Difference between revisions of "Eksjö Stadsförsamling parish, Sweden"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 20: Line 20:
 
=== Place Names   ===
 
=== Place Names   ===
  
1;a Kvarteret&nbsp; # 1 through 41, 2;a Kvarteret 1 through 31, 3;e Kvarteret 1 through 25, 4;e Kvarteret 1 through 29,<br>Badhuset, Berglunda, Berglyckan, Brudbladet Västra, Bråthult Lilla, Bråthult Stora, Bäck,
+
1;a Kvarteret&nbsp; # 1 through 41, 2;a Kvarteret 1 through 31, 3;e Kvarteret 1 through 25, 4;e Kvarteret 1 through 29,<br>Badhuset, Berglunda, Berglyckan, Brudbladet Västra, Bråthult Lilla, Bråthult Stora, Bäck,  
  
Ebbelund, Erikslund,
+
Ebbelund, Erikslund,  
  
Fattighuset, Fredriksberg, Fällbohammar, Fällbotorp, Fördelen,
+
Fattighuset, Fredriksberg, Fällbohammar, Fällbotorp, Fördelen,  
  
Gyesjöbäck (Gysjöbäck), Göransberg,
+
Gyesjöbäck (Gysjöbäck), Göransberg,  
  
Hagadal, Hagstugan,
+
Hagadal, Hagstugan,  
  
 
Ingeborgsö,  
 
Ingeborgsö,  
  
Karinsberg, Klädesfabriken, Kristinelund, Kvarnen Stadens, Kållkärret,
+
Karinsberg, Klädesfabriken, Kristinelund, Kvarnen Stadens, Kållkärret,  
  
Lillemark, Lilläng, Ljunglunda, Lugnet, Lunnagård, Lunnatorp, Lyckeberg,
+
Lillemark, Lilläng, Ljunglunda, Lugnet, Lunnagård, Lunnatorp, Lyckeberg,  
  
Mostugan,
+
Mostugan,  
  
Norlunda Lilla, Norlunda Stora, Nyebro,
+
Norlunda Lilla, Norlunda Stora, Nyebro,  
  
Persö,
+
Persö,  
  
Rolandsdamm, Rosenäng, Rådhuset, Ränneslätt,
+
Rolandsdamm, Rosenäng, Rådhuset, Ränneslätt,  
  
Sandåkra, Sjöholmen, Skolhuset, Societetshuset, Sockenstugan, Stadens ägor, Stadskvarnen, Stocknäs (Ståcknäs) Lilla, Stocknäs ( Ståcknäs) Stora, Södertull,
+
Sandåkra, Sjöholmen, Skolhuset, Societetshuset, Sockenstugan, Stadens ägor, Stadskvarnen, Stocknäs (Ståcknäs) Lilla, Stocknäs ( Ståcknäs) Stora, Södertull,  
  
Tandholm,
+
Tandholm,  
  
Västanå
+
Västanå  
  
&nbsp;Åkerslund,
+
&nbsp;Åkerslund,  
  
Ägorna Stadens, Ängen.
+
Ägorna Stadens, Ängen.  
  
Yrkesutövare med flera ;
+
Yrkesutövare med flera&nbsp;;  
  
Adelsperson page 12, 21, 42, 49, 134, 181,
+
Adelsperson page 12, 21, 42, 49, 134, 181, Adjunkt 13, Adjutant 27, 152, 164, Amma 51, 53, 126, Apotekare 110, Artillerist 17, 29, 31, 140, 206, Auditör 1, 89, 95,
  
 +
Badare 1, Badarelärling 1, Bagare 7, 89, 123, 130, 152, Bagarelärling 7, 130, 152, Bagerska 12, 19, 28, 83, 149, Barberare 1, 8, Barnmorska 10, 133, 147, 168, Barnsköterska 1, Bataljonsadjutant 27, 152, 164, Bataljonsmusikant 25, Betjänt 79, 134, 181, Bleckslagaregesäll 145, 159, Bleckslagarelärling 145, 159, Bodbetjänt 47, 48, 106, 124, 138, 171, Bokbindare 2, 51, Bokhållare 106, 171, Boktryckare 150, 173, Boktryckarelärling 150, 173, Borgareänka 71, 76, 111, Borgmästare 42, 133, Brevbärare 111, Bryggareänka 44,
  
 +
Cicelör (Gravör) 79, Cicelörgesäll 79, Cicelörlärling 79,
  
 +
Direktör 3, Doktor (Med) 41, 110, 135, Doktorinna 11, Dosmakare 94,
  
 +
Fabrikör 21, 53, 163, Fanjunkare 4, 69, 74, Farmaceut 110, Fiskal 52, 144, 147, 199, Fogde 119, 146, Furir 157, Fältläkare 41, Fänrik 175, Färgare 20, 65, 67, 177, 179, Färgaregesäll 20, 30, 65, 67, 112, 132, 155, 166, 177, Färgarelärling 65, Förvaltare 163,
  
 +
Gardist 1, 85, Garvare 21, 23, 27, 57, 58, 166, Garvaregesäll 23, 27, 53, 57, 48, 104, 130, 136, 164, 205, Garvarelärling 21, 58, 163, Garvareänka 27, 143, Garverifabrikör 21, 53, 163, Generalmajor 181, Gevärsmed 74, Glasmästare 4, 40, 63, 111, 115, 123, 145, Glasmästaregesäll 145, Grenadjär 67, Guldsmed 59, 151, Guldsmedgesäll 59, 85, 87, 108, 151, Guldsmedgesällänka 83, 116, Guldsmedlärling 59, 151, Guldsmedänka 139, Gästgivare 139, Gördelmakare 33, 69, 83, 145, 167, Gördelmakaregesäll 38, 60, 167, Gördelmakaregesällänka 83, Gördelmakarelärling 83, 167, Gördelmakareänka 72,<br>
  
 +
Handelskompanjon 68, Handlande 4, 47, 48, 63, 104, 106, 124, 138, 160, 166, 168, 171, 174, Handlerska 12, 132, Handsmakare 23, 44, 46, 47, 60, 66, 126, 176, 201, Handsmakaregesäll 46, 60, 111 b, 126, 142, 176, Handsmakaregesällänka 23, 111 b, 128, Handsmakarelärling 46, 47, 60, 126, Hattmakare 6, 10, 11, 35, 45, 62, 83, 152, Hattmakaregesäll 10, 19, 23, 25, 37, 44, Hattmakaregesällänka 72, 83, 84, 87, Hattmakarelärling 11, 35, 45, 62, Hattmakareänka 29, 31, 36, 114, 163, Hautboist (Oboist) 77, Hovkamrer 169, Hovmästare 1, 8, 10, Hudavdragare 206, Hudavdragareänka 205, Husar 7, 17, 37, 99, 114, 116, 130, 154, 202, 208, Husaränka 47, 116, Hushållerska 134, 181, Hållkarl 130, Häradshövdingsänka 93, Häradsksrivare 152, 173, <br>
  
 +
Juvelerare 151, Järnhandlande 160,
  
  
Line 73: Line 80:
  
  
 +
<br>
 +
 +
<br>
  
 
To see what kind of place it is you will need a [[Sweden: Gazetteers|Swedish Gazetteer]]. <br>  
 
To see what kind of place it is you will need a [[Sweden: Gazetteers|Swedish Gazetteer]]. <br>  
Line 78: Line 88:
 
*'''Surrounding Parishes'''
 
*'''Surrounding Parishes'''
  
<br>
+
<br>  
  
 
=== Collections  ===
 
=== Collections  ===

Revision as of 23:30, 14 February 2012

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Eksjö Stadsförsamling parish, Sweden
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

1;a Kvarteret  # 1 through 41, 2;a Kvarteret 1 through 31, 3;e Kvarteret 1 through 25, 4;e Kvarteret 1 through 29,
Badhuset, Berglunda, Berglyckan, Brudbladet Västra, Bråthult Lilla, Bråthult Stora, Bäck,

Ebbelund, Erikslund,

Fattighuset, Fredriksberg, Fällbohammar, Fällbotorp, Fördelen,

Gyesjöbäck (Gysjöbäck), Göransberg,

Hagadal, Hagstugan,

Ingeborgsö,

Karinsberg, Klädesfabriken, Kristinelund, Kvarnen Stadens, Kållkärret,

Lillemark, Lilläng, Ljunglunda, Lugnet, Lunnagård, Lunnatorp, Lyckeberg,

Mostugan,

Norlunda Lilla, Norlunda Stora, Nyebro,

Persö,

Rolandsdamm, Rosenäng, Rådhuset, Ränneslätt,

Sandåkra, Sjöholmen, Skolhuset, Societetshuset, Sockenstugan, Stadens ägor, Stadskvarnen, Stocknäs (Ståcknäs) Lilla, Stocknäs ( Ståcknäs) Stora, Södertull,

Tandholm,

Västanå

 Åkerslund,

Ägorna Stadens, Ängen.

Yrkesutövare med flera ;

Adelsperson page 12, 21, 42, 49, 134, 181, Adjunkt 13, Adjutant 27, 152, 164, Amma 51, 53, 126, Apotekare 110, Artillerist 17, 29, 31, 140, 206, Auditör 1, 89, 95,

Badare 1, Badarelärling 1, Bagare 7, 89, 123, 130, 152, Bagarelärling 7, 130, 152, Bagerska 12, 19, 28, 83, 149, Barberare 1, 8, Barnmorska 10, 133, 147, 168, Barnsköterska 1, Bataljonsadjutant 27, 152, 164, Bataljonsmusikant 25, Betjänt 79, 134, 181, Bleckslagaregesäll 145, 159, Bleckslagarelärling 145, 159, Bodbetjänt 47, 48, 106, 124, 138, 171, Bokbindare 2, 51, Bokhållare 106, 171, Boktryckare 150, 173, Boktryckarelärling 150, 173, Borgareänka 71, 76, 111, Borgmästare 42, 133, Brevbärare 111, Bryggareänka 44,

Cicelör (Gravör) 79, Cicelörgesäll 79, Cicelörlärling 79,

Direktör 3, Doktor (Med) 41, 110, 135, Doktorinna 11, Dosmakare 94,

Fabrikör 21, 53, 163, Fanjunkare 4, 69, 74, Farmaceut 110, Fiskal 52, 144, 147, 199, Fogde 119, 146, Furir 157, Fältläkare 41, Fänrik 175, Färgare 20, 65, 67, 177, 179, Färgaregesäll 20, 30, 65, 67, 112, 132, 155, 166, 177, Färgarelärling 65, Förvaltare 163,

Gardist 1, 85, Garvare 21, 23, 27, 57, 58, 166, Garvaregesäll 23, 27, 53, 57, 48, 104, 130, 136, 164, 205, Garvarelärling 21, 58, 163, Garvareänka 27, 143, Garverifabrikör 21, 53, 163, Generalmajor 181, Gevärsmed 74, Glasmästare 4, 40, 63, 111, 115, 123, 145, Glasmästaregesäll 145, Grenadjär 67, Guldsmed 59, 151, Guldsmedgesäll 59, 85, 87, 108, 151, Guldsmedgesällänka 83, 116, Guldsmedlärling 59, 151, Guldsmedänka 139, Gästgivare 139, Gördelmakare 33, 69, 83, 145, 167, Gördelmakaregesäll 38, 60, 167, Gördelmakaregesällänka 83, Gördelmakarelärling 83, 167, Gördelmakareänka 72,

Handelskompanjon 68, Handlande 4, 47, 48, 63, 104, 106, 124, 138, 160, 166, 168, 171, 174, Handlerska 12, 132, Handsmakare 23, 44, 46, 47, 60, 66, 126, 176, 201, Handsmakaregesäll 46, 60, 111 b, 126, 142, 176, Handsmakaregesällänka 23, 111 b, 128, Handsmakarelärling 46, 47, 60, 126, Hattmakare 6, 10, 11, 35, 45, 62, 83, 152, Hattmakaregesäll 10, 19, 23, 25, 37, 44, Hattmakaregesällänka 72, 83, 84, 87, Hattmakarelärling 11, 35, 45, 62, Hattmakareänka 29, 31, 36, 114, 163, Hautboist (Oboist) 77, Hovkamrer 169, Hovmästare 1, 8, 10, Hudavdragare 206, Hudavdragareänka 205, Husar 7, 17, 37, 99, 114, 116, 130, 154, 202, 208, Husaränka 47, 116, Hushållerska 134, 181, Hållkarl 130, Häradshövdingsänka 93, Häradsksrivare 152, 173,

Juvelerare 151, Järnhandlande 160,To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References