Difference between revisions of "Eidskog, Hedmark, Norway Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 87: Line 87:
 
TOBØL gnr 20: "Nordstun", "Søstun", "Austjordet", "Austun", "Arstun", Tobølhagen, Volden, Teigen, Knepperud, Nord-Rasta/Deldalen, Vestli, Kjernsli, Solbakken/Arnteheimet, Nordli, Aurbakken, Bentson, Svendsrud, Tobølbråten/Gubberud, Johnsrud, Hagan, Bekkevold, Tollefstad  
 
TOBØL gnr 20: "Nordstun", "Søstun", "Austjordet", "Austun", "Arstun", Tobølhagen, Volden, Teigen, Knepperud, Nord-Rasta/Deldalen, Vestli, Kjernsli, Solbakken/Arnteheimet, Nordli, Aurbakken, Bentson, Svendsrud, Tobølbråten/Gubberud, Johnsrud, Hagan, Bekkevold, Tollefstad  
  
SNESBØL gnr 21: "Søstun", "Nordgarn", "Oppistun", "Nordgarn", "Negard", Sørlia, Mellomlia, Nygård, Liåsen, Åserud, Åsen, Kvernkroken, Grundtjernlia, Filbakk, Torkildsbråten, Teigen, Teigbråten, "Ner-Nordby", Herkerud/Rognstad, Kvernberget/Nordli, Haglund, Busjøen, Djupdalen, Tomter
+
SNESBØL gnr 21: "Søstun", "Nordgarn", "Oppistun", "Nordgarn", "Negard", Sørlia, Mellomlia, Nygård, Liåsen, Åserud, Åsen, Kvernkroken, Grundtjernlia, Filbakk, Torkildsbråten, Teigen, Teigbråten, "Ner-Nordby", Herkerud/Rognstad, Kvernberget/Nordli, Haglund, Busjøen, Djupdalen, Tomter  
  
MOA/SNESBØLMOEN gnr 22: Moa, Vestmo, Tomter
+
MOA/SNESBØLMOEN gnr 22: Moa, Vestmo, Tomter  
  
BJØRNSTAD gnr 23: "Nystun", "Hansstun", "Pålstun", "Nordstun", "Nordgarn", "Gærver'n" Børrudbro, Kvernbakken/Møllerstua, Skogheim/Smedtorpet, Bjørnstadmoen, Østvang, "Søstun", Elvely, Elvevold, Moen/Langerudmoen, Bjørnstadholtet, Titmoen, Tomter
+
BJØRNSTAD gnr 23: "Nystun", "Hansstun", "Pålstun", "Nordstun", "Nordgarn", "Gærver'n" Børrudbro, Kvernbakken/Møllerstua, Skogheim/Smedtorpet, Bjørnstadmoen, Østvang, "Søstun", Elvely, Elvevold, Moen/Langerudmoen, Bjørnstadholtet, Titmoen, Tomter  
  
RØDBERG gnr 24: "Holen", "Nordgarn", "Arstun", "Søstun Bråten", "Vestun", "Nystun", "Søstun Rambøl", "Nordstun", Sagerud, "Hagan", Sletta, Tomter
+
RØDBERG gnr 24: "Holen", "Nordgarn", "Arstun", "Søstun Bråten", "Vestun", "Nystun", "Søstun Rambøl", "Nordstun", Sagerud, "Hagan", Sletta, Tomter  
  
RINDA gnr 25: Rinda, "Haget", "Nordstun", Rinda, "Vestun", "Søstun", "Austun", Åby, Tomter
+
RINDA gnr 25: Rinda, "Haget", "Nordstun", Rinda, "Vestun", "Søstun", "Austun", Åby, Tomter  
  
VESTFJELL gnr 26: Bakken, "Negarn", "Søstun", "Bentstun", "Øgarn", "Hansstun", Nordlia, Havmyrlia, Vestfjellhaget, Granerud, Bråten, Stormoen, Tomter
+
VESTFJELL gnr 26: Bakken, "Negarn", "Søstun", "Bentstun", "Øgarn", "Hansstun", Nordlia, Havmyrlia, Vestfjellhaget, Granerud, Bråten, Stormoen, Tomter  
  
NORDFJELL gnr 27: Nordfjell, Godtlund, <br>"&lt;&nbsp;  
+
NORDFJELL gnr 27: Nordfjell, Godtlund, Åkroken, Sandmoen, Åmot, Nordfjellenga, Nordfjellmoen, Larsmoen, Åskiftet, Linnerud/Vestby/Vestli, Nysetra, Sandtjernlia, Holli, Løvskog/Løvåsen, Nordfjellåsen, Holmeråsen
 +
 
 +
ØSTFJELL gnr 28: "Hansstun", "Opistun", Linnebakken, "Påsltun", "Gammelstun", "Nordstun", Lilleseth, Teppa, Mobråten, "Meskun",
 +
 
 +
KISA gnr 29: Lisa, Kisatomta, Kisamoen, Nordjordet, Skogheim
 +
 
 +
SKINNPUNGRUD gnr 30: Grønnerud/"Håkanstun", Jørgensen/Ne-i-stun/Høle, "Vellandstun", "Oppistun", Moa, "Austjordet", Øverby, Sætra, Setermoen, Børresberget, Seterlia, Holtet, Øver-Kjernsli, Sørensrud, Mathiasheimet, Ingebørheimet/Persbråten, Jeriko/Skinnpungrunddammen, Hornsjølia, Finnskjeggenga, Røningen, Svarthusbråten <br>&nbsp;  
  
 
&nbsp;&nbsp;
 
&nbsp;&nbsp;

Revision as of 20:02, 3 May 2013

Norway > Hedmark County > Eidskog

Church Records

Microfilm of parish registers available at the Family History Library for Eidskog clerical district. Contains parish registers for the parishes Eidskog and Vestmarka. They were separated from Vinger clerical district in 1859. For earlier records see Vinger clerical district. Records available from 1766 to 1925.

Digitized images of parish registers available online at Digitalarkivet (Digital Archives).

Eidskog: 1860-1892, 1917-1918;

Eidskog/Eidskog: 1895-1946;

Eidskog/Vestmarka: 1884-1952

Census Records

See Vinger for census records prior to 1865.

  • 1865 Census Eidskog clerical district included Eidskog and Vestmarka parishes. Images of the original are on microfilm at the Family History Library Film 123062 Item 1 and online as a database at Digitalarkivet 1865-telling for 0420 Eidskog.

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

35 Aabogen, 36 Aaklangberget nedre, 17 Aastebøl, 41 Baksjøbraaten, 32 Berger, 48 Berger nordre, 55 Berger vestre, 59 Bergerud, 52 Billerud, 72 Billingsø, 23 Bjørnstad, 39 Braate, 20 Braaten, 58 Braaten, 32 Brenna, 43 Buholtet, 19 Børgerud, 32 Dal, 51 Delerud, 16 Delviken, 32 Drognes, 35 Drøserud, 33 Eidsbroen, 60 Enger, 73 Finsrud, 70 Forkerud, 60 Gaustad, 60 Gjellaren, 32 Godkjernlien, 62 Granerud, 56 Gransbraaten, 43 Grasmo, 21 Grundkjernlien, 37 Grønkjølen, 51 Grønneru ,62 Gulli, 40 Gusterud, 60 Hagerud, 60 Haget, 43 Hauger, 52 Hesbøl, 65 Holtet, 43 Hornkjølen, 30 Hornsjølien, 32 Hullet, 15 Høgaasen, 37 Høgaasen, 56 Høgbakken, 62 Ilag, 62 Ilerud, 16 Ingelsrud, 58 Jerpelien, 52 Jægerud, 63 Jøviken, 44 Kapstad nordre, 29 Kisen, 32 Kjensli, 47 Kjerstad, 66 Klanderud, 71 Klemmetsbraaten, 20 Knepperud, 41 Kolstad, 38 Korskjølen, 60 Kustaas, 21 Kvernkroken, 32 Langbrumoen, 41 Langfoss, 37 Langrækken, 59 Leirsjøskoven, 32 Lemlien, 21 Lien, 43 Lindaasen, 59 Linkjølen, 60 Linkjølen, 50 Lunderby, 62 Løvaasen, 67 Løvneset, 61 Magnor, 33 Malmer, 61 Mariadal, 60 Mastad, 31 Matrand, 51 Midskog, 43 Mila, 69 Nes, 62 Nesengen, 64 Nevjen, 27 Nord-Fjeld, 58 Nysæteren, 61 Olberg, 38 Olsrud, 51 Pellerud, 37 Pramhus nordre, 62 Punnerud, 15 Rasta, 61 Rasta, 58 Refsette, 56 Repshus, 25 Rinden, 55 Roli, 24 Rødberg, 48 Røskjølen, 64 Sagaasen, 69 Sandbakken, 56 Sjøenden, 61 Skalby, 30 Skinpungrud, 42 Skjørberg, 53 Skotterud, 32 Skraadal, 41 Snedkermoen, 21 Snesbøl, 22 Snesbølmoen, 15 Stangnes, 52 Stansberg, 38 Steffenstorpet, 66 Stranden, 70 Støvlehullet, 61 Svensrud, 66 Sæteren, 30 Sæterlien, 30 Sætermoen, 69 Sørbyengen, 61 Sørli, 54 Sørpebøl, 21 Teigbraaten, 20 Tobøl, 18 Tollesbøl, 21 Torkelsbraaten, 46 Torp, 32 Traasakjølen, 58 Trandum, 57 Tuhus, 43 Tukun, 68 Tukun, 32 Vaala, 60 Vaaler, 62 Valman, 70 Vestby, 61 Vestli, 63 Viker, 59 Vilsberg, 62 Vinterstaden, 35 Ødegaarden, 49 Østby, 56 Østom


Eidskog Bygdebok Volume 1

MAIN FARMS: with subfarms.

LJØNER gnr 1: "Austun", "Vestun", "Nordstun", "Nystun", Nygård, Karterud, Ljønerholtet, Holtebråten, Fallet, Lunderby, "Arstun der oppe", "Arstun der nere", Raserud, Kjensli, SMerud, Kjensmo, Kjensmobråten, Melby, Vestby, Kjensmobråten, Dammen, Haveråa, Øiset, Bunes, Sundby, Buvika, Bergerud, "Søstun", "Austun", Bjørneby, Brennlia, Andre, Tomter,

SKJØLÅA gnr 2: Skjølåbråten

BOLSKOG gnr 3: Krokstad, "Arstun der nere", "Arstun der oppe", Vangen, Krokstadneset, SAndbakken, Tambour-Enga, Moseby, Abborttjernbråten, Velta, Skjønneborg, Tangen, Monsrud, Uglevika, Lauvhøgda,Dalfoss, Fossen, Bolfoss, Godnes, "Søneset", "Nordneset", Nekkerudenga, Tomter

KRÅKFOSS gnr 4: Hovelbråten, Karterudneset

KULBLIK gnr 5: Kulblik, "Ner-hauga", Tønnes, Hauga, "Sø-Hauga", Svendby, Kulblikneset, Djupsundet,  Larsbråten, Nybakk, Tomter

KLANDERUD gnr 6: "Semb-bygningen", Klanderud, "Oppstun", Eriksen-delen, Rambølsbruket, Tangen, Plassen, Klanderudbråten, Øverby, Myrenga, Klanderudlia, Rosenlund, Tangevika, Tangeplassen, Frydenlund, Toterud, Olderbakken, Tomter

RUD gnr 7: Råkaldbakken, Langsrud, Rudsenga, Rudsvika, Høgvoll, Tomter

ALMENNINGA grd 8: :Austun",  "Vestun", "Nordstun", "Nystun", Nyvang, Svarthaugen, Fisketjernmoen, Kopperud-Øya, Nabben, Verpet, Finnbråten, Almenningssetra, Vendom, Borkerud, Langebekk, Kråkfoss-setra, Tomter, 

RAMBØL gnr 9:  "Nystun", "Nestun", Jegeråsen, "Øgarn", "Okkarn", "Nordgarn", "Vestgarn", Berg, Rambølsmyra, Holtet, Rambølsbakken, "Maler'n"Helne, Bråten, Delbekk, Mostrøm, Vardåsen, Merasta, Holmtjernlia, Vestby, Langvassenga, Fjøserud, Tomter  

HARSTAD gnr 10: Harstad, Åsen, Hagan, Berget, Nordhagan, "Der nere", "Arstun", Berget, Nordhagan, Bråten, Harstadsetra, Nygård, Hornlia, Libergsenga, Glinderåsen, Halvorsrud, Nordli, Harstadfoss, Kvist, Tambour, Røysa, Tomter

JERPSET gnr 11: "Austun", "Vestgarn", "Søstun", "Vestun", Sørheim, "Arstun", "Øgarn", "Nystun", Brustad, Brustadhagen, Lia, Åsen, Jerpsethagen, Bjørklund, Finland, Knutbromoen, Nymoen, Nygård, Vangen, Opset, Svendsrud, Høyby, Bakken, Teppa, Sø-Bakken, Østby, Granlund, Tomter

SNESBØL gnr 12: Kalvhaugen, "Nordstun", "Nystua", Hea, "Søstun", Askerud, Holterud, "Austun", Tobølsetra, Hedumsholtet, Hedum, Høyby, Grusjølia, Knutbrua, Høgby, Knøllen, Vestby, Rike, Nordli, Fløytmoen, Mellum, Tangen, SAgmoen, Mobekk, Teiglia, Tobølbråten, Sørli, Rognlia, Mosetra,"Øver-Nordby", Øvre Teigbråten, Teigberget, Bjørnlia, Tomter

FJELLSKOGEN gnr 13: Fjellskogen, "Nordgarn", "Søgarn", Lauvlia, "Austun", "Nordstun", "Nystun", Skredderjordet, Korpholtet, Delingsby, Busjøstua, Skjølungen, Lia, Sørli, Vangen, Fuglmyra, Steineia, Børli, "Oppistun", "Nestun", Fjellbu, Myra, Mathisbråten, Fjellbubråten, Gørrmyra, Myrer, Bekken, Mellum

HAVSJØMOEN gnr 14: Gravlia, Løvneset, Dele, Fløyta, Nurpe

STANGNES gnr 15: "Bygningen", "Søgarn", "Nystun", Paradis, Høgåsen, Rønningen, Stranda, Delvika, Rasta, "Pålstun", "Oppistun", "Sør-Rasta", "Austun", "Vestun", Stangnessetra, "Sø-Setra", "Nord-setra", Sørli, Stangnesbråten, Rognlia, Rasterbakken, Franserud, Stæringen, Djupdalen, Haglund, Solbakken, Hjørnegård, Rønhaug, Haugen, Nordli, Bækkevold, Solvang, Hagerud, Åsen, Tomta, "Jentene", "Trondsestua", Tomter

INGELSRUD gnr 16: Haga, Sø-Haga, Sø-Delvika, Ingelsrudøya, Perkerud, Warderud, Melby, Ingelsrudsetra, SAndbakken, Slettmoen, Skogli, Granheim, Engebråten, Myrvang, Tomter

Eidskog Bygdebok Volume 2

MAIN FARMS: with subfarms.

ÅSTBØL gnr 17: "Søstun", "Negarn", "Austgarn", Nordjordet, "Nordgarn", "Okkarn/Oppgarden", Åstebølhagen, Åstebølbråten, SJølia, Isakrud, Kroksjødalen, Erlandsrud/Haugelia, Feltskjærplassen, Flintrop, Høgbakken, Tomter

TOLLEFSBØL gnr 18: "Vestun"/Tollefsbøl skole, "Austvang", "Søstun", "Nystun", "Austun", Stranda, Nordre Tangen, Søndre Tangen, Ringdal, Solbakken, Tollefsbølhagen, Tomter

BØRRUD gnr 19: Fram-Børrud, Øst-Børrud, Øveråsen, "Neråsen", "Larstun", Teigen, Øvre Børrudhagen, Nedre Børrudhagen, "Skreddern", Bekkeli, Brustad, Kroksjøtangen, Plassen, Tomter

TOBØL gnr 20: "Nordstun", "Søstun", "Austjordet", "Austun", "Arstun", Tobølhagen, Volden, Teigen, Knepperud, Nord-Rasta/Deldalen, Vestli, Kjernsli, Solbakken/Arnteheimet, Nordli, Aurbakken, Bentson, Svendsrud, Tobølbråten/Gubberud, Johnsrud, Hagan, Bekkevold, Tollefstad

SNESBØL gnr 21: "Søstun", "Nordgarn", "Oppistun", "Nordgarn", "Negard", Sørlia, Mellomlia, Nygård, Liåsen, Åserud, Åsen, Kvernkroken, Grundtjernlia, Filbakk, Torkildsbråten, Teigen, Teigbråten, "Ner-Nordby", Herkerud/Rognstad, Kvernberget/Nordli, Haglund, Busjøen, Djupdalen, Tomter

MOA/SNESBØLMOEN gnr 22: Moa, Vestmo, Tomter

BJØRNSTAD gnr 23: "Nystun", "Hansstun", "Pålstun", "Nordstun", "Nordgarn", "Gærver'n" Børrudbro, Kvernbakken/Møllerstua, Skogheim/Smedtorpet, Bjørnstadmoen, Østvang, "Søstun", Elvely, Elvevold, Moen/Langerudmoen, Bjørnstadholtet, Titmoen, Tomter

RØDBERG gnr 24: "Holen", "Nordgarn", "Arstun", "Søstun Bråten", "Vestun", "Nystun", "Søstun Rambøl", "Nordstun", Sagerud, "Hagan", Sletta, Tomter

RINDA gnr 25: Rinda, "Haget", "Nordstun", Rinda, "Vestun", "Søstun", "Austun", Åby, Tomter

VESTFJELL gnr 26: Bakken, "Negarn", "Søstun", "Bentstun", "Øgarn", "Hansstun", Nordlia, Havmyrlia, Vestfjellhaget, Granerud, Bråten, Stormoen, Tomter

NORDFJELL gnr 27: Nordfjell, Godtlund, Åkroken, Sandmoen, Åmot, Nordfjellenga, Nordfjellmoen, Larsmoen, Åskiftet, Linnerud/Vestby/Vestli, Nysetra, Sandtjernlia, Holli, Løvskog/Løvåsen, Nordfjellåsen, Holmeråsen

ØSTFJELL gnr 28: "Hansstun", "Opistun", Linnebakken, "Påsltun", "Gammelstun", "Nordstun", Lilleseth, Teppa, Mobråten, "Meskun",

KISA gnr 29: Lisa, Kisatomta, Kisamoen, Nordjordet, Skogheim

SKINNPUNGRUD gnr 30: Grønnerud/"Håkanstun", Jørgensen/Ne-i-stun/Høle, "Vellandstun", "Oppistun", Moa, "Austjordet", Øverby, Sætra, Setermoen, Børresberget, Seterlia, Holtet, Øver-Kjernsli, Sørensrud, Mathiasheimet, Ingebørheimet/Persbråten, Jeriko/Skinnpungrunddammen, Hornsjølia, Finnskjeggenga, Røningen, Svarthusbråten
 

  

Probate Records

1675-1774: Records are found in Solør og Østerdal judicial district.

1758-1852: Records are found in Solør og Odal judicial district.

1696-1779: Clerical probate records are found in Hedemarken og Østerdalen Deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names

-Engen, Jorunn,: Eidskog Bygdebok. Eidskog Kommune 1982