Difference between revisions of "FamilySearch Digital Image Collection for Gotland, Sweden"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "Back to Sweden FamilySearch started indexing Swedish church records in 2009. Initial indexing efforts are focused on birth, marriage, and death records. Eventually, the pro...")
 
Line 25: Line 25:
 
Also, some collections have had records added to them since they were filmed.&nbsp; Because of this, the description in the '''Volume and Year''' and '''Remarks '''columns may indicate that records are available beyond the time when they were filmed.&nbsp; In these cases you should contact the national or regional archive to determine accessibility.<br>  
 
Also, some collections have had records added to them since they were filmed.&nbsp; Because of this, the description in the '''Volume and Year''' and '''Remarks '''columns may indicate that records are available beyond the time when they were filmed.&nbsp; In these cases you should contact the national or regional archive to determine accessibility.<br>  
  
 +
<br>
  
 
=== Table  ===
 
=== Table  ===
Line 35: Line 36:
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Remarks
 
! scope="col" | Remarks
 +
|-
 +
|4012125
 +
|Ala församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1760-1804
 +
|Pag. 1-9, 12-127, 130-141, 144-195 + 3 titel- och registerblad jämte oskrivna blad.<br>Husförhörsbok.<br>Häri även födelse, vigsel och död 1796-1852.
 +
|-
 +
|4012125
 +
|Ala församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1831-1844
 +
|Uppsl. 1-78.<br>Husförhörsbok.<br>Häri kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4012125
 +
|Ala församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1833-1853
 +
|Uppsl. 1-77 + 4 titel- och reg. blad.<br>Husförhörsbok.<br>Lucka 1834-1844.<br>Med kommunionanteckningar 1845-1853. Boken förd först från 1845, men här ha införts anteckningar rör. personernas inflyttningar, vigsel, vaccination, konfirmation och död för tiden 1833-1844.
 +
|-
 +
|4012125
 +
|Ala församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1854-1860
 +
|Uppsl. 1-84 + 3 titel- och reg. blad.<br>Husförhörsbok.<br>Med kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4012125
 +
|Ala församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1861-1871
 +
|Uppsl. 1-66 + 4 titel- och reg. blad.<br>Husförhörsbok.<br>Med kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4015739
 +
|Visby stadsförsamling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1763-1777
 +
|Fol. 1-284, varav 38-43 och 213-214 saknas och 236 består av 2 blad. Även lysnings- och vigsellängd samt död- och begravningslängd.
 +
|-
 +
|4015739
 +
|Visby stadsförsamling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|7, 1778-1793
 +
|Fol. 1-283, varav 30-31 saknas p g a felnumrering samt 37-38 och 206, vilka troligen varit oskrivna, faktiskt saknas.<br>Även lysnings- och vigsellängd samt död- och begravningslängd.
 +
|-
 +
|4015739
 +
|Visby stadsförsamling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|8, 1794-1814
 +
|Fol. 1-280.<br>Även lysnings- och vigsellängd samt död- och begravningslängd.
 +
|-
 +
|4058322
 +
|Endre församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1721-1739
 +
|Pag. 1-66. Häri även vigselbok, död- och begravningsbok samt i slutet på volymen ett äldre namnregister. Även för Hejdeby. Volymen är något defekt.
 +
|-
 +
|4058322
 +
|Endre församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1740-1847
 +
|Fol. 1-315. Häri även födelse- och dopbok för Hejdeby 1740-1848, vigselbok för Endre och Hejdeby 1740-1847, död- och begravningsbok för Endre 1740-1848 och för Hejdeby 1740-1847, serie pastorum för tiden 1696-1853 samt i början på volymen ett äldre namnregister.
 +
|-
 +
|4058322
 +
|Endre församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1848-1860
 +
|Pag. 1-60. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok. Även för Hejdeby.
 +
|-
 +
|4058322
 +
|Endre församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1752-1808
 +
|Inb. Fol. 1-101. Även för Hejdeby 1792-1807.
 +
|-
 +
|4058322
 +
|Endre församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1827-1868
 +
|Inb. Fol. 1-120. Lucka 1856-1865. Även för Hejdeby 1827-1855.
 +
|-
 +
|4058322
 +
|Endre församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1857-1867
 +
|Flyttningsbetyg. Även för Hejdeby.
 +
|-
 +
|4058421
 +
|Närs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1727
 +
|Pag. 1-334 + opag. Häri även Lau. Lucka för När och Lau 1690 och för När 1708-1709,1714.
 +
|-
 +
|4058421
 +
|Närs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1727-1776
 +
|Pag. 1-498 + opag. Häri även Lau.
 +
|-
 +
|4058421
 +
|Närs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1777-1860
 +
|Fol I-III, 1-371. Fol. 319-320 saknas. Häri även lysnings och vigsel, död och begravning<br>samt utflyttningslängd 1831.Häri även Lau för samma perioder.
 +
|-
 +
|4058422
 +
|Östergarns församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1840-1853
 +
|Fascikel. Åren 1840-1852 enbart utflyttning. För hela pastoratet.
 +
|-
 +
|4058422
 +
|Östergarns församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1717-1737
 +
|Pag. 1-54. Häri även en retro-<br>aktivt upprättad förteckning över barn födda 1702-1717, vigselbok 1717-1737 samt död- och begrav-<br>ningsbok 1717-1737. För hela pastoratet.
 +
|-
 +
|4058422
 +
|Östergarns församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1737-1763
 +
|Pag. 1-176 (med flera luckor i pagineringen, vilka framgår av volymens titelblad) Häri även in- och utflyttningslängd för hela pastoratet 1737-1758, födelse- och dopbok för Gammelgarn och Ardre 1737-1763, vigselbok för Östergarn, Gammelgarn och Ardre 1737-1766 samt död- och begravningsbok för Östergarn och Ardre 1737-1763 och för Gammelgarn 1737-1766.
 +
|-
 +
|4058422
 +
|Östergarns församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1764-1801
 +
|Pag. 1-167 (varav pag 107-109 är dubblerade och pag 85, 139 och 157 saknas). Häri även in- och utflyttningslängd 1764-1783, vigselbok 1764-1801 samt död- och begravningsbok 1764-1801. För hela pastoratet.
 +
|-
 +
|4058422
 +
|Östergarns församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1802-1825
 +
|Pag. 1-193 (varav 9-10, 59 och 91 saknas). Häri även födelse- och dopbok för Gammelgarn och Ardre 1802-1825, vigselbok<br>för Östergarn och Ardre 1802-1825 och för Gammelgarn 1802-1824 samt död- och begravningsbok för hela pastoratet 1802-1825.
 +
|-
 +
|4058422
 +
|Östergarns församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1826-1844
 +
|Pag. 1-199. Häri även födelse- och dopbok för Gammelgarn och Ardre 1826-1844, vigselbok för hela pastoratet 1826-1844 samt död- och begravningsbok för Östergarn och Gammelgarn 1826-1844 och för Ardre 1827-1844.
 +
|-
 +
|4058422
 +
|Östergarns församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1845-1868
 +
|Pag. 1-237. Lucka 1861-1865. Häri även in- och utflyttningslängd 1854-1855, vigselbok 1845-1860 samt död- och begravningsbok 1845-1860 (Östergarn t o m 1861). För hela pastoratet.
 +
|-
 +
|4058422
 +
|Östergarns församling
 +
|D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 +
|1, 1832-1851
 +
|Fascikel. Opag. Luckor 1833 och 1835. För hela pastoratet. Häri även ett brev 1848 från komminister Jonasson till kyrkoherde Hägg.
 +
|-
 +
|4058422
 +
|Östergarns församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1822-1835
 +
|Pag. 1-175. I början på volymen ett nyupprättat gårdsregister.<br>1836-1861 saknas.
 +
|-
 +
|4058423
 +
|Rone församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1675-1771
 +
|Lev. 1909. Pag. 1-572.<br>Häri även vigsel- och dödbok för Rone 1675-1771 samt födelse-, vigsel- och dödbok för Eke 1675-1819.
 +
|-
 +
|4058423
 +
|Rone församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1772-1851
 +
|Lev. 1909. Pag. 1-379.<br>Häri även vigsel- och dödbok för Rone 1772-1851.
 +
|-
 +
|4058423
 +
|Rone församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1852-1861
 +
|Lev. 1928. Pag. 1-73 + 224 opag.<br>Häri även vigsel- och dödbok för Rone 1852-1861.
 +
|-
 +
|4058423
 +
|Rone församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1747-1763
 +
|Opag. omf. 236 pag.<br>Topografiskt uppställd.
 +
|-
 +
|4058423
 +
|Rone församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1764-1800
 +
|Opag. omf. 326 pag.<br>Topografiskt uppställd.
 +
|-
 +
|4058423
 +
|Rone församling
 +
|G I Andra längder
 +
|4, 1701-1800
 +
|Inb. (Lev. 1934). Fol. 1-28.<br>Längd efter födelseår.<br>Häri även längd efter födelseår för Eke 1697-1800 (fol. 20-28).
 +
|-
 +
|4058423
 +
|Rone församling
 +
|"H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
"
 +
|1, 1854-1859
 +
|Bunt. (Lev. 1942). Opag. omf. 181 ark kronologiskt ordnade, samt 6 flyttningsbevis och vigselbevis 1824-1848.
 
|-
 
|-
| REPLACE
+
|4058424
| THIS
+
|Stenkumla församling
| FIVE ROWS
+
|C I Födelse- och dopböcker
| WITH
+
|1, 1677-1749
| THE TABLE
+
|Pag. 1-247, med flera luckor. Födelse- och dopbok för Stenkumla 1677-1728, 1730 och 1749 samt för Träkumla 1677-1728, 1730 och 1750 samt för Västerhejde 1677-1726, 1728 och 1747. Även död- och begravningsbok för Stenkumla och Träkumla 1749.
 +
|-
 +
|4058424
 +
|Stenkumla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1749-1782
 +
|Pag. 1-282. Husförhörslängder 1749-1761 och 1779-1782. Volymen innehåller även, för Stenkumla: utflyttningslängd 1780-1782, födelse- och dopbok 1727-1771,<br>vigselbok 1751-1771 samt anteckningar om prästgården 1755 och 1757, för Västerhejde: husförhörslängder 1749-1756 och 1779-1781, utflyttningslängd 1780-1782, födelse- och dopbok<br>1727-1771, vigselbok 1750-1771 samt död- och begravningsbok<br>1727-1738, 1749-1769 och 1771, och för Träkumla: husförhörslängder 1749-1760 och<br>1779-1781, utflyttningslängd<br>1780-1782, födelse- och dopbok<br>1727-1752 och 1754-1771, vigselbok 1749-1750, 1752,<br>1754-1762, 1764-1767 och 1770-1771 samt död- och begravningsbok 1727-1751 och<br>1754-1771.
 +
|-
 +
|4058424
 +
|Stenkumla församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1771-1847
 +
|Pag. 1-352. Större delen av pag.<br>77-78 bortriven med textförlust, ur pag. 341-342 är en bit utriven utan textförlust och i början av volymen torde ca 10 blad vara utrivna. Ministerialbok. Häri även längd över nattvardsungdom 1824, längd över nattvardsgäster 1781-1828 samt anteckningar om kyrkans byggnadsår.
 +
|-
 +
|4058424
 +
|Stenkumla församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1848-1860
 +
|Pag. 1-215. Ministerialbok.
 +
|-
 +
|4527070
 +
|Visby stadsförsamling
 +
|L I a Huvudräkenskaper
 +
|1, 1599-1663
 +
|Kapsel.<br>Räkenskaper 1599-1600 ( fragment)<br>1612-1613, 1614-1615 ( omslaget utgörs av medeltida handskrift ), odaterat fragment ( kanske 1620),<br>1630-1631,<br>( omslaget utgörs av medeltida handskrift ), ( även fragment av koncept till dessa<br>räkenskapsår ), 1639<br>( fragment ), 1643-1644<br>(ofullständig ), 1653-1654, 1657-1658, 1660-1661, 1661-1662 och 1662-1663.
 +
|-
 +
|4527070
 +
|Visby stadsförsamling
 +
|L I a Huvudräkenskaper
 +
|2, 1663-1680
 +
|Kapsel.<br>Lucka 1665.<br>( Vid räkenskaperna för 1669-1670 även ett blad observationer av Henrik Schacht ).
 +
|-
 +
|4527070
 +
|Visby stadsförsamling
 +
|L I a Huvudräkenskaper
 +
|3, 1683-1693
 +
|Kapsel.<br>Räkenskaper 1683-1685 ( två räkenskapsår i samma häfte ), 1685-1686, 1688-1689, 1689<br>( 1 förslag, 1 trol godk ex ), 1689-1691 ( 1 förslag, 1 häfte observationer av Andreas Dyring samt 1 häfte förklaring över dessa av Peter Bahr ), 1690<br>( 1 förslag, 1 trol godk ex ), 1691 ( 1 förslag, 1 trol<br>godk ex ), 1692 ( 1 förslag, 1 trol godk ex, fragment av längd över tiondeuppbörden, fragment av sammandrag av 1692 års räkenskaper, dito av 1690-1692 års räkenskaper ), 1693<br>( 1 förslag, 1 trol godk ex samt 2 sammandrag ).
 +
|-
 +
|4527070
 +
|Visby stadsförsamling
 +
|L I a Huvudräkenskaper
 +
|4, 1694-1699
 +
|Kapsel.<br>Räkenskaper 1694 ( 1 förslag, 1 godk ex samt 1 häfte<br>observationer av L Gane ), 1695 ( 1 godk ex, 1 längd över avskrivna restantier 1688-1695), 1696 ( 1 förslag, 1 godk ex, 1 tionderäkning ), 1698 ( 1 godkänt ex, 1 tionderäkning ), 1699<br>( 1 godkänt ex, 1 förklaring över räkenskaperna av Israel<br>Kolmodin ).
 +
|-
 +
|4527071
 +
|Visby stadsförsamling
 +
|L I d Kyrkokassans verifikationer
 +
|12, 1851-1858
 +
|Kapsel ( 8 fask).<br>Längder över bet vid begravningar 1851-1858. Längder över böter 1851-1854 samt 1856-1858. Längder över tomt- och jordhyror 1851-1853 samt 1856-1858. Räkning över kollektmedel 1858.
 +
|-
 +
|4531650
 +
|Akebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1790-1808
 +
|Pag. 1-192.<br>Fr o m pag 67 blanka sidor.
 +
|-
 +
|4531650
 +
|Akebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1824-1855
 +
|Pag.1-203.<br>Pag 138-148 och 157-203 blanka sidor.
 +
|-
 +
|4531650
 +
|Akebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1855-1861
 +
|Uppslag 1-120. Uppslag 77-117 och 119 blanka.
 +
|-
 +
|4531650
 +
|Akebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1861-1889
 +
|Uppslag 1-181.
 +
|-
 +
|4531650
 +
|Akebäcks församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1801-1900
 +
|Inb.<br>Uppsl. 1-128.<br>Häri även räkenskaper för fattigvård 1801-1862 och räkenskaper för kollekt 1856-1876.
 +
|-
 +
|4531650
 +
|Akebäcks församling
 +
|L IV Räkenskaper för kollekt
 +
|1, 1880-1917
 +
|Inb. Uppsl. 1-74.<br>Häri även kassabokskladd 1880-1912 för kyrkokassan.
 +
|-
 +
|4531650
 +
|Akebäcks församling
 +
|L I c Räkenskaper för kyrkan"
 +
c verifikationer
 +
"
 +
|1, 1858-1871
 +
|Arkivkartong.<br>Verifikationer 1958 (5 st), 1862 (10 st) och 1871 (16 st).
 +
|-
 +
|4531650
 +
|Akebäcks församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård,"
 +
löneförmåner m m
 +
"
 +
|1, 1759-
 +
|Arkivkartong.<br>Handlingar rörande sockenmagasinet.
 +
|-
 +
|4531651
 +
|Anga församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1845-1860
 +
|Pag. 1-72 + 2 titel- och reg.bl.och oskrivna blad. Kyrkbok. Vigda och döda fr o m 1853. Även kyrkoboksanteckningar för Ala fr o m 1853.
 +
|-
 +
|4531651
 +
|Ala församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1757-1853
 +
|Smal folio. Pag. 1-90, 100-126, 227-356.<br>Kommunionbok.
 +
|-
 +
|4531651
 +
|Ala församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1832-1871
 +
|Bunt. Kvarto.<br>Flyttningsbetyg.
 +
|-
 +
|4531651
 +
|Ala församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1700-1801
 +
|Pag. 1-290.<br>Räkenskapsbok.<br>Häri fattigräkning samt längd över bänkrum och gravplatser 1722.
 +
|-
 +
|4531651
 +
|Ala församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1801-1875
 +
|Pag. 1-246.<br>Räkenskapsbok.<br>Häri fattigmedel t o m 1847 och kollekter t o m 1875.
 +
|-
 +
|4531652
 +
|Alskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1745-1807
 +
|Uppsl. 1-59. Pag. 1-46. (uppsl. 61-84).<br>Även för Lye 1745- omkr. 1780 och 1787-1807 samt vigsel- och dödanteckningar för båda församlingarna 1808-1835.
 +
|-
 +
|4531652
 +
|Alskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1808-1820
 +
|Pag. 1-238.<br>Även för Lye omkr. 1782-1787, 1808-1820.
 +
|-
 +
|4531652
 +
|Alskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1821-1832
 +
|Pag. 1-103 + 1-150, 156-157 (85 blad). Även för Lye.
 +
|-
 +
|4531652
 +
|Alskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1833-1840
 +
|Uppsl. 1-68 + 1-51 + 24 oskr. blad. Även för Lye.
 +
|-
 +
|4531652
 +
|Alskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1841-1860
 +
|Uppsl. 1-190.
 +
|-
 +
|4531652
 +
|Alskogs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1851-
 +
|Uppsl. 1-55.Vol. omfattar endast sex hemman. Inga förändringar i kyrkobokföringen införda i boken.
 +
|-
 +
|4531653
 +
|Alskogs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1744-1788
 +
|Pag. 1-208, 233-238.<br>Kyrkobok.<br>Innehåller vigsel 1745-1807 och död 1744-1808 samt in- och utflyttning 1755-1782 och för Lye:<br>födelse 1744-1792, vigsel 1745-1808, död 1744-1806 och flyttning 1744-1755.
 +
|-
 +
|4531653
 +
|Alskogs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1789-1835
 +
|Fol. 1-60, 1-34.<br>Födelse- och dopbok.<br>Även för Lye 1792-1835.<br>Fol. 58-60 (Alskog) och 34 (Lye) avskrifter av lösa ark i ficka vid bakre pärmen.
 +
|-
 +
|4531653
 +
|Alskogs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1835-1860
 +
|Opaginerad (25 skrivna blad).<br>Kyrkobok.<br>Anteckningar om vigsel och död<br>fr o m 1836 samt om nattvardsungdom 1865-1869.
 +
|-
 +
|4531653
 +
|Alskogs församling
 +
|D I Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker)
 +
|1, 1827-1869
 +
|8 lösa blad.<br>Förteckningar.<br>Lucka 1833-1857, 1860-1864.<br>Även för Lye.
 +
|-
 +
|4531653
 +
|Alskogs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1837-1901
 +
|Bunt.<br>Flyttningsbetyg.<br>Lucka 1861-1884.<br>T o m 1860 spridda år.
 +
|-
 +
|4531653
 +
|Alskogs församling
 +
|H V Bilagor till lysnings- och vigselböckerna
 +
|1, 1840-1920
 +
|Arkivkartong. 1840-1860 spridda år, endast Alskog. 1885-1920 även Lye.
 +
|-
 +
|4531653
 +
|Alskogs församling
 +
|J Skrivelser, som ej kunna hänföras till andra serier
 +
|1, 1772-1897
 +
|Bunt.<br>Diverse skrivelser.<br>Äv. för Lye.
 +
|-
 +
|4531653
 +
|Alskogs församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1812-1831
 +
|Fol. 1-59.<br>Protokollsbok.<br>Häri äv. protokoll för Lye samma tid samt enstaka kyrkorådsprot:<br>1825, 1830 för Alskog och 1820, 1825, 1827 för Lye.
 +
|-
 +
|4531653
 +
|Alskogs församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1832-1860
 +
|140 blad.<br>Protokollsbok.<br>Äv. för Lye. Häri spridda kyrkorådsprotokoll 1850-1853.
 +
|-
 +
|4531654
 +
|Alskogs församling
 +
|K IV Skolrådets protokoll och övriga handlingar rörande"
 +
skolväsendet
 +
"
 +
|1, 1860-1925
 +
|Bunt.<br>Handlingar rör skolväsendet.<br>Äv. för Lye.
 +
|-
 +
|4531654
 +
|Alskogs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1709-1743
 +
|4:0 34 blad, alla mer eller mindre defekta.<br>Räkenskapsbok.<br>Lucka 1731-1733.<br>Även fattigkassan.
 +
|-
 +
|4531654
 +
|Alskogs församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1801-1860
 +
|89 blad.<br>Räkenskapsbok.<br>Häri äv. fattigkassan t o m 1848.
 +
|-
 +
|4531654
 +
|Alskogs församling
 +
|L IV Räkenskaper för kollekt
 +
|1, 1849-1868
 +
|Se Garde L IV:1.<br>Kollektreversal.
 +
|-
 +
|4531654
 +
|Alskogs församling
 +
|L V Räkenskaper för särskilda inrättningar och ändamål
 +
|1, 1837-1851
 +
|Se J:1.<br>Revision av magasinsräkning.
 +
|-
 +
|4531654
 +
|Alskogs församling
 +
|N Handlingar rörande visitation, inventarier och arkiv
 +
|1, 1737-1904
 +
|304 blad. 4:0.<br>Visitationsbok.<br>Även för Lye.<br>Häri äv.kyrkoinven-<br>teringsprotokoll 1907, 1910.
 +
|-
 +
|4531654
 +
|Alskogs församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård, löneboställe"
 +
prästlön, donationer
 +
"
 +
|1, 1836-1910
 +
|Bunt.<br>Handlingar rör kyrka och prästgård.<br>Även för Lye.
 +
|-
 +
|4531654
 +
|Alskogs församling
 +
|P Övriga handlingar
 +
|1, 1858-1860
 +
|Smal fol. 4 blad (+ ett antal oskrivna).<br>Byordning.
 +
|-
 +
|4531655
 +
|Alva församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1744-1796
 +
|Pag. 1-236.<br>Även husförhörslängd för Hemse.
 +
|-
 +
|4531655
 +
|Alva församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1797-1807
 +
|Uppsl. 1-100.
 +
|-
 +
|4531655
 +
|Alva församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1808-1840
 +
|Uppsl. 1-238. Även husförhörslängd för Hemse.
 +
|-
 +
|4531655
 +
|Alva församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1841-1856
 +
|Uppsl. 1-222.
 +
|-
 +
|4531655
 +
|Alva församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1857-1861
 +
|Uppsl. 1-94.
 +
|-
 +
|4531655
 +
|Alva församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1861-1870
 +
|Uppsl. 1-164. Vid ombindning av volymen 1949 borttogs de oskrivna bladen 90-158. Sist i volymen ett äldre gårdsregister.
 +
|-
 +
|4531655
 +
|Alva församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1871-1883
 +
|Uppsl. 1-199. 188-199 blanka. Även längd över obefintliga.
 +
|-
 +
|4531656
 +
|Alva församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1684-1742
 +
|Pag. 1-584.<br>Även vigsellängd 1685-1727, 1736-1744,<br>dödlängd 1685-1728, 1735-1741, kyrkoräkenskaper 1684-1729, räkenskaper för fattiga 1684-1699, visitationsprotokoll 1733, inventarium 1684-1689, 1730,visitationsräkning 1687-1700 och förteckning över kyrkans ägor 1689.
 +
|-
 +
|4531656
 +
|Alva församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1750-1826
 +
|Pag. 1-514.<br>Även vigsellängd 1750-1824, dödlängd 1750-1825 och in- och utflyttning 1750-1780, 1796-1807 och 1811. Även Hemse.
 +
|-
 +
|4531656
 +
|Alva församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1840-1860
 +
|Saknas. Huruvida några dop- och födelseanteckningar i renskrift förts under denna tid är okänt.
 +
|-
 +
|4531656
 +
|Alva församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1750-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4531656
 +
|Alva församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1817-1849
 +
|Lucka 1847-1848. Även kyrkoräkenskaper för Alva och Hemse 1796-1800.
 +
|-
 +
|4531657
 +
|Alva församling
 +
|H I Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna
 +
|1, 1838-1899
 +
|Kapsel. Diverse kyrkobokföringbilagor. Även Hemse. Tidigare signa H I:1 och H I:2.
 +
|-
 +
|4531657
 +
|Alva församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1835-1841
 +
|Kapsel. Flyttningsbetyg.<br>Även Hemse.
 +
|-
 +
|4531657
 +
|Alva församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|2, 1858-1879
 +
|Kapsel. Flyttningsbetyg.
 +
|-
 +
|4531657
 +
|Alva församling
 +
|H V Bilagor till lysnings- och vigselböckerna
 +
|1, 1836-1899
 +
|Fascikel. Även Hemse.
 +
|-
 +
|4531657
 +
|Alva församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1842-1863
 +
|Inb. Även Hemse. Innehåller även ett skolrådsprotokoll från 1846 och kyrkostämmans protokoll för 1863.
 +
|-
 +
|4531657
 +
|Alva församling
 +
|K II Kyrkostämmans protokoll
 +
|1, 1864-1882
 +
|Inb. Även Hemse.
 +
|-
 +
|4531657
 +
|Alva församling
 +
|K IV Skolrådets protokoll och handlingar
 +
|1, 1868-1902
 +
|Inb. Protkoll. Även protokoll för kyrkostämman 1883-1902 och för kyrkorådet 1886-1902.
 +
|-
 +
|4531658
 +
|Alva församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1764-1771
 +
|Inb. Uppsl. 1-185. Även specialräkenskaper 1794-1801, fattigkassan 1764-1771 och 1794-1801 samt kyrkans brädräkning 1764-1771. Även Hemse.
 +
|-
 +
|4531658
 +
|Alva församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1775-1796
 +
|Lucka 1787-1795. Inb. Specificerade huvudräkenskaper. Även fattigkassan.
 +
|-
 +
|4531658
 +
|Alva församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|3, 1801-1844
 +
|Inb. Lucka 1834-1841. Även fattigkassan.
 +
|-
 +
|4531658
 +
|Alva församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|4, 1840-1842
 +
|Fascikel. Även fattigkassan. Även Hemse.
 +
|-
 +
|4531658
 +
|Alva församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|5, 1843-1915
 +
|Inb. Även fattigkassan 1843-1847.
 +
|-
 +
|4531658
 +
|Alva församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special- och kladdräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1801-1844
 +
|Specialräkenskaper. Även fattigkassan.
 +
|-
 +
|4531658
 +
|Alva församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special- och kladdräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1842-1940
 +
|Specialräkenskaper. Även huvudräkenskaper 1916-1940, fattigkassan 1842-1843 och prästlönekassan 1919-1920.
 +
|-
 +
|4531658
 +
|Alva församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special- och kladdräkenskaper
 +
"
 +
|3, 1861-1891
 +
|Kladdräkenskaper. Även kollekträkenskaper 1845-1851 och 1861-1893. Äldre signum L I c:1.
 +
|-
 +
|4531658
 +
|Alva församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special- och kladdräkenskaper
 +
"
 +
|4, 1893-1899
 +
|Kladdräkenskaper för pastoratets kyrko- och skolkassor samt prästgårdsbyggnadskassan. Äldre signum L I c:2.
 +
|-
 +
|4531658
 +
|Alva församling
 +
|L II Räkenskaper för skolan
 +
|2, 1875-1896
 +
|Inb. Specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4531658
 +
|Alva församling
 +
|L V a Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål"
 +
a räkenskaper
 +
"
 +
|1, 1894-1933
 +
|Inb. Prästgårdsbyggnadskassan.
 +
|-
 +
|4531658
 +
|Alva församling
 +
|L V a Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål"
 +
a räkenskaper
 +
"
 +
|3, 1918-1933
 +
|Häfte. Prästgårdsbyggnadskassan. Kladd.
 +
|-
 +
|4531658
 +
|Alva församling
 +
|N Visitationshandlingar samt inventarie-och arkivförteckningar
 +
|1, 1796-1905
 +
|Inb. Visitationsprotokoll, kyrkoinventeringsprotokoll, kyrkornas inventarium, arkivförteckningar och ämbetsberättelser.<br>Även Hemse.
 +
|-
 +
|4531659
 +
|Anga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1759-1807
 +
|Pag. 1-165, 168-201, 206-260. Husförhörsbok. Häri födelse 1796-1844, vigsel och död 1796-1852.
 +
|-
 +
|4531659
 +
|Anga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1809-1840
 +
|Uppsl. 1-149 + titelblad. Husförhörsbok. Häri ant. om hållna husförhör 1797-1811 och om kommunionen t o m 1840.
 +
|-
 +
|4531659
 +
|Anga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1841-1854
 +
|Uppsl. 1-98 + 3 titel- och reg.blad. Husförhörsbok. Med kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4531659
 +
|Anga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1854-1861
 +
|Uppsl. 1-119 + 3 titel- och registerblad. Husförhörsbok. Med kommunionanteckningar fr o m 1855.
 +
|-
 +
|4531659
 +
|Anga församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1845-1860
 +
|Pag. 1-72 + 2 titel- och reg.bl.och oskrivna blad. Kyrkbok. Vigda och döda fr o m 1853. Även kyrkoboksanteckningar för Ala fr o m 1853.
 +
|-
 +
|4531659
 +
|Anga församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1813-1858
 +
|Smal folio. Fol. 1-83.<br>Kommunionbok.
 +
|-
 +
|4531659
 +
|Anga församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1832-1871
 +
|Bunt. Kvarto.<br>Flyttningsbetyg.
 +
|-
 +
|4531659
 +
|Kräklingbo församling
 +
|K IV Skolrådets protokoll och handlingar
 +
|1, 1846-1873
 +
|Bunt.<br>Skolhandlingar.<br>För pastoratet. Häri sockenmagasinshandlingar 1853-1859, fattigvårdsstyrelsens handlingar för pastoratet 1846-1861 samt sockenstämmoprotokoll för Anga 1771 och Ala sockennämnd 1860.
 +
|-
 +
|4531660
 +
|Anga församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1587-1699
 +
|Kvarto. Pag. 1-148 + nya titel- och reg.blad. Räkenskapsbok. Luckor 1592-1599, 1645-1658. För tiden 1587-1591 endast kassans ställning vid visitation. Häri anteckningar om födda 1664-1684 och döda 1602-1687.
 +
|-
 +
|4531660
 +
|Anga församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|2, 1700-1801
 +
|Kvarto. Pag. 1-306. Räkenskapsbok. Även för de fattiga. Häri bänklängd och gravplatser 1722, anteckning om ryssarna 1717.
 +
|-
 +
|4531660
 +
|Anga församling
 +
|L I b Räkenskaper för<br>kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1801-1862
 +
|Fol. 1-108. Räkenskapsbok. Häri fattigmedel t o m 1847 samt räkning över tornbygge 1802 och kollektmedel.
 +
|-
 +
|4531661
 +
|Ardre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1783-1824
 +
|Lev 1907.<br>Gårds- och yrkesregister från 1955. Maskinpaginerad 1-199.
 +
|-
 +
|4531661
 +
|Ardre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1807-1821
 +
|Lev 1907.<br>Gårds- och yrkesregister uppr. 1955. Hade ursprungligen sammanbundits med Gammelgarn. Även kommunionsant. 1810-1821. Handpaginerad 1-169.
 +
|-
 +
|4531661
 +
|Ardre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1821-1835
 +
|Lev. 1929.<br>Gårds- och yrkesregister uppr. 1955. Handpaginerad 1-76.
 +
|-
 +
|4531661
 +
|Ardre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1836-1845
 +
|Lev. 1948. Pag. 1-99 och uppslag 100-146.<br>Gårds- och yrkesregister uppr. 1954. Även kommunionsant. 1836-1845.
 +
|-
 +
|4531661
 +
|Ardre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1845-1852
 +
|Lev. 1948.<br>Gårds- och yrkesregister uppr. 1954. Även kommunionsant. 1845-1852. Maskinfolierad 1-130.
 +
|-
 +
|4531661
 +
|Ardre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1852-1858
 +
|Lev. 1948.<br>Gårds- och yrkesregister uppr. 1954. Även kommunionsant. 1853-1857. Maskinfolierad 1-139.
 +
|-
 +
|4531661
 +
|Ardre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1858-1863
 +
|Lev. 1948.<br>Gårdsreg. från 1858 samt gårds- och yrkesregister 1955. Även kommunionsant. 1858-1863. Maskinfolierad 1-158.
 +
|-
 +
|4531662
 +
|Ardre församling
 +
|D II Längd över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1822-1843
 +
|Lev. 1929.<br>Topografiskt uppställd. Reg. uppr. 1964.
 +
|-
 +
|4531662
 +
|Ardre församling
 +
|D II Längd över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1844-1857
 +
|Lev. 1929.<br>Topografiskt uppställd. Reg. uppr. 1964.
 +
|-
 +
|4531662
 +
|Ardre församling
 +
|D II Längd över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|3, 1858-1875
 +
|Lev. 1929.<br>Topografiskt uppställd. Reg. uppr. 1964.
 +
|-
 +
|4531662
 +
|Ardre församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1856-1894
 +
|Bunt. Lev. 1929.
 +
|-
 +
|4531662
 +
|Ardre församling
 +
|L I a Kyrkoräkenskaper"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1866-1914
 +
|Inb.<br>Huvudräkning special.
 +
|-
 +
|4531662
 +
|Ardre församling
 +
|L I b Kyrkoräkenskaper"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1760-1798
 +
|Inb.<br>Kyrkans specialräkning.
 +
|-
 +
|4531662
 +
|Ardre församling
 +
|L I b Kyrkoräkenskaper"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1798-1843
 +
|Inb.<br>Fr o m 1801 uppdelat i inkomster och utgifter.
 +
|-
 +
|4531662
 +
|Ardre församling
 +
|L I b Kyrkoräkenskaper"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|3, 1843-1865
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4531662
 +
|Ardre församling
 +
|R I Kartor och ritningar angående kyrka, prästgård och kyrklig"
 +
jord
 +
"
 +
|1, 1796-
 +
|Geometrisk commisionskarta över Mullvalds i Ardre, uppr år 1700 av M Schilder och renoverad år 1796 av Magn Lallerius. Äldre signum O:1. Nr A 7 i mapp A:1 i landsarkivets kartsamling.
 +
|-
 +
|4531662
 +
|Ardre församling
 +
|R I Kartor och ritningar angående kyrka, prästgård och kyrklig"
 +
jord
 +
"
 +
|3, 1828-
 +
|Karta över Ardre prästbol, uppr år 1700 av M Schilder och renoverad år 1828 av N Joh Lallér. Äldre signum O:2. Nr A 3 i mapp A:1 i landsarkivets kartsamling.
 +
|-
 +
|4531662
 +
|Ardre församling
 +
|R I Kartor och ritningar angående kyrka, prästgård och kyrklig"
 +
jord
 +
"
 +
|4, 1833-
 +
|Karta över gränsen mellan Hallegårde och Ardre annex, uppr av A Kollberg. Äldre signum O:3. Nr A 4 i mapp A:1 i landsarkivets kartsamling.
 +
|-
 +
|4531663
 +
|Atlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1729-1779
 +
|""Kyrckio Book""""."""
 +
|-
 +
|4531663
 +
|Atlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1791-1806
 +
|"""Kyrckio Book""."
 +
|-
 +
|4531663
 +
|Atlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1806-1846
 +
|"""Kyrckio Book""."
 +
|-
 +
|4531663
 +
|Atlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1847-1868
 +
|"""Kyrckio Book"".<br>Pag. 1-308."
 +
|-
 +
|4531663
 +
|Atlingbo församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1714-1761
 +
|Häri även vigsel- och dödbok.
 +
|-
 +
|4531663
 +
|Atlingbo församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1762-1844
 +
|Häri även vigsel- och dödbok.
 +
|-
 +
|4531663
 +
|Atlingbo församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1845-1868
 +
|Häri även vigsel- och dödbok. Pag. 1-234.<br>Pag. 7-32 och 73-212 uteslutna vid ombindning.
 +
|-
 +
|4531663
 +
|Atlingbo församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1729-1762
 +
|
 +
|-
 +
|4531663
 +
|Atlingbo församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1762-1804
 +
|
 +
|-
 +
|4531663
 +
|Atlingbo församling
 +
|K I Sockenstämmoprotokoll
 +
|1, 1812-1849
 +
|Inb.<br>Även kommunion.
 +
|-
 +
|4531664
 +
|Atlingbo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1787-1831
 +
|Kapsel.<br>Flyttningsattester.
 +
|-
 +
|4531664
 +
|Atlingbo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|2, 1850-1876
 +
|Bunt.<br>Flyttningsattester.
 +
|-
 +
|4531664
 +
|Atlingbo församling
 +
|H V Bilagor till lysnings- och vigselböckerna
 +
|1, 1850-1920
 +
|Kapsel.<br>Handlingar ang. lysning och vigsel.
 +
|-
 +
|4531664
 +
|Atlingbo församling
 +
|K I Sockenstämmoprotokoll
 +
|2, 1850-1908
 +
|Inb.<br>Även kyrkoråd. Från 1863 kyrkostämma.
 +
|-
 +
|4531664
 +
|Atlingbo församling
 +
|"L I a Räkenskaper för kyrka, a huvudräkning
 +
"
 +
|1, 1587-1716
 +
|Inb.<br>Häri även inventarium 1587, 1652 samt Fattigkassans huvudräkning.
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka, a huvudräkning"
 +
"
 +
|2, 1716-1761
 +
|Inb.<br>Häri även syneprotokoll 1716 samt Fattigkassans huvudräkning.
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka, a huvudräkning"
 +
"
 +
|3, 1762-1801
 +
|Inb.<br>Häri även brädräkning 1763-1847 samt Fattigkassans huvudräkning.
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka, a huvudräkning"
 +
"
 +
|4, 1801-1858
 +
|Inb.<br>Häri även Fattigkassan huvudräkning 1801-1850.
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrka, b specialräkning"
 +
"
 +
|1, 1801-1827
 +
|Inb. Häri även Fattigkassans specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrka, b specialräkning"
 +
"
 +
|2, 1827-1871
 +
|Inb. Häri även Fattigkassans specialräkenskaper 1827-1850.
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|L II Räkenskaper för skola
 +
|1, 1836-1919
 +
|Inb.<br>Räkenskapsbok/Huvudbok.
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|L II Räkenskaper för skola
 +
|2, 1848-1867
 +
|Inb.<br>Räkenskapsbok/Special.
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|2, 1769-1862
 +
|Inb.<br>Magasinsräkenskaper/Kyrkomagasin.
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|1, 1778-1851
 +
|Inb.<br>Magasinsräkenskaper/Sockenmagasin.
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|N Visitationshandlingar samt inventarie- och"
 +
arkivförteckningar
 +
"
 +
|1, 1832-1849
 +
|Kapsel.<br>Kyrkoinventeringsprotokoll. avser åren 1832, 1847, 1849.
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|O Handl. rör. kyrka, kyrkogård, fastigheter, betjäning m.m.
 +
|1, 1784-1891
 +
|Kapsel.<br>Synehandlingar.
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|R Kartor och ritningar
 +
|1, 1770-
 +
|Karta över prästgården: utdrag 1770, Lallerius (ViLA's kartsamling, mapp A 1, nr A 9).
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|R Kartor och ritningar
 +
|2, 1820-
 +
|Karta över prästgården (ViLA's kartsamling, mapp A 1, nr A 8).
 +
|-
 +
|4531665
 +
|Atlingbo församling
 +
|R Kartor och ritningar
 +
|4, 1861-1862
 +
|Ritning av kyrka. O.N. Lindqvist 1861. (ViLA's kartsamling, mapp A 12, nr A 135)<br>Projekt till nytt torn 1862. (Mapp A 20, nr A 136)<br>Projekt till Atlingbo kyrka (Mapp A 12, nr A 137 a-b).
 +
|-
 +
|4531666
 +
|Barlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1798-1806
 +
|Pag. 1-43 plus oskrivna blad.<br>På titelbladet anges volymen vara upplagd 1789, men anteckningarna i längden börjar inte förrän 1798.
 +
|-
 +
|4531666
 +
|Barlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1806-1821
 +
|Uppsl. 1-59 plus oskrivna blad.
 +
|-
 +
|4531666
 +
|Barlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1822-1842
 +
|Pag. 1-329.<br>Även Ekeby.
 +
|-
 +
|4531666
 +
|Barlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1842-1860
 +
|Pag. 1-768.<br>Även Ekeby.
 +
|-
 +
|4531666
 +
|Barlingbo församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1847-1860
 +
|Uppsl. 1-31 plus oskrivna blad. In- och utflyttning.<br>Även Ekeby.
 +
|-
 +
|4531666
 +
|Barlingbo församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1717-1795
 +
|Pag. 1-526 (pag. 477 är överhoppad).<br>Även vigselbok t o m 1794 samt död- och begravningsbok.<br>Även Ekeby.<br>Vigselboken för Barlingbo börjar 1718.
 +
|-
 +
|4531666
 +
|Barlingbo församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1795-1860
 +
|Fol. 1-357. Även lysnings- och vigselbok, död- och begravningsbok, kyrkans- och prästgårdens inventarium 1795, anteckningar om reparationer i kyrkorna 1796-1802 samt anteckningar om prästgårdens stängselskyldighet.<br>Även Ekeby.
 +
|-
 +
|4531667
 +
|Barlingbo församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäste (kommunionlängder)
 +
|1, 1792-1842
 +
|79 blad.
 +
|-
 +
|4531667
 +
|Barlingbo församling
 +
|H I Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna
 +
|1, 1842-1914
 +
|Kapsel.<br>Även bilagor till födelse- och dopboken, lysnings- och vigselboken samt död- och begravningsboken.<br>Även Ekeby.
 +
|-
 +
|4531667
 +
|Barlingbo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1778-1789
 +
|Flyttningsbetyg.<br>Även Ekeby.
 +
|-
 +
|4531667
 +
|Barlingbo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|2, 1811-1832
 +
|Flyttningsbetyg.<br>Även Ekeby.
 +
|-
 +
|4531667
 +
|Barlingbo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|3, 1842-1859
 +
|Flyttningsbetyg.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|J Skrivelser, resolutioner, utslag och memorial
 +
|1, 1776-1853
 +
|Kapsel.<br>Lucka 1813-1836.<br>Även Ekeby.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1734-1783
 +
|Fol. 1-87.<br>Lucka 1735-1746.<br>Även protokoll för Ekeby sockenstämma 1747-1783, brädräkning för Barlingbo 1749-1750 och 1757-1758, kladdanteckning till Barlingbo kyrkoräkenskaper 1751, förteckning över kyrkoplanken i Barlingbo 1761 och ca 1795 samt anteckningar om underhållsskyldigheten för prästgårdens ladugård ca 1795.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1778-1808
 +
|48 blad. Spridda år.<br>Även Ekeby.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|3, 1812-1843
 +
|Fol. 1-152.<br>Även protokoll för Ekeby, sockenstämma för Barlingbo och Ekeby kyrkoråd 1817-1839,spridda år, för Barlingbo kyrkoråd 1842 samt för Barlingbo förlikningskommitté 1840 och 1843.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|4, 1842-1852
 +
|Pag. 1-207.<br>Även protokoll för Ekeby sockenstämma, för Barlingbo och Ekeby kyrkoråd 1842-1849, spridda år, för Barlingbo skoldirektion 1842-1847 samt för Barlingbo förlikningskommitté 1843-1847.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1757-1794
 +
|Fol. 1-94.<br>Även räkenskaper för fattigvård.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1795-1877
 +
|Fol. 1-94.<br>Även räkenskaper för fattigvård t o m 1848.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special- och kladdräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1801-1854
 +
|134 blad.<br>Specialräkenskaper.<br>Även räkenskaper för kollekt 1801-1814 och räkenskaper för fattigvård 1801-1848.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|1, 1757-1807
 +
|Inb.<br>31 skrivna blad.<br>Magasinsräkenskaper.<br>Lucka 1785-1792.<br>Även Ekeby.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|2, 1776-1812
 +
|Inb.<br>69 blad.<br>Årsredogörelser för magasinet.<br>Luckor 1790-1792 och 1811.<br>Även Ekeby 1793-1810.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|3, 1803-1845
 +
|Inb. Fol.<br>1-29. Kyrkans brädräkning.<br>Lucka 1843-1844.<br>Även Ekeby 1788-1842.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|6, 1842-1905
 +
|Inb. Opag.<br>Allmänna sockenkassans räkenskaper.<br>Äldre signa L V:9.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård,"
 +
prästlön m m
 +
"
 +
|2, 1820-1859
 +
|Kapsel. Handlingar rörande kyrkliga boställen m m. Bl a längder över kyrkans bräder 1820-1834.<br>Äldre signa O:1.
 +
|-
 +
|4532051
 +
|Barlingbo församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård,"
 +
prästlön m m
 +
"
 +
|1, 1771-
 +
|Karta över Barlingbo och Ekeby prästbol. Renovation av Magnus Lallerius av en år 1698 upprättad karta. Karta nr A 11 i mapp A:2 i landsarkivets kartsamling. Äldre signa O:2.
 +
|-
 +
|4532052
 +
|Björke församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1783-1804
 +
|Fol. 1-103.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532052
 +
|Björke församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1805-1834
 +
|Fol. 1-124.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532052
 +
|Björke församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1835-1842
 +
|Uppslag 1-84 + 3 titelblad.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532052
 +
|Björke församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1843-1856
 +
|Fol. 1-58. Husförhörslängd 1857-1863 saknas.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532052
 +
|Björke församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1864-1870
 +
|Stor folio. Uppslag 1-67 samt titelblad och avskrivna blad.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532052
 +
|Björke församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1870-1881
 +
|Stor folio. Uppslag 1-98 + 2 titelblad.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532052
 +
|Björke församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1797-1863
 +
|Fol. 1-95. Ministerialbok innehåller födelse och dop, lysning och vigsel samt död och begravning.
 +
|-
 +
|4532052
 +
|Björke församling
 +
|K II Kyrkostämmans protokoll
 +
|1, 1863-1901
 +
|Fol. 1-135. Häri även kyrkoråd 1871, 1879-1901.<br>Protokollsbok.
 +
|-
 +
|4532052
 +
|Björke församling
 +
|K IV a Skolrådets protokoll och övriga handlingar rörande"
 +
skolväsendet
 +
a skolrådets protokoll och handlingar"
 +
|2, 1869-1914
 +
|Fol. 1-90.<br>Protokollsbok.
 +
|-
 +
|4532052
 +
|Björke församling
 +
|"L I a Räkenskaper för kyrkan
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1767-1845
 +
|Fol. 1-236. Med specificerade räkensk. t o m 1799. Häri även fattigräkning 1767-1845 och brädräkning 1767-1796.<br>Räkenskapsbok.
 +
|-
 +
|4532052
 +
|Björke församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1801-1897
 +
|Fol. 1-114. Inkomsterna först från 1806.<br>Räkenskapsbok.
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1764-1773
 +
|Fol. Pag. 1-26. Förteckning över församlingens ledamöter.
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1858-1861
 +
|Uppsl. 1-170.
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1667-1705
 +
|Doplängd för åren 1667-1692, 1699 och 1705. Häri även dödbok 1668-1690, 1695, 1699 och 1705 samt inventarium 1667-1686.
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1752-1769
 +
|Delvis uppställd i form av husförhörslängd.
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1770-1804
 +
|Pag 1-162. Topografiskt uppställd t o m 1791, därefter kronologiskt.
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|K I Sockenstämmoprotokoll
 +
|1, 1788-1794
 +
|Inb. fol.
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|K I Sockenstämmoprotokoll
 +
|2, 1799-1862
 +
|Inb. fol. Register över handlagda ärenden i volymens början. Häri även gemensamma sockenstämmoprotokoll för Bro och Väskinde 1815-1854 (spridda<br>år) samt kyrkorådsprotkoll 1826-1859 (spridda år).
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|K I Sockenstämmoprotokoll
 +
|3, 1833-1838
 +
|Häfte. Ärenden ang orgelverk m m<br>1833, 1836-1838.
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1624-1687
 +
|Kvarto, opag. Delvis fuktskadad.
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1689-1741
 +
|Smal fol. Endast delvis pag 1-90.<br>Häri även inventarium samt fattigkassans räkenskaper samma år.
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|3, 1742-1778
 +
|Smal fol, opag. Tionderäkning<br>fr o m 1773 endast summariska<br>räkenskaper. Häri även fattig-<br>kassans räkenskaper.
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|4, 1773-1891
 +
|Fol, opag. Häri även fattig-<br>kassans räkenskaper 1773-1852.
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1639-1688
 +
|Kvarto. Tionderäkningsbok
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1801-1892
 +
|Fol. Uppsl 1-176. Även fattig-<br>kassan t o m 1852.
 +
|-
 +
|4532054
 +
|Bro församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|1, 1815-1821
 +
|1 bunt (14 blad). Socken- och fattigmagasinets räkenskaper.
 +
|-
 +
|4532055
 +
|Bunge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1871-1880
 +
|Uppsl. 1-157. I slutet av volymen längd över obefintliga.
 +
|-
 +
|4532056
 +
|Burs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1720-1791
 +
|Pag. 1-114 + 4 titelbl.<br>Husförhörsbok.<br>Häri även husförhörslängd för Stånga från omkr. 1770 är boken ofullständigt förd.
 +
|-
 +
|4532056
 +
|Burs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1795-1806
 +
|Pag. 1-167 + 4 titel- och ett antal oskrivna blad.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532056
 +
|Burs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1807-1820
 +
|Uppsl. 1-187 + 6 titelblad.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532056
 +
|Burs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1821-1847
 +
|Fol. I-VIII, pag. 1-328 + oskrivna blad.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532056
 +
|Burs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1847-1861
 +
|Fol. I-IV, uppsl. 1-245 + oskriv.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532057
 +
|Burs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1847-1860
 +
|Pag. 1-70.<br>In- och utflyttningsbok.<br>Äv. för Stånga. Häri äv. fört. över nattvardsungdom 1847-1872.
 +
|-
 +
|4532057
 +
|Burs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1713-1776
 +
|Pag. 1-227 + 3 titelbl.<br>Kyrkobok.<br>Även för Stånga.
 +
|-
 +
|4532057
 +
|Burs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1777-1803
 +
|Fol. 1-120.<br>Kyrkobok.<br>Lucka 1793 - april 1795.<br>Även för Stånga 1777-1802.
 +
|-
 +
|4532057
 +
|Burs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1801-1862
 +
|Pag. 1-202 + 6 titelbl.<br>Kyrkobok.<br>Häri äv. anteckningar rör. reparationer i kyrkan m m 1829, 1835 och 1859.
 +
|-
 +
|4532057
 +
|Burs församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1772-1852
 +
|Protokoll och bilagor (lösa).<br>Häri även prot. och bilagor för Stånga samt skoldirektionens prot. 1847.
 +
|-
 +
|4532057
 +
|Burs församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1808-1852
 +
|Pag. 1-184.<br>Protokollsbok.<br>Med sakregister. Häri äv skolstyrelsens protokoll 1847-1850.
 +
|-
 +
|4532057
 +
|Burs församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|3, 1853-1862
 +
|Fol. 1-95.<br>Protokollsbok.<br>Häri även kyrkostämma 1863-1868, kyrkoråd 1853, 1855, fattigvårdsstyrelsens prot. 1855-1858 och sockennämnden 1856.
 +
|-
 +
|4532058
 +
|Burs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkning
 +
"
 +
|1, 1704-1749
 +
|Kvarto. Pag 1-178.<br>Räkenskapsbok.<br>Från 1737 även räkenskaper för fattiga.
 +
|-
 +
|4532058
 +
|Burs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkning
 +
"
 +
|2, 1750-1781
 +
|Fol. 1-173. Kvarto.<br>Räkenskapsbok.<br>För 1750 defekt. Med specificerade räkenskaper. Häri även räkenskaper för fattiga samt kollekträkensk. 1754-1764, 1781. Räkenskaper för kyrkan 1782-1794 saknas.
 +
|-
 +
|4532058
 +
|Burs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkning
 +
"
 +
|3, 1795-1800
 +
|Häfte. Kvarto. Fol. 1-12.<br>Räkenskaper.<br>Även fattigkassa.
 +
|-
 +
|4532058
 +
|Burs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkning
 +
"
 +
|4, 1801-1839
 +
|Pag. 1-170.<br>Räkenskapsbok.<br>Häri även räkenskaper för Stånga samt anteckningar om prästgården m m 1802, 1834-1853. Häri även fattigkassan.
 +
|-
 +
|4532058
 +
|Burs församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1801-1860
 +
|Pag. 1-358.<br>Räkenskapsbok.<br>Häri även fattigkassan t o m 1848 samt kollektmedel 1801-1818, 1823-1824.
 +
|-
 +
|4532058
 +
|Burs församling
 +
|M Handlingar rörande prästval
 +
|1, 1793-1886
 +
|Valprotokoll. Valhandlingar.<br>Spridda år.
 +
|-
 +
|4532058
 +
|Burs församling
 +
|N Handlingar rörande visitation, inventarium och arkiv
 +
|1, 1582-1802
 +
|Inb. Kvarto. Pag. 1-98.<br>Inventariebok.<br>Även för Stånga. Häri äv inventarium för prästgården samt anteckningar om reparationer i kyrkorna och prästgården 1626-1737.
 +
|-
 +
|4532058
 +
|Burs församling
 +
|N Handlingar rörande visitation, inventarium och arkiv
 +
|2, 1737-1799
 +
|Inb. Kvarto. Fol. 1-84.<br>Visitationsbok.<br>Äv. Stånga.
 +
|-
 +
|4532058
 +
|Burs församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård, löneboställe"
 +
prästlön, donationer
 +
"
 +
|1, 1783-1797
 +
|Bunt.<br>Synehandlingar m m .<br>För pastoratet Bl a rättegång rör. prästgårdens reparation.
 +
|-
 +
|4532060
 +
|Buttle församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1716-1774
 +
|Inb. Opag.<br>Häri även räkenskaper fattigvård, huvudräkenskaper för Guldrupe kyrko- och fattigkassor 1716-1775, inventarier för Buttle och Guldrupe kyrkor 1738-1764 samt anteckningar om reparationer i Buttle kyrka 1700-1764.
 +
|-
 +
|4532060
 +
|Buttle församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1774-1847
 +
|Inb. Opag.<br>Häri även räkenskaper för fattigvård samt huvudräkenskaper för Guldrupe kyrko- och fattigkassor 1775-1777 och 1779-1824.
 +
|-
 +
|4532060
 +
|Buttle församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1716-1744
 +
|Inb. Pag. 1-66. Häri även räkenskaper för fattigvård, kyrkans inventarium 1738 samt en avskrift år 1755 ur medeltredingens inventariebok från år 1680.
 +
|-
 +
|4532060
 +
|Buttle församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1832-1880
 +
|Inb. Opag.<br>Häri även räkenskaper för fattigvård t o m 1848 om kollekträkenskaper 1832-1837.
 +
|-
 +
|4532060
 +
|Buttle församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål.
 +
|1, 1740-1830
 +
|Inb. Pag. 1-141 och 158-201.<br>Magasinsräkenskaper.
 +
|-
 +
|4532060
 +
|Buttle församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål.
 +
|2, 1766-1830
 +
|Inb. Opag.<br>Magasinsräkenskaper.
 +
|-
 +
|4532060
 +
|Buttle församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål.
 +
|3, 1788-1835
 +
|Fask. Magasinsräkenskaper och handlingar 1788 och 1828-1835.
 +
|-
 +
|4532061
 +
|Bäls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1749-1783
 +
|Uppsl. 1-76. Även kommunionlängd 1749-1799 och tunfördelning för prästgården.
 +
|-
 +
|4532061
 +
|Bäls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1784-1812
 +
|Pag. 1-183.
 +
|-
 +
|4532061
 +
|Bäls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1827-1852
 +
|Uppsl. 1-163.
 +
|-
 +
|4532061
 +
|Bäls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1852-1861
 +
|Uppsl. 1-87.
 +
|-
 +
|4532061
 +
|Bäls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1862-1875
 +
|Uppsl. 1-54. Svårt brandskadad, får ej utnyttjas av forskare. Istället finns en avskrift upprättad 1943 av David Gadd med signum A XX:1.
 +
|-
 +
|4532061
 +
|Bäls församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1704-1748
 +
|Pag. 1-21.
 +
|-
 +
|4532061
 +
|Bäls församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1847-1861
 +
|Pag. 1-52. Större delen av volymen är ej utnyttjad. Även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok<br>t o m 1860.
 +
|-
 +
|4532061
 +
|Bäls församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1674-1747
 +
|Inb. Pag. 1-82. Även fattigkassans räkenskaper och brädräkning. Sex blad med räkenskaper för Hangvar och Hall 1619-1623, som utgjort pärmfyllnad till ett avtaget pergamentsomslag till denna volym, utskildes 1950 och överfördes till Hangvar<br>kyrkoarkiv.
 +
|-
 +
|4532061
 +
|Bäls församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1749-1874
 +
|Inb.Uppsl. 1-137. Även fattigkassans räkenskaper t o m 1848 och brädräkning t o m 1802.
 +
|-
 +
|4532061
 +
|Bäls församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1801-1924
 +
|Inb. Pag. 1-356. Även fattigkassans räkenskaper t o m 1848 och kollekträkenskaper<br>t o m 1893.
 +
|-
 +
|4532061
 +
|Hejnums församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
 +
|1, 1832-1869
 +
|Se L I c:1. Kladdräkenskaper för kommunionmedel.
 +
|-
 +
|4532062
 +
|Dalhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1750-1780
 +
|Pag. 1-220. Även Ganthem och Halla. Dateringen är osäker såtillvida att slutåret är en uppskattning.
 +
|-
 +
|4532062
 +
|Dalhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1784-1830
 +
|Pag. 1-382. Obs. att boende på Granskogs grund i Dalhem är noterade i Halla A I:1.
 +
|-
 +
|4532062
 +
|Dalhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1830-1848
 +
|Uppsl. 1-257.
 +
|-
 +
|4532062
 +
|Dalhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1848-1860
 +
|Uppsl. 1-186. I början på volymen även ett äldre gårdsregister och i slutet anteckningar om antalet nattvardsgäster 1853-1857.
 +
|-
 +
|4532062
 +
|Dalhems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1694-1725
 +
|Pag. 1-316 med många luckor, vilka framgår av volymens titelblad. Volymen innehåller även följande, för Dalhem: vigselbok 1694-1726, död- och begravningsbok 1694-1725, anteckningar vid husförhör 1727, in- och utflyttningslängd 1694-1696, beslut i sockenstämma 1694, kyrkans räkenskaper 1694-1724, kyrkans inventarium 1694-1710, förteckning över kyrkans jordar 1694, bänklängd 1694 och 1776, anteckningar om kyrkans och prästgårdens reparationer 1694-1710, prästgårdens inventarium 1694, anteckningar om plikt att hålla tun och anteckningar om sällsamma tildragelser 1709, för Ganthem: födelse- och dopbok 1694-1715 och 1723-1725, vigselbok 1698 -1724, död- och begravningsbok<br>1694-1718, in- och utflyttnings- längd 1694-1696, beslut i socken- stämma 1694, kyrkans räkenskaper 1694-1724 och 1726, kyrkans inventarium 1694-1710, förteck- ning över kyrkans och klockarens jordar 1694, anteckning om repa- rationer i kyrkan 1695-1706, bänklängd 1694 och 1767 samt förteckning över personer som stått kyrkoplikt.<br>För Halla: födelse- och dopbok 1694-1725, vigselbok 1694-1722, död- och begravningsbok 1694-1726, in- och utflyttningslängd 1694-1696, beslut i socken-<br>stämma 1694, kyrkans räkenskaper<br>1694-1724 och 1726, kyrkans inventarium 1694-1709, förteckning över kyrkans och klockarens jordar, anteckningar om reparationer i kyrkan 1696-1702, bänklängd 1694, anteckningar om plikt att hålla tun, anteckningar om gåvor till kyrkan och diverse anteckningar.
 +
|-
 +
|4532062
 +
|Dalhems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1727-1761
 +
|Pag. 1-140. Även inflyttnings-<br>längd 1751-1752, utflyttnings-<br>längd 1751-1758, kommunionlängd<br>1727-1754, lysnings- och vigselbok 1727-1761 samt död- och begravningsbok 1727-1761.
 +
|-
 +
|4532062
 +
|Dalhems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1762-1860
 +
|Fol. 1-229. Även lysnings- och vigselbok, död- och begravnings-<br>bok, anteckningar om kyrkoplikt 1775 och anteckningar om repara-<br>tioner i kyrkan 1843-1844.
 +
|-
 +
|4532063
 +
|Dalhems församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1756-1836
 +
|Inb. Fol. 1-195. Även Ganthem och Halla 1756-1777.
 +
|-
 +
|4532063
 +
|Dalhems församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1777-1822
 +
|Lucka 1778-1795.
 +
|-
 +
|4532063
 +
|Dalhems församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|2, 1823-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4532064
 +
|Dalhems församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|2, 1823-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4532064
 +
|Dalhems församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|3, 1837-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4532064
 +
|Dalhems församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|4, 1848-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4532065
 +
|Dalhems församling
 +
|J Skrivelser, resolutioner, utslag och memorial
 +
|1, 1738-1845
 +
|Inb. Kungörelser, skrivelser och resolutioner för hela pastoratet.
 +
|-
 +
|4532065
 +
|Dalhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|1, 1753-1833
 +
|Opag. Protokoll. Även Ganthem och Halla. Även protokoll för<br>Dalhems pastorats sundhetsnämnd<br>1831 och 1834 samt diverse inkomna handlingar 1755-1793.
 +
|-
 +
|4532065
 +
|Dalhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|2, 1833-1846
 +
|Fol. 1-145. Protkoll. Även Ganthem och Halla.
 +
|-
 +
|4532065
 +
|Dalhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|3, 1847-1862
 +
|Pag. 1-575. Protokoll. Även kyrkostämmans protokoll 1863-1878. Även Ganthem och Halla.
 +
|-
 +
|4532067
 +
|Eke församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1796-1806
 +
|Pag. 1-34+154 opag. Gårds- och yrkesreg. fr. 1955. Större delen av volymen outnyttjad.
 +
|-
 +
|4532067
 +
|Eke församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1843-1861
 +
|Fol. 1-100. Gårds- och yrkesreg. fr. 1955.
 +
|-
 +
|4532067
 +
|Eke församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1861-1873
 +
|Uppsl. 1-56 och 1-56 (paginering börjar om), nypag 1-116.
 +
|-
 +
|4532067
 +
|Eke församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1820-1851
 +
|Pag. 1-59. Häri även vigsel- och dödböcker för Eke 1820-1851.
 +
|-
 +
|4532067
 +
|Eke församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1852-1861
 +
|Pag. (med blyerts) 1-20+254 opag. Häri även vigsel- och dödböcker för Eke 1852-1861.
 +
|-
 +
|4532067
 +
|Eke församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1747-1799
 +
|Opag. omf. 192 pag.Topografisk uppställd.
 +
|-
 +
|4532067
 +
|Eke församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1854-1873
 +
|Bunt. Lev. 1942. Opag. omf. 213 ark, kronologiskt ordnade.
 +
|-
 +
|4532067
 +
|Eke församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1801-1853
 +
|Inb. Lev. 1909. Fol. 1-170 (Fol. 19 och 20 är placerade före fol.<br>11" fol. 74 tryckt 2 ggr). Häri även specialräkenskaper 1801-1853 samt magasinsräkenskaper 1848-1853."
 +
|-
 +
|4532067
 +
|Eke församling
 +
|O Handlingar ang. kyrkan
 +
|1, 1760-
 +
|Bänklängd år 1760. Bunt. Opag. omf. 4 pag.
 +
|-
 +
|4532067
 +
|Eke församling
 +
|P Övriga handlingar
 +
|1, 1787-
 +
|Arrendekontrakt ang. husbehovs-<br>bränning 1787. Bunt. Opag. omf. 4 pag.
 +
|-
 +
|4532068
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1799-1806
 +
|Pag. 1-40 plus oskrivna blad.
 +
|-
 +
|4532068
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1806-1821
 +
|Pag. 1-98 plus oskrivna blad.
 +
|-
 +
|4532068
 +
|Ekeby församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1792-1842
 +
|Pag. 1-158.
 +
|-
 +
|4532068
 +
|Ekeby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1842-1859
 +
|Flyttningsbetyg.
 +
|-
 +
|4532068
 +
|Ekeby församling
 +
|"L I a Räkenskaper för kyrkan
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1757-1794
 +
|Fol. 1-117. Häri även räkenskaper för fattigvård.
 +
|-
 +
|4532068
 +
|Ekeby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1795-1865
 +
|Fol. 1-80. Häri även räkenskaper för fattigvård t o m 1848.
 +
|-
 +
|4532068
 +
|Ekeby församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1801-1907
 +
|Inb. Pag. 1-318. Häri även räkenskaper för fattigvård t o m 1848 och räkenskaper för kollekt t o m 1814.
 +
|-
 +
|4532068
 +
|Ekeby församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|2, 1890-1913
 +
|Inb. Kladd över dagsverken.
 +
|-
 +
|4532069
 +
|Eksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1730-1770
 +
|Pag. 1-136 + 3 titel- och reg. blad. Husförhörsbok. Häri även anteckn. om infl. 1723-1758, 1765, 1776, utfl. 1723-1763, 1768, födelse 1723-1753, vigsel 1723-1753, död och begr. 1723-1753, kyrkotukt 1727-1754.
 +
|-
 +
|4532069
 +
|Eksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1784-1807
 +
|Pag. 1-310 + titel- och reg.blad.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532069
 +
|Eksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1807-1822
 +
|Uppsl. 1-288 + 5 reg.bl.<br>Husförhörsbok. Även husförhörsbok för Sproge.
 +
|-
 +
|4532069
 +
|Eksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1822-1833
 +
|Pag. 1-637 + 5 reg.bl.<br>Husförhörsbok. Även husförhörsbok för Sproge.
 +
|-
 +
|4532069
 +
|Eksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1833-1848
 +
|Fol. 1-6, pag. 1-384.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532070
 +
|Eksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1848-1857
 +
|Pag. 1-583 + 6 titel och reg.blad. Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532070
 +
|Eksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1858-1861
 +
|Uppsl. 1-578+ titel- och reg.blad. Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532071
 +
|Eksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1861-1870
 +
|Stor folio. Uppsl. 1-477 + 4 titel- och reg.blad.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532071
 +
|Eksta församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1871-1880
 +
|Stor fol. Uppsl. 1-233 + 6 titel- och reg.bl.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532072
 +
|Eksta församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1826-1860
 +
|Pag. 1-352. In- och utflyttn.bok.<br>Häri även in- och utflyttning för Sproge samt för båda församlingarna förteckning över nattv.ungdom 1834-1868 och lysningar 1833-1860. Lucka 1827-1832.
 +
|-
 +
|4532072
 +
|Eksta församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1754-1789
 +
|Pag. 1-242. Innehåller Födelse och dop, kommunionlängd, lysning och vigsel samt död och begravning. Häri äv. anteckn.om kommunion 1760-1790, om kyrkans och fattigkassans inkomster och utgifter 1781-1790 samt anteckn. om lån ur fattigkassa.
 +
|-
 +
|4532072
 +
|Eksta församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1790-1833
 +
|Fol. 1-158. Innehåller födelse och dop, lysning och vigsel samt död och begravning.
 +
|-
 +
|4532072
 +
|Eksta församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1833-1861
 +
|Pag. 1-560 (lucka pag. 9-24). Innehåller födelse och dop, lysning och vigsel samt död och begravning.
 +
|-
 +
|4532072
 +
|Eksta församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1791-1825
 +
|Fol. 1-143. Kommunionbok.
 +
|-
 +
|4532072
 +
|Eksta församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1826-1872
 +
|Fol. 1-154. Kommunionbok. Häri konfirmandförteckning 1831-1833.
 +
|-
 +
|4532073
 +
|Eksta församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1833-1847
 +
|Pag. 1-320. Protokollsbok. Häri även sockenstämmoprotokoll för Sproge samt diverse enstaka protokoll: Eksta och Sproge kyrkoråd 1834-1847, skoldirektion 1844-1846, för sundhetsnämnden 1834-1835, fattigvårdsstyrelsen 1846-1847, Eksta magasindirektion 1835-1838, Eksta och Sproge byggnadskommitté 1838-1841. Dessutom även förteckning över skrivelser tillk. kyrkoarkivet samt div. avskrifter och utdrag ur författningar.
 +
|-
 +
|4532073
 +
|Eksta församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|3, 1847-1862
 +
|Fol. 1-102. Protokollsbok. Häri även bilagor 1847-1851 och för Eksta: kyrkostämma 1863-1874, kyrkoråd 1850-1869, skolstyrelse 1848-1861, skolråd 1863-1874, sundhetsnämnd 1850, 1853, sockennämnd 1858-1860, fattigvårdsstyrelse 1858-1860, magasindirektionen 1859-1862, bondeståndet 1865: för Sproge: sockenstämma 1847-1862, kyrkostämma 1863-1874, kyrkoråd 1866-1872, skolstyrelse 1848-1861, skolråd 1863-1874, sundhetsnämnd 1850, 1853, magasindirektionen 1859-1860: samt för hela pastoratet: förteckning över läsrotar och även ledamöter i kommunalstyrelserna 1847-1852.
 +
|-
 +
|4532073
 +
|Eksta församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1734-1834
 +
|Fol. 1-120. Räkenskapsbok. Häri äv. fattigkassan samt kyrkans inventarium från omkr.1740-1755.
 +
|-
 +
|4532073
 +
|Eksta församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|2, 1833-1900
 +
|Inb. Fol. Häri även huvudräkenskaper för fattigkassan 1833-1848.
 +
|-
 +
|4532073
 +
|Eksta församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1749-1781
 +
|Fol. 1-92. Räkenskapsbok. Häri äv. räkenskaper för Sproge 1749-1776 samt för fattigvård.
 +
|-
 +
|4532073
 +
|Eksta församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|2, 1790-1824
 +
|Fol. 1-172. Smal folio. Räkenskapsbok. Även för fattigkassan samt 1801-1810 för kollektmedel.
 +
|-
 +
|4532073
 +
|Eksta församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|3, 1824-1835
 +
|Smal folio. Räkenskapsbok. Även för fattigkassan 1824-1835.<br>Fol. 1-56.
 +
|-
 +
|4532073
 +
|Eksta församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|4, 1833-1900
 +
|Inb. Fol. Pag. 1-373. Häri även specialräkenskaper för fattigkassan 1833-1848, Sproge kyrkokassas specialräkenskaper 1833-1900 samt Sproge fattigkassas specialräkenskaper 1833-1848.
 +
|-
 +
|4532074
 +
|Eksta församling
 +
|L I c Räkenskaper för kyrkan"
 +
c diverse
 +
"
 +
|1, 1768-1799
 +
|Spridda år. Kuvert.<br>Verifikationer. Även för Sproge 1787-1799. Lucka 1769-1780.
 +
|-
 +
|4532074
 +
|Eksta församling
 +
|L III Räkenskaper för fattigvård
 +
|1, 1848-1910
 +
|Inb. Fol. Huvud- och specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4532074
 +
|Eksta församling
 +
|N Handlingar rörande visitation, inventarier, ämbete och arkiv
 +
|1, 1737-1833
 +
|Kvarto. Fol. 1-104 + oskr. bl.<br>Visitationsbok. För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532074
 +
|Eksta församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård, boställen,"
 +
prästlön etc
 +
"
 +
|1, 1713-
 +
|Karta över prästgården.<br>Omkr. 1713. Av Johan Burmeister.
 +
|-
 +
|4532074
 +
|Eksta församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård, boställen,"
 +
prästlön etc
 +
"
 +
|2a, 1773-
 +
|Utdrag av 1703 års karta.<br>Karta över prästgården.
 +
|-
 +
|4532074
 +
|Eksta församling
 +
|P Andra handlingar
 +
|1, 1745-1819
 +
|Kvarto. Fol. 1-113.<br>Kursbok.
 +
|-
 +
|4532075
 +
|Endre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1720-1783
 +
|Pag. 1-186. Häri även ett nyupprättat namnregister, ett äldre gårdsregister samt anteckningar om fasteförhör. Även för Hejdeby.
 +
|-
 +
|4532075
 +
|Endre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1792-1806
 +
|Pag. 1-330. Begynnelseåret är osäkert eftersom längden innehåller enstaka anteckningar om flyttning fr o m 1763. Häri även årliga husförhörslängder för hela pastoratet 1803-1806.
 +
|-
 +
|4532075
 +
|Endre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1807-1827
 +
|Pag. 1-392. Även för Hejdeby.
 +
|-
 +
|4532075
 +
|Endre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1827-1849
 +
|Pag. 1-49, 54-63, 66-71, 74-187 och 190-375 (två sidor har felaktigt erhållit samma nummer -322). Häri även anteckningar om när husförhör hållits och om vaccination. Även för Hejdeby.
 +
|-
 +
|4532075
 +
|Endre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1848-1856
 +
|Pag. 1-567. Häri även anteckningar om vaccinerade barn. Även för Hejdeby.
 +
|-
 +
|4532076
 +
|Endre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1856-1861
 +
|Pag. 1-514 plus oskrivna sidor. Även för Hejdeby.
 +
|-
 +
|4532076
 +
|Endre församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1861-1880
 +
|Pag. 1-594. Häri även längd över obefintliga.
 +
|-
 +
|4532076
 +
|Endre församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1829-1861
 +
|Fol. 1-23. Luckor 1830, 1831, 1845 och 1853. År 1861 enbart utflyttning. Häri även längd över nattvardsgäster 1840-1841, 1845-1846 och 1849. Även för Hejdeby.
 +
|-
 +
|4532077
 +
|Endre församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1791-1845
 +
|Fol. 1-280 (två blad har av misstag erhållit samma nummer -140).<br>Häri även protokoll för Hejdeby sockenstämma och för bägge församlingarna gemensamt samt protokoll för Endre kyrkogård 1822. Även handlingar spridda år.
 +
|-
 +
|4532077
 +
|Endre församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1846-1857
 +
|Fol. 1-155. Häri även protokoll för Hejdeby sockenstämma och för bägge församlingarna gemensamt, protokoll för pastoratets skolstyrelse 1847-1849 och 1851, protokoll för pastoratets sockennämnd 1850, protokoll för pastoratets fattigvårdsstyrelse 1851 och protokoll för Endre magasinsdirektion 1849 och 1851.
 +
|-
 +
|4532077
 +
|Endre församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|3, 1857-1862
 +
|Pag. 1-568. Häri även för Endre: kyrkostämmans protokoll 1863-1901, kyrkorådets protokoll 1866-1868, 1870, 1882-1883 och 1892-1900 samt skolrådets protokoll 1864-1901 och för Hejdeby: sockenstämmans protokoll 1857-1862, kyrkostämmans protokoll 1863-1901, kyrkorådets protokoll 1866 och 1896-1900 samt skolrådets protokoll 1864-1901.
 +
|-
 +
|4532078
 +
|Endre församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1631-1695
 +
|Pag. 1-106. Häri även räkenskaper för fattigvård.
 +
|-
 +
|4532078
 +
|Endre församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1696-1767
 +
|Pag. 1-266. Häri även räkenskaper för fattigvård.
 +
|-
 +
|4532078
 +
|Endre församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|3, 1768-1792
 +
|Fol. 1-91 (varav folio 91 består av två blad, a-b). Häri även kladdräkenskaper 1768-1774, räkenskaper för fattigvård 1768-1792 och två kvittenser, 1779 och 1784. Även räkenskaper för Hejdeby kyrko- och fattigkassor 1768-1770.
 +
|-
 +
|4532078
 +
|Endre församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|4, 1796-1798
 +
|Häfte. 5 blad. Häri även räkenskaper för fattigvård. Dessa 5 blad påträffades 1940 bland länstyrelsens oordnade akter och överfördes samma år av """"praktiska skäl"""" till Endre kyrkoarkiv."""
 +
|-
 +
|4532078
 +
|Endre församling
 +
|"L I a Räkenskaper för kyrkan
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|5, 1801-1873
 +
|Fol. 1-78. Häri även räkenskaper för fattigvård 1801-1848.
 +
|-
 +
|4532078
 +
|Endre församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1801-1879
 +
|Inb. Fol. 1-163. Häri även räkenskaper för fattigvård 1801-1848 och för kollekt 1801-1821.
 +
|-
 +
|4532078
 +
|Endre församling
 +
|N Visitationsprotokoll, ämbetsberättelser, inventarie- och"
 +
arkivförteckningar
 +
"
 +
|1, 1633-1766
 +
|Inb. Fol. 1-66. Visitationsräkningar 1633-1733, kyrkans inventarium 1736-1766 och visitationsprotokoll 1736-1766.
 +
|-
 +
|4532078
 +
|Endre församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård, prästlön"
 +
m m
 +
"
 +
|1, 1697-1698
 +
|Geometrisk karta över Endre och Hejdeby prästbords ägor. Upprättad av Gabriel Elephant. Karta nr A 19 i mapp A:2 i landsarkivets kartsamling.
 +
|-
 +
|4532078
 +
|Endre församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård, prästlön"
 +
m m
 +
"
 +
|2, 1825-1896
 +
|Kapsel. Synehandlingar. Häri även handlingar ang prästlön 1785 och 1886 samt ang klockarelön 1887, tiondelängder för pastoratet 1829-1849 och bilagor till kyrkorådets protokoll 1867 och 1874. Äldre signum O:4.
 +
|-
 +
|4532079
 +
|Eskelhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1718-1750
 +
|Uppsl. 1-92. I början på volymen, förutom nyupprättat gårds- och yrkesregister, ett äldre gårdsregister. Även födelselängd 1730-1738 och 1742-1749, vigsellängd 1730-1749 0ch dödlängd 1730-1749.
 +
|-
 +
|4532079
 +
|Eskelhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1750-1785
 +
|Uppsl. 1-219 och 6-193. I början på volymen, förutom nyupprättat gårds- och yrkesregister, äldre gårdsregister och innerhållsförteckning. Även födelse- och doplängd 1750-1791, vigsellängd 1785-1798, död- och begravningslängd 1750-1789, kommunionlängd med register 1785-1795 samt annotationer ang. kommunionpengar 1785-1795.
 +
|-
 +
|4532079
 +
|Eskelhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1785-1808
 +
|Pag. 1-290. I början på volymen nyupprättat gårds- och yrkesregister. I slutet på volymen ett äldre gårdsregister och ett register över inhysesfolk.
 +
|-
 +
|4532079
 +
|Eskelhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1801-1827
 +
|Pag. 1-487. I början på volymen nyupprättat gårds- och yrkesregister. I slutet på volymen ett äldre gårdsregister och anteckningar om hållna husförhör.
 +
|-
 +
|4532079
 +
|Eskelhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1828-1841
 +
|Uppsl. 1-298. I början på volymen nyupprättat gårds- och yrkesregister.
 +
|-
 +
|4532080
 +
|Eskelhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1841-1849
 +
|Uppsl. 1-315. I början på volymen nyupprättat gårds- och yrkesregister. I slutet på volymen ett äldre gårdsregister. Även en del senare kyrkoboksanteckningar t o m 1851.
 +
|-
 +
|4532080
 +
|Eskelhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1849-1851
 +
|Uppsl. 1-180. I början på volymen nyupprättat gårds- och yrkesregister.
 +
|-
 +
|4532080
 +
|Eskelhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1852-1859
 +
|Uppsl. 1-298. I början på volymen nyupprättat gårds- och yrkesregister.
 +
|-
 +
|4532081
 +
|Eskelhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1860-1866
 +
|Uppsl. 1-270. I början på volymen, förutom nyupprättat gårds- och yrkesregister, en avskrift av cirkulär om prästbetygs utförande. I slutet på volymen längd över obefintliga.
 +
|-
 +
|4532081
 +
|Eskelhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1866-1875
 +
|Uppsl. 1-265. I början på volymen, förutom nyupprättat gårds-och yrkesregister, ett äldre gårdsregister. I slutet på volymen längd över obefintliga och längd över pastoratets konfirmander 1867-1875.
 +
|-
 +
|4532082
 +
|Eskelhems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1792-1847
 +
|Pag. 1-38, 67-168, 177-216, 225-306,327-389 och 402-434. Även lysnings- och vigsellängd fr o m 1798 samt död- och begravningslängd fr o m 1789.
 +
|-
 +
|4532082
 +
|Eskelhems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1848-1861
 +
|Pag. 1-10, 18-23, 26-107 och 112-279. Även lysnings- och vigsellängd t o m 1860 samt död- och begravningslängd t o m 1860.
 +
|-
 +
|4532082
 +
|Eskelhems församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1795-1798
 +
|Fol. 1-16. Även Tofta.
 +
|-
 +
|4532082
 +
|Eskelhems församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1798-1827
 +
|Pag. 1-196. Även anteckningar om kommunionmedel.
 +
|-
 +
|4532083
 +
|Eskelhems församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1811-1832
 +
|Lucka 1812-1815.
 +
|-
 +
|4532083
 +
|Eskelhems församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|2, 1833-1847
 +
|Ingen anmärkning.
 +
|-
 +
|4532083
 +
|Eskelhems församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|3, 1848-1860
 +
|Ingen anmärkning.
 +
|-
 +
|4532083
 +
|Eskelhems församling
 +
|H V Bilagor till lysnings- och vigselböckerna
 +
|1, 1768-1860
 +
|Spridda år.
 +
|-
 +
|4532084
 +
|Eskelhems församling
 +
|J Skrivelser, resolutioner, utslag och memorial
 +
|1, 1730-1806
 +
|Kapsel. Lucka 1731-1760.<br>Även Tofta.
 +
|-
 +
|4532084
 +
|Eskelhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|1, 1785-1799
 +
|Pag. 1-109. Även sockenstämmans handlingar 1785-1786. Även Tofta.
 +
|-
 +
|4532084
 +
|Eskelhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|2, 1804-1849
 +
|Pag. 1-547. Häri även kyrkorådets<br>protokoll 1822-1834, 1847 och 1849, skolstyrelsens protokoll<br>1847-1848, förlikningskommitténs protokoll 1847-1849 samt för Tofta: sockenstämmoprotokoll<br>1804-1849, kyrkorådets protokoll 1818-1833, skolstyrelsens protokoll 1848, förliknings-<br>kommitténs protokoll 1847-1848<br>och byarättens protokoll 1818.
 +
|-
 +
|4532084
 +
|Eskelhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|3, 1841-1862
 +
|Pag. 1-506. Häri även för pastoratet gemensamma protokoll<br>spridda år 1841-1868, kyrkostämmoprotokoll 1863-1869,<br>kyrkorådets protokoll 1847, 1852,<br>1863 och 1867-1869, skolstyrelsens protokoll 1846-1849, skolrådets protokoll<br>1863-1869 och förliknings-<br>kommitténs protokoll 1843-1852.
 +
|-
 +
|4532085
 +
|Eskelhems församling
 +
|K IV d Skolrådets protokoll och handlingar, d dagböcker och examenskataloger"
 +
"
 +
|1, 1848-1855
 +
|Kapsel. Journal.
 +
|-
 +
|4532085
 +
|Eskelhems församling
 +
|K IV d Skolrådets protokoll och handlingar, d dagböcker och examenskataloger"
 +
"
 +
|3, 1858-1866
 +
|Inb. Journal. Även uppropsbok för<br>småskolan 1873-1874. Saknas 1973.
 +
|-
 +
|4532085
 +
|Eskelhems församling
 +
|K IV d Skolrådets protokoll och handlingar, d dagböcker och examenskataloger"
 +
"
 +
|4, 1867-1875
 +
|Inb. Journal.
 +
|-
 +
|4532085
 +
|Eskelhems församling
 +
|K IV d Skolrådets protokoll och handlingar, d dagböcker och examenskataloger"
 +
"
 +
|2, 1848-1869
 +
|Inb. Uppropsbok.
 +
|-
 +
|4532085
 +
|Eskelhems församling
 +
|K IV d Skolrådets protokoll och handlingar, d dagböcker och examenskataloger"
 +
"
 +
|6, 1870-1885
 +
|Inb. Uppropsbok.
 +
|-
 +
|4532085
 +
|Eskelhems församling
 +
|K IV d Skolrådets protokoll och handlingar, d dagböcker och examenskataloger"
 +
"
 +
|5, 1867-1875
 +
|Inb. Examensuppgifter.
 +
|-
 +
|4532086
 +
|Eskelhems församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan, a huvudräkenskaper"
 +
"
 +
|1, 1738-1785
 +
|Uppsl. 1-218. Specificerade<br>räkenskaper. Även fattigkassan,<br>brädräkning 1772-1798 och magasinsräkenskaper 1785-1790.
 +
|-
 +
|4532086
 +
|Eskelhems församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan, a huvudräkenskaper"
 +
"
 +
|2, 1785-1849
 +
|Uppsl. 1-88. Även fattigkassan<br>t o m 1848.
 +
|-
 +
|4532086
 +
|Eskelhems församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan, b specialräkenskaper"
 +
"
 +
|1, 1785-1803
 +
|Pag. 1-68. Även fattigkassa.<br>Fr o m 1790 endast kladdräkenskaper.
 +
|-
 +
|4532086
 +
|Eskelhems församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan, b specialräkenskaper"
 +
"
 +
|2, 1787-1798
 +
|Uppsl. 1-38. Även fattigkassan.
 +
|-
 +
|4532086
 +
|Eskelhems församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan, b specialräkenskaper"
 +
"
 +
|3, 1798-1849
 +
|Pag. 1-292. Även fattigkassan<br>t o m 1848.
 +
|-
 +
|4532086
 +
|Eskelhems församling
 +
|L I c Räkenskaper för kyrkan, c verifikationer"
 +
"
 +
|1, 1822-1866
 +
|Arkivkartong. Lucka 1840-1851. Ej gallrade. Även uppbördslängder. Även Tofta.
 +
|-
 +
|4532086
 +
|Eskelhems församling
 +
|L V e Övriga räkenskaper
 +
|1, 1785-1795
 +
|Inb. 8 blad. Kyrkomagasinets<br>spannmålsräkning.
 +
|-
 +
|4532086
 +
|Eskelhems församling
 +
|L V e Övriga räkenskaper
 +
|2, 1798-1825
 +
|Inb. 35 blad. Kyrkomagasinets spannmålsräkning. Även kyrkans brädräkning 1798-1824.
 +
|-
 +
|4532087
 +
|Eskelhems församling
 +
|M Handlingar angående prästval
 +
|1, 1737-1930
 +
|Kapsel. Även Tofta.<br>Häri även:<br>Fascikel. Inventarium 1688. Även Tofta. Äldre signum N:1.<br>Fascikel. Inventeringsprotokoll 1825-1930. Äldre signum N:3.<br>Fascikel. Handlingar angående visitation 1836-1916. Även Tofta. Äldre signum N:4.<br>Fascikel. Handlingar angående inventarier och arkiv. Även Tofta. Äldre signum N:5.
 +
|-
 +
|4532087
 +
|Eskelhems församling
 +
|N Visitationsprotokoll, ämbetsberättelser samt inventarie- och arkivförteckningar"
 +
"
 +
|1, 1738-1898
 +
|Inb. Pag. 1-362. Visitationsprotokoll, inventarieförteckningar och bänklängd 1750. Även Tofta. Äldre signa N:1.
 +
|-
 +
|4532087
 +
|Eskelhems församling
 +
|O II Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord
 +
|1, 1722-1900
 +
|Arkivkartong. Fol. Innehåller handlingar angående prästgården.
 +
|-
 +
|4532087
 +
|Eskelhems församling
 +
|R Kartor och ritningar
 +
|1, 1769-
 +
|Geometrisk karta över prästgården av Joh. Fineman 1744, renoverad av Isr. Lallerius 1769. ViLA's kartsamling nr A 22 (mapp A 3).
 +
|-
 +
|4532087
 +
|Eskelhems församling
 +
|P I Övriga handlingar
 +
|1, 1795-1811
 +
|Inb. Kursbok.
 +
|-
 +
|4532088
 +
|Etelhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1802-1810
 +
|Pag. 1-138 + fol. I-VII.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532088
 +
|Etelhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1855-1861
 +
|Uppsl. 1-129 + 4 titel- och registerblad.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532088
 +
|Etelhems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1855-1860
 +
|Fol. 1-65. Kyrkobok.
 +
|-
 +
|4532088
 +
|Etelhems församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1850-1875
 +
|Bunt. Flyttningsbetyg.
 +
|-
 +
|4532088
 +
|Etelhems församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1783-1959
 +
|Även för fattigkassan t o m 1848.
 +
|-
 +
|4532088
 +
|Etelhems församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1803-1865
 +
|Fol. 1-168. Räkenskaper.<br>Häri fattigkassans inkomster<br>t o m 1857 och utgifter t o m 1848.
 +
|-
 +
|4532089
 +
|Fardhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1736-1738
 +
|Pag. 1-447 + 8 titel- och reg.blad.<br>Husförhörsbok.<br>Häri även husförhörslängd för Linde och Lojsta, inventarium 1737-1792, bänklängd 1740 och specialräkenskaper 1732-1802 för pastoratets kyrkor samt sockenstämmoprotokoll 1799-1801 för pastoratet.
 +
|-
 +
|4532089
 +
|Fardhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1751-1769
 +
|Uppsl. 1-69 + 4 titel- och reg.bl.<br>Husförhörsbok.<br>Även för Linde och Lojsta. Häri även anteckningar om prästen.
 +
|-
 +
|4532089
 +
|Fardhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1769-1785
 +
|Uppsl. 1-119 + 3 titel- och reg.blad.<br>Husförhörsbok.<br>Även för Linde och Lojsta.
 +
|-
 +
|4532089
 +
|Fardhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1785-1813
 +
|Pag. 1-214 + 4 titel- och reg.blad.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532089
 +
|Fardhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1813-1832
 +
|Uppsl. 1-124.<br>Husförhörsbok.<br>Häri kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532089
 +
|Fardhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1833-1847
 +
|Uppsl. 1-91 + 4 titel- och reg.blad.<br>Husförhörsbok.<br>Häri kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532089
 +
|Fardhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1847-1856
 +
|Uppsl. 1-160 + 5 titelblad.<br>Husförhörsbok.<br>Även för Lojsta.<br>Häri kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532089
 +
|Fardhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1856-1861
 +
|Uppsl. 1-80 + 3 titel- och reg.blad.<br>Husförhörsbok.<br>Häri även kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532090
 +
|Fardhems församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1737-1830
 +
|Fol.1-138.<br>In- och utflyttning.<br>Lucka 1785-1810, 1815-1829.<br>Volymen utgör antecknings- och räkenskapsbok för hela Fardhem, Linde och Lojsta 1733-1841 och innehåller bl.a. konfirmandförteckning 1794-1841, lysning 1738-1841, kyrkans reparationer, inventarier och gåvor 1733-1807, magasinsräkenskaper 1793-1841, kungabesök 1829.
 +
|-
 +
|4532090
 +
|Fardhems församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1856-1861
 +
|Fol. 1-9.<br>In- och utflyttningsbok.<br>Även för Linde och Lojsta.
 +
|-
 +
|4532090
 +
|Fardhems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1655-1732
 +
|Kvarto. Fol 1-146 + 4 titel- och reg.blad.<br>Kyrkobok.<br>Även för Linde och Lojsta. Innehåller anteckningar även om död samma tid samt om vigsel 1731-1732. Häri räkenskaper för kyrkorna i pastoratet och fattigvård 1699-1728, inventarium för kyrkorna 1594-1709, kyrkans bänklängd 1690, gärdselskyldighet, gåva till kyrkan 1721 m m .
 +
|-
 +
|4532090
 +
|Fardhems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1732-1835
 +
|Fol. 1-212.<br>Kyrkobok.<br>För hela pastoratets, födelselängder för Fardhem 1743-1774 något defekt. Häri äv. statistik över födda, vigda och döda i pastoratet 1767-1786.
 +
|-
 +
|4532090
 +
|Fardhems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1836-1861
 +
|Fol. 1-178.<br>Kyrkobok.<br>Även för Linde och Lojsta.
 +
|-
 +
|4532090
 +
|Fardhems församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1732-1812
 +
|Fol. 1-86.<br>Kommunionbok.<br>För hela pastoratet.
 +
|-
 +
|4532090
 +
|Fardhems församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1733-1868
 +
|Bunt.<br>Flyttningsbetyg.<br>Även för Linde och Lojsta. Spridda år.
 +
|-
 +
|4532090
 +
|Fardhems församling
 +
|H V Bilagor till lysnings- och vigselböckerna
 +
|1, 1797-1810
 +
|Inb 1-65.<br>Lysnings- och vigselhandlingar.<br>Även för Linde och Lojsta.
 +
|-
 +
|4532091
 +
|Fardhems församling
 +
|J Inkomna skrivelser, som ej kunna hänföras till särskilda"
 +
serier
 +
"
 +
|1, 1738-1754
 +
|Kungörelser m m .<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532091
 +
|Fardhems församling
 +
|J Inkomna skrivelser, som ej kunna hänföras till särskilda"
 +
serier
 +
"
 +
|2, 1755-1768
 +
|Kungörelser m m .<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532092
 +
|Fardhems församling
 +
|J Inkomna skrivelser, som ej kunna hänföras till särskilda"
 +
serier
 +
"
 +
|3, 1769-1775
 +
|Kungörelser m m .<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532092
 +
|Fardhems församling
 +
|J Inkomna skrivelser, som ej kunna hänföras till särskilda"
 +
serier
 +
"
 +
|4, 1776-1783
 +
|Kungörelser m m .<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532093
 +
|Fardhems församling
 +
|J Inkomna skrivelser, som ej kunna hänföras till särskilda"
 +
serier
 +
"
 +
|5, 1784-1799
 +
|Kungörelser m m .<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532093
 +
|Fardhems församling
 +
|J Inkomna skrivelser, som ej kunna hänföras till särskilda"
 +
serier
 +
"
 +
|6, 1800-1808
 +
|Kungörelser m m .<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532094
 +
|Fardhems församling
 +
|J Inkomna skrivelser, som ej kunna hänföras till särskilda"
 +
serier
 +
"
 +
|7, 1809-1819
 +
|Kungörelser m m .<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532094
 +
|Fardhems församling
 +
|J Inkomna skrivelser, som ej kunna hänföras till särskilda"
 +
serier
 +
"
 +
|8, 1820-1829
 +
|Kungörelser m m .<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532095
 +
|Fardhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1733-1826
 +
|Kvarto. Pag. 1-304 + 4 titel- och reg.blad.<br>Protokollsbok.<br>Även för Linde och Lojsta samt Fardhems kyrkoråd 1820-1823.
 +
|-
 +
|4532095
 +
|Fardhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1827-1841
 +
|Fol. 1-86.<br>Protokollsbok.<br>Även för Linde och Lojsta jämte kyrkorådsprotokoll 1827, 1830.
 +
|-
 +
|4532095
 +
|Fardhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|3, 1842-1861
 +
|Pag. 1-378.<br>Protokollsbok.<br>För stämmor i pastoratet, för Fardhems kyrkoråd 1851 och skolstyrelse 1860 samt för Linde kyrkoråd 1852, 1856.
 +
|-
 +
|4532095
 +
|Fardhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|4, 1862-1870
 +
|Protokollsbok.<br>Även för kyrkostämmoprotok. 1862-1870.
 +
|-
 +
|4532095
 +
|Fardhems församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1732-1791
 +
|Kvarto. Fol. 1-187.<br>Räkenskapsbok.<br>För pastoratets kyrko- och fattigkassor.
 +
|-
 +
|4532095
 +
|Fardhems församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|2, 1792-1898
 +
|Inb. Opag.<br>Räkenskapsbok.<br>För pastoratets fattigkassor från 1792-1848.
 +
|-
 +
|4532095
 +
|Fardhems församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1737-1791
 +
|Fol. 1-95.<br>Räkenskapsbok.<br>För pastoratets kyrko- och fattigkassor.
 +
|-
 +
|4532095
 +
|Fardhems församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|2, 1801-1848
 +
|Fol. 1-51.<br>Räkenskapsbok.<br>Även för fattigkassan.<br>Utgifter från 1801, inkomster från 1819.
 +
|-
 +
|4532096
 +
|Fardhems församling
 +
|M Handlingar rörande prästval
 +
|1, 1765-1831
 +
|Bunt.<br>Valhandlingar.<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532096
 +
|Fardhems församling
 +
|N Handlingar rörande visitation, inventarier och arkiv
 +
|1, 1737-1870
 +
|Kvarto. Fol. 1-89.<br>Visitationsbok.<br>För pastoratet. Innehåller även fornminnesanteckningar för kyrkorna 1830.
 +
|-
 +
|4532096
 +
|Fardhems församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård,"
 +
löneboställen, prästlön, donation etc
 +
"
 +
|1, 1767-
 +
|Inb. Defekt. Fol. 1-47.<br>Syneinstrument.<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532096
 +
|Fardhems församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård,"
 +
löneboställen, prästlön, donation etc
 +
"
 +
|2, 1767-1768
 +
|Inb. Fol. 1-58.<br>Synehandlingar.<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532096
 +
|Fardhems församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård,"
 +
löneboställen, prästlön, donation etc
 +
"
 +
|3, 1767-1800
 +
|Bunt.<br>Handlingar rör prästboställena.<br>Med utdrag rör inventarium 1594-1728.<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532096
 +
|Fardhems församling
 +
|P Andra handlingar
 +
|1, 1767-1841
 +
|Kvarto. Fol. 1-192.<br>Kursbok.<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532096
 +
|Fardhems församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård,"
 +
löneboställen, prästlön, donation etc
 +
"
 +
|4, 1703-
 +
|Karta över prästgården.<br>Även över annexhemmanen i Linde och Lojsta.
 +
|-
 +
|4532096
 +
|Fardhems församling
 +
|P Andra handlingar
 +
|2, 1760-1789
 +
|Kvarto. Häftad. Pag. 1-49.<br>Lånelängd för sockenmagasinet.<br>Även för Linde och Lojsta samt med anteckningar om magasinen 1759-1775 och ett tryck 1756.
 +
|-
 +
|4532097
 +
|Fole församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1757-
 +
|Fol. 1-14. Även för Lokrume.
 +
|-
 +
|4532097
 +
|Fole församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1770-1778
 +
|Uppsl. 1-29.<br>Innehåller enstaka anteckningar<br>t o m 1796.<br>Även Lokrume.
 +
|-
 +
|4532097
 +
|Fole församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1799-1817
 +
|Uppsl. 1-149.
 +
|-
 +
|4532097
 +
|Fole församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1817-1835
 +
|Uppsl. 1-192.
 +
|-
 +
|4532097
 +
|Fole församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1835-1849
 +
|Uppsl. 1-204. På omslagets insida ett äldre gårdsregister.
 +
|-
 +
|4532097
 +
|Fole församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1849-1858
 +
|Uppsl. 1-168.
 +
|-
 +
|4532097
 +
|Fole församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1858-1861
 +
|Uppsl. 1-103. I början på volymen ett äldre gårdsregister.
 +
|-
 +
|4532098
 +
|Fole församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1847-1860
 +
|Pag. 1-60. In- och utflyttning.<br>Även Lokrume.
 +
|-
 +
|4532098
 +
|Fole församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1731-1824
 +
|Pag. 1-345. Även vigsellängd<br>fr o m<br>1743 och<br>död- och begravningslängd 1731-1782 och 1799-1824.<br>Även för Lokrume.<br>I början på volymen födelseanteckningar om kyrkoherde Herlitz barn 1718-1727.
 +
|-
 +
|4532098
 +
|Fole församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1825-1860
 +
|Fol. 1-141. Ministerialbok. Innehåller:<br>Födelse och dop, lysning och vigsel samt död och beravning. Även för Lokrume.<br>I början på volymen series pastorum 1586-1850.
 +
|-
 +
|4532098
 +
|Fole församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1747-1788
 +
|Fol 1-38.
 +
|-
 +
|4532098
 +
|Fole församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1794-1817
 +
|Fol 1-24.<br>Lucka 1816.
 +
|-
 +
|4532098
 +
|Fole församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1845-1860
 +
|Pag. 1-40. Lysningsbok.<br>Även Lokrume.
 +
|-
 +
|4532098
 +
|Fole församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|1, 1809-1844
 +
|Fol. 1-178. Protokoll.<br>Även Lokrume fr o m 1810.<br>Volymen innehåller även handlingar för Fole 1834-1838 och 1842, kyrkorådsprotokoll för Fole 1825 dito för Lokrume 1821, 1831, 1834 och 1837 samt sundhetsnämndens protokoll 1834.
 +
|-
 +
|4532098
 +
|Fole församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|2, 1845-1863
 +
|Fol. 1-282. Protkoll.<br>Även<br>Lokrume.<br>Volymen innehåller även kyrkostämmoprotokoll för Fole och Lokrume 1863-1886, kyrkorådsprotokoll för Fole 1864-1866 samt 1870 och för Lokrume 1864-1866, skolrådsprotokoll för Fole och Lokrume 1866 samt förlikningskommitténs protokoll för Fole 1841-1846 och för Lokrume 1842-1846.
 +
|-
 +
|4532099
 +
|Fole församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1731-1790
 +
|Fol. 1-189. Även räkenskaper för fattigkassan.<br>Även Lokrume.
 +
|-
 +
|4532099
 +
|Fole församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1790-1900
 +
|Uppsl. 1-276. Även räkenskaper för fattigkassan t o m 1848.<br>Även Lokrume.
 +
|-
 +
|4532099
 +
|Fole församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1801-1826
 +
|Fol. 1-43. Även fattigvårds- och kollekträkenskaper.
 +
|-
 +
|4532099
 +
|Fole församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1826-1886
 +
|Fol. 1-89. Även fattigvårdsäkenskaper t o m 1848 och kollekträkenskaper 1826-1832, 1848-1850 samt 1863-1885.
 +
|-
 +
|4532099
 +
|Fole församling
 +
|N Visitationsprotokoll, ämbetsberättelser samt inventarie- och"
 +
arkivförteckningar
 +
"
 +
|1, 1739-1901
 +
|Inb. Visitationsbok.<br>Även för Lokrume.<br>Volymen innehåller av inventarierförteckningar och utdrag ur konsistoriets inventariebok av 1680.
 +
|-
 +
|4532099
 +
|Fole församling
 +
|O Handlingar ang. kyrka, kyrkogård, prästgård, prästlön m m
 +
|1, 1762-
 +
|Karta över prästgården. Renovation av karta upprättad år 1698. Karta nr A 26 i mapp A:3 i landsarkivets kartsamling.
 +
|-
 +
|4532099
 +
|Fole församling
 +
|P Övriga handlingar
 +
|1, 1791-1825
 +
|Inb. Fol. 1-125. Kursbok.<br>Även avskrifter av inkommande handlingar.
 +
|-
 +
|4532100
 +
|Follingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1737-1789
 +
|Även för Akebäck.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532100
 +
|Follingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1790-1808
 +
|Uppsl. 1-137.<br>Pag. 1-214 + 5 titelblad.<br>Husförhörsbok.<br>Häri förteckn. över husförhör 1798-1808.
 +
|-
 +
|4532100
 +
|Follingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1808-1823
 +
|Pag. 1-448.<br>Husförhörsbok.<br>Äv. för Akebäck.
 +
|-
 +
|4532882
 +
|Follingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1824-1854
 +
|Pag. 1-395 + oskr. blad.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532882
 +
|Follingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1855-1861
 +
|Uppsl. 1-188 + titelblad.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532882
 +
|Follingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1861-1880
 +
|Stor folio. Uppsl. 1-292 + titelblad.<br>Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532883
 +
|Follingbo församling
 +
|C I Födelse- och doplängder
 +
|1, 1684-1736
 +
|Fol. 1-68.<br>Kyrkobok.<br>Häri: vigsel 1686-1714, 1735-1757,<br>död 1685-1715, 1735-1736,<br>in- och utflyttning 1683-1715, 1736-1795,<br>kyrkoplikt 1688-1791,<br>kyrkans och prästgårdens inventarium 1689, 1695-1699,<br>anteckningar om reparationer i kyrka och prästgård 1682-1789<br>samt protokoll i sockenstugan 1687-1709.
 +
|-
 +
|4532883
 +
|Follingbo församling
 +
|C I Födelse- och doplängder
 +
|2, 1737-1823
 +
|Fol. 1-163.<br>Kyrkobok.<br>Även för Akebäck från 1738.<br>Vigsel först från 1758.
 +
|-
 +
|4532883
 +
|Follingbo församling
 +
|C I Födelse- och doplängder
 +
|3, 1824-1860
 +
|Pag. 1-372.<br>Kyrkobok.<br>Även för Akebäck.<br>Häri särskild lysningsbok 1849-1860, befolkningsstatistik 1822-1860 och anteckningar om besök, gåvor m m 1857-1860.
 +
|-
 +
|4532883
 +
|Follingbo församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1738-1822
 +
|Kvarto. Fol. 1-162.<br>Protokollsbok.<br>Även för Akebäck. Häri äv. inventarium för Akebäcks kyrka 1796 och kyrkorådsprot. för Follingbo och Akebäck 1819.
 +
|-
 +
|4532883
 +
|Follingbo församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1822-1856
 +
|Fol. 1-235.<br>Protokollsbok.<br>Även för Akebäck. Häri äv. prot. för kyrkorådet 1823, 1834, 1835, 1840, 1842, 1852,<br>för magasinsdirektionen 1837, 1843, 1845, 1849, 1854, 1855,<br>för skolstyrelsen och förlikningskommittén 1847 samt<br>fattigvårdsstyrelsen 1850.
 +
|-
 +
|4532883
 +
|Follingbo församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|3, 1856-1862
 +
|Inb. Fol. 1-268.<br>Protokollsbok.<br>Gäller även Akebäck. Häri även kyrkostämmans protokoll 1863-1873 och kyrkorådets protokoll 1865-1873 (spridda år) samt magasinsdirektionens protokoll 1857.
 +
|-
 +
|4532884
 +
|Follingbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1736-1774
 +
|Kvarto. Fol. 1-155.<br>Räkenskapsbok.<br>Även för Akebäck och för fattigkassorna.
 +
|-
 +
|4532884
 +
|Follingbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|2, 1774-1858
 +
|Fol. 1-276.<br>Räkenskapsbok.<br>Även för Akebäck. Häri Follingbo fattigkassa t o m 1850 och Akebäcks dito t o m 1858.
 +
|-
 +
|4532884
 +
|Follingbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|3, 1858-1918
 +
|Fol. 1-129.<br>Räkenskapsbok.<br>Även för Akebäck.
 +
|-
 +
|4532884
 +
|Follingbo församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1801-1883
 +
|Fol. 1-176.<br>Räkenskapsbok.<br>Häri kollekträkning 1801-1810,<br>Orgelverksfonden 1858-1884,<br>Medel för inköp av Nya testamenten 1855-1875,<br>Organist- och bälgtramparekassan 1858-1872 samt fattigvårdsräkenskaper t o m 1850.
 +
|-
 +
|4532884
 +
|Follingbo församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|1, 1834-1864
 +
|Fol. 1-33.<br>Sockenmagasinsräkenskaper.
 +
|-
 +
|4532884
 +
|Follingbo församling
 +
|N Handlingar rörande visitation, inventarier och arkiv
 +
|1, 1736-1915
 +
|Kvarto. Fol. 1-169.<br>Visitationsbok.
 +
|-
 +
|4532884
 +
|Follingbo församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård,"
 +
löneboställe, prästlön etc
 +
"
 +
|1, 1797-1875
 +
|Bunt.<br>Synehandlingar.<br>Åren 1797, 1812, 1822, 1832, 1840, 1845, 1850, 1855, 1858, 1865, 1870, 1875.
 +
|-
 +
|4532885
 +
|Fröjels församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1784-1810
 +
|Uppsl. 1-71. I början på volymen<br>gårds- och yrkesregister.
 +
|-
 +
|4532885
 +
|Fröjels församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1828
 +
|Uppsl. 1-44. I början på volymen<br>gårds- och yrkesregister.
 +
|-
 +
|4532885
 +
|Fröjels församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1837-1849
 +
|Uppsl. 1-130. I början på volymen<br>gårds- och yrkesregister.
 +
|-
 +
|4532885
 +
|Fröjels församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1849-1858
 +
|Uppsl. 1-196. I början på volymen<br>gårds- och yrkesregister. Även<br>in- och utflyttning 1853-1857 och ett äldre personregister.
 +
|-
 +
|4532885
 +
|Fröjels församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1858-1862
 +
|Uppsl. 1-202. I början på volymen<br>gårds- och yrkesregister.
 +
|-
 +
|4532885
 +
|Fröjels församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1862-1868
 +
|Uppsl. 1-94. I början på volymen<br>gårds- och yrkesregister. I slutet på volymen förteckning över utrikes vistande personer.
 +
|-
 +
|4532886
 +
|Fröjels församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1681-1828
 +
|Pag. 1-12, 39-124, 129-132,<br>135-136 och 139-218. Lucka<br>1737-1784, frånsett några spridda<br>födelsernotiser för både Fröjel och Klinte. Även vigsellängd<br>1681-1732, död- och begravningslängd 1681-1730,<br>inventerium 1681 och kyrkans bänklängd 1689. Av pagineringen och ett äldre innehållsregister<br>framgår att delar av denna volym utskurits. Detta har sannolikt skett på 1800-talet.
 +
|-
 +
|4532886
 +
|Fröjels församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1828-1860
 +
|Pag. 1-293. Även lysnings- och<br>vigsellängd samt död-begravningslängd.
 +
|-
 +
|4532886
 +
|Fröjels församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1776-1834
 +
|Inb. Fol. 1-89. Även längd över nattvardsungdom 1801-1828,<br>spridda år.
 +
|-
 +
|4532886
 +
|Fröjels församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|3, 1834-1876
 +
|Inb. Fol. 1-73. Lucka 1853-1859.
 +
|-
 +
|4532886
 +
|Fröjels församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1804-1836
 +
|Inb. Pag. 1-115. Även socken-<br>stämmo- och kyrkorådsprotokoll<br>för Klinte 1826. Se även Klinte<br>K I:1. och Klinte K III:1.
 +
|-
 +
|4532886
 +
|Klinte församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1758-1839
 +
|Inb. i kapsel. Uppsl. 1-161. Även Fröjel. Även fattigkassan.
 +
|-
 +
|4532886
 +
|Fröjels församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1801-1875
 +
|Inb. Pag. 1-328. Även fattigkassan t o m 1848 och kollekträkenskaper t o m 1856.
 +
|-
 +
|4532886
 +
|Fröjels församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1805-1828
 +
|Kapsel. Fol. 1-32. Summarisk längd. Även räkenskaper för vin och bröd 1805-1823.
 +
|-
 +
|4532886
 +
|Fröjels församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1824-1832
 +
|Fascikel. Diverse räkenskaper. Äldre signa L I c:1.
 +
|-
 +
|4532887
 +
|Fårö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1756-1786
 +
|Fol. I-VIII och uppsl. 1-174, varav 16, 17, 86, 109 och 118 saknas. Även series pastorum 1591-1855, nedtecknad ca 1760-1871, anteckningar om kyrkoreparationer 1826-1827, förteckning över dagsverken till kyrka, prästgård och magasin 1816-1830, sockenmagasinets lån ur kyrkokassan 1822-1824, fördelning av ungdomen i klasser ca 1820, sockenkassans räkenskaper 1814-1823, förteckning över hushållen 1812 samt uppbörd av kyrko- och vinpengar 1804-1813.
 +
|-
 +
|4532887
 +
|Fårö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1786-1816
 +
|Pag. 1-382. Enstaka anteckningar t o m 1818. Även flyttningslängd 1811-1834, uppgift om vaccinerade 1813-1833,<br>kollektmedel 1812-1835, dagsverksförteckningar och anteckningar om arbeten i kyrka och prästgård 1834 och 1857-1858.
 +
|-
 +
|4532887
 +
|Fårö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1816-1839
 +
|Pag. 1-527. Enstaka anteckningar t o m 1842 (särskilt dödsdata).
 +
|-
 +
|4532887
 +
|Fårö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1819-
 +
|Pag. 1-8.
 +
|-
 +
|4532888
 +
|Fårö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1839-1849
 +
|Pag. 1-430.
 +
|-
 +
|4532888
 +
|Fårö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1849-1853
 +
|Uppsl. 1-175.
 +
|-
 +
|4532888
 +
|Fårö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1854-1861
 +
|Uppsl. 1-189.
 +
|-
 +
|4532888
 +
|Fårö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1861-1871
 +
|Uppsl. 1-254. I slutet på volymen ett äldre gårdsregister samt förteckning över läsrotarna.
 +
|-
 +
|4532889
 +
|Fårö församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1833-1860
 +
| Fol. 1-17.<br>In- och utflyttning.
 +
|-
 +
|4532889
 +
|Fårö församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1761
 +
|Pag. 1-207. Luckor 1693-1714 och 1728-1735. Även inflyttningslängd 1721-1765, spridda år, utflyttningslängd 1727-1764, vigsellängd 1723-1769, död- och begravningslängd 1689-1692 och 1715-1770, förteckning över personer som stått uppenbar kyrkoplikt 1693-1756, summariska kyrkoräkenskaper 1720-1743, kvittenser 1720-1743, anteckningar om gåvor till kyrkan 1680-1765 och anteckningar om reparationer i kyrkan 1692-1761. I början på volymen ett äldre innehållsregister. Sid 60 skadad av teip.
 +
|-
 +
|4532889
 +
|Fårö församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1770-1843
 +
|Pag. 1-41, 44-87, 90-189, 200-327, 336-367 och 370-371. Även lysnings- och vigsellängd 1771-1842 samt död- och begravningslängd 1770-1842.
 +
|-
 +
|4532889
 +
|Fårö församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1781-1790
 +
|Pag. 1-62. Kladd till ministeriallängderna i C I:2.
 +
|-
 +
|4532889
 +
|Fårö församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1843-1860
 +
|Fol. 1-167. Även lysnings- och vigsellängd, död- och begravningslängd, testamentskassans räkenskaper 1870-1923 samt räkenskaper för fonden för fattiga skolbarn 1868-1923.
 +
|-
 +
|4532889
 +
|Fårö församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1776-1832
 +
|Inb. Pag. 1-204.
 +
|-
 +
|4532889
 +
|Fårö församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1832-1849
 +
|Inb. Pag. 1-146 samt oskrivna blad. Även längd över nattvardsungdom 1839-1894.
 +
|-
 +
|4532889
 +
|Fårö församling
 +
|J Skrivelser, resolutioner, utslag och memorial
 +
|1, 1770-1829
 +
|Kapsel. Kungörelser 1770-1781 och inkomna skrivelser 1780-1829, de senares äldre signa var M:1.
 +
|-
 +
|4532890
 +
|Fårö församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|1, 1772-1786
 +
|Fasc. 26 blad. Protokoll och handlingar för åren 1772, 1783 och 1786.
 +
|-
 +
|4532890
 +
|Fårö församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|2, 1788-1862
 +
|Inb. Pag. 1-558. Protokoll. Även kyrkostämmans protokoll 1863-1869, kyrkorådets protokoll 1821-1842, spridda år, förteckning över socknens skattefria personer 1789, besiktningsinstrument över strandat gods 1789, uppgifter om årsväxten 1799 och koncept till en utgående skrivelse 1801.
 +
|-
 +
|4532890
 +
|Fårö församling
 +
|K IV Skolrådets protokoll och handlingar
 +
|1, 1822-1866
 +
|Arkivbox, fol. Handlingar ang. Christopher Gazelius donation.<br>Finns 1822, 1825. Äldre signum K IV:2.<br>Även skolstyrelseprotokoll 1848 och skolrådsprotokoll 1856-1866.<br>Äldre signum K IV:1.
 +
|-
 +
|4532890
 +
|Fårö församling
 +
|K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar
 +
|1, 1848-1851
 +
|Fasc. Fol. 1-20. Sockennämndens protokoll och handlingar.
 +
|-
 +
|4532890
 +
|Fårö församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1745-1797
 +
|Pag. 1-182. Även räkenskaper<br>för fattigvård.
 +
|-
 +
|4532890
 +
|Fårö församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1797-1926
 +
|Pag. 1-328. Även räkenskaper för fattigvård och kyrkobyggnads- kassans räkenskaper 1900-1923.
 +
|-
 +
|4532890
 +
|Fårö församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1770-1801
 +
|Fol. 1-116. Även räkenskaper<br>för fattigvård.
 +
|-
 +
|4532890
 +
|Fårö församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1801-1868
 +
|Pag. 1-358. Även räkenskaper för fattigvård t o m 1848 och för kollekt t o m 1806.
 +
|-
 +
|4532891
 +
|Fårö församling
 +
|L I c Räkenskaper för kyrkan"
 +
c verifikationer m m
 +
"
 +
|1, 1779-1892
 +
|Kapsel. 3 häften. Kvittensböcker för till prost och domkapitel inlämnade medel, bl a kollektmedel 1779-1802.
 +
|-
 +
|4532891
 +
|Fårö församling
 +
|L II Räkenskaper för skolan
 +
|1, 1835-1885
 +
|Innehåller två häften och en inb.<br>Häfte.<br>Pag. 1-42. Gazeliska<br>skolans huvudräkenskaper 1835-1871. Tidigare signum L II:1.<br>Häfte. Smal fol. Pag. 1-31. Gazeliska skolans specialräkenskaper 1835-1871. Tidigare signum L II:2.<br>Inb. Fol. Pag. 1-98. Huvud- och specialräkenskaper för skolkassan 1847-1871 och för östra skolan 1872-1882. Tidigare signum L II:3.<br>Alla tre är mikrofilmade under tidigare signa..
 +
|-
 +
|4532891
 +
|Fårö församling
 +
|L IV Räkenskaper för kollekt
 +
|1, 1746-1899
 +
|Arkivbok, fol. Innehåller fyra arkivomslag och en inb.: Kollektreversaler 1888-1894. Luckor 1889 och 1893" Vallängder vid prästval 1832 och 1867, vallängder 1881 och 1898 samt valprotokoll vid prästval 1899 Inventarium för kyrkan och prästgården 1746-1800 Handlingar angående prästgården bl.a. protokoll vid ekonomisk besiktning 1835, handlingar ang. avstyckning av skoltomt från prästgården 1846-1847 samt protokoll vid tillträdessyn i prästgården 1883. Äldre signum O:1 samt handlingar rörande kyrkan 1883-1889. Äldre signum O:2 Inb. Jordebok 1774, folierad 1-26. Äldre signum P:3."
 +
|-
 +
|4532891
 +
|Fårö församling
 +
|"N Visitationsprotokoll, ämbetsberättelser, inventarie- och
 +
arkivförteckningar
 +
"
 +
|1, 1619-1849
 +
|Inb. Fol. 1-158. Visitationsbok.<br>Räkenskapssammandrag granskade av länsherren 1619-1742, kyrkans räkenskaper 1619, anteckningar om gåvor 1701, kyrkans och prästgårdens inventarier 1801-1861, fornminnesinventering i kyrkan 1830, visitationsprotokoll 1739-1849 och anteckningar om utdelning av råg 1697-1698.
 +
|-
 +
|4532891
 +
|Fårö församling
 +
|R Kartor och ritningar
 +
|1, 1748-
 +
|Geometrisk karta över Fårö prästgårds ägor. Extraderad av Joh. Fineman från en karta uppr. 1692 av Mattias Schilder. Äldre signa O:2. Nr A 30 i mapp A:19 i landsarkivets kartsamling.
 +
|-
 +
|4532891
 +
|Fårö församling
 +
|R Kartor och ritningar
 +
|3, 1829-
 +
|Geometrisk karta över Nystugu, Båta samt Stora och Lilla Hoburg. Kopia gjord av Gustav Wilhelm Wirrman av en karta uppr. 1692 av Mathias Schilder. Äldre signa O:3. Nr A 33 i mapp A:3 i landsarkivets kartsamling.
 +
|-
 +
|4532891
 +
|Fårö församling
 +
|R Kartor och ritningar
 +
|2, 1769-
 +
|Geometrisk karta över Fårö prästgård. Renovation av Magnus Lallerius av en karta uppr. 1693 av Mat. Schilder och Gabr. Elephant. Äldre signa O:4. Nr A 32 i mapp A:3 i landsarkivets kartsamling.
 +
|-
 +
|4532891
 +
|Fårö församling
 +
|R Kartor och ritningar
 +
|4, 1836-
 +
|Karta över ägoutbyte mellan prästgården och Gasmora, uppr. av A. Asplund. Äldre signa O:5a. Nr A 35 i mapp A:4 i landsarkivets kartsamling.
 +
|-
 +
|4532891
 +
|Fårö församling
 +
|R Kartor och ritningar
 +
|5, 1836-
 +
|Karta över ägoutbyte mellan prästgården och Gasmora samt Demba, uppr. av And. August Asplund. Äldre signa O:5b. Nr A 31 i mapp A:3 i landsarkivets kartsamling.
 +
|-
 +
|4532891
 +
|Fårö församling
 +
|O Handlingar angående kyrka, kyrkogård, prästgård,"
 +
prästlön m m
 +
"
 +
|1, 1823-1883
 +
|Fasc. kapslad med L IV:1. Handlingar ang. prästgården,<br>bl a protokoll vid ekonomisk besiktning 1835, handlingar ang. avstyckning av skoltomt från prästgården 1846-1847 samt protokoll vid tillträdessyn i prästgården 1883. Äldre signa M:1, O:9 och O:12.
 +
|-
 +
|4532891
 +
|Fårö församling
 +
|P Övriga handlingar
 +
|1, 1771-1815
 +
|Arkivbox, kvarto. Innehåller två kursböcker, häft. Dels 1771-1803, folierad 1-100,<br>däri även anteckningar om kollekter 1771-1772. Dels 1803-1815, folierad 1-66.
 +
|-
 +
|4532892
 +
|Gammelgarns församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1783-1806
 +
|Pag 1-119 plus oskrivna sidor. Husförhörslängden 1783-1804 och 1805-1806. Anteckning om 1783 års husförhör på titelbladet.
 +
|-
 +
|4532892
 +
|Gammelgarns församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1806-1821
 +
|Uppslag 1-91. Husförhörslängden 1806-1812 och 1813-1821.
 +
|-
 +
|4532892
 +
|Gammelgarns församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1822-1835
 +
|Pag 7-82 plus oskrivna sidor.
 +
|-
 +
|4532892
 +
|Gammelgarns församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1836-1844
 +
|Uppslag 1-82. I början på volymen även ett äldre gårdsregister.
 +
|-
 +
|4532892
 +
|Gammelgarns församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1845-1852
 +
|Uppslag 1-134 (uppsl 68 och 122 består vardera två uppsl a + b).
 +
|-
 +
|4532892
 +
|Gammelgarns församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1852-1857
 +
|Uppslag 1-143.
 +
|-
 +
|4532892
 +
|Gammelgarns församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1858-1863
 +
|Uppslag 1-142.
 +
|-
 +
|4532893
 +
|Gammelgarns församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1772-1814
 +
|Kommunionbok. Gemensam för pastoratet enl. förteckningsn över Östergarns kyrkoarkiv..
 +
|-
 +
|4532893
 +
|Gammelgarns församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1822-1843
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4532893
 +
|Gammelgarns församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|3, 1844-1854
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4532893
 +
|Gammelgarns församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|4, 1856-1876
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4532893
 +
|Gammelgarns församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1856-1894
 +
|Kapsel.<br>Flyttningsbetyg.
 +
|-
 +
|4532893
 +
|Gammelgarns församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special och kladdräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1760-1798
 +
|Opag.<br>Specificerade huvudräkenskaper, som undertecknats av kyrkoherden och kyrkvärdarna. Häri även räkenskaper för fattigvård.
 +
|-
 +
|4532893
 +
|Gammelgarns församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special och kladdräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1798-1843
 +
|Opag.<br>Åren 1798-1800 specificerade huvudräkenskaper, som undertecknats av kyrkoherden och kyrkvärdarna. Fr o m år 1801 egentliga specialräkenskaper. Häri även räkenskaper för fattigvård.
 +
|-
 +
|4532893
 +
|Gammelgarns församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special och kladdräkenskaper
 +
"
 +
|3, 1843-1866
 +
|Opag.<br>Häri även räkenskaper för fattigvård t o m 1848.
 +
|-
 +
|4532893
 +
|Gammelgarns församling
 +
|R Kartor och ritningar
 +
|1, 1828-
 +
|Karta över Gammelgarn prästbol, uppr år 1700 av M Schilder och renoverad 1828 av N Joh Lallér. Karta A 36 i mapp A:4 i landsarkivets kartsamling. Äldre signum O:1.
 +
|-
 +
|4532894
 +
|Ganthems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1784-1833
 +
|Pag. 1-145.
 +
|-
 +
|4532894
 +
|Ganthems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1834-1848
 +
|Uppslag 1-218. I slutet på volymen ett äldre gårdsregister. Även Halla. Obs. att boende på Likmede grund i Björke upptas i denna längd.
 +
|-
 +
|4532894
 +
|Ganthems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1849-1860
 +
|Uppslag 1-186. I början på volymen ett äldre gårdsregister. Även Halla. Obs. att boende på Likmede grund i Björke upptas i denna längd.
 +
|-
 +
|4532894
 +
|Ganthems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1727-1761
 +
|Fol. 1-15, 18-26, 28-36 och 38-45. Även in- och utflyttningslängd 1751-1752, kommunionlängd 1727-1753, vigsellängd 1729-1761 samt död- och begravningsbok 1728-1761.
 +
|-
 +
|4532894
 +
|Ganthems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1762-1860
 +
|Fol. 1-132. Även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok.
 +
|-
 +
|4532894
 +
|Ganthems församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1778-1852
 +
|Inb. Fol. 1-153.
 +
|-
 +
|4532894
 +
|Ganthems församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1801-1883
 +
|Inb. Fol. 1-122. Även räkenskaper för fattigvård t o m 1848 och för kollekt t o m 1816.
 +
|-
 +
|4532895
 +
|Garde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1688-1790
 +
|Fol. I-V, uppsl. 1-131. Husförhörsbok. Lucka 1736-1789. Även för Etelhem. För tiden 1736-1790 endast anteckningar om vigsel och död för redan inskrivna personer. Häri spridda anteckningar om födelse, vigsel och död 1696-1731 samt födelse- vigsel- och dödlängder 1732-1739 för båda församlingarna.
 +
|-
 +
|4532895
 +
|Garde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1785-1810
 +
|Fol. I-V, pag. 1-226. Husförhörsbok. Börjar 1785 med gårdarna Kyrkebols, Hemmor, Sutarve och Smiss men med övriga gårdar först år 1804.
 +
|-
 +
|4532895
 +
|Garde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1810-1827
 +
|Uppsl. 1-262. Husförhörsbok. Även för Etelhem. Häri kommunionanteckningar 1810-1827.
 +
|-
 +
|4532895
 +
|Garde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1827-1846
 +
|Fol. I-VII, uppsl. 1-258. Husförhörsbok. Även för Etelhem. Häri äv. kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532895
 +
|Garde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1847-1855
 +
|Fol. I-V, uppsl. 1-238. Husförhörsbok. Även för Etelhem samt med kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532895
 +
|Garde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1855-1861
 +
|Uppsl. 1-152+4 titel- och reg. blad. Husförhörsbok. Häri kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532896
 +
|Garde församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1740-1780
 +
|Pag. 1-338. Även för Etelhem. Häri även in- och utflyttning för Garde 1740-1769, 1776, 1780 och Etelhem 1740-1773.
 +
|-
 +
|4532896
 +
|Garde församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1781-1854
 +
|Pag. 1-491. Även för Etelhem. Häri anteckningar om reformationsfest 1817, vägledning 1786, präster i Garde 1585-1860.
 +
|-
 +
|4532896
 +
|Garde församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1855-1860
 +
|Fol. 1-40.
 +
|-
 +
|4532896
 +
|Garde församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster<br>(kommunionlängder)
 +
|1, 1805-1810
 +
|Inb. Fol. 1-40.<br>Även för Etelhem.
 +
|-
 +
|4532896
 +
|Garde församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1819-1849
 +
|Flyttningsbetyg.<br>Luckor 1820-1824 och 1826-1830. Även för Etelhem.
 +
|-
 +
|4532896
 +
|Garde församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|2, 1850-1871
 +
|Flyttningsbetyg.
 +
|-
 +
|4532896
 +
|Garde församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1773-1822
 +
|Kvarto. Fol. 1-104. Protokollsbok. Även för Etelhem samt kyrkoråd 1818.
 +
|-
 +
|4532896
 +
|Garde församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1824-1860
 +
|Inb. i kapsel. Protokollsbok. Lev 1983. Ej tillgänglig för forskare.
 +
|-
 +
|4532897
 +
|Garde församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1699-1774
 +
|Kvarto. Fol. 1-173. Räkenskapsbok. Häri även fattigkassan.
 +
|-
 +
|4532897
 +
|Garde församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1694-1721
 +
|Kvarto. Pag. 1-62. Räkenskapsbok. Även för Etelhem och för fattigkassorna.
 +
|-
 +
|4532897
 +
|Garde församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|2, 1777-1797
 +
|Smal folio. Fol. 1-128. Räkenskapsbok. Även för Etelhems kyrka t o m 1795 och för fattigkassor.
 +
|-
 +
|4532897
 +
|Garde församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|3, 1803-1865
 +
|Fol. 1-180. Räkenskapsbok. Häri fattigkassan 1803-1857.
 +
|-
 +
|4532897
 +
|Garde församling
 +
|L V a Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål"
 +
a magasinskassan
 +
"
 +
|1, 1783-1806
 +
|Kvarto. Pag. 1-138. Räkenskapsbok. Häri även kyrkans brädräkning 1781-1800, anteckn. om lån 1806 samt för Etelhem magasinräkning 1782-1806, 1811, brädräkning 1780-1789 och resterande lån i kyrkokassan 1806.
 +
|-
 +
|4532897
 +
|Garde församling
 +
|N Handlingar rör. visitation, inventarier och arkiv
 +
|1, 1737-1891
 +
|Kvarto.Pag. 1-335. Visitationsbok. För pastoratet. Innerhåller: visitationsprotokoll 1737-1880, inventarium 1742-1880, kyrkoinventeringar 1809-1891, fornminnesinventering 1830, kyrkornas bänklängder 1746 och gravplatser 1739-1766
 +
|-
 +
|4532897
 +
|Garde församling
 +
|P Andra handlingar
 +
|2, 1797-1811
 +
|Kvarto. Kursbok.
 +
|-
 +
|4532898
 +
|Gerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1784-1806
 +
|Pag. 1-194. Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532898
 +
|Gerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1845-1870
 +
|Uppsl. 1-109 + 4 titel- och registerblad. Husförhörsbok. Häri kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532898
 +
|Gerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1861-1876
 +
|Uppsl. 1-85 + 4 titel- och reg.blad. Husförhörsbok. Häri kom.anteckningar.
 +
|-
 +
|4532898
 +
|Gerums församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1845-1860
 +
|Fol. 1-21. Kyrkbok.
 +
|-
 +
|4532898
 +
|Gerums församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1796-1894
 +
|Pag. 1-278. Räkenskapsbok. Häri kyrkans fattigkassa t o m 1848 och kollektmedel 1796-1849, 1871-1881.
 +
|-
 +
|4532899
 +
|Gothems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1732-1767
 +
|Kvarto. Pag. 1-88 + 4 titel- och registerblad. Husförhörsbok.<br>Även för Norrlanda. För tiden efter 1744 endast dödsuppgifter<br>för redan inskrivna personer.
 +
|-
 +
|4532899
 +
|Gothems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1797-1827
 +
|Pag. 1-351. Husförhörsbok.
 +
|-
 +
|4532899
 +
|Gothems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1828-1847
 +
|Uppsl. 1-239.Husförhörsbok.<br>Häri kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532899
 +
|Gothems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1848-1854
 +
|Uppsl. 1-118.Husförhörsbok.<br>Häri kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532899
 +
|Gothems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1854-1861
 +
|Uppsl. 1-201.Husförhörsbok.<br>Häri kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532899
 +
|Gothems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1708-1743
 +
|Smal folio. Fol. 1-56. Kyrkobok.<br>Även för Norrlanda. De 6 första födelseanteckningarna 1725 saknas liksom de 9 första dödsfallen 1710. Anteckning om död och begravning 1710-1744.<br>Lucka 1716-1724.
 +
|-
 +
|4532899
 +
|Gothems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1764-1796
 +
|Pag. 1-310. Husförhörsbok. Även för Norrlanda. Häri även kyrkoboksanteckningar för Gothem 1744-1802 och för Norrlanda 1753-1802.
 +
|-
 +
|4532899
 +
|Gothems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1802-1853
 +
|Pag. 1-171. Kyrkobok. Volymen börjar 1802-05-13. Även för Norrlanda.
 +
|-
 +
|4532899
 +
|Gothems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1854-1860
 +
|Fol. 1-104. Kyrkobok. Även för Norrlanda.
 +
|-
 +
|4532900
 +
|Gothems församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1773-1806
 +
|Smal folio. Fol. 1-82. Kommunionbok.
 +
|-
 +
|4532900
 +
|Gothems församling
 +
|E I Lysning- och vigselböcker
 +
|1, 1848-1861
 +
|Fol. 1-21 + oskrivna blad.<br>Lysningsbok. Häri även lysning för Norrlanda t o m 1860.
 +
|-
 +
|4532900
 +
|Gothems församling
 +
|H I Bilagor till hurförhörslängderna och församlingsböckerna
 +
|1, 1845-1864
 +
|Bunt, 4:o. Diverse handlingar.<br>Även för Norrlanda. Häri några handlingar rör. födelse och död 1847-1862.
 +
|-
 +
|4532900
 +
|Gothems församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1845-1859
 +
|Kapsel. Flyttningsbetyg. Även för Norrlanda.
 +
|-
 +
|4532900
 +
|Gothems församling
 +
|H V Bilagor till lysnings- och vigselböckerna
 +
|1, 1763-1864
 +
|Kapsel. Lysnings- och vigselhand-<br>lingar. För tiden 1847-1864 även för Norrlanda.<br>Lucka 1804-1845.
 +
|-
 +
|4532900
 +
|Gothems församling
 +
|J Inkomna skrivelser, som ej kunna föras till andra serier
 +
|1, 1760-1918
 +
|Bunt.Kungörelser.För pastoratet.<br>Lucka 1823-1845, 1853-1917.
 +
|-
 +
|4532901
 +
|Gothems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1824-1852
 +
|Pag. 1-349. Protokollsbok. Även för Norrlanda samt för kyrko- rådet 1823-1843, för Norrlanda kyrkoråd 1823-1849 och sundhetsnämnden 1831.
 +
|-
 +
|4532901
 +
|Gothems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1852-1861
 +
|Inb. Opag. Protokoll. Även Norrlanda. Häri även protokoll för magasinsdirektionerna i Gothem och Norrlanda 1853 samt för skolstyrelsen i Gothem 1856.
 +
|-
 +
|4532901
 +
|Gothems församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|2, 1708-1775
 +
|Kvarto. Uppsl. 1-167. Räkenskapsbok. Häri visitationsprotokoll 1738-1775, anteckning om sockenstämma 1723, kyrkans inventarium 1740, anteckningar om präster i Gothem fram till 1742 samt om diverse 1709 och odat.
 +
|-
 +
|4532901
 +
|Gothems församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1801-1845
 +
|Fol. 1-214. Räkenskapsbok. Häri anteckning om kollektmedel 1801-1808, 1827-1844 samt fattigkassans räkenskaper.
 +
|-
 +
|4532901
 +
|Gothems församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|2, 1845-1901
 +
|
 +
|-
 +
|4532901
 +
|Gothems församling
 +
|M Handlingar rörande prästval
 +
|1, 1801-1851
 +
|Bunt. Valhandlingar.
 +
|-
 +
|4532901
 +
|Gothems församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1693-1708
 +
|Kvart. Pag. 1-166. Räkenskapsbok. Innehåller bl.a. fattigvårdsräkenskaper, kassabesked vid kyrkoinventering 1656-1693, kyrkans och prästgårdens inventarium 1654-1708, kyrko- och prästgårdsreparationer 1654-1788, bänklängd 1664, inventarium för Norrlanda kyrka 1654 samt anteckningar om präster, landshövdingar m.fl. 1645-1757.
 +
|-
 +
|4532901
 +
|Gothems församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård,löneboställe,"
 +
prästlön etc
 +
"
 +
|1, 1763-1870
 +
|Bunt. Diverse handlingar.
 +
|-
 +
|4532901
 +
|Gothems församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, prästgård,löneboställe,"
 +
prästlön etc
 +
"
 +
|2, 1769-
 +
|Karta över Gothem och Norrlanda prästbohl, upprättad 1698 och 1700, renoverad 1769.<br>Förvaras i landsarkivets kart- och ritningssamling, mapp A4.
 +
|-
 +
|4532902
 +
|Grötlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1780-1820
 +
|Pag. 1-348. Förteckning över husbönderna i pastoratet 1780, husförhörslängd 1805-1812 och 1819-1820. Dateringen av husförhörslängderna är osäker, den första anges på titelbladet vara upplagd 1783, men David Gadd har satt begynnelseåret till 1805.
 +
|-
 +
|4532902
 +
|Grötlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1820
 +
|Uppslag 1-213. Även Fide.
 +
|-
 +
|4532902
 +
|Grötlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1825-1853
 +
|Pag. 1-354. I början på volymen även ett äldre gårdsregister. Även Fide.
 +
|-
 +
|4532903
 +
|Grötlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1834-1843
 +
|Uppslag 1-149.
 +
|-
 +
|4532903
 +
|Grötlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1844-1849
 +
|Uppslag 1-199. I början på volymen även ett äldre gårdsregister. Även husförhörslängd för Fide 1859-1861.
 +
|-
 +
|4532903
 +
|Grötlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1849-1854
 +
|Uppslag 1-183. I början på volymen även ett äldre gårdsregister. I slutet på volymen in- och utflyttningslängd 1849-1853 samt längd över nattvardsungdom 1852-1853.
 +
|-
 +
|4532903
 +
|Grötlingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1854-1861
 +
|Uppslag 1-202. I början på volymen även ett äldre gårdsregister. I slutet på volymen även in- och utflyttningslängd samt längd över nattvardsungdom 1854-1859.
 +
|-
 +
|4532904
 +
|Grötlingbo församling
 +
|C I Födelse och dopböcker
 +
|1, 1723-1811
 +
|Pag. 1-688 med flera luckor, vilka framgår av volymens titelblad.<br>Lucka 1802-1808.05.31. Även flyttningslängd 1737-1750, 1753-1795 och 1816, vigselbok 1723-1795, 1809-1812 och 1814, död- och begravningsbok 1723-1800 och 1809-1813, flyttningslängd för Fide 1737-1750 och 1753-1796, födelse- och dopbok för Fide 1723-1797 och 1809-1813, vigselbok för Fide 1724-1747, 1749-1799 och 1809-1811 samt död- och begravningsbok för Fide 1723-1800 och 1809-1813. I början på volymen dessutom ett äldre namnregister och i slutet på volymen en förteckning över präster i Grötlingbo 1704-1825.
 +
|-
 +
|4532904
 +
|Grötlingbo församling
 +
|C I Födelse och dopböcker
 +
|2, 1812-1849
 +
|Fol. 1-133. Även vigselbok 1814 och 1819-1849, död- och begravningsbok 1816-1817 och 1819-1849, födelse- och dopbok för Fide 1816-1848, vigselbok för Fide 1814 och 1819-1846 samt död- och begravningsbok för Fide 1816 och 1819-1848.
 +
|-
 +
|4532904
 +
|Grötlingbo församling
 +
|C I Födelse och dopböcker
 +
|3, 1849-1860
 +
|Pag. 1-101. Även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok.<br>Även Fide.
 +
|-
 +
|4532904
 +
|Grötlingbo församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1816-1834
 +
|Fol. 1-40. Lucka 1818 och 1821-1824. Även Fide 1825-1834.
 +
|-
 +
|4532905
 +
|Grötlingbo församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|1, 1680-1740
 +
|Pag. 1-8, 13-46, 57-60 och 63-143.<br>Referat av sockenstämmor för Grötlingbo 1680-1691, 1710-1722 (spridda år) och 1735-1740 samt för Fide 1681-1690 och 1722-1739 (spridda år). Även anteckningar om kyrkotukt, upplästa kungörelser, skörd och väderlek, olyckor samt om reparationer i kyrkorna och prästgården.
 +
|-
 +
|4532905
 +
|Grötlingbo församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|2, 1816-1848
 +
|Pag. 1-197. Protokoll. Spridda år även handlingar. Även Fide.
 +
|-
 +
|4532905
 +
|Grötlingbo församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll och handlingar
 +
|3, 1848-1862
 +
|Fol. 1-273. Protokoll. Även kyrkostämmoprotokoll 1863-1880. A tergo även Fide.
 +
|-
 +
|4532905
 +
|Grötlingbo församling
 +
|K II Kyrkostämmans protokoll och handlingar
 +
|1, 1863-1884
 +
|Inb. Pag. 1-624. Även sockenstämmoprotokoll 1861-1862, skolstyrelseprotokoll 1862, kommunalstämmoprotokoll 1863-1867, sockenstämmoprotokoll för Fide 1862, kyrkostämmoprotokoll för Fide 1863-1885 samt kommunalstämmoprotokoll för Fide 1863-1867.
 +
|-
 +
|4532906
 +
|Grötlingbo församling
 +
|L I a Huvudräkenskaper för kyrkan
 +
|1, 1701-1801
 +
|Fol. 1-104. Även räkenskaper för fattigvård 1737-1801.
 +
|-
 +
|4532906
 +
|Grötlingbo församling
 +
|L I a Huvudräkenskaper för kyrkan
 +
|2, 1788-1842
 +
|Fol. 1-130. Även specialräkenskaper 1788-1801, räkenskaper för fattigvård 1788-1842, huvudräkenskaper för Fide 1801-1842 samt räkenskaper för fattigvård i Fide 1801-1842.
 +
|-
 +
|4532906
 +
|Grötlingbo församling
 +
|L I b Specialräkenskaper för kyrkan
 +
|1, 1801-1842
 +
|Fol. 1-116. Luckor 1804.05.01-<br>1805.04.31 och 1816.05.01-<br>1820.04.30. Även uppgifter om kollektmedel 1801-1805 och 1809-1816 samt a tergo räkenskaper för fattigvård.
 +
|-
 +
|4532906
 +
|Grötlingbo församling
 +
|N Visitationsprotokoll, ämbetsberättelser, inventarie- och"
 +
arkivförteckningar
 +
"
 +
|1, 1737-1825
 +
|Inb. Fol. 1-82. Visitations- och inventariebok. Även Fide. I slutet på volymen bänklängder över Grötlingbo och Fide kyrkor 1757.
 +
|-
 +
|4532906
 +
|Grötlingbo församling
 +
|N Visitationsprotokoll, ämbetsberättelser, inventarie- och"
 +
arkivförteckningar
 +
"
 +
|2, 1847-1861
 +
|Inb. Fol. 1-30, plus oskrivna blad. Visitationsbok. Även Fide.
 +
|-
 +
|4532906
 +
|Grötlingbo församling
 +
|P Övriga handlingar
 +
|1, 1689-1737
 +
|Inb. Pag. I-VI, 1-201, 234-273, 338-417, 466-567. Kursbok.
 +
|-
 +
|4532907
 +
|Guldrupe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1785-1799
 +
|Pag. 1-35 plus outnyttjade sidor. Husförhörslängden defekt.
 +
|-
 +
|4532907
 +
|Guldrupe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1800-1823
 +
|Pag. 1-31 plus några outnyttjade sidor.
 +
|-
 +
|4532907
 +
|Guldrupe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1831-1848
 +
|Uppsl. 1-65 plus några outnyttjade uppsl. I slutet av volymen även ett äldre gårdsregister.
 +
|-
 +
|4532907
 +
|Guldrupe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1849-1858
 +
|Uppsl. 1-90. I slutet av volymen även ett äldre gårdsregister.
 +
|-
 +
|4532907
 +
|Guldrupe församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1824-1880
 +
|Inb. Opag.<br>Häri även räkenskaper för fattigvård t o m 1848.
 +
|-
 +
|4532907
 +
|Guldrupe församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1825-1868
 +
|Inb. Opag.<br>Häri även räkenskaper för fattigvård t o m 1848 och kollekträkenskaper 1832-1836.
 +
|-
 +
|4532908
 +
|Hablingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1737-
 +
|Uppsl. 1-32 + titel- och reg.blad.<br>Med enstaka anteckningar 1751. Häri även anteckningar om kommunion 1751-1752.
 +
|-
 +
|4532908
 +
|Hablingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1785-1811
 +
|Pag. 1-159 + 4 titel- och reg.blad.
 +
|-
 +
|4532908
 +
|Hablingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1811-1827
 +
|Fol. I-VII, uppsl. 1-91, 100-123, 166-235.<br>Även för Silte.<br>Kommunion 1820-1827.
 +
|-
 +
|4532908
 +
|Hablingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1827-1836
 +
|Fol. I-VI, uppsl. 1-243.<br>Även för Silte.<br>Med kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532908
 +
|Hablingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1836-1844
 +
|Fol. I-IV, uppsl. 2-88, 91-156.<br>Husförhörsbok. Med kommun.anteckningar.
 +
|-
 +
|4532909
 +
|Hablingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1844-1852
 +
|Fol. I-V, uppsl. 1-306.<br>Husförhörsbok.<br>Med kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532909
 +
|Hablingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1852-1861
 +
|Fol. I-IV, uppsl. 1-22, 25-188.<br>Husförhörsbok.<br>Häri även kommunionanteckningar samt utflyttade personer 1858.
 +
|-
 +
|4532909
 +
|Hablingbo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1861-1880
 +
|Stor folio. Fol. I-IV, uppsl. 1-348, 360-369.<br>Husförhörsbok.<br>Häri kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532910
 +
|Hablingbo församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1697-1703
 +
|Kvarto. Pag. 1-181.<br>Kyrkobok.<br>Häri anteckningar om döda i Hablingbo 1689-1704, vigda 1689-1703, in- och utflyttning 1692-1702 samt födda och vigda i Silte 1689-1703, döda 1689-1704 och flyttning 1689-1702.
 +
|-
 +
|4532910
 +
|Hablingbo församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1755-1861
 +
|Pag. 1-522.<br>Kyrkobok.<br>Dödsboksanteckningar endast t o m 1860.
 +
|-
 +
|4532910
 +
|Hablingbo församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1764-1822
 +
|Kvarto. Fol. 1-204.<br>Protokollsbok.<br>Även för Silte fr o m 1768.<br>Häri kyrkorådsprot. för Hablingbo 1819-1821.
 +
|-
 +
|4532910
 +
|Hablingbo församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1822-1850
 +
|Fol. 1-320.<br>Protokollsbok.<br>Även för Silte t o m 1852.<br>Häri även prot. för kyrkorådet i Hablingbo 1822-1843, i Silte 1825-1831, sundhetsnämnden 1831, pastoratets skolstyrelse 1843-1849 samt magasinsdirektionen 1846.
 +
|-
 +
|4532910
 +
|Hablingbo församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|3, 1849-1862
 +
|Fol. 1-166.<br>Protokollsbok.<br>Även för Silte fr o m 1852 samt för pastoratet gemensamma stämmor.<br>Häri även kyrkostämmor för Hablingbo och Silte 1863-1876.
 +
|-
 +
|4532911
 +
|Hablingbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1620-1679
 +
|Kvarto. Fol. 1-27.<br>Räkenskapssammandrag vid visitation.<br>Fr o m 1621 även fattigpengar.
 +
|-
 +
|4532911
 +
|Hablingbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|3, 1736-1750
 +
|Uppsl. 1-44.<br>Räkenskapsbok.<br>Fr o m 1740 specificerade räkenskaper.<br>Häri även fattigkassan.
 +
|-
 +
|4532911
 +
|Hablingbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|4, 1752-1801
 +
|Uppsl. 1-100.<br>Räkenskapsbok.<br>Utgör även specialräkning samt räkenskaper för fattigkassan.<br>Lucka 1779-05-01 -- 1781-04-30.
 +
|-
 +
|4532911
 +
|Hablingbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|5, 1801-1842
 +
|Uppsl. 1-166.<br>Räkenskapsbok.<br>Även för Silte kyrka 1763-1842 (luckor 1779-05-01 -- 1781-04-30 och 1788-05-01 -- 1797-04-30) och för fattigkassan.
 +
|-
 +
|4532911
 +
|Hablingbo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|6, 1842-1891
 +
|Uppsl. 1-95.<br>Räkenskapsbok.<br>Häri fattigkassan t o m 1848 samt Silte kyrkokassa t o m 1890 och fattigkassa t o m 1848.
 +
|-
 +
|4532911
 +
|Hablingbo församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1819-1913
 +
|Uppsl.1-251.<br>Räkenskapsbok.<br>Häri fattigkassan t o m 1848.
 +
|-
 +
|4532911
 +
|Hablingbo församling
 +
|L II Räkenskaper för skolan
 +
|1, 1844-1905
 +
|Fol. 1-72.<br>Räkenskapsbok.
 +
|-
 +
|4532911
 +
|Hablingbo församling
 +
|N Handlingar rörande visitation, inventarier och arkiv
 +
|1, 1737-1764
 +
|Kvarto. Fol. 1-106.<br>Visitationsbok.<br>För pastoratet.<br>Häri kyrkornas inventarium t o m 1777, bänklängd för Hablingbo 1738 och Silte 1761 samt avskrift av ink. skrivelse 1745.
 +
|-
 +
|4532911
 +
|Hablingbo församling
 +
|N Handlingar rörande visitation, inventarier och arkiv
 +
|2, 1819-1920
 +
|Fol. 1-125.<br>Visitationsbok.<br>För pastoratet.
 +
|-
 +
|4532912
 +
|Halls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1840-1850
 +
|Fol. 1-64. Med orts- och yrkesregister.
 +
|-
 +
|4532912
 +
|Halls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1850-1855
 +
|Fol. 1-73. Med orts- och yrkesregister.
 +
|-
 +
|4532912
 +
|Halls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1855-1861
 +
|Fol. 1-90. Med orts- och yrkesregister.
 +
|-
 +
|4532912
 +
|Halls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1861-1870
 +
|
 +
|-
 +
|4532912
 +
|Halls församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1871-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4532913
 +
|Halls församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1738-1773
 +
|Kvarto. Fol. 1-96.
 +
|-
 +
|4532913
 +
|Halls församling
 +
|K IV a Skolrådets protokoll och handlingar
 +
|1, 1845-1891
 +
|Inb. Fol. 1-42. Protokollsbok.<br>Lucka 1883-1889.
 +
|-
 +
|4532913
 +
|Halls församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudböcker
 +
"
 +
|1, 1679-1765
 +
|Inb. Kvarto. Pag. 1-312. Häri även födelse och död 1680-1681.<br>Sockenstämmoprotokoll 1680, 1687.<br>Inventarium 1680. Bänklängd 1680.
 +
|-
 +
|4532913
 +
|Halls församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudböcker
 +
"
 +
|2, 1770-1835
 +
|Inb. Fol. 1-67.
 +
|-
 +
|4532913
 +
|Halls församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudböcker
 +
"
 +
|3, 1835-1881
 +
|Inb. Fol. 1-49.
 +
|-
 +
|4532913
 +
|Halls församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1801-1835
 +
|Inb. Fol. 1-59. Häri även kollekträkenskaper 1801-1817.
 +
|-
 +
|4532913
 +
|Halls församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|2, 1835-1881
 +
|Inb. Fol. 1-93. Häri även kapell-<br>kassan 1891.
 +
|-
 +
|4532913
 +
|Halls församling
 +
|L II a Räkenskaper för skolan"
 +
a räkenskaper
 +
"
 +
|1, 1847-1891
 +
|Inb. Fol. 1-56. Häri även kladd-<br>räkenskaper 1892, 1895-1896.
 +
|-
 +
|4532914
 +
|Halla församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1784-1833
 +
|Pag 1-144.
 +
|-
 +
|4532914
 +
|Halla församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1727-1761
 +
|Ministerialbok. Uppsl. 1-35 + titelblad. Innehåller födelse och dop, in- och utflyttning 1751-1752, lysning och vigsel 1728-1761, kommunion 1727-1753, samt död och begravning 1728-1761.
 +
|-
 +
|4532914
 +
|Halla församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1762-1860
 +
|Ministerialbok. Fol. 1-130. Innehåller födelse och dop, död och begravning (lucka 1772), lysning och vigsel samt kyrkoplikt 1773.
 +
|-
 +
|4532914
 +
|Halla församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1778-1852
 +
|Inbunden. Fol. 1-150.
 +
|-
 +
|4532914
 +
|Halla församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1771-1883
 +
|Fol. 1-236.<br>Räkenskapsbok.<br>Häri även kyrkoräkensk. för Ganthem samt räkenskaper för Halla och Ganthem fattigkassor 1770-1848.
 +
|-
 +
|4532914
 +
|Halla församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1801-1883
 +
|Fol. 1-116.<br>Räkenskapsbok.<br>Häri även kollekträkning 1801-1816 och fattigkassan t o m 1848.
 +
|-
 +
|4532915
 +
|Hamra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1783-1812
 +
|Äldre gårds- och namnreg. pag.4.
 +
|-
 +
|4532915
 +
|Hamra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1823-1833
 +
|Äldre gårds- och namnregister sist i volymen.
 +
|-
 +
|4532915
 +
|Hamra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1833-1839
 +
|Äldre gårds- och namnregister sist i volymen.
 +
|-
 +
|4532915
 +
|Hamra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1840-1847
 +
|Äldre gårds- och namnregister sist i volymen.
 +
|-
 +
|4532915
 +
|Hamra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1847-1858
 +
|Äldre gårdsreg. i början av vol.
 +
|-
 +
|4532915
 +
|Hamra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1858-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4532915
 +
|Hamra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1862-1872
 +
|Stor fol.
 +
|-
 +
|4532915
 +
|Hamra församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan
 +
|1, 1702-1775
 +
|Inb. Räkenskapsbok. Även för fattigkassan vissa år 1714-1775.<br>Bänklängd 1720.
 +
|-
 +
|4532915
 +
|Hamra församling
 +
|L III Räkenskaper för fattigvård
 +
|1, 1848-1874
 +
|Inb. Räkenskaper för fattigkassan.
 +
|-
 +
|4532915
 +
|Hamra församling
 +
|L V Räkenskaper för särskilda inrättningar och ändamål
 +
|1, 1826-1890
 +
|Inb. Magasinsräkenskaper. Huvudbok.
 +
|-
 +
|4532915
 +
|Hamra församling
 +
|L V Räkenskaper för särskilda inrättningar och ändamål
 +
|2, 1878-1904
 +
|Inb. Magasinsräk. Special samt utlånings- och intagningslängd.
 +
|-
 +
|4532915
 +
|Hamra församling
 +
|P Andra handlingar
 +
|1, 1831-1834
 +
|Fasc. Handlingar ang. sjukvård 1831 och odat. samt magasinshandlingar 1834 ur LV:1.
 +
|-
 +
|4532916
 +
|Hangvars församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1807-1831
 +
|Fol. 1-200. Med orts- och<br>yrkesregister, även för Hall. Efter 1815 är boken ofullständigt förd.
 +
|-
 +
|4532916
 +
|Hangvars församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1831-1840
 +
|Fol. 1-266. Med orts- och yrkesregister. Även för Hall.
 +
|-
 +
|4532916
 +
|Hangvars församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1840-1850
 +
|Fol. 1-137. Nyupprättat orts- och yrkesregister.
 +
|-
 +
|4532916
 +
|Hangvars församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1850-1855
 +
|Fol. 1-139. Nyupprättat orts- och yrkesregister.
 +
|-
 +
|4532916
 +
|Hangvars församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1855-1861
 +
|Fol. 1-221. Med orts- och yrkesregister.
 +
|-
 +
|4532917
 +
|Hangvars församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1861-1870
 +
|
 +
|-
 +
|4532917
 +
|Hangvars församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1871-1880
 +
|
 +
|-
 +
|4532918
 +
|Hangvars församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1834-1860
 +
|Fol. 1-49. Även för Hall.
 +
|-
 +
|4532918
 +
|Hangvars församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1765-1810
 +
|Fol. 1-69. Lucka 1779. Häri även vigsel- och dödbok 1766-1817. Omfattar även Hall 1766-1817. Anteckningar om kyrkoherde Köhler, fol. 4 v. Anteckningar om Hangvar kyrkas invenarier, fol. 5.
 +
|-
 +
|4532918
 +
|Hangvars församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1832-1843
 +
|Fol. 1-55. Häri även vigsel- och dödbok. Även för Hall.
 +
|-
 +
|4532918
 +
|Hangvars församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1844-1860
 +
|Fol. 1-96. Häri även vigsel- och dödbok.Även för Hall.
 +
|-
 +
|4532918
 +
|Hangvars församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1831-1832
 +
|Fol. 1-18. Häri även Hall, 1831-1833.
 +
|-
 +
|4532918
 +
|Hangvars församling
 +
|K I Sockenstämmoprotokoll
 +
|1, 1831-1856
 +
|Inb. Även för Hall. Kyrkoråds-<br>protokoll, spridda år 1842-1855. Dito för Hall 1850.
 +
|-
 +
|4532918
 +
|Hangvars församling
 +
|K I Sockenstämmoprotokoll
 +
|2, 1834-1844
 +
|Inb. Fol. 1-58. Även för Hall. Protokoll före 1839 är avskrifter.Förlikningskommitténs<br>protokoll 1839-1844.
 +
|-
 +
|4532918
 +
|Hangvars församling
 +
|K I Sockenstämmoprotokoll
 +
|3, 1857-1862
 +
|Inb. Även för Hall. Kyrkorådsprotokoll för Hangvar 1857.
 +
|-
 +
|4532918
 +
|Hangvars församling
 +
|K IV a Skolrådets protokoll och handlingar
 +
|1, 1844-1892
 +
|Inb. Protokollbok för skolstyrelsen t o m 1862, därefter för skolrådet. Häri även protokoll för Hall 1886, 1889.
 +
|-
 +
|4532919
 +
|Hangvars församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudböcker
 +
"
 +
|1, 1619-1623
 +
|Kvarto. För kyrkan 1619, därefter för pastorstionde. Pag. 1-12 + titelblad. Utgör fragment av en räkenskapsbok.<br>Häri även Hall.
 +
|-
 +
|4532919
 +
|Hangvars församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudböcker
 +
"
 +
|2, 1679-1714
 +
|Kvarto. Pag. 1-207.+ 3 titelblad.<br>Häri även anteckningar om födda<br>(1680-1681). Om döda (1681, 1685). Sockenstämmoprotokoll (1680-1683, 1687). Räkn. för fattigkassan o brödräkning, samt handlingar, kyrkan och prästgårdens reparationer, inventarier och ägor, kyrkans bänklängd (1680), gåvor, samt historiska händelser (1645-1714).
 +
|-
 +
|4532919
 +
|Hangvars församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudböcker
 +
"
 +
|3, 1744-1776
 +
|Inb. Fol. 1-55. Även fattigkassan.
 +
|-
 +
|4532919
 +
|Hangvars församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudböcker
 +
"
 +
|4, 1777-1835
 +
|Inb. Fol. 1-55. Även fattigkassan.
 +
|-
 +
|4532919
 +
|Hangvars församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudböcker
 +
"
 +
|5, 1835-1881
 +
|Inb. Fol. 1-50. Även fattigkassan, t o m 1848.
 +
|-
 +
|4532919
 +
|Hangvars församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialer
 +
"
 +
|1, 1801-1835
 +
|Inb. Fol. 1-74. (Obs. Specifi-<br>cerade räkenskaper före 1801, se L Ia) Häri även fattigkassan och kollekträkenskaper.
 +
|-
 +
|4532919
 +
|Hangvars församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialer
 +
"
 +
|2, 1835-1881
 +
|Inb. Fol. 1-115. Häri även fattigkassan t o m 1848.
 +
|-
 +
|4532919
 +
|Hangvars församling
 +
|L II a Räkenskaper för skolan"
 +
a räkenskaper
 +
"
 +
|1, 1847-1892
 +
|Inb. Fol. 1-74. 1892 års räkenskaper ej avslutade. Vol. kallas fr o m 1890 skolans specialräkenskaper.
 +
|-
 +
|4532919
 +
|Hangvars församling
 +
|M Handlingar angående prästval
 +
|1, 1736-1779
 +
|Fasc. Valhandlingar. Häri även skrivelser om prästrättigheter 1733, besvär över prästval samt vallängd 1868. Även för Hall.<br>Finns 1736, 1769 och 1779.
 +
|-
 +
|4532919
 +
|Hangvars församling
 +
|N Handlingar rörande visitation , inventarier och arkiv
 +
|1, 1736-1894
 +
|Fol. 1-162. Visitationsbok. Även för Hall.
 +
|-
 +
|4532920
 +
|Havdhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1737-1749
 +
|Uppsl. 1-91 (uppsl. 61 består av två uppslag a-b). Även Näs.
 +
|-
 +
|4532920
 +
|Havdhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1751-1765
 +
|Uppsl. 1-86.
 +
|-
 +
|4532920
 +
|Havdhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1766-1785
 +
|Pag. 1-114. Även förteckningar över från förhör frigiven ungdom från Havdhem 1761-1783 och från Näs 1765-1783.
 +
|-
 +
|4532920
 +
|Havdhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1786-1808
 +
|Pag. 1-432.
 +
|-
 +
|4532920
 +
|Havdhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1809-1825
 +
|Uppsl. 1-263. Även konfirmationsbok för pastoratet 1820-1825.
 +
|-
 +
|4532920
 +
|Havdhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1825-1838
 +
|Pag. 1-460. I början på volymen ett äldre gårdsregister och i slutet en förteckning över pastoratets hemmansägare.
 +
|-
 +
|4532921
 +
|Havdhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1838-1845
 +
|Uppsl. 1-197. I början på volymen ett äldre gårdsregister.
 +
|-
 +
|4532921
 +
|Havdhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1846-1855
 +
|Uppsl. 1-303. I början på volymen ett äldre gårdsregister och i<br>slutet en förteckning över<br>försvarslösa personer.
 +
|-
 +
|4532921
 +
|Havdhems församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1856-1861
 +
|Uppsl. 1-334. I slutet på volymen<br>ett äldre gårdsregister och en förteckning över försvarslösa personer.
 +
|-
 +
|4532922
 +
|Havdhems församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1841-1845
 +
|Arkivkartong. Pag. 1-129. Även in- och utflyttning för Näs 1841-1860 och konfirmationsbok för pastoratet 1844-1846.
 +
|-
 +
|4532922
 +
|Havdhems församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1846-1860
 +
|Inb. Pag. 1-88. In- och utflyttning.
 +
|-
 +
|4532922
 +
|Havdhems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1675-1749
 +
|Fol. 1-345. Även vigsellängd, död- och begravningslängd, anteckningar om reparationer<br>i kyrkan 1676-1702 och om präster i Havdhem. I början på volymen finns ett äldre personregister. Efter varje års ministerial-<br>anteckningar har pastorn gjort anteckningar om diverse händelser och förhållanden åren 1693-1724.<br>Även Näs.
 +
|-
 +
|4532922
 +
|Havdhems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1749-1800
 +
|Pag. 1-39 och 1-426. Även vigsel-<br>längd och död- och begravnings-<br>längd. I början på volymen ett<br>äldre personregister. Även Näs.
 +
|-
 +
|4532922
 +
|Havdhems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1801-1839
 +
|Pag. 1-116, 121-196 och 201-330.<br>Även vigsellängd och död- och begravningslängd. Även Näs.
 +
|-
 +
|4532922
 +
|Havdhems församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1840-1860
 +
|Pag. 1-544. Även lysnings- och vigsellängd, död- och begravningslängd samt kladd-<br>anteckningar till husförhörs-<br>längden 1871-1890 och till<br>ministeriallängderna 1871-1890.<br>Även Näs.
 +
|-
 +
|4532922
 +
|Havdhems församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (Kommunionlängder)
 +
|1, 1753-1785
 +
|Fol. 1-95.
 +
|-
 +
|4532923
 +
|Havdhems församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1841-1850
 +
|Flyttningsbetyg. Spridda år även bilagor till lysnings- och vigselboken. Även Näs.
 +
|-
 +
|4532923
 +
|Havdhems församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|2, 1851-1860
 +
|Flyttningsbetyg. Spridda år även bilagor till lysnings- och vigselboken. Även Näs.
 +
|-
 +
|4532923
 +
|Havdhems församling
 +
|J Skrivelser, resolutioner, utslag och memorial
 +
|1, 1648-1719
 +
|Inb.Opag. Avskrifter av resolutioner, författningar etc.
 +
|-
 +
|4532924
 +
|Havdhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1819-1841
 +
|Pag. 1-106 och 109-464. Volymen innehåller även för Havdhem: kyrkorådets protokoll 1824, 1832, 1833 och 1841 samt magasinsdirektionens protokoll 1835 och 1837-1840, för Näs: sockenstämmans protokoll<br>1819-1841, kyrkorådets protokoll 1829, 1832-1834, 1836, 1839 och 1841 samt magasinsdirektionens protokoll 1838-1839 och för pastoratet: sundhetsnämndens handlingar 1831.
 +
|-
 +
|4532924
 +
|Havdhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1841-1843
 +
|Pag. 1-132. Volymen innehåller även för Havdhem: kyrkorådets protokoll 1841 och 1843 samt magasinsdirektionens protokoll 1841-1843 och för Näs: sockenstämmans protokoll 1841-1843 samt kyrkorådets protokoll 1841.
 +
|-
 +
|4532924
 +
|Havdhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|3, 1844-1847
 +
|Fol. 1-167. Volymen innehåller även för Havdhem: sockennämndens<br>protokoll 1844-1847, kyrkorådets<br>protokoll 1845-1847, skolstyrelsens protokoll 1844 samt<br>magasinsdirektionens protokoll 1844-1847 och för Näs: sockenstämmans protokoll 1844-1847, sockennämndens protokoll 1844-1847, kyrkorådets protokoll 1846 och 1847 samt magasinsdirektionens protokoll 1844-1847.
 +
|-
 +
|4532924
 +
|Havdhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|4, 1847-1858
 +
|Pag. 1-476. Volymen innehåller även för Havdhem: kyrkorådetsprotokoll 1848-1856, sockennämndens protokoll 1848-1857, magasinsdirektionens protokoll 1848-1858, Burge byalags protokoll 1854 samt fattigvårdsstyrelsens protokoll 1856 och 1858, för Näs: sockenstämmans protokoll 1847-1858, kyrkorådets protokoll 1853, sockennämndens protokoll 1847-1848 samt magasinsdirektionens protokoll 1848-1852 och för pastoratet: sundhetsnämndens protokoll 1850-1855.
 +
|-
 +
|4532924
 +
|Havdhems församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|5, 1858-1862
 +
|Opag. Volymen innehåller även för Havdhem: kyrkostämmans protokoll 1863 samt kommunalstämmans protokoll 1863-1886 och för Näs: sockenstämmans protokoll 1858-1862, kyrkostämmans proto-<br>koll 1863 samt kommunalstämmans protokoll 1863-1886.
 +
|-
 +
|4532925
 +
|Havdhems församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1727-1774
 +
|Uppsl. 1-161. Specificerade huvudräkenskaper. Även räkenskaper för fattigvård och ett inventarium 1727.
 +
|-
 +
|4532925
 +
|Havdhems församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1774-1787
 +
|Uppsl. 1-116. Även räkenskaper för fattigvård och magasinsräkenskaper 1812-1861.
 +
|-
 +
|4532925
 +
|Havdhems församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|3, 1816-1852
 +
|Uppsl. 1-302. Även special- räkenskaper 1818-1852 och<br>räkenskaper för fattigvård<br>1818-1847. Även Näs.
 +
|-
 +
|4532925
 +
|Havdhems församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special- och kladdräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1773-1790
 +
|Uppsl. 1-91. Även räkenskaper för<br>fattigvård 1785-1790. Även Näs.
 +
|-
 +
|4532925
 +
|Havdhems församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special- och kladdräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1790-1818
 +
|Uppsl. 1-286. Volymen innehåller även för Havdhem: kyrkans huvudräkenskaper 1802-1817, räkenskaper för fattigvård 1802-1817 samt räkenskaper för kollekt 1801-1808 och för Näs: specialräkenskaper 1790-1818, kyrkans huvudräkenskaper 1801-1817, räkenskaper för fattigvård 1802-1817 samt räkenskaper för kollekt 1801-1808.
 +
|-
 +
|4532926
 +
|Havdhems församling
 +
|L IV Räkenskaper för kollekt
 +
|1, 1823-1824
 +
|Fascikel. Även Näs.
 +
|-
 +
|4532926
 +
|Havdhems församling
 +
|N Visitationsprotokoll, ämbetsberättelser, inventarie- och"
 +
arkivförteckningar
 +
"
 +
|1, 1727-1880
 +
|Inb. Fol. 1-170. Visitations- och<br>inventariebok. Även anteckningar<br>om kyrko- och fattigkassornas<br>årliga behållning. Även Näs.
 +
|-
 +
|4532926
 +
|Havdhems församling
 +
|O Handlingar angående kyrka, kyrkogård, prästgård,"
 +
prästlön m m
 +
"
 +
|1, 1647-1862
 +
|Inb. Fol. 1-199. Även Näs. Volymen innehåller bl a skrivelser 1685-1857, spridda år, handlingar ang. prästval 1746, 1783 och 1808, inventarier 1680 och 1808-1809, bänklängder 1748 och 1795, handlingar ang. löneboställen 1736, 1757, 1759,1803-1806 och 1814, handlingar ang. präster och prästlön 1647,1649,1664,1668, 1754,1770-1773 och 1815 samt sundhetsnämndens handlingar 1834.
 +
|-
 +
|4532926
 +
|Havdhems församling
 +
|P Övriga handlingar
 +
|2, 1870-1881
 +
|Fascikel. Fyrktalslängder, spridda år. Även Näs 1878-1879. Volymen innehåller även visitationsprotokoll 1890, handlingar rörande prästgården 1808, fragment av en ämbetsberättelse 1883 samt diverse ink. handlingar 1842 och 1863 ( även Näs 1843-1862, spridda år ).
 +
|-
 +
|4532926
 +
|Havdhems församling
 +
|P Övriga handlingar
 +
|1, 1808-1821
 +
|Häfte. Fol. 1-36. Kursbok. Även förteckning av arkiv och bibliotek 1820.
 +
|-
 +
|4532927
 +
|Hejde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1785-1806
 +
|Fol. I-VI, pag. 1-120.
 +
|-
 +
|4532927
 +
|Hejde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1806-1820
 +
|Fol. I-VII, uppsl. 1-174. Häri även kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532927
 +
|Hejde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1820-1833
 +
|Fol. I-VI, pag. 1-609.Häri även pastoratets nattvardsungdom 1830-1861, 1867, 1877-1879. Även för Väte.
 +
|-
 +
|4532928
 +
|Hejde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1833-1845
 +
|Fol. I-VII, uppsl. 1-184.<br>Häri även kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532928
 +
|Hejde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1845-1856
 +
|Fol. I-XI, uppsl. 1-197.Innehåller förteckning över boende på fattighuset. Häri även kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532928
 +
|Hejde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1856-1860
 +
|Fol. I-V, uppsl. 1-263. Innehåller förteckning över boende på fattighuset. Häri även<br>kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532928
 +
|Hejde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1861-1870
 +
|Stor folio. Uppsl. 1-132+5 titel- och registerblad. Innehåller förteckning över fattiga och båtsmän samt på socknen skrivna. Häri även kommunionanteckningar.
 +
|-
 +
|4532928
 +
|Hejde församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1871-1880
 +
|Stor folio. Uppsl. 1-136+5 titel- och reg.blad. Innehåller förteckning över boende på fattighuset samt på församlingen skrivna. Häri även kommunion- anteckningar.
 +
|-
 +
|4532928
 +
|Hejde församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1856-1860
 +
|Pag. 1-16. In och utflyttnings. Även för Väte.
 +
|-
 +
|4532929
 +
|Hejde församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1734-1814
 +
|Ministerialbok. Pag 1-384. Innehåller födelse och dop, lysning och vigsel, död och begravning. Häri anteckningar 1790-1830 om präster i Hejde från 1500-talets början och framåt. Även för Väte.
 +
|-
 +
|4532929
 +
|Hejde församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1814-1857
 +
|Ministerialbok. Uppsl 1-183. Innehåller födelse och dop, lysning och vigsel, död och be gravning. Endast födelse från Hejde börjar 1814, övriga anteckningar börjar först 1815. Även för Väte.
 +
|-
 +
|4532929
 +
|Hejde församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1858-1861
 +
|Ministerialbok. Pag 1-72. Innehåller födelse och dop, lysning och vigsel, död och begravning. Häri även förteckning över sjukdomar. Även för Väte.
 +
|-
 +
|4532930
 +
|Hejde församling
 +
|H I Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna
 +
|1, 1828-1886
 +
|Bunt. Diverse attester. För pastoratet. Häri även bilagor, serierna H III, H IV och H VI.<br>(1832-1889, 1831-1891, 1840-1891).
 +
|-
 +
|4532931
 +
|Hejde församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1829-1837
 +
|Även för Väte.
 +
|-
 +
|4532931
 +
|Hejde församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|2, 1838-1847
 +
|Även för Väte.
 +
|-
 +
|4532931
 +
|Hejde församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|3, 1848-1863
 +
|Även för Väte.
 +
|-
 +
|4532958
 +
|Hejde församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1771-1822
 +
|Pag. 1-257. Protokollsbok.<br>Även för Väte o kladd för Väte kyrkokassa 1820-1821.
 +
|-
 +
|4532958
 +
|Hejde församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1824-1841
 +
|Pag. 1-442. Protokollsbok. Även för Väte samt kyrkoråd 1826-1841 (spridda år).
 +
|-
 +
|4532958
 +
|Hejde församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|3, 1842-1860
 +
|Pag. 1-374. Protokollsbok. Även för Väte. Häri kyrkoråd för Hejde 1848, för Väte 1841, 1847, skolstyrelsen för Väte 1848-1849 samt magasinsdirektionen för Hejde 1827-1845, Väte 1827-1830.
 +
|-
 +
|4532958
 +
|Hejde församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|4, 1861-1862
 +
|Pag. 1-268. Protokollsbok. Även för Väte. Häri för Hejde: kommunalstämma 1863, kyrkostämma 1863-1878, kyrkoråd 1868, 1871, 1875, skolråd 1864 och skolbyggn. kommittén 1871: för Väte: kommunalstämma 1863-1867, kyrkostämma 1864-1878, kyrkoråd 1862, 1865.
 +
|-
 +
|4532959
 +
|Hejde församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|1, 1734-1800
 +
|Kvarto. Uppsl. 1-153.<br>Räkenskapsbok. Med specificerade räkenskaper 1770-1800. Häri även in- och utflyttning även för Väte 1804-1808 samt kommunionlängd 1821-1833 och nattvardsungdom 1828 för Hejde och Väte.
 +
|-
 +
|4532959
 +
|Hejde församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka"
 +
a huvudbok
 +
"
 +
|2, 1801-1847
 +
|Uppsl. 1-50. Räkenskapsbok. Även för fattigkassan.
 +
|-
 +
|4532959
 +
|Hejde församling
 +
|L I b Räkenskap för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|1, 1801-1847
 +
|Pag. 1-280. Räkenskapsbok. Häri räkenskaper för orgelverket 1846-1849 samt för fattigkassan.
 +
|-
 +
|4532959
 +
|Hejde församling
 +
|L I b Räkenskap för kyrkan"
 +
b special
 +
"
 +
|2, 1847-1912
 +
|Räkenskapsbok special.
 +
|-
 +
|4532959
 +
|Hejde församling
 +
|L I c Räkenskaper för kyrkan"
 +
c diverse
 +
"
 +
|1, 1758-1841
 +
|Verifikationer.<br>Spridda år. Bunt.
 +
|-
 +
|4532960
 +
|Hejde församling
 +
|L II Räkenskaper för skolan
 +
|1, 1855-1893
 +
|Uppsl.1-77. Räkenskapsbok.<br>För Väte 1855-1890.
 +
|-
 +
|4532960
 +
|Hejde församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|1, 1804-1873
 +
|Fol. 1-148. Kyrkomagasins-<br>räkenskaper. Med uppgifter om magasinet 1805.
 +
|-
 +
|4532960
 +
|Hejde församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|2, 1804-1873
 +
|Fol. 1-125. Sockenmagasinets<br>räkenskaper. Låneräkning 1804-1873, kassaräkning 1831-1832, 1841-1873, reglemente 1805.
 +
|-
 +
|4532960
 +
|Hejde församling
 +
|M Handlingar rörande prästval
 +
|1, 1769-1892
 +
|Fascikel. Valhandlingar.<br>Finns 1769, 1891, 1892.
 +
|-
 +
|4532960
 +
|Hejde församling
 +
|N Handlingar rörande visitation, inventarier och arkiv
 +
|1, 1737-1894
 +
|Kvarto. Pag. 1-294. Visitations- och inventariebok. Häri anteckn. om kyrkans reparationer 1830-1849, prästgårdens ägor och reparationer 1737-1849 samt gravplatslängd för Hejde 1791.
 +
|-
 +
|4532960
 +
|Hejde församling
 +
|O Handlingar rörande kyrka, prästgård, boställe, lön etc
 +
|1, 1784-1886
 +
|Opag. Synehandlingar. Häri div. utslag 1801, 1854 samt stämmo-<br>protokoll i koncept 1861
 +
|-
 +
|4532960
 +
|Hejde församling
 +
|P Övriga handlingar
 +
|1, 1804-1827
 +
|Avskrifter och utdrag av domkapitlets cirkulär. Kursbok. Häri ett odat. stämmoprot.
 +
|-
 +
|4532961
 +
|Hejdeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1792-1807
 +
|Pag. 1-186.
 +
|-
 +
|4532961
 +
|Hejdeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1861-1880
 +
|Pag. 1-394.
 +
|-
 +
|4532961
 +
|Hejdeby församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1767-1791
 +
|Inb. Fol. 1-37.<br>År 1791 saknas.
 +
|-
 +
|4532961
 +
|Hejdeby församling
 +
|J Skrivelser, resolutioner, utslag och memorial
 +
|1, 1802-1847
 +
|Kapsel.<br>Häri även en skrivelse rörande Endre från omkr år 1860.
 +
|-
 +
|4532961
 +
|Hejdeby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1696-1760
 +
|Pag. 1-178.<br>Häri även räkenskaper för fattigvård.
 +
|-
 +
|4532961
 +
|Hejdeby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1796-1798
 +
|Häfte. 3 blad.<br>Häri även räkenskaper för fattigvård. Dessa 3 blad påträffades 1940 bland länsstyrelsens oordnade akter och överfördes samma år av """"praktiska skäl""""till Hejdeby kyrkoarkiv."""
 +
|-
 +
|4532961
 +
|Hejdeby församling
 +
|"L I a Räkenskaper för kyrkan
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|3, 1801-1862
 +
|Fol. 1-69.<br>Häri även räkenskaper för fattigvård 1801-1848.
 +
|-
 +
|4532961
 +
|Hejdeby församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1801-1878
 +
|Inb. Fol. 1-135.<br>Häri även räkenskaper för fattigvård 1801-1848 och för kollekt 1801-1865.
 +
|-
 +
|4532962
 +
|Hejnums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1690-1746
 +
|Uppsl. 1-30. Även Bäl.
 +
|-
 +
|4532962
 +
|Hejnums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1749-1798
 +
|Uppsl. 1-91. Även kommunionlängd.
 +
|-
 +
|4532962
 +
|Hejnums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1784-1812
 +
|Fol. 1-95.
 +
|-
 +
|4532962
 +
|Hejnums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1813-1827
 +
|Uppsl. 1-192. Även Bäl.
 +
|-
 +
|4532962
 +
|Hejnums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1827-1848
 +
|Uppsl. 1-199. I början på volymen ett äldre gårdsregister.
 +
|-
 +
|4532962
 +
|Hejnums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1849-1861
 +
|Uppsl. 1-180.
 +
|-
 +
|4532962
 +
|Hejnums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1861-1875
 +
|Uppsl. 1-82.
 +
|-
 +
|4532962
 +
|Hejnums församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1834-1860
 +
|Pag. 1-100. In- och utflyttning. Även Bäl.
 +
|-
 +
|4532963
 +
|Hejnums församling
 +
|C I Födelse-och dopböcker
 +
|1, 1688-1749
 +
|Pag. 1-30.
 +
|-
 +
|4532963
 +
|Hejnums församling
 +
|C I Födelse-och dopböcker
 +
|2, 1749-1841
 +
|Pag. 1-240. Även lysnings- och vigsellängd t o m 1846 samt död- och begravningslängd t o m 1846. Även för Bäl.
 +
|-
 +
|4532963
 +
|Hejnums församling
 +
|C I Födelse-och dopböcker
 +
|3, 1841-1860
 +
|Pag. 1-90. Även lysnings- och vigsellängd fr o m 1847 samt död- och begravningslängd fr o m 1847. Även födelse och doplängd för Bäl t o m 1846.
 +
|-
 +
|4532963
 +
|Hejnums församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1805-1837
 +
|Fascikel. Flyttningsbetyg. Även Bäl 1837. Finns 1805, 1836-1837.
 +
|-
 +
|4532963
 +
|Hejnums församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1791-1805
 +
|Fascikel. Pag. 1-24. Spridda år.<br>Även Bäl 1791-1805.
 +
|-
 +
|4532963
 +
|Hejnums församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1812-1843
 +
|Inb. Fol. 1-242. Även Bäl. Även kyrkorådsprotokoll spridda år 1821-1841 för Hejnum och 1819-1841 för Bäl, förliknings- kommitténs protokoll 1839-1841<br>samt pastoratets sundhetsnämnds protokoll 1831-1834.
 +
|-
 +
|4532963
 +
|Hejnums församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|3, 1843-1862
 +
|Inb. Pag. 1-424. Även kyrko- stämmoprotokoll 1863-1889, skolrådsprotokoll 1887, magasinsdirektionens protokoll 1844-1853 samt kyrkorådsprotokoll<br>1887-1888. Även Bäl.
 +
|-
 +
|4532964
 +
|Hejnums församling
 +
|K IV a Skolrådets protokoll och handlingar"
 +
a skolrådets protokoll och handlingar
 +
"
 +
|1, 1842-1929
 +
|Kapsel. Handlingar. Volymen är en sammanslagning av två äldre volymer med signa K IV:3 och<br>K IV:19.
 +
|-
 +
|4532964
 +
|Hejnums församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1749-1874
 +
|Inb. Uppsl. 1-138. Även fattig-<br>kassans räkenskaper t o m 1848<br>och brädräkning t o m 1807.
 +
|-
 +
|4532964
 +
|Hejnums församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b specialräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1801-1923
 +
|Inb. Pag 1-362. Även fattig-<br>kassans räkenskaper t o m 1848<br>och kollekträkenskaper t o m 1891.
 +
|-
 +
|4532964
 +
|Hejnums församling
 +
|L I c Räkenskaper för kyrkan"
 +
c verifikationer
 +
"
 +
|1, 1742-1955
 +
|Fascikel. Spridda år. Även bräd-<br>räkning för Hejnum och Bäl<br>1749-1809 samt kladdräkenskaper<br>för kommunionmedel 1786-1797.
 +
|-
 +
|4532964
 +
|Hejnums församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål
 +
|1, 1832-1869
 +
|Se L I c:1. Kladdräkenskaper för kommunionmedel.
 +
|-
 +
|4532964
 +
|Hejnums församling
 +
|M Handlingar angående prästval
 +
|1, 1808-
 +
|Fascikel, kapslad med J:1.
 +
|-
 +
|4532964
 +
|Hejnums församling
 +
|N Visitationsprotokoll, ämbetsberättelser, inventarie- och"
 +
arkivförteckningar
 +
"
 +
|1, 1739-1913
 +
|Inb. Fol. 1-124. Visitationsbok. Brandskadad. Även inkommande skrivelse 1776 och anteckningar om reparationer i kyrka och<br>prästgård 1749-1897. Även Bäl. Volymen är avstängd.Se Rekolid film nr EF 109.
 +
|-
 +
|4532964
 +
|Hejnums församling
 +
|J Skrivelser, resolutioner, utslag och memorial
 +
|1, 1768-1869
 +
|Kapsel. Spridda år. Även Bäl.
 +
|-
 +
|4532965
 +
|Hellvi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1768-1783
 +
|Sid. I-V. Fol. 1-95+88a.
 +
|-
 +
|4532965
 +
|Hellvi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1806-1814
 +
|Sid. I-IV. Fol. 1-99.<br>Häri även längd om nattvardsungdom (Lärbro o Hellvi) 1812 samt ant. ang. folkbokföringen.
 +
|-
 +
|4532965
 +
|Hellvi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1814-1831
 +
|Sid. I-III. Fol.1-119.<br>1814-1829 (1831).
 +
|-
 +
|4532965
 +
|Hellvi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1829-1847
 +
|Sid. 1-232+133a, 229a.
 +
|-
 +
|4532965
 +
|Hellvi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1847-1855
 +
|Sid. 2-335.
 +
|-
 +
|4532966
 +
|Hellvi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1855-1862
 +
|Sid. I. Fol. 1-193+ 53a, 69a, 109a, 142a, 147a.
 +
|-
 +
|4532966
 +
|Hellvi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1862-1868
 +
|Stor fol. Sid. I-V.<br>Fol. 1-157.
 +
|-
 +
|4532966
 +
|Hellvi församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1869-1880
 +
|Stor fol. Sid. I-V. Fol. 1-188+69a-b. Fol. 77, 177 saknas på grund av felfol.
 +
|-
 +
|4532967
 +
|Hellvi församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1840-1860
 +
|Sid. 1-138. Häri även vigselbok och död- och begravningsbok s.å.
 +
|-
 +
|4532967
 +
|Hellvi församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1767-1794
 +
|Sid. 1-60. Möjligen defekt i slutet.
 +
|-
 +
|4532967
 +
|Hellvi församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a räkenskaper
 +
"
 +
|1, 1651-1736
 +
|4:0. Inb. Sid. 1-226+162a.<br>Inkomst- och utgifts special delvis av kladdkaraktär.<br>1651-1735 (1736).
 +
|-
 +
|4532967
 +
|Hellvi församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a räkenskaper
 +
"
 +
|2, 1736-1797
 +
|4:0. Inb. Sid. 1-304. Inkomst-<br>och utgifts special. Häri även<br>fattigkassans räkenskaper 1761-1797.
 +
|-
 +
|4532967
 +
|Hellvi församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a räkenskaper
 +
"
 +
|3, 1824-1858
 +
|Inb. Sid. 1-220. Huvudräkning samt inkomst- och utgiftsspecial. Häri även fattigkassan huvud- och specialräkning 1824-1848.
 +
|-
 +
|4532967
 +
|Hellvi församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a räkenskaper
 +
"
 +
|4, 1858-1900
 +
|Inb. Sid. 1-272. Huvud- och<br>specialräkning.
 +
|-
 +
|4532968
 +
|Hogräns församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1783-1806
 +
|
 +
|-
 +
|4532968
 +
|Hogräns församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1807-1828
 +
|
 +
|-
 +
|4532968
 +
|Hogräns församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1828-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4532968
 +
|Hogräns församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1782-1860
 +
|Häri även vigsel och död.
 +
|-
 +
|4532968
 +
|Hogräns församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka, a huvudräkning"
 +
"
 +
|1, 1737-1771
 +
|Inb. Kvarto. Häri även fattigkassans räkenskaper.
 +
|-
 +
|4532968
 +
|Hogräns församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka, a huvudräkning"
 +
"
 +
|2, 1772-1845
 +
|Inb. Kvarto. Häri även fattigkassans räkenskaper.
 +
|-
 +
|4532968
 +
|Hogräns församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrka, b specialräkning"
 +
"
 +
|1, 1790-1799
 +
|Inb.<br>Häri även fattigkassans räkenskaper.
 +
|-
 +
|4532968
 +
|Hogräns församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrka, b specialräkning"
 +
"
 +
|2, 1800-1851
 +
|Inb.<br>Häri även fattigkassans räkenskaper -1848.
 +
|-
 +
|4532969
 +
|Hogräns församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|1, 1784-1833
 +
|Arkivkartong. Innehåller 3 inb.<br>Magasinsräkenskaper 1784-1833. Äldre signum L V:1.<br>Magasinsräkenskaper 1784-1836. Äldre signum L V:2.<br>Magasinsräkenskaper 1823-1833. Äldre signum L V:3.
 +
|-
 +
|4532969
 +
|Hogräns församling
 +
|L V Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål
 +
|2, 1820-1866
 +
|Arkivkartong. Innehåller 2 inb.<br>Rågmagasinet 1820-1866. Äldre signum L V:5.<br>Rågmagasinet 1867-1910. Äldre signum L V:6.
 +
|-
 +
|4532969
 +
|Hogräns församling
 +
|R Kartor och ritningar
 +
|1, 1700-
 +
|Karta över annexen. Utdrag 1755 av Fineman. (ViLA's kartsamling, mapp A 5, nr A 50)
 +
|-
 +
|4532969
 +
|Hogräns församling
 +
|R Kartor och ritningar
 +
|2, 1849-
 +
|Karta över annexen. Asplund. (ViLA's kartsamling, mapp A 5, nr A 51).
 +
|-
 +
|4532969
 +
|Hogräns församling
 +
|O Handl. rör. kyrka, kyrkogård, fastigheter, betjäning m.m.
 +
|1, 1867-
 +
|Bunt.<br>Handlingar ang. kyrka.
 +
|-
 +
|4532970
 +
|Hemse församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1797-1808
 +
|Uppsl. 1-118.
 +
|-
 +
|4532970
 +
|Hemse församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1841-1856
 +
|Uppsl. 1-179.<br>Med äldre gårdsregister.
 +
|-
 +
|4532970
 +
|Hemse församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1857-1861
 +
|Uppsl. 1-93.
 +
|-
 +
|4532970
 +
|Hemse församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1861-1870
 +
|Uppsl. 1-164, nr 64 är använt 2 gånger och de oskrivna uppsl. 83-159 är borttagna vid volymens ombindning. I slutet av volymen äldre gårdsregister.
 +
|-
 +
|4532970
 +
|Hemse församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1871-1884
 +
|Uppsl. 1-201.
 +
|-
 +
|4532970
 +
|Hemse församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1684-1741
 +
|Pag. 1-492. Innehållsförteckning från 1684 i volymens början. Även vigsellängd 1684-1743, dödlängd 1684-1737, in- och utflyttning 1737-1753, kyrkoräkenskaper 1684-1729, räkenskaper för fattigvård 1684-1699, visita- tionsräkning 1688-1700, inven- tarium 1684 och 1730, val av sexmän 1724 och 1726 samt förteckning över kyrkans jordar 1684.
 +
|-
 +
|4532971
 +
|Hemse församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1743-1786
 +
|Här förda räkenskaper utgör på samma gång kyrkans special-<br>räkenskaper.<br>Även fattigkassan.
 +
|-
 +
|4532971
 +
|Hemse församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1801-1844
 +
|Lucka 1834-1842.<br>Även fattigkassan.
 +
|-
 +
|4532971
 +
|Hemse församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrkan"
 +
a huvudräkenskaper
 +
"
 +
|3, 1842-1915
 +
|Även fattigkassan t o m 1847.
 +
|-
 +
|4532971
 +
|Hemse församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special- och kladdräkenskaper
 +
"
 +
|1, 1801-1844
 +
|Specialräkenskaper.<br>Även fattigkassan samt kollektmedel 1801-1806.
 +
|-
 +
|4532971
 +
|Hemse församling
 +
|L I b Räkenskaper för kyrkan"
 +
b special- och kladdräkenskaper
 +
"
 +
|2, 1842-1940
 +
|Specialräkenskaper.<br>Även fattigkassan t o m 1847 och huvudräkenskaper fr o m 1917 samt diverse fonder 1922-1940.
 +
|-
 +
|4532971
 +
|Hemse församling
 +
|L IV a Räkenskaper för kollekt"
 +
a kollektböcker
 +
"
 +
|1, 1845-1893
 +
|Inb.<br>Äldre signum L I c:1.<br>Även diverse räkenskaper för kyrkan t o m 1864.
 +
|-
 +
|4532972
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1743-1768
 +
|Uppsl. 1-138. Även födelse- och doplängd 1750-1793, vigsellängd 1750-1810 och 1812, samt död- och begravningslängd 1750-1812.
 +
|-
 +
|4532972
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1784-1820
 +
|Pag. 1-339.
 +
|-
 +
|4532972
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1820-1839
 +
|Uppsl. 1-179. Denna längd upptar även en del personer, som utflyttade 1810-1819.
 +
|-
 +
|4532972
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1839-1860
 +
|Uppsl. 1-185.
 +
|-
 +
|4532972
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1847-1860
 +
|Pag. 1-28. In- och utflyttning.
 +
|-
 +
|4532972
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1684-1750
 +
|Pag. 1-331. Även inflyttningslängd 1690 och 1735-1741, utflyttningslängd 1690 och 1738, vigsellängd 1685-1749, död- och begravningsbok<br>1684-1749, förteckning över personer som stått kyrkoplikt 1687-1735, anteckningar om gåvor till kyrkan 1688-1731, dito om böter till kyrkan 1714-1734, inventarium 1684, anteckningar om kyrkans och prästgårdens jordar 1734, dito om reparationer i kyrka och prästgård 1686-1740, dito om gravställen 1719-1733, dito om kyrkogårdstunen 1684 och 1728, Kyrkans bänklängd 1684, 1691 och 1726 samt anteckningar om prästänkans underhåll 1684.
 +
|-
 +
|4532972
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1796-1847
 +
|Pag. 1-62 och 65-148. Även vigsellängd 1812-1847 samt död-<br>och begravningslängd 1811-1847.
 +
|-
 +
|4532972
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1847-1860
 +
|Pag. 1-68 plus oskrivna blad. Volymen innehåller även en duplett av födelse- och dop-<br>boken. Även lysnings- och vigsellängd samt död- och begravningslängd.
 +
|-
 +
|4532973
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1764-1817
 +
|Sid. 1-180.
 +
|-
 +
|4532973
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1847-1860
 +
|Pag. 1-68 plus oskrivna blad. Volymen innehåller även en duplett av födelse- och dop-<br>boken. Även lysnings- och vigsellängd samt död- och begravningslängd.
 +
|-
 +
|4532973
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|1, 1731-1821
 +
|Flyttningsbetyg. Flera luckor, såsom t ex 1732-1747 och 1754-1758. Även bilagor till lysnings- och vigselboken<br>1752-1821, spridda år.
 +
|-
 +
|4532973
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|2, 1823-1846
 +
|Flyttningsbetyg. Även bilagor till lysnings- och vigselboken 1823-1831, spridda år.
 +
|-
 +
|4532973
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängderna
 +
|3, 1847-1869
 +
|Flyttningsbetyg.
 +
|-
 +
|4532973
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|H V Bilagor till lysnings- och vigselboken
 +
|1, 1832-1870
 +
|Fascikel.
 +
|-
 +
|4532974
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|J Skrivelser, resolutioner, utslag och memorial
 +
|1, 1728-1856
 +
|Kapsel. Spridda år. bl a avskrift 1728 av ett köpebrev från 1604, handlingar angående klockareval och handlingar rörande sockenmagasinet 1840-1841.
 +
|-
 +
|4532974
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|1, 1811-1821
 +
|Fascikel. Fol. 1-41.
 +
|-
 +
|4532974
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|2, 1821-1830
 +
|Inb. Pag. 1-116. Även kommunionlängd 1817-1821 och magasinsdirektionens protokoll 1823.
 +
|-
 +
|4532974
 +
|Hörsne med Bara församling
 +
|K I Sockenstämmans protokoll
 +
|3, 1831-1845
 +
|Inb. Pag. 1-160. Även kyrkorådets protokoll 1842-1843, magasinsdirektionens protokoll 1844-1845 samt sockennämndens protokoll 1844.
 +
|-
 +
|4532974
 +