegaarden, 49 Østby, 56 Østom

Probate Records

1675-1774: Records are found in Solør og Østerdal judicial district.

1758-1852: Records are found in Solør og Odal judicial district.

1696-1779: Clerical probate records are found in Hedemarken og Østerdalen Deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names