English to Danish Genealogical Words beginning with R

From FamilySearch Wiki
Revision as of 15:44, 3 October 2011 by Laraleepn (talk | contribs) (cat)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Back to Denmark Page

English Danish
read læse
receive modtage
receives alms, welfare nyfder almisse, nyder almisse
record optegnelse
record, enroll, enter indskrive
red rød
relatives slægtninge
religion religion
religion trossamfund
remark bemærkning
remark, notice, note anmærkninger
removed udslettet
removed (released) slettet
rent, duty, monetary fee afgift
request anmode
requisite, necessary, needful fornødne
reside(s), stay opholde sig
residence, home, domicile bopæl
residence, house bolig
resign, give up afstaa, afstige
respect for the law lovlydelig
result resultat
retired man aftægtsmand
retired people aftægtsfolk
retired woman aftægtskone
rheumatism gigt
rifle soldier gevær soldat
right højre
river flod
road vej
roadmender vejmand
robber, highwayman røver
rope maker rebslager
royal kongelig
ruler, lord, master behersker
run away flygte
rural area landet
rural dean provst