Difference between revisions of "Elverum, Hedmark, Norway Genealogy"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
Line 47: Line 47:
 
=== Farm Books  ===
 
=== Farm Books  ===
  
=== Farm Names ===
+
=== Farm Names ===
  
84 Aaen
+
84 Aaen, 77 Aarnes lille, 168 Aasen, 48 Agaasen, 87 Agaasen, 23 Baanerud, 47 Bakken, 117 Bakken, 30 Bakstuen, 7 Berge nordre, 149 Berge østre, 149 Bergeengen, 82 Berget, 180 Berget, 158 Bernhus, 1 Bjølset, 1 Bjølsethagen, 153 Bjørnstad, 182 Bjørnstad, 27 Blikberget, 71 Borgaasen, 169 Borkbrenna, 163 Borkbua, 189 Borkbua, 151 Bossaasen, 22 Bossevjen, 1 Braaten, 173 Bratberget, 130 Bratveltteigen, 123 Brenna, 133 Brenna, 150 Breum, 1 Bronken, 36 Butberg, 29 Bæk, 145 Bæk, 150 Bækkelund, 182 Bækken, 163 Dellerud, 39 Døsset, 25 Eidskogmosletten, 31 Elverum, Præstegaard, 3 Engmoen, 90 Enkebakken, 152 Finnjokvernen, 108 Finstad lille, 108 Finstad lille, 163 Fjeldet, 31 Fjeldmora, 25 Flaatestøen, 66 Flataassæteren, 184 Flisberget, 57 Flobakken, 176 Flygind, 15 Foleteppa, 36 Fossum, 30 Gaarder, 188 Gaaskjølen, 56 Gaaskjølstykket, 14 Galøien, 140 Gammelmo, 118 Gjerdingen, 130 Gobakken, 165 Gottenborg, 186 Graaberget, 182 Granrud, 98 Grasberget, 94 Grav, 13 Grindalen, 90 Grinden, 28 Grindhagen, 36 Gropa, 14 Grundset, 89 Gruset, 91 Grylling, 90 Grytting vestre, 141 Gunnerud, 185 Haaberget, 10 Hagen, 158 Hagen, 36 Hakaskallen, 49 Hakaskallsæteren, 63 Halland, 53 Hansstuen, 99 Harbakken, 78 Harebæk, 34 Helset, 95 Herstad, 24 Heteigen, 85 Hogset, 84 Hogstad, 158 Holen, 156 Holtet, 178 Holtet, 67 Holtmoen, 181 Hopsveen, 118 Horndalen, 122 Horndalsveen, 159 Hornmoen, 62 Houm nordre, 54 Houmsmoen, 100 Hovin nordre, 101 Hovsløkken, 185 Huljebakken, 30 Hummeldalen, 10 Husa, 111 Husa, 48 Høibakken, 134 Høimoen, 42 Høversdalen, 18 Inset, 68 Jevnaker, 180 Jordet, 171 Josveen, 145 Julgrasbakken, 135 Julusmoen, 98 Julusstranden 109 Jøbakken 13 Kalbrenna 79 Kalbæk 180 Kalsveen 60 Kalvadet 52 Kalvkveen 121 Kathaugen 58 Kilde 6 Kirkeberg 33 Kirkenær 76 Kjeljebakken 26 Kjernet 51 Kjernshagen 153 Klokkersveen 36 Knapfoss 36 Knappen 88 Knippen 95 Kolbulirydningen 81 Kollerud 114 Kolstad 177 Kolsveen 84 Korslund 20 Kraakberget 55 Kvasstad lille 74 Kvernbakken 43 Kvernbækken 162 Kvernen 71 Kvernmoen 181 Kynberget lille 58 Kynteigen 23 Langengen 166 Langholen nordre 110 Langholen søndre 19 Langholmen 31 Lekjerndalen 128 Lerbak 139 Lien 164 Lien 158 Likvernen 44 Lilleberg 23 Lilleengen 50 Lillehov 169 Lindberget vestre 69 Lindmoen 153 Linnengen 164 Lipladsen 72 Ljømo 53 Lundstuen 52 Løken nedre 41 Løkken 88 Løvberget 138 Løvhaugen 88 Madsberget 147 Madsberget 158 Mangemandsteigen 82 Melaasbroen 105 Meljordet 70 Mellem 113 Mellem 151 Mo 132 Moberget 45 Moen søndre 169 Moengen 10 Mortenshusa 4 Murud 24 Myre 92 Møistad 8 Mørkhagen 15 Nabben 125 Nederberg 153 Nersveen 36 Nistilrydningen 112 Nommerstad 117 Nordby 35 Nordbæk 131 Norderud 155 Nordli 175 Nordli 180 Nordsveen 118 Nyberg 126 Nyberget 32 Nyborg 161 Nyborg 65 Nygaarden 153 Nygaarden 142 Næverlien 15 Nørstengen 84 Nøtaasen 98 Nøtsel vestre 164 Olbergsveen 39 Opsal nordre 154 Otterteppa 172 Petersborg 158 Pladsen 118 Pløia 72 Raadelsteigen 164 Renoset 96 Reten 97 Retengen 46 Revelberget 100 Ringsaasen 66 Riskjernholtet 127 Rismyr 66 Roa 111 Rostad 50 Rotberget 100 Rugsveen 145 Rugsveen 180 Ruskaassveen 16 Rustad mellem 17 Rustad nordre 16 Rustadstuen 107 Rydningen 120 Rydningen 29 Rølsaassæteren 127 Røtosengen 26 Sagkjernet 143 Sagmoen 31 Sandbakeggen 183 Siljuberget 64 Silkebækken 37 Skandshagen 136 Skavhaugen 49 Skjefstad nedre 36 Skjefstadmoen 46 Skjefstadmoen 112 Skjulstad østre og vestre 9 Skjærbæk 137 Skjærbæk 80 Skjærmoen 95 Skjærnupteigen 104 Skolla 117 Skrokbækengen 53 Snapfrit 124 Stenhammer 89 Stenset 160 Storberget 144 Storbæk 116 Storengen 51 Storhov 24 Strand nordre 24 Strandhagen 25 Stuttengen 145 Stygberget 62 Suren 21 Svanaasen 36 Svankjølknappen 34 Svartholtet 15 Sveen 61 Sveen 167 Sveen lille 53 Svenstuen 109 Sveva 1 Syringen 15 Sæteren 15 Sætersmoen 158 Sætersveen 153 Sætre vestre 158 Sætre østre 25 Søbak 5 Søberg 72 Sørhallen 174 Sørli 73 Sørmerud 2 Sørperud 25 Sørstuen 48 Talhaugen 175 Tempelen 59 Teppa 12 Terningen 115 Tingby 153 Torebakken 92 Torge 78 Trangsrud 187 Tronsborg 54 Tuven 148 Tøraasen 179 Tørorderbrenna 102 Uthus 157 Uthuslien 11 Vesterhaug 48 Viken 84 Vinabben 129 Vold 36 Volla 38 Volla 123 Væringsaasen 165 Værlien 13 Væstad 113 Ødegaarden 19 Økset 28 Ørbak 146 Ørbækkedalen 119 Østby 36 Østerhaug 106 Østjordet 83 Østmo
77 Aarnes lille
 
168 Aasen
 
48 Agaasen
 
87 Agaasen
 
23 Baanerud
 
47 Bakken
 
117 Bakken
 
30 Bakstuen
 
7 Berge nordre
 
149 Berge østre
 
149 Bergeengen
 
82 Berget
 
180 Berget
 
158 Bernhus
 
1 Bjølset
 
1 Bjølsethagen
 
153 Bjørnstad
 
182 Bjørnstad
 
27 Blikberget
 
71 Borgaasen
 
169 Borkbrenna
 
163 Borkbua
 
189 Borkbua
 
151 Bossaasen
 
22 Bossevjen
 
1 Braaten
 
173 Bratberget
 
130 Bratveltteigen
 
123 Brenna
 
133 Brenna
 
150 Breum
 
1 Bronken
 
36 Butberg
 
29 Bæk
 
145 Bæk
 
150 Bækkelund
 
182 Bækken
 
163 Dellerud
 
39 Døsset
 
25 Eidskogmosletten
 
31 Elverum Præstegaard
 
3 Engmoen
 
90 Enkebakken
 
152 Finnjokvernen
 
108 Finstad lille
 
108 Finstad lille
 
163 Fjeldet
 
31 Fjeldmora
 
25 Flaatestøen
 
66 Flataassæteren
 
184 Flisberget
 
57 Flobakken
 
176 Flygind
 
15 Foleteppa
 
36 Fossum
 
30 Gaarder
 
188 Gaaskjølen
 
56 Gaaskjølstykket
 
14 Galøien
 
140 Gammelmo
 
118 Gjerdingen
 
130 Gobakken
 
165 Gottenborg
 
186 Graaberget
 
182 Granrud
 
98 Grasberget
 
94 Grav
 
13 Grindalen
 
90 Grinden
 
28 Grindhagen
 
36 Gropa
 
14 Grundset
 
89 Gruset
 
91 Grylling
 
90 Grytting vestre
 
141 Gunnerud
 
185 Haaberget
 
10 Hagen
 
158 Hagen
 
36 Hakaskallen
 
49 Hakaskallsæteren
 
63 Halland
 
53 Hansstuen
 
99 Harbakken
 
78 Harebæk
 
34 Helset
 
95 Herstad
 
24 Heteigen
 
85 Hogset
 
84 Hogstad
 
158 Holen
 
156 Holtet
 
178 Holtet
 
67 Holtmoen
 
181 Hopsveen
 
118 Horndalen
 
122 Horndalsveen
 
159 Hornmoen
 
62 Houm nordre
 
54 Houmsmoen
 
100 Hovin nordre
 
101 Hovsløkken
 
185 Huljebakken
 
30 Hummeldalen
 
10 Husa
 
111 Husa
 
48 Høibakken
 
134 Høimoen
 
42 Høversdalen
 
18 Inset
 
68 Jevnaker
 
180 Jordet
 
171 Josveen
 
145 Julgrasbakken
 
135 Julusmoen
 
98 Julusstranden
 
109 Jøbakken
 
13 Kalbrenna
 
79 Kalbæk
 
180 Kalsveen
 
60 Kalvadet
 
52 Kalvkveen
 
121 Kathaugen
 
58 Kilde
 
6 Kirkeberg
 
33 Kirkenær
 
76 Kjeljebakken
 
26 Kjernet
 
51 Kjernshagen
 
153 Klokkersveen
 
36 Knapfoss
 
36 Knappen
 
88 Knippen
 
95 Kolbulirydningen
 
81 Kollerud
 
114 Kolstad
 
177 Kolsveen
 
84 Korslund
 
20 Kraakberget
 
55 Kvasstad lille
 
74 Kvernbakken
 
43 Kvernbækken
 
162 Kvernen
 
71 Kvernmoen
 
181 Kynberget lille
 
58 Kynteigen
 
23 Langengen
 
166 Langholen nordre
 
110 Langholen søndre
 
19 Langholmen
 
31 Lekjerndalen
 
128 Lerbak
 
139 Lien
 
164 Lien
 
158 Likvernen
 
44 Lilleberg
 
23 Lilleengen
 
50 Lillehov
 
169 Lindberget vestre
 
69 Lindmoen
 
153 Linnengen
 
164 Lipladsen
 
72 Ljømo
 
53 Lundstuen
 
52 Løken nedre
 
41 Løkken
 
88 Løvberget
 
138 Løvhaugen
 
88 Madsberget
 
147 Madsberget
 
158 Mangemandsteigen
 
82 Melaasbroen
 
105 Meljordet
 
70 Mellem
 
113 Mellem
 
151 Mo
 
132 Moberget
 
45 Moen søndre
 
169 Moengen
 
10 Mortenshusa
 
4 Murud
 
24 Myre
 
92 Møistad
 
8 Mørkhagen
 
15 Nabben
 
125 Nederberg
 
153 Nersveen
 
36 Nistilrydningen
 
112 Nommerstad
 
117 Nordby
 
35 Nordbæk
 
131 Norderud
 
155 Nordli
 
175 Nordli
 
180 Nordsveen
 
118 Nyberg
 
126 Nyberget
 
32 Nyborg
 
161 Nyborg
 
65 Nygaarden
 
153 Nygaarden
 
142 Næverlien
 
15 Nørstengen
 
84 Nøtaasen
 
98 Nøtsel vestre
 
164 Olbergsveen
 
39 Opsal nordre
 
154 Otterteppa
 
172 Petersborg
 
158 Pladsen
 
118 Pløia
 
72 Raadelsteigen
 
164 Renoset
 
96 Reten
 
97 Retengen
 
46 Revelberget
 
100 Ringsaasen
 
66 Riskjernholtet
 
127 Rismyr
 
66 Roa
 
111 Rostad
 
50 Rotberget
 
100 Rugsveen
 
145 Rugsveen
 
180 Ruskaassveen
 
16 Rustad mellem
 
17 Rustad nordre
 
16 Rustadstuen
 
107 Rydningen
 
120 Rydningen
 
29 Rølsaassæteren
 
127 Røtosengen
 
26 Sagkjernet
 
143 Sagmoen
 
31 Sandbakeggen
 
183 Siljuberget
 
64 Silkebækken
 
37 Skandshagen
 
136 Skavhaugen
 
49 Skjefstad nedre
 
36 Skjefstadmoen
 
46 Skjefstadmoen
 
112 Skjulstad østre og vestre
 
9 Skjærbæk
 
137 Skjærbæk
 
80 Skjærmoen
 
95 Skjærnupteigen
 
104 Skolla
 
117 Skrokbækengen
 
53 Snapfrit
 
124 Stenhammer
 
89 Stenset
 
160 Storberget
 
144 Storbæk
 
116 Storengen
 
51 Storhov
 
24 Strand nordre
 
24 Strandhagen
 
25 Stuttengen
 
145 Stygberget
 
62 Suren
 
21 Svanaasen
 
36 Svankjølknappen
 
34 Svartholtet
 
15 Sveen
 
61 Sveen
 
167 Sveen lille
 
53 Svenstuen
 
109 Sveva
 
1 Syringen
 
15 Sæteren
 
15 Sætersmoen
 
158 Sætersveen
 
153 Sætre vestre
 
158 Sætre østre
 
25 Søbak
 
5 Søberg
 
72 Sørhallen
 
174 Sørli
 
73 Sørmerud
 
2 Sørperud
 
25 Sørstuen
 
48 Talhaugen
 
175 Tempelen
 
59 Teppa
 
12 Terningen
 
115 Tingby
 
153 Torebakken
 
92 Torge
 
78 Trangsrud
 
187 Tronsborg
 
54 Tuven
 
148 Tøraasen
 
179 Tørorderbrenna
 
102 Uthus
 
157 Uthuslien
 
11 Vesterhaug
 
48 Viken
 
84 Vinabben
 
129 Vold
 
36 Volla
 
38 Volla
 
123 Væringsaasen
 
165 Værlien
 
13 Væstad
 
113 Ødegaarden
 
19 Økset
 
28 Ørbak
 
146 Ørbækkedalen
 
119 Østby
 
36 Østerhaug
 
106 Østjordet
 
83 Østmo
 
  
 
=== Probate Records  ===
 
=== Probate Records  ===

Revision as of 23:11, 1 March 2013

Norway > Hedmark County > Elverum

Church Records

Microfilm of parish registers available at the Family History Library for Elverum clerical district. Contains parish registers for Elverum parish with Nedreberg (Nordskog-bygda), Sætre (Sørskogbygda), Heradsbygd and Hernes chapels. Included Trysil parish until 1780. Records available from 1729-1935.

Images of digitized parish registers available at Digitalarkivet (Digital Archives)

Elverum 1777-1909

Elverum/Elverum: 1729-1739, 1751-1776, 1893-1969

Elverum/Nordskogbygda: 1915-1953

Everum/Nordskogsbygda: 1896-1914

Elverum/Nordskogsbygda, Sørskogsbygda: 1903-1912, 1921-1928

Elverum/Sørskogbygda: 1942-1950

Elverum/Sørskogsbygda: 1896-1933

Elverum/Trysil: 1730-1780

Census Records

  • 1664-1666 Census Solør, Østerdalen og Odalen fogderi Elverum clerical district Elverum parish Trysil annex parish: Microfilmed images are available at the Family History Library Film 122977 Item 3 and online at Digitalarkivet as scanned images.
  • 1664-1666 Census Hedemarken prosti Elverum clerical district Elverum parish Trysil annex parish: Microfilmed images are available at the Family History Library Film 122967 Item 2 and online at Digitalarkivet as scanned images and as a database.

Court Records

Land Records

Farm Books

Farm Names

84 Aaen, 77 Aarnes lille, 168 Aasen, 48 Agaasen, 87 Agaasen, 23 Baanerud, 47 Bakken, 117 Bakken, 30 Bakstuen, 7 Berge nordre, 149 Berge østre, 149 Bergeengen, 82 Berget, 180 Berget, 158 Bernhus, 1 Bjølset, 1 Bjølsethagen, 153 Bjørnstad, 182 Bjørnstad, 27 Blikberget, 71 Borgaasen, 169 Borkbrenna, 163 Borkbua, 189 Borkbua, 151 Bossaasen, 22 Bossevjen, 1 Braaten, 173 Bratberget, 130 Bratveltteigen, 123 Brenna, 133 Brenna, 150 Breum, 1 Bronken, 36 Butberg, 29 Bæk, 145 Bæk, 150 Bækkelund, 182 Bækken, 163 Dellerud, 39 Døsset, 25 Eidskogmosletten, 31 Elverum, Præstegaard, 3 Engmoen, 90 Enkebakken, 152 Finnjokvernen, 108 Finstad lille, 108 Finstad lille, 163 Fjeldet, 31 Fjeldmora, 25 Flaatestøen, 66 Flataassæteren, 184 Flisberget, 57 Flobakken, 176 Flygind, 15 Foleteppa, 36 Fossum, 30 Gaarder, 188 Gaaskjølen, 56 Gaaskjølstykket, 14 Galøien, 140 Gammelmo, 118 Gjerdingen, 130 Gobakken, 165 Gottenborg, 186 Graaberget, 182 Granrud, 98 Grasberget, 94 Grav, 13 Grindalen, 90 Grinden, 28 Grindhagen, 36 Gropa, 14 Grundset, 89 Gruset, 91 Grylling, 90 Grytting vestre, 141 Gunnerud, 185 Haaberget, 10 Hagen, 158 Hagen, 36 Hakaskallen, 49 Hakaskallsæteren, 63 Halland, 53 Hansstuen, 99 Harbakken, 78 Harebæk, 34 Helset, 95 Herstad, 24 Heteigen, 85 Hogset, 84 Hogstad, 158 Holen, 156 Holtet, 178 Holtet, 67 Holtmoen, 181 Hopsveen, 118 Horndalen, 122 Horndalsveen, 159 Hornmoen, 62 Houm nordre, 54 Houmsmoen, 100 Hovin nordre, 101 Hovsløkken, 185 Huljebakken, 30 Hummeldalen, 10 Husa, 111 Husa, 48 Høibakken, 134 Høimoen, 42 Høversdalen, 18 Inset, 68 Jevnaker, 180 Jordet, 171 Josveen, 145 Julgrasbakken, 135 Julusmoen, 98 Julusstranden 109 Jøbakken 13 Kalbrenna 79 Kalbæk 180 Kalsveen 60 Kalvadet 52 Kalvkveen 121 Kathaugen 58 Kilde 6 Kirkeberg 33 Kirkenær 76 Kjeljebakken 26 Kjernet 51 Kjernshagen 153 Klokkersveen 36 Knapfoss 36 Knappen 88 Knippen 95 Kolbulirydningen 81 Kollerud 114 Kolstad 177 Kolsveen 84 Korslund 20 Kraakberget 55 Kvasstad lille 74 Kvernbakken 43 Kvernbækken 162 Kvernen 71 Kvernmoen 181 Kynberget lille 58 Kynteigen 23 Langengen 166 Langholen nordre 110 Langholen søndre 19 Langholmen 31 Lekjerndalen 128 Lerbak 139 Lien 164 Lien 158 Likvernen 44 Lilleberg 23 Lilleengen 50 Lillehov 169 Lindberget vestre 69 Lindmoen 153 Linnengen 164 Lipladsen 72 Ljømo 53 Lundstuen 52 Løken nedre 41 Løkken 88 Løvberget 138 Løvhaugen 88 Madsberget 147 Madsberget 158 Mangemandsteigen 82 Melaasbroen 105 Meljordet 70 Mellem 113 Mellem 151 Mo 132 Moberget 45 Moen søndre 169 Moengen 10 Mortenshusa 4 Murud 24 Myre 92 Møistad 8 Mørkhagen 15 Nabben 125 Nederberg 153 Nersveen 36 Nistilrydningen 112 Nommerstad 117 Nordby 35 Nordbæk 131 Norderud 155 Nordli 175 Nordli 180 Nordsveen 118 Nyberg 126 Nyberget 32 Nyborg 161 Nyborg 65 Nygaarden 153 Nygaarden 142 Næverlien 15 Nørstengen 84 Nøtaasen 98 Nøtsel vestre 164 Olbergsveen 39 Opsal nordre 154 Otterteppa 172 Petersborg 158 Pladsen 118 Pløia 72 Raadelsteigen 164 Renoset 96 Reten 97 Retengen 46 Revelberget 100 Ringsaasen 66 Riskjernholtet 127 Rismyr 66 Roa 111 Rostad 50 Rotberget 100 Rugsveen 145 Rugsveen 180 Ruskaassveen 16 Rustad mellem 17 Rustad nordre 16 Rustadstuen 107 Rydningen 120 Rydningen 29 Rølsaassæteren 127 Røtosengen 26 Sagkjernet 143 Sagmoen 31 Sandbakeggen 183 Siljuberget 64 Silkebækken 37 Skandshagen 136 Skavhaugen 49 Skjefstad nedre 36 Skjefstadmoen 46 Skjefstadmoen 112 Skjulstad østre og vestre 9 Skjærbæk 137 Skjærbæk 80 Skjærmoen 95 Skjærnupteigen 104 Skolla 117 Skrokbækengen 53 Snapfrit 124 Stenhammer 89 Stenset 160 Storberget 144 Storbæk 116 Storengen 51 Storhov 24 Strand nordre 24 Strandhagen 25 Stuttengen 145 Stygberget 62 Suren 21 Svanaasen 36 Svankjølknappen 34 Svartholtet 15 Sveen 61 Sveen 167 Sveen lille 53 Svenstuen 109 Sveva 1 Syringen 15 Sæteren 15 Sætersmoen 158 Sætersveen 153 Sætre vestre 158 Sætre østre 25 Søbak 5 Søberg 72 Sørhallen 174 Sørli 73 Sørmerud 2 Sørperud 25 Sørstuen 48 Talhaugen 175 Tempelen 59 Teppa 12 Terningen 115 Tingby 153 Torebakken 92 Torge 78 Trangsrud 187 Tronsborg 54 Tuven 148 Tøraasen 179 Tørorderbrenna 102 Uthus 157 Uthuslien 11 Vesterhaug 48 Viken 84 Vinabben 129 Vold 36 Volla 38 Volla 123 Væringsaasen 165 Værlien 13 Væstad 113 Ødegaarden 19 Økset 28 Ørbak 146 Ørbækkedalen 119 Østby 36 Østerhaug 106 Østjordet 83 Østmo

Probate Records

1675-1744: Records are found in Solør og Østerdal judicial district.

1772-1823: Records are found in Østerdal judicial district.

1823-1853: Records are found in Sør-Østerdal judicial district.

1696-1779: Clerical probate records are found in Hedemarken og Østerdalen Deanery.

1761-1832: Clerical probate records are found in Østerdalen Deanery.

References

Oluf Rygh: Norwegian Farm Names