Eksjö Landsförsamling Parish, Jönköping, Sweden Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 06:25, 29 March 2012 by SvenLuthman (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Eksjö Landsförsamling Parish, Jönköping, Sweden Genealogy
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

Adolfstorp, Anderstorp Bänarp, Anderstorp Herrstensbo, Anderstorp St. Holstensbo, Arnanäs

Berget (Berg), Berghemmet, Bergholm, Bjässarp, Björkholmen, Björkhult, Björklund (Björkelund) Björkåsen, Björnkällan, Boda, Bollebo, Boxnäs, Brevik Säteri, Broddarp Norrgård, Broddarp Södergård, Broddemålen, Brod(d)emålsstugan, Broddemålstorp, Brunsbo, Bäckstugan, Bänarp, Bötteryd

Dal, Dalaryd, Dalen, Dammen Brevik Säteri, Dammen Hunsnäs, Danielstorp, Djärvhem (Djervhemmet), Dängestorp

Eke, Ekekullen, Ekeryd Norrgård, Ekeryd Skattegård, Ekholmen, Ekhult, Ekhultet, Eksjöholm Storgård, Eksjöholm Säteri, Ekås, Enkarp (Änkarp)
Fattighuset, Fattighuset Gamla, Fiskarestugan, Fjäderhult, Flathult, foghult, Fridhem Eksjöholm Storgård, Fridhem Holstensbo, Fuggemålen, Fåglarp ( Foglarp), Förnäs

Gatstugan, Getryggen, Getryggen Lilla, Granhult, Gransbo, Gransnäs, Graven, Grimberg, Grimsnäs, Grindstugan Norra, Grindstugan Södra, Grinsbo ( Grimsbo), Gropen, Gröndal, Grönlid lilla, Grönlid Stora, Gymnaryd, Gåveberg, Gåvetorp, Göljarp ( Gölgarp)

Hagaberg, Hagalund, Hagersryd Komministerboställe, Hagersryd Mellangård, Hagersryd Norrgård Säteri, Hagersryd Posthemman, Hanstorp, Havseryd, Havsjömålen, Herrstensbo, Hester Lilla, Holmen, Holmseryd, Holstensbo (Hollstensbo) Lilla, Holstensbo (Hollstensbo)  Stora, Hultet, Hunsnäs, Husartorp, Björkholmen Fuggenmålen, Boxnäs Skiverstad Lillgård, Stopthe Hagersryd, Hytten Kvarn, Hällahester, Hässelås, Hässelås Lilla, Hässelås Utjord, Hässlebo, Högaskog, Högsjöhult, Högstorp, Hökhult

Jansberg, Janstorp, Johannisberg, Johanshem, Johanstorp Ekeryd, Johanstorp Hagersryd, Jonsbo

Karl(s)berg, Kindsholm (Kinsholm), Kindstorp (Kinstorp), Klacken, Klacken Lilla, Klockarp Norra och Södra, Komministeerbostället Hagersryd, Krogen, Kulla

Kvarnen; Hytten, Nykvarn, Skinnaryd, Stenkvill, Valbäcken, Vandtarp,

Kvarnkullen, Kvarnstugan, Kvarntorpet Brevik Säteri, Kvarntorpet Hunsnäs, Kvistorp, Kvänsås Säteri, Kyringstorp, Kålhester, Kårarp, Kårarp Lilla, Källeryd ( Kjälleryd), Källmo, Kärr, Kärrsholm, Kättstorp ( Kjättstorp)

Ladugården Skinnaryd, Lagerlunda, Ledet, Lejonsnäs, Lid, Lida, Lillebäck, Lillemålen, Lillhemmet Bötteryd, Lillhemmet Upphörda, Lindal, Lindholm, Lundholmen, Lundstorp, Lutarp, Lönås, Lövfallet, Lövhult

Mo(e)n, Motorp, Muggebo, Mugghemskvarn, Mölleryd

Narebo Rå coh Rör, Nilstorp Bötteryd, Nilstorp Stora Grönlid, Nordholmen, Norrhemmet, Nybo, Nybygget Kvänsås Säteri, Nykvarn Kvarn, Nystorp, Nyäng, Nöjdhult

Olsjö, Opphem

Pastorsbostället Eksjöholm, Perstorp, Petersberg, Petersbog, Posthemmet Hagersryd, Priarp, Priarpstorp, Prästekulla (Prestkulla)

Risan, Risatorpet Utjord, Rosan, Rosenholm, Rosenlund, Rottnaby, Råsa, Råsa Lilla, Råsatorp, Råstorp

Sandbäcken, Sandholmen, Sandkullen, Sjö, Sjöarp, Sjöhaga (Sjöhagen), Sjöhester, Sjöholmen, Sjörödja(n), Sjöstugan Grimberg, Sjöstugan Narebo, Sjötorp, skedhult Säteri, Skinnaryd Kvarn, Skinnaryd Ladugård, Skiverstad Lillgård, Skiverstad Norrgård, Skiverstad Rusthåll, Skiverstad Skattegård, Skiverstad Säteri, skiverstad Västergård, Skogsryd, Skräddarehemmet, Slättna Säteri, Smedstorp, Snäggedal

Soldattorp ; Berget Hagersryd, Björkåsen Lilla Holstensbo, Grimsnäs Grimberg, Göljarå Hässelås, Höhult Bjässarp, Kärrsholm Kärr, Lilla Kårarp , Lövfallet Stora Grönlid, Sjötorp Sjöarp, Säldefall Högaskog, Trehörningen Hunsnäs, Tället Holmseryd, Uddesbo Skiverstad Lillgård

Springarp, Statthart ( Stadthart), Statthart Lilla, Stenklämman, Stenkvill ( Stenkvillen), Stenkvill Kvarn, Stensgöl ( Stensgjöl) Säteri, Stensholm, Stockatorp, Stockeryd, Stockeryd Stomhemman, Stopthe ( Stopte), Stubbarp, Stubbetorp, Sundstorp, Svenstorp Hagersryd, Svenstorp Högaskog, Svällebäcken, Sågen, Säldefall )Sälldefall), Sälleryd Säteri, Sörbo

Tomta lilla, Trehörningen, Tället (Tellet)

Uddesbo, Uddevalla, Upphörda

Valbäcken, Valbäcken Kvarn, Vandtarp (Vantarp), Vandtarp (Vantarp) Kvarn, Vinkeltomten (Vinketomta) Stora, Västlunda (Vestlunda)

Åbo, Åbylund, Å(e)n, Åndal (Åendal), Åndal (Åendal) Lilla, Åstugan

Älghult, Ängaryd, Änkarp (Enkarp), Äspelund (Espelund), Äsperyd.

Yrkesutövare med flera;

Adelsperson page 24, 173, Assessor 173, Apotekare 166, Auditör 93,

Bataljonsläkare 184, Betjänt,

Dosmakare 182,

Fanjunkare 84, 127, 133, 136, Furir 102, 118, 124, 134, 136, 184,

Generallöjtnant 24,

Hautboist 122, Husar 38, 51, 52, 67, 69, 74, 134, 160, 188, Hushållerska 2, 24, Häradsdomare 74, 106, 141, Häradsskomakare 183 Häradsskräddare 172,

Inspektor 77, 111,

Kammartjänare 24, Kapten 117, 141, Kommendant 24, Kommissarie 11, 70, 102, Konstapel 183, Korpral 46, 68, 80, 156, 162, 176, Korpralsänka 53, 62,

Läkare 184, Länsman 91, Löjtnant 22, 117, 173,

Major 40, Mjölnare 25, 26, 44, 82, 180, Muraremästare 111, Murarelärling 181, Musikant 118, 124, Musiksergeant 30,

Nämndeman 61

Prost 184,

Regementskommissarie 11, 102, Regementssadelmakare 88, Regementsväbel 8, Ryttareänka 93, Rättare 166,

Sadelmakare 88, Sergeant 30, 117, 134, 150, Skollärare 80, 186, Skomakare 15, 182, 183, 185, Skomakarelärling 185, Sköterska 187, 193, Smed 82, 182, 194, Smedlärling 181, Smideshandlande 114, Sockenskomakare 186, Sockensmed 181, Sockenskräddare 185, 186, Soldat 24, 31, 32, 59, 100, 105, 108, 116, 117, 137, 145, 146, 155, 161, 166, 179, Statsråd 24.

To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital

Early church books indexed http://www.cognatus.se/eksjo.php

  • Printed


Societies and Libraries


References 

Eksjö Parish, Husförhörslängd 1846-1851 AI;20, Ort register.