Difference between revisions of "FamilySearch Digital Image Collection for Malmöhus, Sweden"

From FamilySearch Wiki
Jump to: navigation, search
<
(Created page with "Back to Sweden FamilySearch started indexing Swedish church records in 2009. Initial indexing efforts are focused on birth, marriage, and death records. Eventually, the pro...")
 
Line 25: Line 25:
 
Also, some collections have had records added to them since they were filmed.&nbsp; Because of this, the description in the '''Volume and Year''' and '''Remarks '''columns may indicate that records are available beyond the time when they were filmed.&nbsp; In these cases you should contact the national or regional archive to determine accessibility.<br>  
 
Also, some collections have had records added to them since they were filmed.&nbsp; Because of this, the description in the '''Volume and Year''' and '''Remarks '''columns may indicate that records are available beyond the time when they were filmed.&nbsp; In these cases you should contact the national or regional archive to determine accessibility.<br>  
  
 +
<br>
  
 
=== Table  ===
 
=== Table  ===
Line 35: Line 36:
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Volume and Year  
 
! scope="col" | Remarks
 
! scope="col" | Remarks
 +
|-
 +
|4033921
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|10, 1879-1887
 +
|
 +
|-
 +
|4033922
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|11, 1888-1894
 +
|
 +
|-
 +
|4033923
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|12, 1895-1899
 +
|
 +
|-
 +
|4033924
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|7, 1880-1894
 +
|1880-01-01--1894-12-12.
 +
|-
 +
|4033924
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|8, 1895-1904
 +
|
 +
|-
 +
|4033925
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|11, 1861-1870
 +
|814 uppslag.
 +
|-
 +
|4033926
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|12, 1871-1875
 +
|715 uppslag.
 +
|-
 +
|4033927
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|13, 1876-1877
 +
|438 uppslag.
 +
|-
 +
|4033928
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|14, 1878-1880
 +
|T o m 1880-08-17. 581 uppslag.
 +
|-
 +
|4033929
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|16, 1883-1885
 +
|443 uppslag.
 +
|-
 +
|4033930
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|15a, 1880-1881
 +
|Fr o m 1880-08-17. 299 uppslag.
 +
|-
 +
|4033930
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|15b, 1882-
 +
|Uppslag 300-557.
 +
|-
 +
|4033931
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|17, 1886-1889
 +
|405 uppslag.
 +
|-
 +
|4033932
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|18, 1890-1894
 +
|416 uppslag.
 +
|-
 +
|4033933
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|19, 1895-1898
 +
|250 uppslag.
 +
|-
 +
|4033933
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|20, 1899-1901
 +
|206 uppslag.
 +
|-
 +
|4033934
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker. Huvudserien
 +
|5, 1862-1872
 +
|220 uppslag + sid 221.
 +
|-
 +
|4033934
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker. Huvudserien
 +
|6, 1873-1876
 +
|Uppslag 222-449. Tidigare sammanbunden med föregående volym.
 +
|-
 +
|4033934
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|E II Lysnings- och vigselböcker. Koncept
 +
|1, 1869-1894
 +
|Inbunden. Utgöres av vigselbok. Lysningarna endast numrerade.
 +
|-
 +
|4033935
 +
|Mosaiska/Judiska församlingen i Malmö
 +
|A I Församlingsböcker
 +
|1, 1879-1894
 +
|
 +
|-
 +
|4033935
 +
|Mosaiska/Judiska församlingen i Malmö
 +
|C I Födelseböcker
 +
|1, 1876-1894
 +
|Lucka 1877.<br>1876 års anteckningar införda<br>på fol 36.
 +
|-
 +
|4033935
 +
|Mosaiska/Judiska församlingen i Malmö
 +
|E I Vigselböcker
 +
|1, 1878-1894
 +
|
 +
|-
 +
|4033935
 +
|Mosaiska/Judiska församlingen i Malmö
 +
|F I Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1876-1895
 +
|År 1876-1877 återfinns på<br>ss 31 och 33.
 +
|-
 +
|4033935
 +
|Malmö hospitalsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1888-1894
 +
|"Lucka 1889-1893. Häri även vigselbok 1891 död- och begravningsbok 1872-1894 husförhörslängd 1874-1890 (1893) samt kommunionlängd 1878-1879."
 +
|-
 +
|4033936
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|21, 1902-1904
 +
|210 uppslag.
 +
|-
 +
|4033936
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|9, 1900-1904
 +
|Ej numrerad.
 +
|-
 +
|4033938
 +
|Malmö Sankt Pauli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
 +
|1, 1884-1886
 +
|Sist i volymen tillägg till 1884 års födelse- och dopbok.
 +
|-
 +
|4058148
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|3, 1746-1766
 +
|Introduktionsanteckningar för samma år.
 +
|-
 +
|4058148
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|4, 1767-1792
 +
|Introduktionsanteckningar för samma år.
 +
|-
 +
|4058151
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|8, 1861-1870
 +
|
 +
|-
 +
|4058151
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|9, 1871-1878
 +
|
 +
|-
 +
|4058152
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1698-1739
 +
|1698-05-01--1739-07-13.
 +
|-
 +
|4058152
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1739-1791
 +
|1739-05-06--1791-06-26. Lucka 1744-04-09--1763-07-21.
 +
|-
 +
|4058152
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|3, 1780-1847
 +
|T o m 1847-01-06.
 +
|-
 +
|4058152
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|4, 1847-1863
 +
|T o m 1863-07-05.
 +
|-
 +
|4058152
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|5, 1851-1865
 +
|1851-02--1865-02.
 +
|-
 +
|4058152
 +
|Malmö Sankt Petri församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|6, 1861-1880
 +
|T o m 1880-07-25.
 +
|-
 +
|4058153
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1709
 +
|1688-08-01--1709-12-12. 268 sid. Häri även berättelse av kyrkoherde S Rummel rörande tyska kyrkans invigning 1693-10-01 (sid 5-7) (O I), lysnings- och vigselböcker 1689-1730 (E I) samt död- och begravningsböcker 1688-1738 (F I).
 +
|-
 +
|4058153
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1709-1738
 +
|1709-12-16--1738-10-21. 230 sid. Med anteckningar om kyrkoboken och kyrkobokföringen 1709 (sid 1). Med pastor Ph A Trendelenburg förda anteckningar över av honom förrättade dop, vigslar och begravningar 1749-10-01--1773-03-08 (sid 203-230). Häri även lysnings- och vigselböcker 1749-1773 (E I) samt död- och begravningsböcker 1749-1773 (F I).
 +
|-
 +
|4058153
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1742-1746
 +
|Uppslag 1-9 och 11-21. Med Oxies och Bjärshögs församlingars födelse- vigsel- och dödböcker. Volymen betecknad Malmö Caroli, Oxie och Bjäreshögs församlingars kyrkobok 1742-1769, volym 1. Den utgjorde före ombindningen 1939, lösa, sedan gammalt folierade blad, inlagda i kyrkoboken 1742-1769 (se nedan). Häri även anteckningar om begravningar 1745 (uppslag 11 v).
 +
|-
 +
|4058154
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1745-1769
 +
|124 uppslag. Med Oxies och Bjärshögs församlingars födelse-, vigsel- och dödböcker. Volymen betecknad Malmö Caroli, Oxie och Bjäreshögs kyrkobok 1742-1769, volym 2. Häri även lysnings- och vigselböcker 1747-1768 (E I) samt död- och begravningsböcker 1747-1768 (F I).
 +
|-
 +
|4058154
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C II Födelse- och dopböcker. Avskrift- och konceptserie
 +
|1, 1740-1813
 +
|137 sidor. Födelsebok. Avskrift verkställd i enlighet med Lunds domkapitels memorial den 23 juni 1813. Med anteckning från år 1814 om födelseboken och om Caroli kyrkoböcker (sid 1).
 +
|-
 +
|4058154
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1768-1797
 +
|1768-04-11--1797-09-28. 421 sid. Häri även lysnings- och vigselböcker (E I) samt död- och begravningsböcker (F I) samma år.
 +
|-
 +
|4058154
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1797-1805
 +
|Fr o m 1797-10-01. 166 sid. Häri även lysnings- och vigselböcker (E I) samt död- och begravningsböcker (F I ) samma år.
 +
|-
 +
|4058154
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|7, 1806-1813
 +
|299 sid. Häri även lysnings- och vigselböcker (E I), död- och begravningsböcker (F I) samma år samt förteckning över lik begravda på Caroli kyrkogård (F I).
 +
|-
 +
|4058154
 +
|Malmö Karoli församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|8, 1813-1853
 +
|T o m 1853-05.
 +
|-
 +
|4093709
 +
|Hedeskoga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1794-1811
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4093709
 +
|Hedeskoga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1826-1831
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4093709
 +
|Hedeskoga församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1822-1850
 +
|Bunt. Rödmärkt. Inflyttade.
 +
|-
 +
|4093709
 +
|Hedeskoga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1748
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4093709
 +
|Hedeskoga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1749-1855
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4093709
 +
|Hedeskoga församling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1749-1862
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4093717
 +
|Hörby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1773-1831
 +
|Med alfabetiskt register över födda, vigda och döda.
 +
|-
 +
|4093717
 +
|Hörby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1831-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4093717
 +
|Hörby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1801-1812
 +
|Endast en attest 1805.
 +
|-
 +
|4093717
 +
|Hörby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1813-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4093718
 +
|Höörs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1858-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4093718
 +
|Höörs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1853-1865
 +
|Lucka i inflyttningslängden 1859-1862
 +
|-
 +
|4093718
 +
|Höörs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1795-1844
 +
|
 +
|-
 +
|4093718
 +
|Höörs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1845-1864
 +
|
 +
|-
 +
|4093719
 +
|Holmby församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1761
 +
|1689-1695, 1722-1728 endast dopbok. 1729-1738 omväxlande endast födelsebok och endast dopbok. Lucka 1707-12-08 - 1712-05-11.
 +
|-
 +
|4093719
 +
|Holmby församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1761-1839
 +
|Fr.o.m. 1761-02-10 t.o.m. 1839-06-11.
 +
|-
 +
|4093719
 +
|Holmby församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1839-1853
 +
|Lucka 1840-01-01 - 1840-03-29.
 +
|-
 +
|4093719
 +
|Holmby församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1854-1863
 +
|T.o.m. 1863-03-21.
 +
|-
 +
|4093721
 +
|Lackalänga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1852-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4093721
 +
|Lackalänga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1857-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4093721
 +
|Lackalänga församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1851-1860
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4093721
 +
|Lackalänga församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1682-1750
 +
|Fuktskadad. 1682-1709 endast dopbok.
 +
|-
 +
|4093721
 +
|Lackalänga församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1764-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4093721
 +
|Lackalänga församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1830-1861
 +
|T.o.m. 1861-09-01.
 +
|-
 +
|4093722
 +
|Stävie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1830-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4093722
 +
|Stävie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1847-1861
 +
|Inflyttningslängd 1847-1850. Utflyttningslängd 1847--1861-09-21.
 +
|-
 +
|4093722
 +
|Stävie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1851-1861
 +
|Inflyttningslängd. T.o.m. 1861-07-28.
 +
|-
 +
|4093722
 +
|Stävie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1682-1750
 +
|Fuktskadad. 1682-1710 endast dopbok. Löper från 1682-08-06--1750-09-13.
 +
|-
 +
|4093722
 +
|Stävie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1764-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4093722
 +
|Stävie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1830-1861
 +
|T.o.m. 1861-09-27.
 +
|-
 +
|4093723
 +
|Södervidinge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1682-1736
 +
|1682-1724 endast dopbok, år 1717 ofullständig.
 +
|-
 +
|4093723
 +
|Södervidinge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1737-1759
 +
|
 +
|-
 +
|4093723
 +
|Södervidinge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1760-1802
 +
|
 +
|-
 +
|4093723
 +
|Södervidinge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1803-1828
 +
|
 +
|-
 +
|4093723
 +
|Södervidinge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1829-1866
 +
|
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1814-1822
 +
|Inflyttade.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1822-1826
 +
|Inflyttade.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|4, 1827-1837
 +
|Inflyttade.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|6, 1837-1850
 +
|Inflyttade.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1808-1827
 +
|Utflyttade. 1823 ofullständigt.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|5, 1828-1835
 +
|Utflyttade.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|7, 1841-1852
 +
|Omfattar åren 1841, 1845-1852.
 +
|-
 +
|4093724
 +
|Ystads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1677-1711
 +
|Dopbok för äkta barn med spridda födelsenotiser 1677-1698. Födelse- och dopbok för äkta barn 1699-1709. Dito för oäkta barn 1677, 1680-1711.
 +
|-
 +
|4093725
 +
|Ystads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1709-1747
 +
|Födelse- och dopbok för äkta barn 1709-1747 samt dito för oäkta barn 1711-1747.
 +
|-
 +
|4093725
 +
|Ystads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1748-1768
 +
|Äkta barn.
 +
|-
 +
|4093725
 +
|Ystads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1769-1789
 +
|Äkta barn.
 +
|-
 +
|4093725
 +
|Ystads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|7, 1790-1810
 +
|Äkta barn.
 +
|-
 +
|4093725
 +
|Ystads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|8, 1811-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4093726
 +
|Ystads Sankt Petri församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1748
 +
|År 1730 endast en födelsenotis. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093726
 +
|Ystads Sankt Petri församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1749-1771
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093726
 +
|Ystads Sankt Petri församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1772-1810
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093726
 +
|Ystads Sankt Petri församling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1782-1847
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093726
 +
|Ystads Sankt Petri församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1799-1860
 +
|Duplett.
 +
|-
 +
|4093726
 +
|Ystads Sankt Petri församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1811-1847
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093727
 +
|Ystads garnisonsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1852-1868
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4093727
 +
|Ystads garnisonsförsamling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1828-1830
 +
|Inb. Förteckning över härvarande Garnizon. Innehåller även mantalslängder 1832-1837, 1840-1841, 1845-1859, 1864, 1866, 1870.
 +
|-
 +
|4093727
 +
|Ystads garnisonsförsamling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1852-1882
 +
|Inbunden. Utflyttade 1852-1882, inflyttade 1871-1882.
 +
|-
 +
|4093727
 +
|Ystads garnisonsförsamling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1852-1882
 +
|Inbunden. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093727
 +
|Ystads garnisonsförsamling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1852-1882
 +
|Inbunden. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4093727
 +
|Ystads garnisonsförsamling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1818-1869
 +
|Inbunden. Spridda år.
 +
|-
 +
|4093781
 +
|Höganäs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1885-1893
 +
|
 +
|-
 +
|4093781
 +
|Höganäs församling
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|1, 1854-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4093781
 +
|Höganäs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien
 +
|1, 1854-1861
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4499937
 +
|Lövestads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1856-1861
 +
|Del I. Med personregister.
 +
|-
 +
|4499937
 +
|Lövestads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1856-1861
 +
|Del II. Med personregister.
 +
|-
 +
|4499937
 +
|Lövestads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1835-1861
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4499937
 +
|Lövestads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1835-1854
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4499937
 +
|Lövestads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1854-1861
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4499937
 +
|Lövestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1709-1758
 +
|Endast dopbok t.o.m. 1718.
 +
|-
 +
|4499938
 +
|Lövestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1759-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4499938
 +
|Lövestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1709-1859
 +
|Duplett. Lucka 1797-1837. Med en annotation för 1860. Tiden 1709-1797 i senare avskrift.
 +
|-
 +
|4499939
 +
|Röddinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1844-1856
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4499939
 +
|Röddinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1848-1855
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4499939
 +
|Röddinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1856-1863
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4499939
 +
|Röddinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1833-1860
 +
|Bunt. Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4499939
 +
|Röddinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1833-1853
 +
|Bunt. Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4499940
 +
|Röddinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1821-1830
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4499940
 +
|Röddinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1831-1838
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4499944
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1820-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4499944
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1823-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4499944
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1830-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4499944
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1834-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4499944
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1839-1844
 +
|
 +
|-
 +
|4499945
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1844-1849
 +
|
 +
|-
 +
|4499945
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1849-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4499945
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1854-1859
 +
|
 +
|-
 +
|4499946
 +
|Södra Rörums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1859-1863
 +
|
 +
|-
 +
|4499946
 +
|Södra Rörums församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1689-1809
 +
|Luckor 1722-1748, 1757, 1759-1761, 1764, 1766-1802.
 +
|-
 +
|4499946
 +
|Södra Rörums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1795-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4499946
 +
|Södra Rörums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1843-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4499946
 +
|Södra Rörums församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1835-1848
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4499947
 +
|Södra Rörums församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1835-1848
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4499947
 +
|Södra Rörums församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1849-1862
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4499947
 +
|Södra Rörums församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1808-1855
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4499948
 +
|Lövestads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|4, 1862-1888
 +
|
 +
|-
 +
|4499948
 +
|Lövestads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|5, 1889-1896
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1818-
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1818-1822
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1822-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1826-1831
 +
|Fuktskadad.
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1836-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1841-1846
 +
|Fuktskadad.
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1846-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1851-1856
 +
|
 +
|-
 +
|4513147
 +
|Arrie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1856-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4513148
 +
|Arrie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1817-1836
 +
|Häftad. Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513148
 +
|Arrie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1857-1871
 +
|
 +
|-
 +
|4513148
 +
|Arrie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4513148
 +
|Arrie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1817-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4513148
 +
|Arrie församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|1, 1810-1835
 +
|Kapsel. Starkt fuktskadad. Lucka 1812-1832.
 +
|-
 +
|4513149
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1775-1785
 +
|<br>Lucka 1776-1780.
 +
|-
 +
|4513149
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1786-1790
 +
|
 +
|-
 +
|4513149
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1791-1795
 +
|
 +
|-
 +
|4513149
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1796-1800
 +
|
 +
|-
 +
|4513149
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1801-1805
 +
|
 +
|-
 +
|4513150
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|6, 1805-1810
 +
|<br>Fuktskadade.
 +
|-
 +
|4513150
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|7, 1811-1815
 +
|<br>Delvis fuktskadade.
 +
|-
 +
|4513150
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|8, 1816-1820
 +
|<br>Delvis fuktskadade.
 +
|-
 +
|4513150
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|9, 1821-1826
 +
|<br>Delvis fuktskadade.
 +
|-
 +
|4513151
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|11, 1826-1836
 +
|<br>Luckor 1827-1829, 1832-1834.
 +
|-
 +
|4513151
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|10, 1826-1829
 +
|<br>Starkt fuktskadade.
 +
|-
 +
|4513151
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|12, 1832-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4513152
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|13, 1842-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4513152
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|14, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4513152
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|15, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4513152
 +
|Arrie församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|16, 1856-1864
 +
|
 +
|-
 +
|4513152
 +
|Arrie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1721-1772
 +
|Inb.<br>Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513152
 +
|Arrie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1773-1815
 +
|Inb.<br>Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513153
 +
|Anderslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1819
 +
|
 +
|-
 +
|4513153
 +
|Anderslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1820-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4513153
 +
|Anderslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1827-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4513153
 +
|Anderslövs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1757-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4513154
 +
|Anderslövs församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|1, 1662-1719
 +
|
 +
|-
 +
|4513154
 +
|Anderslövs församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|2, 1720-1767
 +
|
 +
|-
 +
|4513154
 +
|Anderslövs församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|3, 1768-1832
 +
|
 +
|-
 +
|4513155
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1818-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4513155
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1823-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4513155
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1829-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4513155
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1847-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4513155
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1850-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4513155
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1855-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4513156
 +
|Äspö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1860-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4513156
 +
|Äspö församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1830-1862
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513156
 +
|Äspö församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1830-1862
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513156
 +
|Äspö församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1677-1752
 +
|
 +
|-
 +
|4513156
 +
|Äspö församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1752-1800
 +
|
 +
|-
 +
|4513156
 +
|Äspö församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1801-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4513157
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1808-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4513157
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1814-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4513157
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1808-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4513157
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1814-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4513157
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|3, 1818-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4513157
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|4, 1822-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4513158
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|4, 1822-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4513158
 +
|Äspö församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|5, 1826-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4513158
 +
|Äspö församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1778-1829
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513159
 +
|Äspinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1819-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4513159
 +
|Äspinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1821-1823
 +
|Med ortsregister.
 +
|-
 +
|4513159
 +
|Äspinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1824-1826
 +
|Med ortsregister.
 +
|-
 +
|4513159
 +
|Äspinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1834-1837
 +
|Med ortsregister.
 +
|-
 +
|4513161
 +
|Äspinge församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1791-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4513161
 +
|Äspinge församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1822-1836
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4513161
 +
|Äspinge församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|3, 1837-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4513162
 +
|Äspinge församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1680-1778
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513163
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1791-1795
 +
|
 +
|-
 +
|4513163
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1796-1799
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4513163
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1800-1806
 +
|
 +
|-
 +
|4513163
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1807-
 +
|
 +
|-
 +
|4513163
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1808-1811
 +
|
 +
|-
 +
|4513163
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1811-1812
 +
|
 +
|-
 +
|4513164
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1813-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4513164
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1818-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4513164
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1823-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4513164
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1827-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4513164
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1831-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4513165
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1836-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4513165
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1842-1849
 +
|
 +
|-
 +
|4513165
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1850-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4513165
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1855-1858
 +
|
 +
|-
 +
|4513166
 +
|Asmundtorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1858-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4513166
 +
|Asmundtorps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1812-1823
 +
|Inflyttningslängd 1814 - 1816, 1819 - 1823. Utflyttningslängd 1812 - 1817, 1819 - 1823.
 +
|-
 +
|4513166
 +
|Asmundtorps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1826-1857
 +
|Inflyttningslängden slutar 1856.
 +
|-
 +
|4513166
 +
|Asmundtorps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1857-1869
 +
|Utflyttningslängd från 1858.
 +
|-
 +
|4513167
 +
|Asmundtorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1736-1783
 +
|Dopbok.
 +
|-
 +
|4513167
 +
|Asmundtorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1780-1812
 +
|
 +
|-
 +
|4513167
 +
|Asmundtorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1814-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4513167
 +
|Asmundtorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1838-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4513167
 +
|Asmundtorps församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1838-1840
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4513167
 +
|Asmundtorps församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|3, 1848-1860
 +
|Duplettvigselbok.
 +
|-
 +
|4513168
 +
|Asmundtorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1813-1821
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513168
 +
|Asmundtorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1822-1825
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513169
 +
|Asmundtorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1826-1830
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513169
 +
|Asmundtorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1831-1837
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513170
 +
|Asmundtorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1838-1843
 +
|Inb.<br>Med enstaka attester 1835 och 1837.
 +
|-
 +
|4513170
 +
|Asmundtorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|6, 1844-1849
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513171
 +
|Asmundtorps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1662-1718
 +
|Inb.<br>Huvudräkenskaper. Lucka 1675-81.
 +
|-
 +
|4513171
 +
|Asmundtorps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1719-1774
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513171
 +
|Asmundtorps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1775-1826
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513173
 +
|Asks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1857-1861
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513173
 +
|Asks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1857-1862
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513173
 +
|Asks församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1820-1842
 +
|Häfte.
 +
|-
 +
|4513173
 +
|Asks församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1843-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4513173
 +
|Asks församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1806-1848
 +
|Arkivbox. Längder 1806, 1810, 1813-1815, 1817, 1820-1829, 1837-1848.
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1810-1822
 +
|
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1823-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1812-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1817-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1827-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4513174
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4513175
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1841-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4513175
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4513175
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4513175
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1856-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4513175
 +
|Annelövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1858-1865
 +
|
 +
|-
 +
|4513176
 +
|Annelövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1831-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4513176
 +
|Annelövs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1829-1866
 +
|
 +
|-
 +
|4513176
 +
|Annelövs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1693-1708
 +
|Bunt. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513176
 +
|Annelövs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1715-1791
 +
|Inbunden. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513176
 +
|Annelövs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1792-1877
 +
|Inbunden. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513177
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1820
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513177
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1820-1824
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513177
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1824-1830
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513178
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1830-1837
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513178
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1837-1846
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513179
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1845-1850
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513179
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1851-1856
 +
|Inb. Häri även anteckningar om husförhörshållande 1854-1855.
 +
|-
 +
|4513180
 +
|Allerums församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1856-1861
 +
|Inb. Häri även anteckningar om husförhörs hållande 1857-1868.
 +
|-
 +
|4513180
 +
|Allerums församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1819-1832
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513180
 +
|Allerums församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1832-1847
 +
|Inbunden. Inflyttningslängd för 1832 saknas.<br>Inflyttningslängden för 1847 slutar 1847-04-23.<br>Åren 1832-1833 skadade.
 +
|-
 +
|4513180
 +
|Allerums församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1847-1862
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513181
 +
|Allerums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1690-1749
 +
|Inb. Dopbok 1695-1729 samt 1743-1749.<br>Häri även förteckning på bötfällda 1708, samt förteckning på klockare 1691-1855.
 +
|-
 +
|4513181
 +
|Allerums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1750-1799
 +
|Inb.<br>Lucka 1750-12-26--1751-04-27. Häri även förteckning på pastorer 1591-1788, samt anteckningar om märkliga händelser 1768-1785.
 +
|-
 +
|4513181
 +
|Allerums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1800-1836
 +
|Inb. Häri även förteckning på pastorer 1591-1832.
 +
|-
 +
|4513182
 +
|Allerums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1837-1857
 +
|Inb. Häri även förteckning på pastorer 1591-1869. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4513182
 +
|Allerums församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1858-1862
 +
|Inb. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4513182
 +
|Allerums församling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1830-1842
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513182
 +
|Allerums församling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1842-1857
 +
|Inb. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4513182
 +
|Allerums församling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|3, 1857-1873
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513182
 +
|Allerums församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1858-1862
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513183
 +
|Allerums församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1819-1828
 +
|
 +
|-
 +
|4513183
 +
|Allerums församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1829-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4513184
 +
|Bunkeflo församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1771-1790
 +
|Inbunden. Kommunionslängd 1771-1777 samt kombinerad husförhörs- kommunionlängd 1789-1790 för Bunkeflo och<br>Hyllie. Häri även kommunionlängd för Hyllie 1771-1776.
 +
|-
 +
|4513184
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1801-1813
 +
|Kombinerad husförhörs- och kommunionlängd.
 +
|-
 +
|4513184
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1818
 +
|Endast en anteckning 1818.
 +
|-
 +
|4513184
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1817-1822
 +
|Sist i vol. alfabetiskt förnamnsregister.
 +
|-
 +
|4513184
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1822-1826
 +
|Enstaka anteckningar 1826.
 +
|-
 +
|4513184
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1825-1833
 +
|Enstaka anteckningar 1831 och 1833, inga 1832.
 +
|-
 +
|4513185
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1830-1836
 +
|Enstaka anteckningar 1836. Sist i vol. förteckning över lokaler för husförhör 1830-1834.
 +
|-
 +
|4513185
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1835-1841
 +
|Enstaka anteckningar 1835 och 1840-1841. Häri även för Hyllie 1835-1844.
 +
|-
 +
|4513185
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1838-1856
 +
|Enstaka anteckningar 1838, 1847 och 1856, inga anteckningar 1845-1846 och 1848-1855.<br>Häri även för Hyllie 1839-1850. Främst i vol. uppgifter om folkmängden i Bunkeflo och Hyllie 1841-1843 samt topografiskt register.
 +
|-
 +
|4513185
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1843-1849
 +
|Enstaka anteckningar 1843-1844. Häri även för Hyllie 1844-1852. Främst i vol. uppgifter om folkmängden i Bunkeflo och Hyllie 1844-1848. Sist i vol. topografiskt register.
 +
|-
 +
|4513185
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1849-1865
 +
|Enstaka anteckningar 1855-1858 och 1865, inga anteckningar 1859-1864. Häri även för Hyllie 1849-1855. Häri även anteckningar om nattvardsgångarna 1849-12-23--1854-10-22. Uppslag 216 med uppgifter om kommunikanter ej skrivna inom pastoratet. Sist i vol. topografiskt register samt uppgifter om antalet kommuni- kanter och datum för nattvardsgångarna 1849-12-23--1854-10-22.
 +
|-
 +
|4513185
 +
|Bunkeflo församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1854-1861
 +
|Enstaka anteckningar 1854. Häri även för Hyllie 1854-1863. Främst i vol. uppgifter om folkmängden i Bunkeflo och Hyllie 1855 och 1860 samt topografiskt register. Sist i vol. datum för mantalsskrivningarna 1855-1861.
 +
|-
 +
|4513186
 +
|Bunkeflo församling
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|1, 1815-1836
 +
|Häri även utflyttningslängd 1815-1837 samt in- och utflyttningslängd för Hyllie 1815-1837.
 +
|-
 +
|4513186
 +
|Bunkeflo församling
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|2, 1837-1849
 +
|Häri även utflyttningslängd 1837-1861 samt inflyttningslängd 1837-1849 och utflyttningslängd 1837-1861 för Hyllie.
 +
|-
 +
|4513187
 +
|Bunkeflo församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
 +
|1, 1768-1814
 +
|Häri även lysnings- och vigselbok<br>samt död och begravningsbok samma<br>år. Främst i vol. Series Pastorum 1512-1862.
 +
|-
 +
|4513187
 +
|Bunkeflo församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker, huvudserien
 +
|2, 1814-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4513187
 +
|Bunkeflo församling
 +
|C II Födelse- och dopböcker, dublettserien
 +
|1, 1768-1860
 +
|Kartong. 2 band: 1768-1860, upplagd 1845 samt 1814-1837.
 +
|-
 +
|4513187
 +
|Bunkeflo församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1814-1861
 +
|Häri även död- och begravningsbok samma år.
 +
|-
 +
|4513187
 +
|Bunkeflo församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1815-1862
 +
|Endast lysningsbok.<br>Häri även för Hyllie samma år.
 +
|-
 +
|4513188
 +
|Bunkeflo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängder
 +
|1, 1813-1816
 +
|1 band. Häri även för Hyllie samma år.
 +
|-
 +
|4513188
 +
|Bunkeflo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängder
 +
|2, 1817-1828
 +
|"4 band: 1817-1819 1820-1822 1823-1825 och 1826-1828. Häri även för Hyllie samma år."
 +
|-
 +
|4513202
 +
|Stora Herrestads församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1852-1899
 +
|Lysningsbok.
 +
|-
 +
|4513203
 +
|Raus församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1861-1883
 +
|
 +
|-
 +
|4513203
 +
|Raus församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1884-1894
 +
|
 +
|-
 +
|4513203
 +
|Remmarlövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1861-1894
 +
|
 +
|-
 +
|4513354
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|5, 1821-1830
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4513355
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|6, 1831-1840
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4513356
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|7, 1841-1850
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4513357
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|7, 1841-1850
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4513358
 +
|Snårestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1739
 +
|
 +
|-
 +
|4513358
 +
|Snårestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1732-1780
 +
|Med särskild längd över oäkta barn 1743-80.
 +
|-
 +
|4513358
 +
|Snårestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1780-1825
 +
|Kapsel. Med särskild längd över oäkta barn 1780-1824. Lucka: äkta födde 1780-1800.
 +
|-
 +
|4513358
 +
|Snårestads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1825-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4513359
 +
|Skårby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1782-1791
 +
|Omfattar åren 1782, 1786, 1788 och 1791.
 +
|-
 +
|4513359
 +
|Skårby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1749
 +
|
 +
|-
 +
|4513359
 +
|Skårby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1750-1775
 +
|
 +
|-
 +
|4513359
 +
|Skårby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1776-1824
 +
|Kapsel. Lucka 1806-1810. Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS).
 +
|-
 +
|4513359
 +
|Skårby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1825-1862
 +
|Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS).
 +
|-
 +
|4513359
 +
|Skårby församling
 +
|D II Kommunionlängder
 +
|1, 1750-1792
 +
|Omfattar åren 1750, 1766-1769, 1779, 1782-1783, 1786-1788, 1791-1792.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1819
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1819-1822
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1822-1826
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1826-1830
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1830-1836
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1836-1841
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1842-1848
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1848-1860
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1832-1853
 +
|Inbunden.<br>1850-53 endast utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513360
 +
|Baldringe församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1758-1861
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513361
 +
|Baldringe församling
 +
|E Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1758-1861
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4513361
 +
|Baldringe församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|1, 1797-1812
 +
|Kvarto.
 +
|-
 +
|4513361
 +
|Baldringe församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1696-1790
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513361
 +
|Baldringe församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1791-1838
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513362
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1799-1807
 +
|
 +
|-
 +
|4513362
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4513362
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1820-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4513362
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4513362
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4513363
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1850-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4513363
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1853-1857
 +
|I.
 +
|-
 +
|4513363
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1853-1857
 +
|II. Ruuthsbo gård och underlydande hemman.
 +
|-
 +
|4513363
 +
|Bjäresjö församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1858-1863
 +
|
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1847-1860
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1847-1860
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1690-1746
 +
|Luckor 1723-12-01--1725-07-27, 1734-11-01--1735-05-08.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1746-1781
 +
|Kapsel. Börjar 1746-04-14.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1760-1839
 +
|Delvis av duplettkaraktär.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1782-1847
 +
|Delvis av duplettkaraktär.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1847-1860
 +
|Börjar 1847-10-17.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1746-1847
 +
|Börjar 1746-03-20.
 +
|-
 +
|4513364
 +
|Bjäresjö församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1746-1847
 +
|Inbunden. Börjar 1746-03-22.
 +
|-
 +
|4513365
 +
|Bjäresjö församling
 +
|D II Kommunionlängder
 +
|1, 1748-1785
 +
|
 +
|-
 +
|4513365
 +
|Bjäresjö församling
 +
|D II Kommunionlängder
 +
|2, 1765-1817
 +
|Kapsel. Omfattar åren 1765-1785, 1814-1817.
 +
|-
 +
|4513365
 +
|Bjäresjö församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|1, 1776-1819
 +
|Attester 1776, 1810-1819.
 +
|-
 +
|4513365
 +
|Bjäresjö församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|2, 1820-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4513365
 +
|Bjäresjö församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|3, 1825-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4513366
 +
|Bjäresjö församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|4, 1831-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4513367
 +
|Bjäresjö församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|5, 1840-1860
 +
|Endast en attest 1847.<br>Luckor 1848 och 1857.
 +
|-
 +
|4513367
 +
|Bjäresjö församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1696-1769
 +
|
 +
|-
 +
|4513368
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1811-1825
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4513368
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1826-1830
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513368
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1830-1836
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513368
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1836-1840
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1841-1845
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1846-1851
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1688-1821
 +
|<br>Luckor 1714-1737, 1741, 1752, 1754-1789, 1791-1793, 1802-1805.<br>1806-1807 i inflyttningslängden och 1806-1808 i utflyttningslängden endast uppgifter om antalet in- och utflyttade.
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1829-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1838-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1754
 +
|1688, 1698-1751 endast dopbok. Lucka 1719-02-23--1720-01-24.
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1755-1806
 +
|
 +
|-
 +
|4513369
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1807-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4513370
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1836-1859
 +
|
 +
|-
 +
|4513370
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1833-1875
 +
|1833-04-29--1875. Duplett.
 +
|-
 +
|4513370
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1820-1826
 +
|Med två attester från 1810 och 1818.
 +
|-
 +
|4513370
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1827-1832
 +
|Lucka 1831.
 +
|-
 +
|4513370
 +
|Bosjöklosters församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1680-1734
 +
|Inb.<br>Huvudräkenskaper.<br>Lucka 1733.
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1804-1818
 +
|Luckor 1806 och 1811. Gulmärkt.
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1815-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1820-1825
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1825-1830
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1830-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1835-1841
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513371
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1842-1845
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1846-1850
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1851-1856
 +
|Kapsel. Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1856-1860
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1845-1860
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1687-1755
 +
|Gulmärkt. Börjar 1687-11-27. Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1756-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4513372
 +
|Borlunda församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1798-1816
 +
|Kapsel. Gulmärkt. Även Skeglinge 1800-1816.
 +
|-
 +
|4513373
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1780-1799
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513373
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1800-1809
 +
|Delvis fuktskadade. Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513373
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1810-1814
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513374
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1815-1819
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513374
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1820-1824
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513374
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|6, 1825-1829
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513374
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|7, 1830-1837
 +
|Endast en attest för 1834. Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513374
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|8, 1838-1843
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513375
 +
|Borlunda församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|9, 1844-1849
 +
|Även Skeglinge.
 +
|-
 +
|4513375
 +
|Borlunda församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1662-1749
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513375
 +
|Borlunda församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1750-1852
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1812-
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1816-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1817-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1818-1819
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1819-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1820-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1821-1822
 +
|
 +
|-
 +
|4513376
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1822-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1823-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1824-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1825-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1826-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1827-1828
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1828-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1829-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1830-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|18, 1831-1832
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|19, 1832-1833
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|20, 1833-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4513377
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|21, 1834-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|22, 1835-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|23, 1836-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|24, 1837-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|25, 1838-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|26, 1839-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|27, 1840-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|28, 1841-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|29, 1842-1843
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|30, 1843-1844
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|31, 1844-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4513378
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|32, 1845-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4514612
 +
|Bunkeflo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängder
 +
|3, 1829-1836
 +
|"4 band: 1829-1830 1831-1832 1833-1834 och 1835-1836. Häri även för Hyllie samma år."
 +
|-
 +
|4514612
 +
|Bunkeflo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängder
 +
|4, 1837-1844
 +
|"4 band: 1837-1838 1839-1840 1841-1842 och 1843-1844. Häri även för Hyllie samma år."
 +
|-
 +
|4514613
 +
|Bunkeflo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängder
 +
|4, 1837-1844
 +
|"4 band: 1837-1838 1839-1840 1841-1842 och 1843-1844. Häri även för Hyllie samma år."
 +
|-
 +
|4514614
 +
|Bunkeflo församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängder
 +
|5, 1845-1852
 +
|"4 band: 1845-1846 1847-1848 1849-1850 och 1851-1852. Häri även för Hyllie samma år."
 +
|-
 +
|4514615
 +
|Bunkeflo församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka, huvudserien
 +
|1, 1720-1811
 +
|"2 band i kartong: 1720-1770 1771-1811.<br>Häri även inventarieförteckningar 1729-1811, spridda år."
 +
|-
 +
|4514616
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1804-1810
 +
|
 +
|-
 +
|4514616
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1816-1828
 +
|Lucka 1820-24.
 +
|-
 +
|4514616
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1829-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4514616
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1831-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4514616
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1837-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4514617
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1842-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514617
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1849-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514617
 +
|Bösarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1855-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514617
 +
|Bösarps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1827-1849
 +
|Inflyttningslängder 1827-28, 1831, 1835-48. Utflyttningslängder 1827-28, 1831, 1834-49.
 +
|-
 +
|4514618
 +
|Bösarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1734-1772
 +
|
 +
|-
 +
|4514618
 +
|Bösarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1773-1799
 +
|
 +
|-
 +
|4514618
 +
|Bösarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1800-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4514618
 +
|Bösarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1847-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514619
 +
|Bösarps församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1830-1869
 +
|Fr.o.m. 1862 endast lysningsbok.
 +
|-
 +
|4514619
 +
|Bösarps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1800-1819
 +
|Lucka 1805.
 +
|-
 +
|4514619
 +
|Bösarps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1820-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4514619
 +
|Bösarps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|3, 1827-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4514619
 +
|Bösarps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|4, 1830-1832
 +
|
 +
|-
 +
|4514620
 +
|Bösarps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|5, 1833-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4514620
 +
|Bösarps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|6, 1836-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4514620
 +
|Bösarps församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|1, 1723-1770
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514620
 +
|Bösarps församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|2, 1771-1831
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514621
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1821-1826
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514621
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1827-1833
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514621
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1834-1837
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514622
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1838-1850
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514622
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1851-1858
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514622
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1858-1865
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514623
 +
|Bonderups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1681-1797
 +
|Inb. Fuktskadad.<br>Börjar 1681-06-12.<br>Före 1747 endast dopbok.<br>Anteckningarna 1699, 1702,<br>1711-1720 ofullständiga.
 +
|-
 +
|4514623
 +
|Bonderups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1798-1861
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514623
 +
|Bonderups församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1748-1795
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514623
 +
|Bonderups församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1796-1838
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514624
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1787-1798
 +
|Innevånarelängd. Luckor 1789-1790, 1792.
 +
|-
 +
|4514624
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1815-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4514624
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1823-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4514624
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1827-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514624
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1829-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514624
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4514625
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1835-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514625
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1840-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4514625
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1846-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4514626
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514626
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1856-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4514626
 +
|Borgeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1857-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1815-1856
 +
|Inflyttningslängd 1815-1817, 1821-1833, 1848-1856. Utflyttningslängd 1815-1834, 1848-1856.
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1724-1771
 +
|
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1772-1848
 +
|Slutar 1848-07-19.
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1848-1861
 +
|Börjar 1848-03-24. Slutar 1861-09-04.
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|1, 1821-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|2, 1830-1849
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514627
 +
|Borgeby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1692-1859
 +
|Inb. Huvudräkenskaper. Luckor 1738, 1768-1810, 1816-1847.
 +
|-
 +
|4514628
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1792-1805
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514628
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1805-1813
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514628
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1813-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4514628
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1813-1820
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1820-1829
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1829-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1834-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1839-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1846-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1852-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4514629
 +
|Bjällerups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1857-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4514630
 +
|Bjällerups församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1813-1828
 +
|För 1813 endast inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514630
 +
|Bjällerups församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1829-1861
 +
|Inflyttningslängd t.o.m. 1860. Endast 2 anteckningar i utflyttningslängden.
 +
|-
 +
|4514630
 +
|Bjällerups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1797
 +
|
 +
|-
 +
|4514630
 +
|Bjällerups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1798-1860
 +
|I volymens början beskrivning över den kristna församlingens allmänna tillstånd av Henrik Schartau.
 +
|-
 +
|4514630
 +
|Bjällerups församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|1, 1711-1761
 +
|
 +
|-
 +
|4514630
 +
|Bjällerups församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|2, 1762-1819
 +
|
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1784-1792
 +
|
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1803-1809
 +
|
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1810-1815
 +
|
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1816-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1819-1821
 +
|Bunt om 2 häften.
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1822-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4514631
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1823-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4514632
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1829-1836
 +
|Omfattar Mölleberga samt Bara och Flängevads byar.
 +
|-
 +
|4514632
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1830-1836
 +
|Omfattar byarna Vinninge, Skammarp, Väby, Torup och Nygård.
 +
|-
 +
|4514632
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1836-1842
 +
|Omfattar Mölleberga samt Bara, Flängevads och Vinninge byar.
 +
|-
 +
|4514632
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1836-1842
 +
|Omfattar byarna Skammarp, Värby, Torup och Nygård.
 +
|-
 +
|4514632
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1842-1848
 +
|Omfattar Mölleberga samt Bara, Flängevads och Vinninge byar.
 +
|-
 +
|4514632
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1842-1848
 +
|Omfattar byarna Skammarp, Värby, Torup och Nygård.
 +
|-
 +
|4514633
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1848-1854
 +
|Omfattar Mölleberga samt Bara, Flängevads och Vinninge byar.
 +
|-
 +
|4514633
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1848-1854
 +
|Omfattar byarna Skammarp, Värby, Torup och Nygård.
 +
|-
 +
|4514633
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1854-1862
 +
|Omfattar Mölleberga samt Bara, Flängevads och Vinninge byar.
 +
|-
 +
|4514633
 +
|Bara församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|17, 1854-1862
 +
|Omfattar byarna Skammarp, Värby, Torup och Nygård.
 +
|-
 +
|4514633
 +
|Bara församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1822-1846
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514633
 +
|Bara församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1846-1861
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514634
 +
|Bara församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1719-1794
 +
|Anteckningarna börjar 1719-10-12.
 +
|-
 +
|4514634
 +
|Bara församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1795-1837
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4514634
 +
|Bara församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1838-1861
 +
|Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4514634
 +
|Bara församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|1, 1774-1795
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514635
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1783-1798
 +
|Lucka 1789-1790.
 +
|-
 +
|4514635
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1799-1808
 +
|
 +
|-
 +
|4514635
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1809-1818
 +
|Med en attest för år 1819.
 +
|-
 +
|4514636
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1809-1818
 +
|Med en attest för år 1819.
 +
|-
 +
|4514636
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1819-1826
 +
|Med en attest för år 1827.
 +
|-
 +
|4514636
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1827-1834
 +
|Med en attest för år 1815 och en för år 1819.
 +
|-
 +
|4514637
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1827-1834
 +
|Med en attest för år 1815 och en för år 1819.
 +
|-
 +
|4514637
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|6, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514637
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|7, 1841-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4514637
 +
|Bara församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|8, 1847-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4514638
 +
|Mölleberga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1720-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514638
 +
|Mölleberga församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1783-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4514638
 +
|Mölleberga församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1815-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514639
 +
|Mölleberga församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1815-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514639
 +
|Mölleberga församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1831-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4514640
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1806-1808
 +
|
 +
|-
 +
|4514640
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1814-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4514640
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1819-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4514640
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1823-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4514640
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1825-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4514641
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1835-1843
 +
|
 +
|-
 +
|4514641
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1843-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4514641
 +
|Burlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1851-1859
 +
|
 +
|-
 +
|4514641
 +
|Burlövs församling
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|1, 1818-1856
 +
|Lucka 1852.
 +
|-
 +
|4514642
 +
|Burlövs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1723
 +
|Endast dopbok.
 +
|-
 +
|4514642
 +
|Burlövs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1724-1775
 +
|Endast dopbok. T.o.m. 1775-03-19.
 +
|-
 +
|4514642
 +
|Burlövs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1775-1816
 +
|Fr.o.m. 1775-04-05.
 +
|-
 +
|4514642
 +
|Burlövs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1817-1859
 +
|
 +
|-
 +
|4514642
 +
|Burlövs församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1715-1776
 +
|Lucka 1719-1721, 1732, 1742.
 +
|-
 +
|4514642
 +
|Burlövs församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|2, 1777-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4514643
 +
|Burlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1804-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4514643
 +
|Burlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1814-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514643
 +
|Burlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1818-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514643
 +
|Burlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1821-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4514644
 +
|Burlövs församling
 +
|L I a Kyrkans räkenskaper
 +
|2, 1692-1738
 +
|
 +
|-
 +
|4514644
 +
|Burlövs församling
 +
|L I a Kyrkans räkenskaper
 +
|3, 1739-1794
 +
|
 +
|-
 +
|4514644
 +
|Burlövs församling
 +
|L I a Kyrkans räkenskaper
 +
|4, 1795-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1825-1830
 +
|Kapsel. Ofullständig i slutet.
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1830-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1841-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1841-1862
 +
|Inflyttningslängd endast till 1861. Utflyttningslängden lucka 1854.
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1735-1772
 +
|Lucka 1741-1742. Med anteckningar rörande<br>prästfamilj 1713-1741.
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1773-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1820-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1720-1772
 +
|Inb. Huvudräkenskaper. I början<br>anteckning om kyrkans årliga ränta och avskrift av skri-<br>velse till kyrkoinsp.
 +
|-
 +
|4514645
 +
|Brågarps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1773-1848
 +
|Bunt. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1809-1812
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1822
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1822-1827
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1827-1837
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1838-1846
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1847-1852
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1852-1857
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514646
 +
|Bjärshögs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1857-1861
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514647
 +
|Bjärshögs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1809-1823
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514647
 +
|Bjärshögs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1823-1861
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514647
 +
|Bjärshögs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1796
 +
|Inbunden.<br>Luckor 1691-1692, 1700, 1705-07-31--1715-08-26, 1717.
 +
|-
 +
|4514647
 +
|Bjärshögs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1797-1861
 +
|Inbunden. Lucka 1854-1856.
 +
|-
 +
|4514647
 +
|Bjärshögs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1735-1787
 +
|Inbunden. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514647
 +
|Bjärshögs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1788-1879
 +
|
 +
|-
 +
|4514648
 +
|Börringe församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1778
 +
|Fr. o. m. 1689-11-16.
 +
|-
 +
|4514648
 +
|Börringe församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1558-1658
 +
|"Inb. ""Kyrkostol""."
 +
|-
 +
|4514648
 +
|Börringe församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1662-1722
 +
|Inb. Huvudräkenskaper. Lucka 1664-1679.
 +
|-
 +
|4514648
 +
|Börringe församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1723-1779
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514649
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4514649
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1818-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4514649
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1823-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4514649
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1827-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4514649
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4514650
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514650
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514650
 +
|Börringe församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1845-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514650
 +
|Börringe församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1827-1862
 +
|Inflyttningslängd 1827-1860. Utflyttningslängd 1827-1862.
 +
|-
 +
|4514651
 +
|Lemmeströ församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1780-1781
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514651
 +
|Börringe församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1807-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4514651
 +
|Lemmeströ församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1780-1781
 +
|Inb. Duplett.
 +
|-
 +
|4514652
 +
|Lemmeströ församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1779-1781
 +
|Bunt. Med två attester för 1778.
 +
|-
 +
|4514652
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1789-1796
 +
|
 +
|-
 +
|4514653
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1797-1802
 +
|
 +
|-
 +
|4514653
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1803-1809
 +
|
 +
|-
 +
|4514653
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1810-1815
 +
|
 +
|-
 +
|4514653
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1816-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514654
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1816-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514654
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|6, 1821-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4514654
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|7, 1826-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514655
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|8, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4514655
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|9, 1836-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514655
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|10, 1840-1843
 +
|
 +
|-
 +
|4514656
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|10, 1840-1843
 +
|
 +
|-
 +
|4514656
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|11, 1844-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4514656
 +
|Börringe församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|12, 1848-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514657
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1804-1808
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514657
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1809-1812
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514657
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1812-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4514657
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1814-1820
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4514657
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1820-1827
 +
|Kapsel. Med ortregister.
 +
|-
 +
|4514657
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1827-1831
 +
|Med ortregister.
 +
|-
 +
|4514658
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1831-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4514658
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1837-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4514658
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1842-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514658
 +
|Balkåkra församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1845-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514659
 +
|Balkåkra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1746
 +
|Med särskild längd över oäkta barn 1691-1733.
 +
|-
 +
|4514659
 +
|Balkåkra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1732-1779
 +
|Med särskild längd över oäkta barn 1748-1778.
 +
|-
 +
|4514659
 +
|Balkåkra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1780-1824
 +
|Kapsel. Med särskild längd över oäkta barn.
 +
|-
 +
|4514659
 +
|Balkåkra församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1825-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4514660
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|1, 1789-1810
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514661
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|2, 1811-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4514661
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|3, 1815-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514661
 +
|Balkåkra församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|4, 1818-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514804
 +
|Blentarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1693-1737
 +
|
 +
|-
 +
|4514804
 +
|Blentarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1738-1775
 +
|
 +
|-
 +
|4514804
 +
|Blentarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1776-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4514804
 +
|Blentarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1817-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514804
 +
|Sövde församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1813-1819
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4514805
 +
|Blentarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1800-1819
 +
|Lucka 1805.
 +
|-
 +
|4514805
 +
|Blentarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1820-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4514805
 +
|Blentarps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1662-1762
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514805
 +
|Blentarps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1763-1823
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1810-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1818-1833
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1833-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1838-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1842-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1846-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1851-1856
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1856-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Ilstorps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1811-1838
 +
|Lucka 1822-32 (en utflyttnings-anteckning 1822).
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1839-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514806
 +
|Björka församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1783-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4514807
 +
|Björka församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1801-1820
 +
|Lucka 1802.<br>Åren 1801-05 enstaka attester.
 +
|-
 +
|4514807
 +
|Björka församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1821-1851
 +
|Lucka 1841-48.<br>År 1849 en och 1851 två attester.
 +
|-
 +
|4514807
 +
|Björka församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1782-1845
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514808
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1803-1810
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514808
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1812-1818
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514808
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1818-1828
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514808
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1828-1835
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514808
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1835-1843
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514809
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1843-1847
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514809
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1847-1850
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514809
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1851-1856
 +
|
 +
|-
 +
|4514809
 +
|Brandstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1856-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514809
 +
|Brandstads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1818-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514809
 +
|Brandstads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1851-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514810
 +
|Brandstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1689-1748
 +
|Till 1722 endast dopbok.
 +
|-
 +
|4514810
 +
|Brandstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1749-1789
 +
|
 +
|-
 +
|4514810
 +
|Brandstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1790-1843
 +
|T.o.m. 1843-04-17.
 +
|-
 +
|4514810
 +
|Brandstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1843-1861
 +
|Fr.o.m. 1843-05-09.
 +
|-
 +
|4514810
 +
|Brandstads församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1778-1810
 +
|Luckor 1781-1782, 1787-1788, 1790-1791, 1795-1797.
 +
|-
 +
|4514812
 +
|Bosarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4514812
 +
|Bosarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1837-1841
 +
|Bunt. Bosarps by saknas.
 +
|-
 +
|4514812
 +
|Bosarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1842-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4514812
 +
|Bosarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1848-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4514812
 +
|Bosarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1853-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514812
 +
|Bosarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514813
 +
|Bosarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1654-1703
 +
|Dopbok. Börjar 1654-11-19.<br>Luckor 1673-03-16--1676-05-15,<br>1682-06-14--1683-10-21,<br>1683-12-02--1684-07-20,<br>1685-06-17--1685,<br>1686-03-14--1690-07-20.
 +
|-
 +
|4514813
 +
|Bosarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1710-1748
 +
|Före 1734 endast dopbok.
 +
|-
 +
|4514813
 +
|Bosarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1749-1806
 +
|Slutar 1806-08-24.
 +
|-
 +
|4514813
 +
|Bosarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1806-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4514813
 +
|Bosarps församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1853-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514814
 +
|Bosarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|3, 1833-1850
 +
|Arkivkartong. Inflyttningsattester.
 +
|-
 +
|4514814
 +
|Bosarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|4, 1851-1860
 +
|Arkivkartong. Inflyttningsattester.
 +
|-
 +
|4514815
 +
|Bosarps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1683-1796
 +
|Inb.<br>Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1817-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1825-1832
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1833-1837
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1838-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1840-1842
 +
|Med enstaka anteckningar 1846-48.
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1842-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514816
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1846-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4514817
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1849-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4514817
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|15, 1853-1858
 +
|
 +
|-
 +
|4514817
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|16, 1858-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514818
 +
|Billinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1813-1840
 +
|Inflyttningslängd 1813-1832, 1837-1840.<br>Utflyttningslängd 1837-40.
 +
|-
 +
|4514818
 +
|Billinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1838-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4514818
 +
|Billinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|4, 1852-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514818
 +
|Billinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1783-1832
 +
|Arkivkartong. Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514819
 +
|Billinge församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1646-1721
 +
|Arkivkartong. Anteckningarna börjar 1646-10-25. Luckor 1660-1661, 1663, 1676-1678 och 1680.
 +
|-
 +
|4514819
 +
|Billinge församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1722-1785
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514819
 +
|Billinge församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1786-1846
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514819
 +
|Billinge församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1847-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514819
 +
|Billinge församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1847-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514819
 +
|Billinge församling
 +
|F I Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1847-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514820
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|1, 1781-1793
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514820
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|2, 1794-1804
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514820
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|3, 1805-1810
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514820
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|4, 1811-1815
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514820
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|5, 1816-1820
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514821
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1787-1814
 +
|Lucka 1788-1794.
 +
|-
 +
|4514821
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1815-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4514821
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1824-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4514821
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514821
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514822
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514822
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514822
 +
|Barsebäcks församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1855-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514823
 +
|Barsebäcks församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1648-1700
 +
|1648-1687 endast dopbok. T.o.m. 1700-04-11.
 +
|-
 +
|4514823
 +
|Barsebäcks församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1700-1806
 +
|
 +
|-
 +
|4514823
 +
|Barsebäcks församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1807-1861
 +
|Häfte.
 +
|-
 +
|4514824
 +
|Barsebäcks församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1825-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514824
 +
|Barsebäcks församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4514825
 +
|Billeberga församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1817-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514825
 +
|Billeberga församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1704-1779
 +
|Inbunden.<br>Luckor 1709-1714, 1716-1725, 1750-1773.
 +
|-
 +
|4514825
 +
|Billeberga församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1779-1859
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1830-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1837-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1845-1858
 +
|
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1858-1867
 +
|
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1703-1764
 +
|Inb. T.o.m. 1764-05-18.<br>Lucka 1759--1763-09-03.
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1780-1800
 +
|Inb. T.o.m. 1800-05-28.
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1800-1859
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514826
 +
|Tirups församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1860-1865
 +
|Inb. T.o.m. 1865-05-14. Duplettbok.
 +
|-
 +
|4514827
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514827
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1824-1830
 +
|Lucka 1826-1828.
 +
|-
 +
|4514827
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1831-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4514827
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514828
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1851-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4514828
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1854-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514828
 +
|Brunnby församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1830-1845
 +
|Inflyttningslängd 1830-1834, utflyttningslängd 1830--1845-03-21.
 +
|-
 +
|4514828
 +
|Brunnby församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1852-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4514829
 +
|Brunnby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1747-1769
 +
|Börjar 1747-07-27.
 +
|-
 +
|4514829
 +
|Brunnby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1770-1803
 +
|Slutar 1803-02-23.
 +
|-
 +
|4514829
 +
|Brunnby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1803-1824
 +
|Börjar 1803-03-07.
 +
|-
 +
|4514830
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1844-1847
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514830
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|6, 1848-1850
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514830
 +
|Brunnby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1665-1708
 +
|Bunt.<br>Huvudräkenskaper.<br>Lucka 1673-1679, 1665, 1672, 1708 ofullständig.
 +
|-
 +
|4514830
 +
|Brunnby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1717-1779
 +
|Bunt.<br>Huvudräkenskaper.<br>Lucka 1725.<br>1717 ofullständig.
 +
|-
 +
|4514830
 +
|Brunnby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1780-1839
 +
|Huvudräkenskaper.<br>Med anteckningar ur de äldre kyrkoräkenskaperna.
 +
|-
 +
|4514831
 +
|Bårslövs församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1837-1850
 +
|Alfabetiskt ordnade A-J, S-Å.
 +
|-
 +
|4514831
 +
|Bårslövs församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1837-1850
 +
|Alfabetiskt ordnade K-S.
 +
|-
 +
|4514831
 +
|Bårslövs församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1837-1850
 +
|Alfabetiskt ordnade A-J, S-Å.
 +
|-
 +
|4514832
 +
|Bårslövs församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1675-1786
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1805-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1820-1825
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1825-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1829-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1834-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1839-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1851-1859
 +
|
 +
|-
 +
|4514833
 +
|Bjuvs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1859-1863
 +
| Med längd över dömda vid Luggude häradsrätt 1859-63.
 +
|-
 +
|4514834
 +
|Bjuvs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1855-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514834
 +
|Bjuvs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1710-1802
 +
| Med anteckningar om av pastor meddelade admonitioner.
 +
|-
 +
|4514834
 +
|Bjuvs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1800-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4514834
 +
|Bjuvs församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1847-1862
 +
|
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1805-1834
 +
|Med luckor.
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1817-1821
 +
|
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1821-1825
 +
|
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1825-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1840-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1847-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1833-1861
 +
|1833-1860(61).<br>Inflyttningslängd 1833-1849(50),<br>(lucka 1837-1840).<br>Utflyttningslängd 1833--1861-09-27 (lucka 1837).
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1850-1861
 +
|1850-1860(61).<br>Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1807
 +
|Luckor: 1695-1697, 1700--1720-06-13, 1753-01-28--1756-09-20.
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1808-1889
 +
|Födelseboken börjar först 1808-09-20.
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1838-1853
 +
|1838-1852(53), 1838-1840 endast lysningsbok.
 +
|-
 +
|4514838
 +
|Dalköpinge församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|3, 1853-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514839
 +
|Dalköpinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1790-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514839
 +
|Dalköpinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1821-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4514840
 +
|Dalköpinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1828-1834
 +
|
 +
|-
 +
|4514840
 +
|Dalköpinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514841
 +
|Dalköpinge församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1741-1793
 +
|
 +
|-
 +
|4514841
 +
|Dalköpinge församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1794-1878
 +
|
 +
|-
 +
|4514842
 +
|Dalby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1804-1821
 +
|Bunt. Lucka 1808.<br>I längden 1814-1821 saknas<br>fol. 84-115.
 +
|-
 +
|4514842
 +
|Dalby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1821-1828
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514842
 +
|Dalby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1828-1833
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514843
 +
|Dalby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1834-1837
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514843
 +
|Dalby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1849-1858
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514844
 +
|Dalby församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1858-1894
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514844
 +
|Dalby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1667-1751
 +
|Inb. Fuktskadad.<br>Börjar 1667-07-21.<br>Före 1747 endast dopbok.<br>Luckor 1668-04-12--1672-02-11 och<br>1714-10-24--1715-01-09.
 +
|-
 +
|4514844
 +
|Dalby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1752-1807
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514845
 +
|Dalby församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|2, 1818-1841
 +
|Bunt. Omfattar åren 1818, 1821, 1823, 1827 och 1831-1841.
 +
|-
 +
|4514845
 +
|Dalby församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|3, 1846-1858
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514845
 +
|Dalby församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|4, 1859-1866
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514845
 +
|Dalby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1748-1797
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514845
 +
|Dalby församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1798-1838
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1845-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1851-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1855-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1764-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4514846
 +
|Dagstorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1832-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514847
 +
|Dagstorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1802-1819
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514847
 +
|Dagstorps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1820-1829
 +
|Bunt.
 +
|-
 +
|4514847
 +
|Dagstorps församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1764-1845
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514848
 +
|Eskilstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1831-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514848
 +
|Eskilstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1840-1849
 +
|
 +
|-
 +
|4514848
 +
|Eskilstorps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1849-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1726-1806
 +
|Anteckningarna börjar 1726-08-04.
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1807-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1777-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1777-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|1, 1801-1832
 +
|Lucka 1821-24.
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|H II Inflyttningsattester
 +
|2, 1845-1873
 +
|Luckor 1849-54, 1857-63.<br>Innehåller enstaka attester<br>1860-61.
 +
|-
 +
|4514849
 +
|Eskilstorps församling
 +
|L Räkenskaper
 +
|1, 1769-1839
 +
|Kyrkoräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1795-1803
 +
|
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1803-1813
 +
|
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1813-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1818-1822
 +
|
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1822-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1826-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4514850
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1829-1832
 +
|
 +
|-
 +
|4514851
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1832-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4514851
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1835-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4514851
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1836-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4514851
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1847-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514851
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1850-1855
 +
|
 +
|-
 +
|4514851
 +
|Everlövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1856-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514852
 +
|Everlövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1809-1819
 +
|
 +
|-
 +
|4514852
 +
|Everlövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1820-1850
 +
|Endast en anteckning i inflyttningslängden 1850-01-10.
 +
|-
 +
|4514852
 +
|Everlövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1850-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514853
 +
|Everlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1797-1810
 +
|Luckor 1800, 1802.
 +
|-
 +
|4514853
 +
|Everlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1811-1814
 +
|
 +
|-
 +
|4514853
 +
|Everlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1815-1818
 +
|Delvis fuktskadad.
 +
|-
 +
|4514854
 +
|Everlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1815-1818
 +
|Delvis fuktskadad.
 +
|-
 +
|4514854
 +
|Everlövs församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1819-1823
 +
|
 +
|-
 +
|4514854
 +
|Everlövs församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1662-1801
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514855
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1799-1824
 +
|Arkivkartong. Häfte 1799 för Fosie och Lockarp samt inb. vol. 1801-1823 med följande innehåll: Fosie 1801, Fosie och Lockarp 1803, Fosie 1806-1808, 1813-1820, 1820-1823. Kommunionlängd för Fosie och Lockarp 1807-1808. I längden för 1820-1823 även enstaka anteckningar för 1824 och vid Fosie nr 13 gatuhus en förteckning över till 1821 års skattskrivning hörande personer i Fosie. Dvs lucka i husförhörs längderna 1801-1802, 1804-1805, 1809-1812.
 +
|-
 +
|4514875
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|33, 1846-1849
 +
|
 +
|-
 +
|4514875
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|34, 1849-1854
 +
|
 +
|-
 +
|4514875
 +
|Blentarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|35, 1854-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514875
 +
|Blentarps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1833-1850
 +
|Lucka 1836-1846 i inflyttningslängden.
 +
|-
 +
|4514875
 +
|Blentarps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1850-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1778-1810
 +
|Luckor 1781-1782, 1787-1788, 1790-1791, 1795-1797.
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1811-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1818-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1840-1851
 +
|Inbunden.
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1663-1710
 +
|Arkivkartong. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1715-1765
 +
|Arkivkartong. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514876
 +
|Brandstads församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1771-1828
 +
|Inbunden. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514877
 +
|Bosarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|1, 1808-1819
 +
|Arkivkartong. Inflyttningsattester.
 +
|-
 +
|4514877
 +
|Bosarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|2, 1820-1832
 +
|Arkivkartong. Inflyttningsattester.
 +
|-
 +
|4514878
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1751-1781
 +
|Längder 1751, 1763, 1768-70, 1773, 1776-81 (1770, 1773 och 1779 års längder ofullständiga).
 +
|-
 +
|4514878
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1782-1783
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514878
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1783-1793
 +
|
 +
|-
 +
|4514878
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1793-1801
 +
|
 +
|-
 +
|4514878
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1811-1817
 +
|
 +
|-
 +
|4514878
 +
|Billinge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1813-1818
 +
|Med kronologisk förteckning över församlingens medlemmar.
 +
|-
 +
|4514879
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|5, 1816-1820
 +
|Arkivkartong.
 +
|-
 +
|4514879
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|6, 1821-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514879
 +
|Billinge församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|7, 1831-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4514880
 +
|Billinge församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|1, 1688-1765
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514880
 +
|Billinge församling
 +
|L I Kyrkoräkenskaper
 +
|2, 1766-1916
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4514880
 +
|Röstånga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1751-1780
 +
|Längder 1751, 1753-1754, 1767-1770, 1772, 1775-1778 och 1780 (1751, 1778 och 1780 års längder ofullständiga).
 +
|-
 +
|4514881
 +
|Barsebäcks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1834-1849
 +
|Häft. Inflyttningslängd 1834-1849,<br>utflyttningslängd 1835-1849.
 +
|-
 +
|4514881
 +
|Barsebäcks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1850-1861
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514881
 +
|Barsebäcks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1796-1834
 +
|Häfte. Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514881
 +
|Barsebäcks församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|4, 1850-1861
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514881
 +
|Barsebäcks församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1791-1812
 +
|Luckor 1793-1795, 1800, 1804 och 1806.
 +
|-
 +
|4514881
 +
|Barsebäcks församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1813-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4514882
 +
|Billeberga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1814-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4514882
 +
|Billeberga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1830-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4514883
 +
|Billeberga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1838-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514883
 +
|Billeberga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1845-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4514883
 +
|Billeberga församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1857-1866
 +
|
 +
|-
 +
|4514883
 +
|Billeberga församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1811-1828
 +
|
 +
|-
 +
|4514883
 +
|Billeberga församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1829-1864
 +
|
 +
|-
 +
|4514884
 +
|Billeberga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1709-1758
 +
|Lucka 1715--1718-03-06.
 +
|-
 +
|4514884
 +
|Billeberga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1759-1779
 +
|Lucka 1761-02-03--1762-08-22.
 +
|-
 +
|4514884
 +
|Billeberga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1780-1799
 +
|
 +
|-
 +
|4514884
 +
|Billeberga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1800-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514884
 +
|Billeberga församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1835-1864
 +
|
 +
|-
 +
|4514885
 +
|Billeberga församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1794-1816
 +
|Kapsel. Endast en attest för 1794 och två för 1795.
 +
|-
 +
|4514886
 +
|Tirups församling
 +
|"H II Bilagor till flyttningslängden
 +
Inflyttningsattester
 +
"
 +
|1, 1796-1833
 +
|
 
|-
 
|-
| REPLACE
+
|4514886
| THIS
+
|Tirups församling
| FIVE ROWS
+
|L I a Räkenskaper för kyrka
| WITH
+
|1, 1662-1709
| THE TABLE
+
|Kapsel. Luckor 1704, 1706.<br>Åren 1707-1709 defekta.
 +
|-
 +
|4514886
 +
|Tirups församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1779-1881
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4514887
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1840-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514887
 +
|Brunnby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1845-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1825-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|6, 1840-1856
 +
|
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|7, 1857-1862
 +
|1857-1861(62).<br>Slutar 1862-04-30.<br>Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1830-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|2, 1852-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|F Död- och begravningsböcker
 +
|1, 1836-1862
 +
|Slutar 1862-05-04. Register i DDSS.
 +
|-
 +
|4514888
 +
|Brunnby församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster
 +
|1, 1821-1836
 +
|Luckor 1823-1824, 1827-1830.
 +
|-
 +
|4514889
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1820-1829
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4514889
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1830-1835
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4514889
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1836-1839
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514889
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1840-1843
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514889
 +
|Brunnby församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1844-1847
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514890
 +
|Bårslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1838-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4514890
 +
|Bårslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1841-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4514890
 +
|Bårslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1846-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4514890
 +
|Bårslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1847-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514890
 +
|Bårslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1850-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4514891
 +
|Bårslövs församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1853-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514891
 +
|Bårslövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1840-1850
 +
|Utflyttningslängd saknas 1845.
 +
|-
 +
|4514891
 +
|Bårslövs församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1851-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514891
 +
|Bårslövs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1832-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514892
 +
|Bonderups församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1810-1821
 +
|Bunt.<br>I längden 1813-1821 saknas fol.<br>1-7, 43-51 samt slutet av<br>Ugglarps hus.
 +
|-
 +
|4514893
 +
|Everlövs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1768-1813
 +
|1768-1794 endast dopbok.
 +
|-
 +
|4514893
 +
|Everlövs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1814-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514893
 +
|Everlövs församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1851-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1819
 +
|Svinarps by samt Alberta nr 1 saknas.
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1824-1829
 +
|Svinarps by saknas.
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1838-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1842-1846
 +
|Svinarps by saknas.
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1846-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1850-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1854-1858
 +
|
 +
|-
 +
|4514894
 +
|Esarps församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1858-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514895
 +
|Esarps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1854-1860
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514895
 +
|Esarps församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1854-1860
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4514895
 +
|Esarps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1753-1814
 +
|Begynnelsedatum 1753-08-07.
 +
|-
 +
|4514895
 +
|Esarps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1815-1824
 +
|
 +
|-
 +
|4514895
 +
|Esarps församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1824-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4514895
 +
|Esarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|1, 1829-1839
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514896
 +
|Esarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|2, 1840-1849
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514896
 +
|Esarps församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967
 +
|3, 1850-1859
 +
|Kapsel.
 +
|-
 +
|4514896
 +
|Esarps församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1670-1781
 +
|Huvudräkenskaper. Luckor 1672-79,<br>1711-15, 1717-25. Räkenskaperna<br>ofullständiga 1705-10, 1716,<br>1727-28 och 1781.
 +
|-
 +
|4514896
 +
|Esarps församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1782-1830
 +
|Huvudräkenskaper. Räkenskaperna<br>ofullständiga 1809-10.
 +
|-
 +
|4514897
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1814-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4514897
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1821-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4514897
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1827-1833
 +
|
 +
|-
 +
|4514897
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1833-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4514898
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1840-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4514898
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1846-1852
 +
|
 +
|-
 +
|4514898
 +
|Ekeby församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1853-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515503
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1823-1830
 +
|
 +
|-
 +
|4515503
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1830-1836
 +
|
 +
|-
 +
|4515503
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1836-1842
 +
|
 +
|-
 +
|4515503
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1842-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4515504
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1846-1851
 +
|Häri även förteckning över nattvardsungdom 1850-1851 för Fosie och Lockarp.
 +
|-
 +
|4515504
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1851-1856
 +
|Häri även förteckning över nattvardsungdom 1855 för Fosie och Lockarp.
 +
|-
 +
|4515504
 +
|Fosie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1856-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|D I Längder över nattvardsungdom, konfirmationsböcker
 +
|1, 1866-1894
 +
|Arkivkartong. Bunt för 1866-1886 omfattande Fosie och Lockarp, inb. vol. för 1887-1894 omfattande Fosie och Lockarp. I kartongen även lagd flyttningslängd för Fosie och Lockarp 1790-1793. Häfte, samt redogörelser för folkmängden 1860-1890.
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|1, 1821-1830
 +
|Häri även utflyttningslängd 1821-1849, B II.
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|B I Inflyttningslängder
 +
|2, 1849-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|B II Utflyttningslängder
 +
|1, 1849-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|1, 1688-1765
 +
|Häri även lysnings- och vigselbok 1688-1775, död- och begravningsbok 1688--1763-09-25 samt absolutionsanteckningar 1712-1769.
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|2, 1766-1826
 +
|Arkivkartong. Inb. vol. 1766--1826-04-23.<br>Häri även lysnings- och vigselbok 1776-1825, död- och begravningsbok 1764--1826-04-11 samt uppgifter om undergången kyrkoplikt 1811-1825.<br>Dubblettfödelsebok 1809-1860 lagd i kartongen.
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie
 +
|3, 1826-1861
 +
|Häri även lysnings- och vigsel- bok samt död- och begravningsbok.
 +
|-
 +
|4515505
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|1, 1805-1843
 +
|10 band i arkivkartong: 1805-1810, 1815-1821. Endast enstaka attester 1805-1806 och 1815-1818. 1822-1831 endast Fosie. 3 band: 1822-1825 (endast 2 attester 1823), 1826-1829 och 1830-1831. 1822-1843 endast Lockarp.<br>5 band: 1822-1836 (lucka 1824, 1826-1828, 1830" 1 attest 1825 och 1829) 1831-1832 (1 attest 1831), 1830-1837 (lucka 1831-1836), 1838-1841 1842-1843."
 +
|-
 +
|4515506
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|1, 1805-1843
 +
|"10 band i arkivkartong: 1805-1810, 1815-1821. Endast enstaka attester 1805-1806 och 1815-1818. 1822-1831 endast Fosie. 3 band: 1822-1825 (endast 2 attester 1823), 1826-1829 och 1830-1831. 1822-1843 endast Lockarp.<br>5 band: 1822-1836 (lucka 1824, 1826-1828, 1830 1 attest 1825 och 1829) 1831-1832 (1 attest 1831), 1830-1837 (lucka 1831-1836), 1838-1841 1842-1843."
 +
|-
 +
|4515506
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|2, 1832-1843
 +
|10 band i arkivkartong: 1832-1836 endast Fosie. 4 band: 1832-1834 (lucka 1833), 1833, 1835 (häri ett fåtal för 1836), 1836. 1837-1843 endast Fosie. 6 band (ett per år utom 1838-1839 som bundits tills.).
 +
|-
 +
|4515507
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|2, 1832-1843
 +
|10 band i arkivkartong: 1832-1836 endast Fosie. 4 band: 1832-1834 (lucka 1833), 1833, 1835 (häri ett fåtal för 1836), 1836. 1837-1843 endast Fosie. 6 band (ett per år utom 1838-1839 som bundits tills.).
 +
|-
 +
|4515507
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|1, 1805-1843
 +
|"10 band i arkivkartong: 1805-1810, 1815-1821. Endast enstaka attester 1805-1806 och 1815-1818. 1822-1831 endast Fosie. 3 band: 1822-1825 (endast 2 attester 1823), 1826-1829 och 1830-1831. 1822-1843 endast Lockarp.<br>5 band: 1822-1836 (lucka 1824, 1826-1828, 1830 1 attest 1825 och 1829) 1831-1832 (1 attest 1831), 1830-1837 (lucka 1831-1836), 1838-1841 1842-1843."
 +
|-
 +
|4515507
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|3, 1844-1853
 +
|10 band i arkivkartong.
 +
|-
 +
|4515508
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|3, 1844-1853
 +
|10 band i arkivkartong.
 +
|-
 +
|4515508
 +
|Fosie församling
 +
|H II a Inflyttningsattester
 +
|4, 1854-1865
 +
|12 band i arkivkartong.
 +
|-
 +
|4515509
 +
|Fosie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka. Församlingsräkenskaper
 +
|1, 1662-1843
 +
|"Arkivkartong. 2 band: 1662-1722 med inventarium över kyrkans byggning, mobilier och inkomster 1665 1776-1843."
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1789-1808
 +
|Fuktskadad. Luckor 1790, 1804.
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1816-1819
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1831-1833
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1832-1838
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1838-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1841-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1845-1847
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1848-1853
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1853-1857
 +
|
 +
|-
 +
|4515510
 +
|Fuglie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1858-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515511
 +
|Fuglie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1756-1800
 +
|
 +
|-
 +
|4515511
 +
|Fuglie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1801-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4515511
 +
|Fuglie församling
 +
|C I Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1847-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515511
 +
|Fuglie församling
 +
|D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder)
 +
|1, 1786-1803
 +
|Bunt. Lucka 1787-1796.
 +
|-
 +
|4515511
 +
|Fuglie församling
 +
|L I Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1754-1818
 +
|Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4515512
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1816-1822
 +
|
 +
|-
 +
|4515512
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1822-1827
 +
|
 +
|-
 +
|4515512
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1827-1832
 +
|
 +
|-
 +
|4515512
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1832-1837
 +
|
 +
|-
 +
|4515512
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1836-1841
 +
|
 +
|-
 +
|4515512
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1841-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4515513
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1846-1851
 +
|
 +
|-
 +
|4515513
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1851-1856
 +
|
 +
|-
 +
|4515513
 +
|Fru Alstads församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1856-1860
 +
|
 +
|-
 +
|4515514
 +
|Fru Alstads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1836-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4515514
 +
|Fru Alstads församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1851-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515514
 +
|Fru Alstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1688-1763
 +
|
 +
|-
 +
|4515514
 +
|Fru Alstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1764-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4515515
 +
|Fru Alstads församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|4, 1836-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515515
 +
|Fru Alstads församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1662-1723
 +
|Inb. Lucka 1707. Åren 1663 och<br>1708 ofullständiga.
 +
|-
 +
|4515515
 +
|Fru Alstads församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1725-1775
 +
|Inb. Åren 1725, 1735, 1757, 1758, 1761 och 1775 ofullständiga.
 +
|-
 +
|4515515
 +
|Fru Alstads församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|3, 1779-1833
 +
|Inb.
 +
|-
 +
|4515516
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1805-1813
 +
|Lucka 1811.
 +
|-
 +
|4515516
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1813-1816
 +
|
 +
|-
 +
|4515516
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1816-1820
 +
|
 +
|-
 +
|4515516
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1820-1826
 +
|
 +
|-
 +
|4515517
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1826-1831
 +
|
 +
|-
 +
|4515517
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4515517
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4515517
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1840-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4515517
 +
|Fjelie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1848-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1826-1844
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1826-1844
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|3, 1844-1861
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|4, 1844-1861
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1696-1779
 +
| Lucka 1730-01-08 -- 1738-12-<br>27.
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1780-1844
 +
|
 +
|-
 +
|4515518
 +
|Fjelie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1845-1861
 +
|Slutar 1861-07-28.
 +
|-
 +
|4515519
 +
|Fjelie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1677-1783
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4515519
 +
|Fjelie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1784-1900
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4515519
 +
|Flädie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1805-1809
 +
|Bunt. Lucka 1807.
 +
|-
 +
|4515519
 +
|Flädie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1809-1810
 +
|Bunt. Rödmärkt.
 +
|-
 +
|4515520
 +
|Flädie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1831-1835
 +
|
 +
|-
 +
|4515520
 +
|Flädie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1835-1840
 +
|
 +
|-
 +
|4515520
 +
|Flädie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1840-1848
 +
|
 +
|-
 +
|4515520
 +
|Flädie församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1848-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515521
 +
|Flädie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1826-1861
 +
|Inflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4515521
 +
|Flädie församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1826-1861
 +
|Utflyttningslängd.
 +
|-
 +
|4515521
 +
|Flädie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1697-1780
 +
|Lucka 1730-08-20--1738. Slutar 1780-04-28.
 +
|-
 +
|4515521
 +
|Flädie församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1780-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515521
 +
|Flädie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|1, 1662-1792
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4515521
 +
|Flädie församling
 +
|L I a Räkenskaper för kyrka
 +
|2, 1793-1845
 +
|Inb. Huvudräkenskaper.
 +
|-
 +
|4515523
 +
|Fulltofta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1752-1779
 +
|
 +
|-
 +
|4515523
 +
|Fulltofta församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1780-1859
 +
|
 +
|-
 +
|4515524
 +
|Fulltofta församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|1, 1777-1789
 +
|Med enstaka attester 1768 och 1776.
 +
|-
 +
|4515525
 +
|Fulltofta församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|2, 1791-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4515525
 +
|Fulltofta församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|3, 1819-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4515526
 +
|Fulltofta församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|4, 1830-1839
 +
|Arkivbox.
 +
|-
 +
|4515526
 +
|Fulltofta församling
 +
|H II Bilagor till flyttningslängden
 +
|5, 1840-1850
 +
|
 +
|-
 +
|4515527
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|1, 1813-1818
 +
|
 +
|-
 +
|4515527
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|2, 1836-1839
 +
|
 +
|-
 +
|4515527
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|3, 1839-1841
 +
|I. Omfattar Fränninge, Hårderup och Skumparp.
 +
|-
 +
|4515527
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|4, 1839-1841
 +
|II. Omfattar Starrarp, Bjälkhult och Vallarum.
 +
|-
 +
|4515527
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|5, 1841-1844
 +
|
 +
|-
 +
|4515528
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|6, 1844-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4515528
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|7, 1846-1850
 +
|I. Omfattar Fränninge och Hårderup.
 +
|-
 +
|4515528
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|8, 1846-1850
 +
|II. Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
 +
|-
 +
|4515528
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|9, 1850-1855
 +
|I. Omfattar Fränninge och Hårderup.
 +
|-
 +
|4515528
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|10, 1850-1855
 +
|II. Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
 +
|-
 +
|4515529
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|11, 1855-1859
 +
|I. Omfattar Fränninge och Hårderup.
 +
|-
 +
|4515529
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|12, 1855-1859
 +
|II. Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
 +
|-
 +
|4515529
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|13, 1859-1862
 +
|I. Omfattar Fränninge och Hårderup.
 +
|-
 +
|4515529
 +
|Fränninge församling
 +
|A I Husförhörslängder
 +
|14, 1859-1862
 +
|II. Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
 +
|-
 +
|4515529
 +
|Fränninge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|1, 1838-1845
 +
|
 +
|-
 +
|4515529
 +
|Fränninge församling
 +
|B Flyttningslängder
 +
|2, 1846-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515530
 +
|Fränninge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|1, 1730-1783
 +
|
 +
|-
 +
|4515530
 +
|Fränninge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|2, 1784-1829
 +
|
 +
|-
 +
|4515530
 +
|Fränninge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|3, 1830-1846
 +
|
 +
|-
 +
|4515530
 +
|Fränninge församling
 +
|C Födelse- och dopböcker
 +
|5, 1847-1861
 +
|
 +
|-
 +
|4515531
 +
|Fränninge församling
 +
|E I Lysnings- och vigselböcker
 +
|1, 1827-1854
 +
|Lysnings- och vigselbok 1827-1837, lysningsbok 1827-1854<br>(med vigselanteckningar 1836-12-15--1846-04-12).
 +
|-
 +
|4515531
 +