Eksjö Stadsförsamling parish, Sweden

From FamilySearch Wiki
Revision as of 17:22, 9 April 2012 by Sandralpond (talk | contribs) (added a category)

Jump to: navigation, search

Back to Sweden

History

(write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)
Eksjö Stadsförsamling parish, Sweden
Jurisdictions
Stift add here
Pastorat add here
Län Jönköping
Landskap Småland
Härad add here
Tingslag add here
Domsaga add here
Fögderi add here
Länsmansdistrikt add here
Kronofogdedistrikt add here
Kommun add here
Militär indelning add here


Place Names 

1;a Kvarteret  # 1 through 41, 2;a Kvarteret 1 through 31, 3;e Kvarteret 1 through 25, 4;e Kvarteret 1 through 29,
Badhuset, Berglunda, Berglyckan, Brudbladet Västra, Bråthult Lilla, Bråthult Stora, Bäck,

Ebbelund, Erikslund,

Fattighuset, Fredriksberg, Fällbohammar, Fällbotorp, Fördelen,

Gyesjöbäck (Gysjöbäck), Göransberg,

Hagadal, Hagstugan,

Ingeborgsö,

Karinsberg, Klädesfabriken, Kristinelund, Kvarnen Stadens, Kållkärret,

Lillemark, Lilläng, Ljunglunda, Lugnet, Lunnagård, Lunnatorp, Lyckeberg,

Mostugan,

Norlunda Lilla, Norlunda Stora, Nyebro,

Persö,

Rolandsdamm, Rosenäng, Rådhuset, Ränneslätt,

Sandåkra, Sjöholmen, Skolhuset, Societetshuset, Sockenstugan, Stadens ägor, Stadskvarnen, Stocknäs (Ståcknäs) Lilla, Stocknäs ( Ståcknäs) Stora, Södertull,

Tandholm,

Västanå

 Åkerslund,

Ägorna Stadens, Ängen.

Yrkesutövare med flera ;

Adelsperson page 12, 21, 42, 49, 134, 181, Adjunkt 13, Adjutant 27, 152, 164, Amma 51, 53, 126, Apotekare 110, Artillerist 17, 29, 31, 140, 206, Auditör 1, 89, 95,

Badare 1, Badarelärling 1, Bagare 7, 89, 123, 130, 152, Bagarelärling 7, 130, 152, Bagerska 12, 19, 28, 83, 149, Barberare 1, 8, Barnmorska 10, 133, 147, 168, Barnsköterska 1, Bataljonsadjutant 27, 152, 164, Bataljonsmusikant 25, Betjänt 79, 134, 181, Bleckslagaregesäll 145, 159, Bleckslagarelärling 145, 159, Bodbetjänt 47, 48, 106, 124, 138, 171, Bokbindare 2, 51, Bokhållare 106, 171, Boktryckare 150, 173, Boktryckarelärling 150, 173, Borgareänka 71, 76, 111, Borgmästare 42, 133, Brevbärare 111, Bryggareänka 44,

Cicelör (Gravör) 79, Cicelörgesäll 79, Cicelörlärling 79,

Direktör 3, Doktor (Med) 41, 110, 135, Doktorinna 11, Dosmakare 94,

Fabrikör 21, 53, 163, Fanjunkare 4, 69, 74, Farmaceut 110, Fiskal 52, 144, 147, 199, Fogde 119, 146, Furir 157, Fältläkare 41, Fänrik 175, Färgare 20, 65, 67, 177, 179, Färgaregesäll 20, 30, 65, 67, 112, 132, 155, 166, 177, Färgarelärling 65, Förvaltare 163,

Gardist 1, 85, Garvare 21, 23, 27, 57, 58, 166, Garvaregesäll 23, 27, 53, 57, 48, 104, 130, 136, 164, 205, Garvarelärling 21, 58, 163, Garvareänka 27, 143, Garverifabrikör 21, 53, 163, Generalmajor 181, Gevärsmed 74, Glasmästare 4, 40, 63, 111, 115, 123, 145, Glasmästaregesäll 145, Grenadjär 67, Guldsmed 59, 151, Guldsmedgesäll 59, 85, 87, 108, 151, Guldsmedgesällänka 83, 116, Guldsmedlärling 59, 151, Guldsmedänka 139, Gästgivare 139, Gördelmakare 33, 69, 83, 145, 167, Gördelmakaregesäll 38, 60, 167, Gördelmakaregesällänka 83, Gördelmakarelärling 83, 167, Gördelmakareänka 72,

Handelskompanjon 68, Handlande 4, 47, 48, 63, 104, 106, 124, 138, 160, 166, 168, 171, 174, Handlerska 12, 132, Handsmakare 23, 44, 46, 47, 60, 66, 126, 176, 201, Handsmakaregesäll 46, 60, 111 b, 126, 142, 176, Handsmakaregesällänka 23, 111 b, 128, Handsmakarelärling 46, 47, 60, 126, Hattmakare 6, 10, 11, 35, 45, 62, 83, 152, Hattmakaregesäll 10, 19, 23, 25, 37, 44, Hattmakaregesällänka 72, 83, 84, 87, Hattmakarelärling 11, 35, 45, 62, Hattmakareänka 29, 31, 36, 114, 163, Hautboist (Oboist) 77, Hovkamrer 169, Hovmästare 1, 8, 10, Hudavdragare 206, Hudavdragareänka 205, Husar 7, 17, 37, 99, 114, 116, 130, 154, 202, 208, Husaränka 47, 116, Hushållerska 134, 181, Hållkarl 130, Häradshövdingsänka 93, Häradsksrivare 152, 173,

Juvelerare 151, Järnhandlande 160,

Kammakare 10, 24, 91, Kammakaregesäll 74, Kammakaregesällänka 91, Kammarherre 79, Kammartjänare 72, Kamrer, Kandidat 85, 111 a, Kapten 14, 49, 117, Kaptenska 63, 167, Klädesflickare 16, 35, 36, Klädesvävare 178, Kollega (Lärare) 52, 80, Komminister 56, Komministeränka 72, Kommissarie 98, Kommissionslantmätare 14, 69, 98, 133, 148, Kompanjon 168, Konstförvant 173, Kopparslagare 34, 143, 175, Kopparslagaregesäll 34, 143, 175, Kopparslagaregesällänka 39, Kopparslagelärling 143, 175, Kopparslagmästare 143, Koppaslageänka 39, Korpral 17, 195, Krukmakare 15, 26, 39, Krukmakaregesäll 15, 26, 39, 44, 71, 201, Krukmakarelärling 15, 39, Krukmakareänka 157, Kusk 17, Kyrkväktare 105, Kyrkväktareänka 105, Källarmästare 1, 139,

Landsfiskal 144, 199, Lantmätare 7, 14, 69, 98, 133, 148, 151, Livgardist 85, Livgrenadjär 24, Läkare 41, 110, 135, Lärare 51, 52, 55, 80, 164, Löjtnant 175, 181,

Magasinsförvaltare 163, Magister 43, 52, 56, 80, Major 62, Majorska 54, Mjölnare 185, Mjölnareänka 30, 128, Murare, 34, Muraregesäll 31, Muraregesällänka 29, Murarelärling 61, 112, 122, Murarmästare 24 b, 28, 29, 31, 61, 74, 78, 112, 122, Musikant 25, 38, 62, 63, 71, 76, 174, Musikdirektör 89, Musiklärare 164, Målare 8, 37, 107, 165, 173, 201, Målaregesäll 107, 116, 154, 173, Målarelärling 8, 97, 173,


To see what kind of place it is you will need a Swedish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References 

Eksjö Stadsförsamling parish, Husförhörslängd 1846-1851 AI;22, Ort register.

Parishes in Jönköping County, Sweden