Erritsø Parish, Vejle, Denmark Genealogy

From FamilySearch Wiki
Revision as of 02:48, 24 February 2012 by Laraleepn (talk | contribs) (cat)

Jump to: navigation, search

Denmark > Vejle > Erritsø

History

(Write information such as: how old the parish is, interesting facts about the parish, what alternate names it has, or any boundary changes.)

Add here
Jurisdictions
Stift Add here
Pastorat Add here
Amt 1662 - 1793 Koldinghus
Amt 1794 - 1970 Vejle
Herred Elbo
Kommune Add here
1788 – 1793 Lægd number 17-18
1794 – 1869 Lægd number 17-18
Retskreds Add here
Skifteretten Add here
Gods Add here


Place Names:

Ballegaard, Brogaard, Brovad, Damgaard, Erritsø, Erritsø Mose, Erritsø Strand, Havløkke, Hovgaard, Javnsgaard, Ladegaardsskov, Lyng, Lyngsodde, 
Mølleskov, Nyhave, Sanddal, Skovhave, Snoghøj, Sølyst Strand, Sønderskov, Sønderskovgaard, Sønderskov Strand


To see what kind of place it is you will need a Danish Gazetteer.

  • Surrounding Parishes


Collections

(write information about the different collections, or tips on using them)

  • Census Records


  • Church Records


  • Court Records


  • Military Records


  • Probate Records


Related Sources

  • Digital


  • Printed


Societies and Libraries


References: 

-Krabsen & Medici. "Krabsens Stednavnebase."
http://www.krabsen.dk/stednavnebase/, Dec 2011
-Trap, J. P., ed. Kongeriget Danmark, 4d ed. Vol.7, Aarhus og Vejle Amt,
København: G. E. C. Gads Forlag, 1920